Funktioner til indstillingsfiler, navne, steder | Photoshop

  Annullering af 3D-funktioner i Photoshop

Photoshops 3D-funktioner vil blive fjernet i fremtidige opdateringer. Brugere, der arbejder med 3D, opfordres til at udforske Adobes nye Substance 3D-samling, som repræsenterer den næste generation af 3D-værktøjer fra Adobe. Yderligere oplysninger om annulleringen af Photoshops 3D-funktioner findes her: Photoshop 3D | Almindelige spørgsmål om udgåede 3D-funktioner.

macOS-placeringer for præferencer

Bemærk:

Brugerens biblioteksmappe er som standard skjult i macOS.

Se Adgang til skjulte filer i mappen Bibliotek.

De fleste indstillinger gemmes, når du afslutter Photoshop.
* Indstillinger, der slettes ved hjælp af tastaturgenvejen og Nulstil indstillinger ved afslutningsmetoder.
† Oprettes/gemmes hver gang Photoshop startes.

Navn og beskrivelse Filnavn Kurve
Generelle indstillinger - indeholder alle de indstillinger, der angives i dialogboksen Indstillinger. * Adobe Photoshop [version]-indstillinger Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Handlinger - Indeholder listen over alle de handlinger, der er indlæst i panelet Handlinger. Actions palette.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Pensler - Indeholder listen over alle pensler, der er indlæst i panelet Pensler.
Brushes.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Camera Raw-præferencer – indeholder alle de indstillinger, der angives i dialogboksen Camera Raw-præferencer.
Adobe Camera Raw [version] præf.

Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Præ

For instruktioner om at nulstille Camera Raw-indstillinger se Nulstil Camera Raw-indstillinger.

Farveindstillinger - (Farvestyring) Color Settings.csf Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Konturindstillinger - Indeholder listen over alle de brugerdefinerede konturer, der er oprettet i dialogboksen Lagtype.
Contours.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Brugerdefinerede farveindstillinger - (Farvestyring) Userdefined.csf Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Color/Settings
Brugerdefineret korrekturopsætning - (Farvestyring) Userdefined.psf Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Color/Proofing
Brugerdefinerede figurer - Indeholder listen over alle figurer, der er indlæst i panelet Figurer.
CustomShapes.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Default Type Styles Default Type Styles.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Vis ikke igen - Indeholder listen over dialogbokse, som du har set, og marker afkrydsningsfeltet "Vis ikke igen". dnsa.json Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Effektindstillinger - Indeholder de indstillinger, der bruges i dialogboksen Lagtype. Effekt Prefs.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for Eksporter som - Indeholder de sidst anvendte indstillinger, der blev brugt i dialogboksen Eksporter som. export-as-settings.json Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Filtre og effekter - Indeholder de sidst anvendte indstillinger i filterets dialogboks.

Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp

FaceExpressionPresets.psp

Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for Farveforløb - Indeholder listen over alle forløb, der er indlæst i panelet Farveforløb.
Gradients.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for tastaturgenveje - Indeholder de brugerdefinerede indstillinger i dialogboksen Tastaturgenveje. (Bemærk: Ældre afkrydsningsfelter gemmes med indstillinger fra Generelle indstillinger.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Launch End Flag - Gemmer en timing af, hvor længe Photoshop er om at starte. LaunchEndFlag.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Objektivprofiler - Oprettet med Objektivprofil-softwaren.

[Filnavn].lcs

Adaptive objektivprofilfiler: [Filnavn].wac

Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Maskinindstillinger - Indeholder et undersæt af hardwarespecifikke indstillinger som GPU, cache-flisestørrelser osv.
* MachinePrefs.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for menutilpasning - Indeholder de brugerdefinerede indstillinger i dialogboksen Menuer.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte nye dokumentstørrelser - Indeholder en liste over senest anvendte dokumentstørrelser i dialogboksen Nyt dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte pensler - Indeholder en liste over senest anvendte pensleri panelet Pensler. MRUBrushes.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte farveforløb - Indeholder en liste over senest anvendte forløb i panelet Farveforløb.
MRUGradients.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte mønstre
Indlæste mønstre optager meget hukommelse. I øjeblikket gemmes anvendte mønstre ikke mellem sessionerne.  
Senest anvendte typografier
Indlæste typografier optager meget hukommelse. I øjeblikket gemmes anvendte mønstre ikke mellem sessionerne.
 
Senest anvendte farveprøver - Indeholder en liste over senest anvendte farveprøver i panelet Farveprøver.
MRUSwatches.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Nye dokumentstørrelser - Indeholder listen over brugerindlæste nye dokumentindstillinger. New Doc Sizes.json Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for OpenEXR Format Open - Indeholder de senest anvendte indstillinger i dialogboksen OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Optimerede farver - Indeholder listen over brugeroprettede forudindstillinger for farvetabel i Gem til web.
[Filnavn].act Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Indstillinger/Optimerede farver
Indstillinger for optimeret output - Indeholder listen over brugeroprettede forudindstillinger for optimeret output i Gem til web.
[Filnavn].iros
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Indstillinger/Indstillinger for optimeret output
Optimerede indstillinger - Indeholder listen over brugeroprettede forudindstillinger for optimerede filformater i Gem til web.
[Filnavn].irs
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Indstillinger/Optimerede indstillinger
Stier - Indeholder stien til Photoshop-programmet og mappe med versionsspecifikke ekstramoduler. † Adobe Photoshop [version] stier Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Præ
Mønstre - Indeholder listen over alle mønstre, der er indlæst i panelet Mønstre.
Patterns.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Plugin-cache - PluginCache.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
PSErrorLog - Indeholder logning af, hvornår Photoshop støder på en programfejl. PSErrorLog.txt Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Quit End Flag - Gemmer en timing af, hvor længe Photoshop er om at afslutte.
QuitEndFlag.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte optimeringer - Indeholder listen over bruger, der senest har brugt indstillinger for optimeret output i Gem til web.
Sidst anvendte optimeringer.irs
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Repousse-forudindstillinger - Indeholder listen med brugeroprettede Repousse-forudindstillinger.
RepoussePresets.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for Gem til web - Indeholder alle indstillingerne angivet i dialogboksen Gem til web.
Save For Web Prefs.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Sniffer Out - Indeholder oplysninger om hvilke grafikkort og grafikdrivere der er installeret på systemet. † sniffer-out.txt
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Typografier - Indeholder listen over alle typografier, der er indlæst i panelet Typografier.
Styles.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Farveprøver - Indeholder listen over alle de farveprøver, der er indlæst i panelet Farveprøver.
Swatches.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for tredjepartsplug-ins
(varierer)

(varierer)

For placeringer af plug-in-mapper, se Find mappeplaceringer.

For hjælp til tredjepartplug-ins, se Tredjepartplug-ins til Adobe Photoshop.

Indstillinger for værktøjslinjetilpasning - Indeholder de brugerdefinerede indstillinger i dialogboksen Værktøjslinje.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Forudindstillinger til værktøj - Indeholder de brugerdefinerede Forudindstillinger til værktøj.
ToolPresets.psp
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for brugergrænseflade - Indeholder indstillinger relateret til grænsefladen, lysstyrkeindstillinger, enheder osv. * UIPrefs.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Web Cache Temp - Indeholder indstillinger, som bruges af hjemmeskærmen, Søg og panelet Lær.
* (Mappe) Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Indstillinger/web-cache-temp
Arbejdsrumindstillinger - Indeholder en liste over arbejdsrum (psw-filer), der er indlæst og/eller ændret. * Workspace Prefs.psp Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings
Arbejdsrum - Indeholder eventuelle brugerdefinerede arbejdsrum, som er blevet gemt.
[Workspace Name].psw Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings/WorkSpaces
Arbejdsrum (ændret) - Indeholder ændringer foretaget på et af standardarbejdsrummene eller brugerdefinerede arbejdsrum.

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Arbejdsrumnavn].psw

 

Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/
Adobe Photoshop [version] Settings/WorkSpaces (Modified)

macOS forudindstillede placeringer

Bemærk:

Det anbefales ikke at gemme forudindstillinger, som du selv opretter, i mappen med standardforudindstillinger og scripts i mappen med Photoshop-programmet.

Navn på forudindstilling

Filnavn

Kurve

Standardindstillinger og scripts - Den placering, hvor standardindstillingerne, der leveres med Photoshop, befinder sig. Det inkluderer dem, som Photoshop indlæser som standard, samt yderligere forudindstillinger, som du kan vælge at indlæse.

3D-printere
3DLUT'er
Handlinger
Sort/hvid
Pensler
Kanalmixer
Farvebøger
Farveprøver
Konturer
Kurver
Deco
Duotoner
Eksponering
Hjælpelinjer
HDR-toning
Farvetone og mætning
Billedestørrelse
Niveauer
Belysningseffekter
Lys
Materialer
Menutilpasning
Masker
Optimerede farver
Indstillinger for optimeret output
Optimerede indstillinger
Mønstre
Indstillinger for gengivelse
Repousse
Scripts
Typografier
Værktøjer
Video
Enheder
WidgetsZoomify

Programmer/Adobe Photoshop [version]/Presets/[mappenavn på forudindstillinger]

Brugergemte forudindstillinger - Standardplaceringen, som Gem forindstilling gemmer til.

3D-printere
3D Sketch-pensel
Handlinger
Sort/hvid
Pensler
Kanalmixer
Farveområde
Farveprøver
Konturer
Kurver
Deco
Duotoner
Eksponering
Hjælpelinjer
HDR-toning
Farvetone og mætning
Billedestørrelse
Niveauer
Belysningseffekter
Lys
Materialer
Menutilpasning
Masker
Optimerede farver
Indstillinger for optimeret output
Optimerede indstillinger
Mønstre
Indstillinger for gengivelse
Repousse
Scripts
Typografier
Værktøjer
Video
Enheder

Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Presets/[navn på funktion]

Windows-placeringer for præferencer

Bemærk:

Mappen AppData er som standard skjult i Windows. Hvis du vil have adgang til den skjulte mappe AppData, skal du se Vis skjulte filer og mapper i Windows.

De fleste indstillinger gemmes, når du afslutter Photoshop.
* Indstillinger, der slettes ved hjælp af tastaturgenvejen og Nulstil indstillinger ved afslutningsmetoder.
† Oprettes/gemmes hver gang Photoshop startes.

Navn og beskrivelse Filnavn Kurve
Generelle indstillinger - indeholder alle de indstillinger, der angives i dialogboksen Indstillinger. * Adobe Photoshop [version]-indstillinger Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Handlinger - Indeholder listen over alle de handlinger, der er indlæst i panelet Handlinger. Actions palette.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Pensler - Indeholder listen over alle pensler, der er indlæst i panelet Pensler.
Brushes.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Camera Raw-præferencer – indeholder alle de indstillinger, der angives i dialogboksen Camera Raw-præferencer.
Adobe Camera Raw [version] præf.

Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\CameraRaw\Setting

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Camera Raw\[version]

For instruktioner om at nulstille Camera Raw-indstillinger se Nulstil Camera Raw-indstillinger.

Farveindstillinger - (Farvestyring) Color Settings.csf Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Konturindstillinger - Indeholder listen over alle de brugerdefinerede konturer, der er oprettet i dialogboksen Lagtype.
Contours.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Brugerdefinerede farveindstillinger - (Farvestyring) Userdefined.csf Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Color\Settings
Brugerdefineret korrekturopsætning - (Farvestyring) Userdefined.psf Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Color\Settings
Brugerdefinerede figurer - Indeholder listen over alle figurer, der er indlæst i panelet Figurer.
CustomShapes.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Default Type Styles Default Type Styles.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Vis ikke igen - Indeholder listen over dialogbokse, som du har set, og marker afkrydsningsfeltet "Vis ikke igen". dnsa.json Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Effektindstillinger - Indeholder de indstillinger, der bruges i dialogboksen Lagtype. Effekt Prefs.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for Eksporter som - Indeholder de sidst anvendte indstillinger, der blev brugt i dialogboksen Eksporter som. export-as-settings.json Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Filtre og effekter - Indeholder de sidst anvendte indstillinger i filterets dialogboks.
Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for Farveforløb - Indeholder listen over alle forløb, der er indlæst i panelet Farveforløb.
Gradients.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for tastaturgenveje - Indeholder de brugerdefinerede indstillinger i dialogboksen Tastaturgenveje. (Bemærk: Ældre afkrydsningsfelter gemmes med indstillinger fra Generelle indstillinger.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Launch End Flag - Gemmer en timing af, hvor længe Photoshop er om at starte. LaunchEndFlag.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Objektivprofiler - Oprettet med Objektivprofil-softwaren.

[Filnavn].lcs

Adaptive objektivprofilfiler: [Filnavn].wac

Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\
LensCorrection\1.0\Settings
Maskinindstillinger - Indeholder et undersæt af hardwarespecifikke indstillinger som GPU, cache-flisestørrelser osv. * MachinePrefs.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for menutilpasning - Indeholder de brugerdefinerede indstillinger i dialogboksen Menuer.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte nye dokumentstørrelser - Indeholder en liste over senest anvendte dokumentstørrelser i dialogboksen Nyt dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte pensler - Indeholder en liste over senest anvendte pensleri panelet Pensler. MRUBrushes.psp Brugere\[brugernavn]\AppData\Roamin\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte farveforløb - Indeholder en liste over senest anvendte forløb i panelet Farveforløb.
MRUGradients.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte mønstre
Indlæste mønstre optager meget hukommelse. I øjeblikket gemmes anvendte mønstre ikke mellem sessionerne.  
Senest anvendte typografier
Indlæste typografier optager meget hukommelse. I øjeblikket gemmes anvendte mønstre ikke mellem sessionerne.
 
Senest anvendte farveprøver - Indeholder en liste over senest anvendte farveprøver i panelet Farveprøver.
MRUSwatches.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Nye dokumentstørrelser - Indeholder listen over brugerindlæste nye dokumentindstillinger. New Doc Sizes.json Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for OpenEXR Format Open - Indeholder de senest anvendte indstillinger i dialogboksen OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Optimerede farver - Indeholder listen over brugeroprettede forudindstillinger for farvetabel i Gem til web.
[Filnavn].act Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Settings\Optimized Colors
Indstillinger for optimeret output - Indeholder listen over brugeroprettede forudindstillinger for optimeret output i Gem til web.
[Filnavn].iros
Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Settings\Optimized Output Settings
Optimerede indstillinger - Indeholder listen over brugeroprettede forudindstillinger for optimerede filformater i Gem til web.
[Filnavn].irs
Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Settings\Optimized Settings
Stier - Indeholder stien til Photoshop-programmet og mappe med versionsspecifikke ekstramoduler. † Adobe Photoshop [version] stier

Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\

(Nøgle i Windows-registreringsdatabasen) HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop\[version]

Mønstre - Indeholder listen over alle mønstre, der er indlæst i panelet Mønstre.
Patterns.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Plugin-cache - PluginCache.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
PSErrorLog - Indeholder logning af, hvornår Photoshop støder på en programfejl. PSErrorLog.txt Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Quit End Flag - Gemmer en timing af, hvor længe Photoshop er om at afslutte.
QuitEndFlag.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Senest anvendte optimeringer - Indeholder listen over bruger, der senest har brugt indstillinger for optimeret output i Gem til web.
Sidst anvendte optimeringer.irs
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Repousse-forudindstillinger - Indeholder listen med brugeroprettede Repousse-forudindstillinger.
RepoussePresets.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for Gem til web - Indeholder alle indstillingerne angivet i dialogboksen Gem til web.
Save For Web Prefs.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Sniffer Out - Indeholder oplysninger om hvilke grafikkort og grafikdrivere der er installeret på systemet. † sniffer-out.txt
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Typografier - Indeholder listen over alle typografier, der er indlæst i panelet Typografier.
Styles.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Farveprøver - Indeholder listen over alle de farveprøver, der er indlæst i panelet Farveprøver.
Swatches.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for tredjepartsplug-ins
(varierer)

(varierer)

For placeringer af plug-in-mapper, se Find mappeplaceringer.

For hjælp til tredjepartplug-ins, se Tredjepartplug-ins til Adobe Photoshop.

Indstillinger for værktøjslinjetilpasning - Indeholder de brugerdefinerede indstillinger i dialogboksen Værktøjslinje.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Forudindstillinger til værktøj - Indeholder de brugerdefinerede Forudindstillinger til værktøj.
ToolPresets.psp
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Indstillinger for brugergrænseflade - Indeholder indstillinger relateret til grænsefladen, lysstyrkeindstillinger, enheder osv.
* UIPrefs.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Web Cache Temp - Indeholder indstillinger, som bruges af hjemmeskærmen, Søg og panelet Lær. * (Mappe) Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Settings\web-cache-temp
Arbejdsrumindstillinger - Indeholder en liste over arbejdsrum (psw-filer), der er indlæst og/eller ændret. * Workspace Prefs.psp Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version]/Adobe Photoshop [version] Settings
Arbejdsrum - Indeholder eventuelle brugerdefinerede arbejdsrum, som er blevet gemt.
[Workspace Name].psw Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Settings\WorkSpaces
Arbejdsrum (ændret) - Indeholder ændringer foretaget på et af standardarbejdsrummene eller brugerdefinerede arbejdsrum.

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Arbejdsrumnavn].psw

 

Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Settings\WorkSpaces (Modified)

Windows forudindstillede placeringer

Bemærk:

Det anbefales ikke at gemme forudindstillinger, som du selv opretter, i mappen med standardforudindstillinger og scripts i mappen med Photoshop-programmet.

Navn på forudindstilling

Filnavn

Kurve

Standardindstillinger og scripts - Den placering, hvor standardindstillingerne, der leveres med Photoshop, befinder sig. Det inkluderer dem, som Photoshop indlæser som standard, samt yderligere forudindstillinger, som du kan vælge at indlæse.

3D-printere
3DLUT'er
Handlinger
Sort/hvid
Pensler
Kanalmixer
Farvebøger
Farveprøver
Konturer
Kurver
Deco
Duotoner
Eksponering
Hjælpelinjer
HDR-toning
Farvetone og mætning
Billedestørrelse
Niveauer
Belysningseffekter
Lys
Materialer
Menutilpasning
Masker
Optimerede farver
Indstillinger for optimeret output
Optimerede indstillinger
Mønstre
Indstillinger for gengivelse
Repousse
Scripts
Typografier
Værktøjer
Video
Enheder
WidgetsZoomify

C:\Programmer\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Settings

Brugergemte forudindstillinger - Standardplaceringen, som Gem forindstilling gemmer til.

3D-printere
3D Sketch-pensel
Handlinger
Sort/hvid
Pensler
Kanalmixer
Farveområde
Farveprøver
Konturer
Kurver
Deco
Duotoner
Eksponering
Hjælpelinjer
HDR-toning
Farvetone og mætning
Billedestørrelse
Niveauer
Belysningseffekter
Lys
Materialer
Menutilpasning
Masker
Optimerede farver
Indstillinger for optimeret output
Optimerede indstillinger
Mønstre
Indstillinger for gengivelse
Repousse
Scripts
Typografier
Værktøjer
Video
Enheder

Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Presets\[feature name]

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online