Udfyld og underskriv selv et dokument

Find ud af, hvordan du udfylder formularfelter og føjer din signatur til et dokument, du skal underskrive.

Oversigt

Udfyld og underskriv er en af de to tilgængelige metoder for en bruger til at underskrive sit eget dokument uden at involvere en anden modtager.

Den anden mulighed er metoden Selvunderskrivelse, som tillader brug af skabeloner, oprettelse og signaturer, der overholder CFR 21 del 11.

 

Udfyld og underskriv er designet til at være en hurtig og nem metode for en bruger at uploade et dokument, udfylde indhold og derefter valgfrit sætte deres signatur. 

Tekst skrives via en direkte "klik og skriv"-grænseflade, så der ikke er behov for at placere felter med flere detaljer.

Se Udfyld & underskriv-videoen her

Sådan bruges det

 1. På siden Hjem i Adobe Acrobat Sign skal du klikke på linket Udfyld og underskriv

  Start Udfyld og underskriv fra hjem-siden

 2. Vælg en gruppe (hvis tilgængelig)

  • Valg af gruppe definerer, hvilke konfigurerbare elementer og skabeloner der er tilgængelige for underskriveren.
  • Ændring af gruppen opdaterer siden og fjerner eventuelle konfigurationer
 3. Tilføj de filer, der skal underskrives.

  • Filer kan tilføjes ved hjælp af træk og slip eller via linket Tilføj filer, lige som når du vedhæfter filer på siden Send.
  • Du kan tilføje flere filer og ændre rækkefølgen af dem via træk og slip
 4. Angiv et aftalenavn

  • Feltet Aftalenavn tager som standard navneværdien for den første fil, der slippes i sektionen Filer
   • Denne værdi kan redigeres.
  Vælg din gruppe og vedhæft din fil

 5. Når filerne tilføjes og i den rigtige rækkefølge, skal du markere Få vist & tilføj signaturfelter og klikke på Næste

 6. Udfyld og underskriv-grænsefladen indlæses og viser de dokumentfiler, du uploadede, i den rækkefølge, de blev vist i.

  Udfyld dokumentet:

  • Vælg en felttype
  • Klik på det dokument, hvor du gerne vil tilføje feltindholdet
   • Tekstfelterne viser en markør og feltet "fodaftryk", der kan skrives i
   • Grafik placeres én gang per museklik

  Alle felter kan få skriftstørrelse justeret og kan nemt fjernes for at sikre nøjagtig placering

 7. Arbejd dig gennem dokumentet ved at placere input, hvor det kræves.

  Når dokumentet er udfyldt, skal du klikke på Udført øverst til højre i vinduet.

  Bemærk:

  En signatur er ikke påkrævet i processen Udfyld & underskriv.


Fuldført!

Når du har klikket på knappen Udfør, genindlæses siden til siden "Underskrevet".

Denne side indeholder en miniature af det dokument, du lige underskrev, til venstre og fire "næste trin", som du kan klikke på:

○ Send en kopi – denne mulighed starter et nyt workflow, der leverer det underskrevne dokument til en eller flere mailadresser.

○ Download en kopi – dette link åbner en kopi af den underskrevne PDF på dit lokale system.

○ Administrer denne aftale – dette åbner fanen Administrer.

○ Underskriv en anden aftale – dette link åbner Udfyld og underskriv-uploadsiden.


Inputtyper

A. Tekstinput – klik på denne mulighed, og klik derefter et sted på dokumentet, hvor du vil tilføje tekst. Hvis du vil flytte til en anden del af dokumentet, skal du eksplicit klikke på det nye område og starte med at skrive. Tekstinput respekterer linjeskift, så det er nemt at skrive i notefelter med flere linjer.

B. Angivelse med flueben – denne mulighed placerer et flueben. Ideel til afkrydsningsfelter.

C. Angivelse med udfyldt prik – udfyldte prikker er simpel grafik, der traditionelt bruges med sæt af alternativknapper, men kan også anvendes i afkrydsningsfelter.

D. Signaturfelt – med signaturfeltet kan brugere placere en signatur. Hvis du har en signatur gemt på din konto, bruges den som standard. Ellers får du vist de almindelige signaturmuligheder, der er tilladt af kontoindstillingerne.

E. Felt til initialer – initialer, der spejler signaturfeltet, anvender et gemt billede og tillader de almindelige inputmuligheder, hvis der ikke er et gemt billede.


Ændring af skriftstørrelsen

Størrelsen på alle inputtyper kan ændres, og alle inputtyper bevarer deres størrelsesindstillinger, der er forskellige fra de andre inputtyper.

Det er muligt at have flere størrelseseksempler i én aftale for enhver given inputtype.

 

Tekst, flueben og udfyldte prikker understøtter en "trindelt" størrelsesmekanisme, der justerer skrifttypen i forhold til den næste prædefinerede størrelse, enten mindre eller større.

Øverst på hver af disse felter er der en grænseflade, der indeholder et Slet-ikon (papirkurven i højre side) og to eksempler på bogstavet "A".

Det venstre "A" er mindre og reducerer skriftstørrelsen med én grad.

Det højre "A" er større og gør skriften én grad større.

Bemærk:

Ændring af skriftstørrelsen for enhver inputtype er permanent for efterfølgende felter af samme type. 

De bedste resultater opnås ved at skrive noget tekst i det første felt og derefter gøre teksten større eller mindre, så den passer til skriften på det underliggende dokument. Når du har en god størrelse, behøver du ikke at ændre skriftstørrelsen igen.

 

Felter med flueben, udfyldte prikker, signaturer og initialer har mulighed for at få deres størrelse tilpasset dynamisk ved at klikke på og trække i det blå "håndtag" på inputfeltet.

Ændring af størrelsen på denne måde er permanent, indtil inputtypens størrelse ændres igen (uanset metode).


Flytning af inputfelter

Alle inputfelter kan flyttes, efter de er placeret. Afhængigt af hvordan formularen er konstrueret, er det måske nemmere at angive dit input i et separat område i formularren og derefter flytte det på plads.

Sådan flytter du et felt:

 ○ Klik én gang på feltet for at flytte det. Du vil se feltets kanter vise sig.

 ○ Når markøren er over feltet, skifter det til fire pile. Hold museknappen nede for at trække feltet til dets ønskede placering.

Aktivering/deaktivering

Funktionen Udfyld og underskriv / Kun jeg underskriver er tilgængelig for alle brugere på alle serviceniveauer.

Administratorer, som vil fjerne funktionen Udfyld og underskriv/Kun jeg underskriver fra siden Hjem kan gøre det ved at gå til Konto > Globale indstillinger > Udfyld og underskriv

Denne indstilling er også tilgængelig på gruppeniveau.

Gå til Udfyld og underskriv

Der er to muligheder, du kan indstille, for at vise den mulighed, du foretrækker:

○ Gør nyt Udfyld & underskriv-system til standard

◘ Hvis du markerer denne indstilling, angives standardforløbet på siden Hjem som Udfyld og underskriv

◘ Hvis dette felt ikke markeres, vil standardforløbet på siden Hjem være Kun jeg underskriver

○ Giv brugere mulighed for at skifte...

◘ Dette felt aktiverer et link, som brugeren kan bruge til frit at skifte mellem de to workflows

 

Konfigurationsindstillinger

Digitale signaturer kan tilføjes som en signaturindstilling ved at:

 • Aktivere digitale signaturer på kontoen
  • Gå til Konto > Kontoindstillinger > Digitale signaturer
  • Aktivér mindst en af følgende metoder til digital signatur: cloud eller download
  • Klik på Gem
Mulighed for digital signatur

 

Muligheden Digital signatur findes som den tredje mulighed i menuen Underskriv.

Tilføjelse af en digital signatur markerer starten på den digitale signaturproces ved at føre underskriveren direkte til muligheden for at vælge signaturleverandør.

Når signaturen er fuldført, og der er klikket på Udført, gemmes signaturen i sektionen Underskrevet på fanen Administrer.

Adobe-logo

Log ind på din konto