Käyttöopas Peruuta

Dokumenttien luominen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Kun luot dokumenttia InDesignissa, sinun ei tarvitse aloittaa tyhjästä dokumentista, sillä valittavissasi on monenlaisia malleja, mukaan lukien Adobe Stock ‑palvelusta ladattavia malleja. Mallit sisältävät resursseja, joiden pohjalta voit luoda omia projekteja. Kun avaat mallin InDesignissa, voit käsitellä sitä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta InDesign-tiedostoa.

Mallien lisäksi voit käyttää dokumenttien luonnissa apuna InDesignin esimäärityksiä.

Mallit ja esimääritykset

Mallit

sisältävät inspiroivia, monipuolisia ja uudelleenkäytettäviä sisältöjä dokumentteja varten. Voit ladata suoraan InDesignissa Adobe Stockin malleja, jotka sisältävät laadukasta grafiikkaa ja kuvituksia. Voit sitten helposti luoda näiden mallien pohjalta dokumentteja, jotka jakavat yhteiset asetukset ja suunnitteluresurssit. InDesignissa on myös esimerkiksi käyntikorttien ja esitteiden suunnitteluun tarkoitettuja tyhjiä malleja, joiden mitat ja yleisten tehtävien asetukset on määritetty valmiiksi. Mallit avautuvat InDesignissa .indd-tiedostoina.

Tyhjän dokumentin esimääritykset

ovat tyhjiä dokumentteja, joilla on esimääritetyt mitat ja asetukset. Esimääritykset helpottavat suunnittelua tietynkokoisille laitteille tai määrättyihin tarkoituksiin. Voit esimerkiksi käyttää esimääritystä aloittaaksesi iPadille tarkoitetun suunnittelun nopeasti. Tyhjillä esimääritetyillä dokumenteilla on määritetyt koko-, sivu-, sarake-, suunta-, paikka-, reunus- ja leikkausvara-asetukset. Voit muuttaa näitä asetuksia ennen dokumentin luomista esimäärityksillä.  

Mallit ja esimääritykset jaetaan näihin joukkoihin:

 • Tuloste
 • Verkko
 • Mobiililaite

Uusi julkaisu -valintaikkunaan siirtyminen

 1. InDesignin käynnistäminen

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse Tiedosto > Uusi.
  • Napsauta Koti-työtilassa Uusi tai Aloita uusi.
  • Käytä seuraavaa pikanäppäintä:
   • (Mac) komento+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Napsauta avoinna olevan dokumentin välilehteä hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Uusi julkaisu.
  Uusi julkaisu pikavalikosta

Yleiskatsaus: Uusi julkaisu -valintaikkuna

Muiden toimintojen ohella voit tehdä Uusi julkaisu ‑valintaikkunassa seuraavaa:

 • Luo dokumentteja käyttämällä valittuja Adobe Stock ‑malleja seuraavista luokista: Tulosta, Verkko ja Mobiili
 • Etsi Adobe Stock -palvelusta lisää malleja ja luo dokumentteja niitä käyttämällä
 • Löydä nopeasti tiedostoja, malleja ja kohteita, joita olet käyttänyt äskettäin (Äskeiset-välilehti)
 • Käytä Adobe Stockista ladattuja malleja nopeasti (Tallennetut-välilehti)
 • Luo dokumentteja käyttämällä tyhjän dokumentin esimäärityksiä ja valitse useista kategorioista ja erikokoisista laitteista. Ennen kuin avaat esimäärityksen, voit muokata sen asetuksia.

 

Tulosta-välilehti | Uusi julkaisu ‑valintaikkuna

Dokumenttien luominen esimäärityksillä

 1. Valitse Uusi julkaisu ‑välilehdestä jonkin luokan välilehti: Tulosta, Verkko tai Mobiili.

 2. Valitse esimääritys.

 3. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa valitun esimäärityksen asetuksia oikealla olevassa Esimäärityksen tiedot ‑ruudussa.

 4. Valitse Luo. InDesign avaa esimäärityksen mukaisen uuden julkaisun.

Esimääritysten muuttaminen

Ennen kuin avaat esimääritetyn dokumentin, voit muuttaa sen asetuksia oikealla olevassa ruudussa.

 1. Dokumentin nimen määrittäminen

 2. Määritä valitulle esimääritykselle seuraavat asetukset:

  Esimäärityksen tiedot
  Esimääritysten muuttaminen

  Leveys ja korkeus:

  Määritä dokumentin koko.

  Yksiköt:

  Määritä dokumentin mittayksikkö.

  Suunta:

  Määritä dokumentin sivusuunta: vaaka tai pysty.

  Sivut:

  Määritä dokumentissa luotavien sivujen määrä.

  Huomautus:

  Huomaa, että kohdistin muuttuu pieneksi mustaksi nuolikuvakkeeksi, kun siirryt esimääritetyn elementin, kuten leveyden tai sivujen päälle. Voit suurentaa ja pienentää esimääritettyä arvoa pyyhkäisemällä nuolta vaakasuunnassa.

  Vastakkaiset sivut:

  Kun tämä asetus on valittuna, vasemman- ja oikeanpuoleiset sivut muodostavat kahden sivun aukeaman.

  Aloitusnumero:

  Määritä numero, josta julkaisu alkaa. Jos määrität parillisen numeron (kuten 2), kun Vastakkaiset sivut on valittu, julkaisun ensimmäinen aukeama on kaksisivuinen aukeama.

  Ensisijainen tekstikehys:

  Valitse tämä asetus, jos haluat lisätä sivupohjaan ensisijaisen tekstikehyksen.

  Palstat:

  Määritä dokumenttiin lisättävien sarakkeiden määrä.

  Sarakkeen palstaväli:

  Määritä sarakkeiden välisen tyhjän tilan määrä.

  Reunukset:

  Määritä dokumentin kummallakin puolella olevat reunukset. Jos haluat käyttää eri puolilla eri arvoja, poista mittojen linkitys napsauttamalla -ketjukuvaketta.

  Leikkausvara ja informaatioalue:

  Määritä dokumentin kummallakin puolella olevien leikkausvarojen ja informaatioalueiden paikat. Jos haluat käyttää eri puolilla eri arvoja, poista mittojen linkitys napsauttamalla -ketjukuvaketta.

  Esikatselu:

  Valitse tämä asetus, jos haluat esikatsella dokumentin suunnan ja koon ennen uuden tiedoston luontia.

 3. Avaa dokumentti esimäärityksillä valitsemalla Luo.

Dokumenttien luominen käyttämällä Stock-malleja

InDesign sisältää erilaisia Adobe Stockin malleja, muun muassa tablet-laitteisiin, mobiililaitteisiin, kirjepapereihin, kirjekuoriin ja käyntikortteihin tarkoitettuja malleja. Kirjasintasoilla varustetut mallit käyttävät peruskirjasimia tai kirjasimia, jotka voidaan aktivoida Adobe Fontsista.  

Voit luoda dokumentin mallin pohjalta seuraavasti:

 1. Valitse Uusi julkaisu ‑välilehdestä jonkin luokan välilehti: Tulosta, Verkko tai Mobiili.

 2. Valitse malli.

 3. Tuo näkyviin mallin esikatselu valitsemalla Näytä esikatselu. Esikatselu on mallista otettu kuva, jonka perusteella voit päättää, haluatko hankkia lisenssin kyseiseen malliin.

  Mallin esikatselu

  Lataa esimääritys

 4. Valitse Lataa.

  InDesign pyytää sinua hankkimaan käyttöoikeuden Adobe Stock ‑malliin. Lisätietoja käyttöoikeuksista ja niihin liittyvistä asioista saat Adobe Stockin avusta. Kun olet hankkinut malliin käyttöoikeuden tilisi resurssioikeuksilla tai pisteillä, voit avata sen InDesign-tiedostona (.indd) ja aloittaa mallin työstämisen.

 5. Kun malli on ladattu, valitse Avaa. Jos sinua mallin avaamisen yhteydessä pyydetään aktivoimaan kirjasimia Adobe Fontsista, valitse OK.

Voit nyt työstää avattua dokumenttia InDesignissa aivan muiden .indd-dokumenttien tapaan.

Huomautus:

Ladatut mallit lisätään Creative Cloud ‑kirjastoon nimeltä Stock-mallit. Voit siirtyä tähän kirjastoon CC-kirjastot-paneelin kautta.

Huomautus:

InDesign-mallien tiedostotunniste on .indt. Kun avaat mallin, siitä avataan kuitenkin yksi esiintymä dokumenttina, jonka tiedostotunniste on .indd. Tähän .indd-dokumenttiin tehdyt muutokset eivät vaikuta alkuperäiseen dokumenttiin.indt-malli.

Muiden mallien haku Adobe Stock -palvelusta

Adobe Stock -palvelun esivalittujen mallien lisäksi voit etsiä ja ladata lukuisia muita malleja suoraan Uusi julkaisu -valintaikkunan kautta.

 • Kirjoita Uusi julkaisu ‑valintaikkunassa hakulauseke Hae Adobe Stock -palvelusta lisää malleja ‑ruutuun. Vaihtoehtoisesti voit selata kaikkia käytettävissä olevia malleja valitsemalla Siirry.

InDesign avaa Adobe Stock ‑verkkosivuston uudessa selainikkunassa, minkä jälkeen voit tutustua sisältöihin. Lisensoi ja lataa niistä se, joka sopii parhaiten projektisi tarpeisiin.

Vanhan Uusi julkaisu ‑toiminnon käyttäminen

Voit tarvittaessa poistaa viimeisimmän Uusi julkaisu ‑toiminnon käytöstä ja käyttää sen sijaan InDesign CC 2017:n ja sitä vanhempien versioiden oletusarvoista toimintoa.

 1. Valitse Oletusarvot > Yleiset.

 2. Valitse Käytä vanhaa Uusi julkaisu ‑valintaikkunaa.

 3. Valitse OK.

Huomautus:

Lisätietoja vanhan Uusi julkaisu ‑valintaikkunan asetuksista on artikkelissa Uusien julkaisujen luonti.

Enemmän tällaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi