Om indstillinger

For at få Photoshop til at køre så gnidningsfrit som muligt, på en måde, der er tilpasset til netop dit arbejdsforløb, skal du konfigurere dine indstillinger, som du foretrækker dem.

Mange programindstillinger gemmes i filen Adobe Photoshop Prefs, herunder generelle visningsindstillinger, indstillinger for hvor og hvordan filer gemmes, ydelsesindstillinger, markørindstillinger, indstillinger for gennemsigtighed, tekstindstillinger og indstillinger for ekstramoduler og arbejdsdiske. De fleste af disse indstillinger angives i dialogboksen Indstillinger. Indstillingerne gemmes, hver gang du afslutter programmet.

Sker der noget uventet, kan det være tegn på, at indstillingerne er beskadigede. Hvis du har mistanke om, at indstillingerne er beskadigede, skal du gendanne indstillingerne til standard.

Bemærk:

Der vises detaljerede oplysninger om specifikke indstillinger i opgavespecifikke emner. Du kan for eksempel søge i hjælpen efter “gennemsigtighedsindstillinger” for at se en gennemgang af disse indstillinger i forhold til relaterede funktioner som f.eks. lag.

Juster indstillinger i Photoshop

Åbne en dialogboks med indstillinger

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger, og vælg det ønskede indstillingssæt i undermenuen.
  • (Mac OS) Vælg Photoshop > Indstillinger, og vælg det ønskede indstillingssæt i undermenuen.
 2. Hvis du vil skifte til et andet sæt indstillinger, skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg indstillingssættet i menuen til venstre i dialogboksen.
  • Klik på Næste for at få vist det næste indstillingssæt på listen, eller klik på Forrige for at få vist det forrige sæt.

Nulstil Photoshop-indstillinger

Yderligere oplysninger om specifikke indstillinger finder du ved at søge i Hjælp.

I denne video kan du se to metoder til nulstilling af indstillingsfilerne tilbage til standard: Manual fjernelse af indstillingsfil og tastaturgenvejsmetoden (begynder ved 5:05)
Julieanne Kost- Principal Digital Imaging Evangelist

Sådan gendannes indstillingerne manuelt til standard:

Gendan indstillingsfilerne hurtigt med en tastaturgenvej:

 • Tryk på og hold Alt+Ctrl+Skift (Windows) eller Alternativ+Kommando+Skift (Mac OS) nede, når du starter Photoshop. Du bliver bedt om at slette de aktuelle indstillinger. De nye indstillingsfiler bliver oprettet, næste gang du starter Photoshop.

Bemærk: Når du bruger tastaturgenvejen, bliver indstillingsfiler for tilpassede genveje, arbejdsrum og farver også nulstillet til standard.

Deaktivere og aktivere advarselsmeddelelser

Sommetider vil du se meddelelser, der indeholder advarsler eller prompter. Du kan tilsidesætte visningen af disse meddelelser ved at vælge indstillingen Vis ikke igen i meddelelsen. Du kan også globalt vise alle meddelelser igen, der er blevet undertrykt.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt.
  • (Mac OS) Vælg Photoshop > Indstillinger > Generelt.
 2. Klik på Nulstil alle advarselsdialogbokse (Windows) eller Nulstil alle advarselsdialoger (Mac OS), og klik på OK.

Indstillinger relateret til ydeevne

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online