Opgradering af API/integreret Send-side

I 4. kvartal af 2017 ophører de klassiske Send- og Oprettelse-sider og vil ikke længere være tilgængelige i Adobe Sign-systemet.

Ved at forvente denne systemændring skal de integrationer, der afhænger af de integrerede Send- og Oprettelse-sider, skiftes over til det nye system. Disse integrationer går fra Adobe Sign-standardpakker som Adobe Sign for MS Dynamics til egenproducerede API-løsninger, der er særligt udviklet til specialiseret brug.

Ændring af den integrerede side vil gøre mere end blot at ændre udseendet af Send- og Oprettelse-processen. Det vil åbne flere nye funktioner for brugere samt fjerne ældre teknologier, der er blevet udskiftet med mere solide løsninger.

Dette skift for at etablere det nye Send/Oprettelse-system som standarden er planlagt til den version, der kommer til 2. kvartal af 2017. Nye konti vil ikke længere have mulighed for at se de klassiske sider.  I 4. kvartal af 2017 forventes det, at alle kunder vil være skiftet til det nye system, og at de klassiske sider vil være fuldt udgået.


Send-siden

Send-siden er central for Adobe Sign-tjenesten, og en opgradering til det nye system medfører betydelige ændringer i forhold til funktionalitet samt visse mulige procesændringer.

Med kun én undtagelse vil brugere kunne gøre alt det, de også kunne i den klassiske visning. Men der er nogle flere tilgængelige muligheder, der muligvis aktiveres af kontoadministratoren.

Undtagelsen er, at arbejdsforløbet "Håndskrevet" signatur (der udskifter det klassiske Fax-arbejdsforløb) ikke vil tillade en afsender at sende direkte til et telefonnummer.


Fremtoning

For afsendere vil den nye sides generelle fremtoning være den tydeligste ændring.  Selvom alle de klassiske funktioner stadig findes på den nye side, vil det at have et nye visuelt felt at scanne få brugere til at sænke tempoet og være mere kritiske i forhold til deres proces.

Sidens generelle layout er dog uændret, hvilket giver en lidt mindre følelse af noget nyt. Brugere vil muligvis synes, at processen med at sende en aftale er grundlæggende den samme (trods de nye funktioner, der vises), og tilvænne sig hurtigt.

Nedenfor ses de to systemer side om side.  Og selvom billederne er for små til at se detaljerne, kan du se, at strukturen i bund og grund er den samme.

For at se de finere forskelle er siderne opdelt i fire funktionelle sektioner:

 • Modtagerne
 • Beskeden
 • Filerne
 • Mulighederne


Hvad er ændret i modtagersektionen

Den øverste sektion af Send-siden definerer signaturcyklussen eller listen over modtagere, og hvordan de kan interagere med aftalen. Nedenfor kan du se den klassiske side øverst og den nye side nederst.

Standardforløbsindstillingen bestemmer, om det grundlæggende signaturforløb er sekventielt (Udfyld i rækkefølge) eller parallelt (Udfyld i vilkårlig rækkefølge).

Indstillingen er blevet flyttet til toppen af modtagerlisten, teksten, der identificerer mulighederne, er blevet gjort tydeligere, og den grafiske "indstilling" giver en mindre subjektiv forståelse af, hvilken indstilling der er valgt.

Rent funktionsmæssigt har indstillingen ikke ændret sig.

Bemærk:

Du vil bemærke, at underskriverindekset vises til venstre for underskriverrollen, når signaturforløbet er sekventielt.

Når signaturforløbet ændres til parallelt, fjernes underskriverindekset, da alle underskrivere får adgang til dokumentet samtidig.

Med muligheden "Jeg skal underskrive" kan afsenderen tilføje sig selv som en modtager af aftalen enten som første eller sidste underskriver.

Muligheden er blevet omdøbt til "Tilføj mig" og flyttet fra under listen over modtagere til øverst i højre side af modtagerstakken.

Rent funktionelt vil linket Tilføj mig indsætte afsenderen i modtagerstakken i en hvilken som helst position og ikke bare som den første eller sidste underskriver.


Tilføjede funktioner i modtagersektionen

Den nye Send-side understøtter en ny modtagerrolle: delegator.

Delegatorrollen tillader en afsender at oprette aftaler, når den endelige underskriver eller modtager ikke kendes på forhånd.  En delegator tildeles, og den delegator vil endeligt videresende aftalen til den endelige modtager.

Klik her for at få en mere detaljeret forståelse for modtagerroller

Kontoadministratoren kan aktivere delegatorrollen ved at følge denne sti: Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Tilladte modtagerroller

Tidligere godkendelsesmetode grupperede modtagere i interne og eksterne kategorier og anvendte godkendelse efter hele gruppen.

Programmet tillader stadig kontoadministratoren at indstille standardgodkendelsesmetoderne for interne og eksterne modtagere.

Nu kan administratorer give afsendere mulighed for at ændre standardgodkendelsesmetoden fra en liste over aktiverede metoder på modtagerbasis.

 

Kontoadministratorer kan konfigurere standardgodkendelsesmetoderne og aktivere afsenderjusteringer ved at følge denne sti: Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Metoder til identitetsgodkendelse

Afsendere kan skrive valgfrie beskeder til hver modtager i underskrivelsesprocessen, før du sender dokumenter til underskrivelse eller godkendelse. Hvis private beskeder er aktiveret, kan afsendere klikke på knappen Tilføj en privat besked.

I dialogboksen Privat besked kan der skrives en privat besked til modtageren.

Den private besked inkluderes også sammen med den globale besked i mailen "Underskriv" til modtageren. 

Du kan valgfrit få den private besked vist i underskrivelsessystemet.

Muligheden for at oprette private beskeder er som standard deaktiveret.

Kontoadministratorer kan aktivere den ved at følge denne sti: Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Private meddelelser til modtagere

Modtageren kan som standard læse den private besked i underskrivelsesmiljøet, når funktionen er aktiveret.

Kontoadministratorer kan deaktivere den ved at følge denne sti: Konto > Kontoindstillinger > Signaturindstillinger > Yderligere indstillinger

En modtagergruppe giver flere teammedlemmer mulighed for at underskrive eller godkende på vegne af hele gruppen. Tilføj en "modtagergruppe" som et enkelt underskrivelsestrin, og føj derefter flere modtagere til gruppen.

Enhver af de viste modtagere kan deltage på vegne af hele gruppen og sikre, at dine transaktioner ikke standses pga. én afventende person.  Modtagergrupper kan defineres som underskrivere eller godkendere, og godkendelsesmetoder kan tildeles enkeltvis for hver gruppemedlem efter behov.

Modtagergruppen er automatisk aktiveret for Adobe Sign – Enterprise-konti.

Hybride arbejdsforløb åbner mulighed for, at et sekventielt arbejdsforløb kan inkludere et eller flere signaturtrin for parallelle underskrivere.

I nedenstående billede vil du se, at det 2. signaturtrin har tre modtagere.

Disse tre modtagere får alle besked på samme tid, når den første modtager har fuldført sin signatur, og alle tre skal anvende deres signatur, før processen kan flytte til det tredje signaturtrin.

Kontoadministratorer kan aktivere/deaktivere hybride arbejdsforløb ved at følge denne sti: Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Rækkefølge for underskrivelse


Hvad er ændret i beskedsektionen

Beskedsektionen er der, hvor navnet på aftalen defineres, og den globale besked (den besked, der sendes til alle modtagere) skrives.

Nedenfor kan du se den klassiske beskedsektion til venstre og den nye til højre. 

Valg af modtagersprog bestemmer det sprog, der bruges til modtagerens mail og skærmvejledning under signaturcyklussen.

Sproglisten er blevet omdøbt fra "Sprog" til "Modtageres sprog", så afsenderne får en mere præcis forståelse for indstillingens funktion.

Rullelisten er blevet flyttet fra beskedsektionen i det klassiske layout til indstillingssektionen i det nye system.

Rent funktionsmæssigt har indstillingen ikke ændret sig.

Valg af beskedskabelon er flyttet, og den indikerende tekst er ændret.

I det klassiske sidelayout blev navnet på den anvendte standardskabelon indsat som tekst ved siden af beskedetiketten efterfulgt af et klikbart link "skift", hvor afsendere kunne vælge en anden skabelon.

Den nye Send-side har flyttet skabelonvalget til den øverste højre del af beskedsektionen, og teksten er ændret til den statiske værdi "Meddelelsesskabelon".

 

I det nye Send er valget af beskedskabelon blevet forbedret, så det viser skabelonens tekst til højre, når du holder markøren over et af skabelonnavnene.


Hvad er ændret i filsektionen

Filsektionen er der, hvor dokumentfilerne vedhæftes aftalen.

Adobe Sign understøtter "træk og slip"-metoden til at vedhæfte filer samt et appindbygget bibliotek, filupload fra afsendernes lokale system, Box, Dropbox og mere til.

Nedenfor kan du se den klassiske beskedsektion øverst og den nye nederst. Begge viser en tilføjelse af deres udvidede indstillinger til højre for det klikbare link.

Alle de klikbare muligheder for at uploade/vedhæfte filer er flyttet fra rodsiden Send til pop op-vinduet (udløses, når der klikkes på linket Tilføj filer).

Bemærk:
 • Eksterne filkilder (Box, Google Drev osv.) linker direkte til deres tjenesteudbyder, så afsendere vil skulle godkende eksplicit til den pågældende tjeneste
 • Evernote er ikke længere en understøttet uploadmulighed i det nye system.

Vis og tilføj signaturfelter er en valgbar mulighed til at sende de vedhæftede filer til oprettelsesmiljøet, hvor signatur- og formularfelter kan tilføjes og redigeres.

Mulighedens tekst er ændret fra "Eksempel, sæt signaturer, eller tilføj formularfelter" til "Vis og tilføj signaturfelter".

Mulighedens position er flyttet fra midten af bunden på den klassiske side til venstre på bunden i det nye system.

Mulighedens funktionalitet er ikke blevet ændret.


Hvad er ændret i indstillingssektionen

Indstillingssektionen findes til højre for sektionerne Besked og Filer. 

Denne sektion varierer i udseende fra konto til konto baseret på de indstillinger, som kontoadministratoren har aktiveret for afsenderkonfigurationen. 

Alle indstillingerne vises i billederne nedenfor med den klassiske side til venstre og den nye side til højre.

Udfyldelsesdeadlinen er flyttet fra toppen af indstillingspanelet til lige under adgangskoden.

Den tilknyttede tekst er ændret fra "Indstil en udløbsdato for dette dokument" til "Deadline for udfyldelse".

Rent funktionsmæssigt har indstillingen ikke ændret sig.

 

The interface no longer asks for a "number of days", and instead pops up a calendar where the user can select a deadline date, as well as the exact time (based on the senders timezone).

Time is expressed in "military" or 24 hour format.

It is possible to type in the date and time explicitly instead of using the pop-up interface.

Indstillingen Beskyt med adgangskode er flyttet til toppen af indstillingssektionen, og den tilknyttede tekst er ændret fra "Angiv adgangskode for at åbne underskrevne PDF-filer" til "Beskyt med adgangskode".

Funktionen er også blevet forbedret, så den tillader afsenderen at "vise adgangskode", hvilket sikrer, at der ikke opstår nogen problemer, når adgangskoden skrives.  

Hvis adgangskoderne ikke passer, vil det sekundære adgangskodefelt antage en rød nuance for at indikere forkert adgangskode. 

Den "håndskrevet" signaturtype er blevet betydeligt ændret fra den klassiske "Faxsignatur".

For afsendere er der to betydelige ændringer:

 • Forudfyldningsfelter kan angives af afsenderen, når dokumentet er designet til at acceptere forudfyldt indhold
 • Telefonnumre kan ikke længere bruges i stedet for mailadresser i modtagersektionen

Underskrivere vil få en langt bedre oplevelse, der udnytter den elektroniske signaturproces, hvor det er muligt, og sikrer, at der returneres et dokument af højere kvalitet.

Klik her for at få flere oplysninger om den nye "håndskrevet" signaturtype.


Tilføjede funktioner i indstillingssektionen

Påmindelser er flyttet fra siden for efter afsendelse og føjet til indstillingssektionen, så afsendere kan konfigurere den fulde aftale på Send-siden.

Feltet Modtageres sprog er ikke en ny funktion, men er som noget nyt placeret i indstillingssektionen.

Dette er den samme funktion, der blev flyttet fra beskedsektionen i det klassiske sidelayout.


Oprettelsesmiljøet

Oprettelsesmiljøet er kernen i det brugergenererede dokumentbibliotek.  Det nye miljø giver skabelonoprettere et bedre layout, hvor de kan anvende og administrere felter samt få adgang til de værktøjer, der gør det muligt at producere et afpudset endeligt dokument.


Fremtoning

Ændringerne i oprettelsesmiljøet er primært strukturelle med værktøjer, der flyttes, så de får bedre synlighed og nemmere adgang.  

Det er værd at bemærke, at oprettelsesmiljøet har to grænseflader i både den klassiske og nye version:

 • "Ad hoc"-grænsefladen
  • Startes fra
   • Send-siden, når feltet Eksempel, sæt signaturer, eller tilføj formularfelter er markeret
   • Siden Administrer ved at klikke på linket rediger for aftaler i en Kladde-status
  • Deltagere identificeres eksplicit på deres mailadresser (importeres fra Send-siden)
  • Skabelonegenskaber er fast og kan ikke justeres
 • Grænsefladen til skabelonoprettelse
  • Startes fra:
   • Siden Dashboard ved at klikke på linket Føj skabelon til bibliotek
   • Siden Administrer ved at klikke på linket rediger for en biblioteksskabelon
  • Deltagere defineres som "Deltager 1" til og med "Deltager N"
  • Skabelonegenskaber vises – skabelonens navn og distribution kan redigeres

Nedenfor vises to miljøer side om side med det klassiske layout til venstre:

Ændringer af sidelayout

Feltsektionen har alle de separate felter, som du kan oprette på dokumentet.  De fleste har et særligt formål, lige som Signatur, Signaturnavn og Hyperlink.  De generiske felter findes i sektionen Datafelter og omfatter et tekstfelt.

Feltsektionen er flyttet fra toppen af skærmen for at give et bedre arbejdsområde på formularen og er placeret på det højre spor.

Der er ingen funktionsmæssige ændringer for felterne.

Der er tre feltværktøjer justeret på tværs af sidens top:

 • Fastgør til justering – der er fire muligheder for at justere på hver side af hjælpelinjefeltet
 • Fastgør til størrelse – der er tre værktøjer til at fastgøre til hjælpelinjefeltets bredde, højde eller begge dele
 • Naviger til felt – viser alle felter alfabetisk efter feltnavn og flytter markørens fokus til et felt, du vælger

Disse felter vises nu permanent i stedet for at have en rullesektion skjult under en knap.

Disse værktøjers funktion er uændret.

Adgang til feltskabeloner giver afsenderen mulighed for at anvende en formularfeltoverlejring for ethvert uploadet dokument.

Funktionen udløser nu et pop under-felt for at vælge skabelonen og forsvinder derefter i stedet for at placere en overlejring på feltsektionen.

Skabelonvælgerens funktionalitet er uændret.

Zoomfunktionen gør det muligt at op- eller nedskalere dokumentet i Adobe Sign-vinduet.

Funktionen er blevet ændret fra "Plus – Minus"-skalaen øverst i vinduet til "Plus – Minus"-ikoner nederst på siden.

Funktionsmæssigt er funktionen den samme.

Sidevælgeren giver brugeren mulighed for at vælge enhver side og få den side vist i det visbare område.

Denne funktion er ændret fra at vise små miniaturer i venstre side af skærmen til en mere diskret kontrol nederst på siden, hvor afsenderen enten kan gå en side op/ned med piltasterne eller skrive et sidetal og gå direkte til den side.

Linket til nulstillingsfelter fjerner nu formularen i felter, der tilføjes under den aktuelle oprettelsessession.  Felter, der var en del af dokumentet, før skabelonen blev åbnet ved oprettelse, bevares eller tilføjes igen, hvis de blev slettet.

Send-knappen fuldfører oprettelsesprocessen og sender aftalen til den første modtager.

Begge disse objekter er flyttet fra sidens højre top til sidens højre bund.

Deres funktionalitet er uændret.

Når et nyt dokument med teksttags eller Acrobat-felter uploades, bekræfter Adobe Sign alle feltegenskaber for at sikre, at der ikke er nogen fejl (ugyldig skriftstørrelse, cirkulære beregnede udtryk osv.)    Når der findes fejl, vises der et banner med antallet af fejl og navigationsikoner, så du nemt kan flytte mellem feltfejl. 

Nedenfor er et eksempel på et formularfelt med en valideringsregel, der leder efter et CPR-nummer, men den angivne standardværdi var tekst.

Ved at klikke på knappen Næste fejl til højre åbnes det næste fejlfelt med valideringsfejlen tydeligt vist øverst på feltet.

Ændringer af grænsefladen for Opret skabelon

Skabelonegenskaber gør det muligt at ændre skabelonnavnet, bestemme, hvilken type skabelon du gemmer (dokument eller formularfelter), og hvordan dokumentet distribueres (personlig brug, gruppebrug eller brug på hele kontoen).

Linket til skabelonegenskaber er blevet flyttet fra sidens top og placeret mere tydeligt på det højre spor lige over formularfelterne.

Gruppen af indstillinger i skabelonegenskaber er funktionsmæssigt uændret.

Modtagerrullelisten optæller de forskellige deltagere i aftalen.  I Opret skabelon-grænsefladen identificeres modtagere som "Deltager 1" til og med "Deltager N".

I ad hoc-grænsefladen er aftalens modtagere allerede defineret, og mailadresseværdien for hver modtager indsættes i stedet for "Deltager"-pladsholderne.

I begge tilfælde giver deltagerlisten en metode til at vise, hvilket felt der er tildelt hvilken modtager.  Ved at vælge en deltager på listen forbliver de felter, der er tildelt den part, oplyst på siden, mens de andre nedtones.

Deltagerlisten kan desuden bruges ved feltplacering til at definere den part, som feltet skal tildeles til.  Ved at vælge Deltager 2 og derefter placere et eller flere felter tildeles de felter automatisk til deltager 2.

I det klassiske miljø blev feltet navngivet "Vælg deltagere", men hedder nu blot "Modtagere".

Rullefeltet er blevet flyttet fra øverst til venstre i vinduet til det højre spor lige over formularfelterne.

Rent funktionsmæssigt er deltagerlisten uændret.

Ændringer af "ad hoc"-grænsefladen

Afsendere har nu mulighed for at oprette en skabelon under Send-processen og derefter gemme skabelonen i biblioteket.  Alle typer skabeloner kan gemmes, og skabelonen er fuldt redigerbar via fanen Administrer.

Adobe-logo

Log ind på din konto