Objektien muokkaaminen grafiikkakehysten avulla

Adobe InDesignin objektit sisältävät kohteita, joita voi lisätä tai luoda julkaisuikkunassa. Näitä ovat esimerkiksi avoimet ja suljetut reitit, yhdistelmämuodot ja -reitit, teksti, rasteroidut kuvat, kolmiulotteiset objektit sekä mitkä tahansa sijoitetut tiedostot, kuten kuvat.

Jos kuva on kehyksessä (kuten kaikki tuodut kuvat ovat), voit muokata sitä muuttamalla sen suhdetta kehykseen, kuten seuraavissa esimerkeissä:

 • Voit rajata kuvan pienentämällä kehystä.

 • Voit luoda peite- ja asettelutehosteita liittämällä objektin kehykseen.

 • Voit lisätä kuvaan apuviivan tai ääriviivan muuttamalla viivan paksuutta ja kehyksen väriä.

 • Voit keskittää kuvan taustasuorakulmioon suurentamalla kehystä ja määrittämällä kehyksen täyttövärin.

Objektin liittäminen kehykseen

Liitä kohteeseen -komennolla voidaan asettaa grafiikkaa pääkehyksiin. Grafiikkaa voi asettaa myös sisäkkäisiin kehyksiin.

Kehykseen liitetty taustakuva
Kehykseen liitetty taustakuva

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat liittää kehykseen yhden objektin, valitse objekti.

  • Jos haluat liittää kehykseen vähintään kaksi objektia, ryhmitä ne. Kehys voi sisältää vain yhden objektin.

  • Jos haluat liittää tekstikehyksen toiseen kehykseen ja säilyttää sen ulkoasun, valitse koko tekstikehys valinta-  tai suoravalintatyökalulla , ei tekstityökalulla.

 2. Valitse Muokkaa > Kopioi (tai Muokkaa > Leikkaa, jos et tarvitse alkuperäistä).

 3. Valitse reitti tai kehys ja sitten Muokkaa > Liitä kohteeseen.

Kehyksen sisällön poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos poistat kuvaa tai tekstikehystä, valitse objekti suoravalintatyökalulla . Vaihtoehtoisesti napsauta kuvan sisällön tartuntatyökalua valintatyökalulla.

  • Jos poistat tekstimerkkejä, valitse ne tekstityökalulla .

 2. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat poistaa sisällön lopullisesti, paina Poista-painiketta tai askelpalautinta.

  • Jos haluat sijoittaa sisällön jonnekin muualle, valitse Muokkaa > Leikkaa. Poista sitten kehyksen valinta ja valitse Muokkaa > Liitä.

Huomautus:

Tuodun kuvan on oltava kehyksessä. Jos leikkaat tuodun kuvan kehyksestä ja liität sen muualle julkaisuun, kuvalle luodaan automaattisesti uusi kehys.

Objektien sovittaminen kehyksiin

Jos kehys ja sisältö ovat erikokoiset, voit sovittaa sisällön kehykseen Sovitus-komennoilla.

Tasausasetukset koskevat kehyksiä, joissa on joko kuva tai toinen tekstikehys. Ne eivät vaikuta tekstikehyksessä oleviin kappaleisiin, vaan tekstin tasausta ja sijoittelua ohjataan Tekstikehyksen asetukset -komennolla sekä Kappale-, Kappaletyyli- ja Juttu-välilehtien avulla.

Objektin sovittaminen kehykseen

 1. Valitse objektin kehys.

 2. Valitse Objekti > Sovitus ja jokin seuraavista asetuksista:

  Täytä kehys suhteessa

  Muuttaa sisällön koon koko kehyksen täyttäväksi ja säilyttää samalla sisällön mittasuhteet. Kehyksen mitat eivät muutu. Jos sisällön ja kehyksen mittasuhteet eroavat toisistaan, kehyksen muokkausalue rajaa osan sisällöstä.

  Sovita sisältö suhteessa

  Muuttaa sisällön kokoa kehykseen sopivaksi ja säilyttää samalla sisällön mittasuhteet. Kehyksen mitat eivät muutu. Jos sisällöllä ja kehyksellä on eri mittasuhteet, kehykseen jää tyhjää tilaa.

  Sisältötietoinen sovitus

  Sovittaa kuvan automaattisesti kehyksen sisälle kuvan sisällön ja kehyksen koon mukaan. Kehyksen mitat eivät muutu. Jos haluat tehdä tästä oletusarvoisen kehyksen sovitusvaihtoehdon, valitse Oletusarvot > Yleiset ja sitten Tee sisältötietoisesta sovituksesta oletusarvoinen kehyksen sovitusvaihtoehto.

  Huomautus:

  • Sisältötietoinen sovitus poistaa kuvaan lisätyt muunnokset, joihin kuuluvat muun muassa skaalaus, kierto, kääntö ja kallistus. Kehykseen lisättyjä muunnoksia ei kuitenkaan poisteta.
  • Sisältötietoinen sovitus ei ole käytettävissä 32-bittisessä Windowsissa.

  Sovita kehys sisältöön

  Muuttaa kehyksen koon sisältöön sopivaksi. Kehyksen mitat muutetaan tarvittaessa sisällön mittoja vastaaviksi. Näin kannattaa tehdä, jos olet vahingossa muuttanut grafiikkakehystä.

  Sovita sisältö kehykseen

  Muuttaa sisällön koon kehykseen sopivaksi ja sallii sisällön mittasuhteiden muuttamisen. Kehys ei muutu, mutta sisältö voi näyttää venytetyltä, jos sen ja kehyksen mittasuhteet eroavat toisistaan.

  Huomautus:

  Voit sovittaa kehyksen koon sisältöön sopivaksi nopeasti kaksoisnapsauttamalla mitä tahansa kehyksen kulmakahvaa. Kehyksen koko muuttuu napsauttamasi kohdan ulkopuolella. Jos napsautat sivukahvaa, kehyksen koko muuttuu vain kyseiseen suuntaan.

  Objektin tasaaminen grafiikkakehykseen
  Objektin tasaaminen grafiikkakehykseen

  A. Alkuperäinen B. Sisältöön sovitettu kehys C. Kehykseen sovitettu sisältö 

  Keskitä sisältö

  Keskittää sisällön kehyksessä. Kehyksen ja sisällön mittasuhteet säilyvät ennallaan. Sisällön ja kehyksen koko eivät muutu.

  Huomautus:

  Sovitus-komennot sovittavat sisällön ulkoreunat kehyksen viivan keskikohtaan. Jos kehyksen viiva on paksu, sisällön ulkoreunat katoavat näkyvistä. Kehyksen viivan tasauksen voi keskittää tai säätää kehyksen reunan sisäpuolelle tai ulkopuolelle. (Lisätietoja: Viivojen määrittäminen.)

  Jos haluat poistaa Automaattisesti sopivaksi -ominaisuudella tehdyt tarpeettomat sovittamisasetukset, valitse Objekti > Sovitus > Tyhjennä kehyksen sovitusasetukset.

Automaattisen sovituksen käyttäminen

Jos muutat kuvakehyksen kokoa, kun Automaattisesti sopivaksi ei ole valittuna, kehyksen koko muuttuu, mutta kuvan koko pysyy entisellään. Jos Automaattisesti sopivaksi on valittuna, kuvan koko muuttuu kehyksen mukana. Jos päätät rajata tai muuntaa kuvaa, muunna pelkkää kuvaa suoravalintatyökalulla. Tai poista Automaattisesti sopivaksi -valinta, muunna kuva ja valitse Automaattisesti sopivaksi uudelleen.

Voit valita Automaattisesti sopivaksi -asetuksen Ohjauspaneelista ja Kehyksen sovittamisasetukset -valintaikkunasta.

Kehyksen sovittamisasetusten määrittäminen

Voit liittää sovitusasetuksen paikkamerkkikehykseen niin, että sovituskomentoa käytetään aina, kun kyseiseen kehykseen lisätään uutta sisältöä.

 1. Valitse ruutu.

 2. Valitse Objekti > Sovitus > Kehyksen sovittamisasetukset.

 3. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK:

  Automaattisesti sopivaksi

  Valitset tämä asetus, jos haluat kuvan kokoa muutettavan automaattisesti aina, kun muutat kehyksen kokoa.

  Viitekohta

  Määritä viitekohta rajaus- ja sovitustoimintoja varten. Jos valitset viitekohdaksi esimerkiksi oikean yläkulman ja valitset Sovita sisältö suhteessa, kuva voidaan rajata joko vasemmasta tai alasivusta (poispäin viitekohdasta).

  Rajauksen määrä

  Määritä kuvan muokkausalueen paikka suhteessa kehykseen. Käytä kuvan rajaamiseen positiivisia arvoja. Voit esimerkiksi jättää pois sijoitettua kuvaa ympäröivän reunan. Negatiivisilla arvoilla voit lisätä välin kuvan muokkausalueen ja kehyksen väliin. Voit esimerkiksi lisätä tyhjän tilan kuvan ja kehyksen väliin.

  Jos määrität rajausarvoja, jotka aiheuttavat sen, ettei kuva näy, nämä arvot ohitetaan, mutta sovitusasetus toteutetaan silti.

  Sovitus tyhjään kehykseen

  Määritä, haluatko sovittaa sisällön kehykseen (jolloin kuva voi mennä vinoon), sovittaa sisällön suhteessa (tuloksena voi olla tyhjää tilaa) vai sovittaa kehyksen suhteessa (yksi tai useampi sivu voi rajautua).

Sovitustoimintoa käytetään vain, kun sisältö sijoitetaan kehykseen. Jos muutat kehyksen kokoa, sovitusasetusta käytetään automaattisesti vain jos Automaattisesti sopivaksi on valittuna.

Grafiikkakehyksen tai sen sisällön siirtäminen

Kun valitset grafiikkakehyksen valintatyökalulla, voit valita joko kehyksen tai sen sisältämän kuvan. Jos napsautat sisällön tartuntatyökalun ulkopuolelle ja vedät valintaa, kehyksen sisältö liikkuu kehyksen mukana. Jos vedät sisällön tartuntatyökalua, kuva siirtyy kehyksen sisällä.

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit siirtää kehystä tai sen sisältöä toisistaan riippumatta. Näistä tekniikoista on hyötyä kuvaa kehyksessä rajattaessa tai peitettäessä.

Huomautus:

Jos valintatyökalu ei toimi odotetulla tavalla, poista kaikkien kohteiden valinta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto+A (Windows) tai komento+vaihto+A (Mac OS).

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat siirtää sekä kehyksen että sen sisällön, napsauta kuvaa valintatyökalulla  sisällön tartuntatyökalun ulkopuolella.

  • Jos haluat siirtää tuotua sisältöä mutta et kehystä (eli panoroida sisältöä kehyksen takana), vedä sisällön tartuntatyökalusta. Voit myös käyttää suoravalintatyökalua , kun haluat valita kuvan ja vetää sitä.

  Sisällön siirtäminen kehystä siirtämättä
  Sisällön siirtäminen kehystä siirtämättä

  Huomautus:

  Jos pidät hiiren painiketta alhaalla kuvan päällä ennen siirtoa, näet kehyksen ulkopuolella dynaamisen esikatselukuvan (haamutaustakuvan). Kehyksen sisällä liikkuvana esikatselukuva ei ole haamukuva. Tämä helpottaa kuvan sijoittamista kehykseen.

  • Jos haluat siirtää kehystä, mutta et sen sisältöä, napsauta kehystä valintatyökalulla, vaihda suoravalintatyökaluun, ja vedä sitten keskipistettä.
  Kehyksen siirtäminen sisältöä siirtämättä
  Kehyksen siirtäminen sisältöä siirtämättä

  • Voit siirtää useita kehyksiä valitsemalla objektit valintatyökalulla ja vetämällä niitä sitten. Jos valitset useita objekteja suoravalintatyökalulla, vaikutus kohdistuu vain vedettävään kohteeseen.

Reunan tai taustan luominen

Grafiikkakehys sopii erinomaisesti sisällön reunaksi tai taustaksi, sillä voit muuttaa kehyksen viivaa ja täyttöä sisällöstä riippumatta.

Reunojen lisääminen grafiikkakehyksiin
Reunojen lisääminen grafiikkakehyksiin

A. Valokuva grafiikkakehyksessä B. Kehys ja viiva C. Suurennettu kehys sekä viiva ja täyttö 
 1. Valitse tuodun kuvan kehys napsauttamalla sisällön tartuntatyökalun ulkopuolelle valintatyökalulla .
 2. Jos haluat suurentaa kehystä muuttamatta kuvan kokoa, vedä jotakin muokkausalueen kahvaa ulospäin. Jos haluat säilyttää kehyksen mittasuhteet, pidä vaihtonäppäintä alhaalla vetäessäsi.
 3. Liitä viiva- ja täyttöväri Värimalli-välilehden ja työkalujen avulla.
 4. Säädä kehyksen tyyliä, tasausta tai viivan paksuutta Viiva-välilehdestä.

Huomautus:

Voit nopeasti suurentaa kehystä tasaisesti kaikilta sivuilta Muunto- tai Ohjaus-välilehdestä. Valitse kehys suoravalintatyökalulla , aseta välilehden viitekohdan valitsin  keskipisteeseen ja anna uudet leveys- ja korkeusarvot.

Objektien rajaaminen tai peittäminen

Rajaus ja peitto viittaavat objektin osan kätkemiseen. Rajaus leikkaa kuvan reunat suorakulmion avulla, kun taas peitto tekee objektin taustasta läpinäkyvän mielivaltaisen muodon avulla. Hyvä esimerkki peitosta on rajaava reitti eli tietylle kuvalle luotu peitto.

Voit rajata ja peittää objekteja grafiikkakehysten avulla. Koska tuotu kuva on automaattisesti kehyksessä, voit rajata tai peittää sen heti kehystä luomatta. Jos et ole luonut tuodulle kuvalle kehystä manuaalisesti, kehys luodaan automaattisesti kuvan kokoiseksi, joten et välttämättä huomaa sitä heti.

Huomautus:

Tulostusta tehostetaan lähettämällä vain rajattujen tai peitettyjen kuvien näkyvien osien tiedot tulostimeen. Säästät kuitenkin levytilaa ja RAM-muistia entisestään, jos rajaat tai peität kuvat haluamaasi muotoon ja kokoon ennen niiden tuontia julkaisuun.

 • Jos haluat rajata tuodun kuvan tai jonkin muun suorakulmaisessa kehyksessä jo olevan kuvan, napsauta objektia valintatyökalulla ja vedä yhtä muokkausalueen kahvoista. Jos haluat säilyttää kehyksen mittasuhteet, paina vaihtonäppäintä vetäessäsi.


  Kuvan rajaaminen grafiikkakehyksen avulla

 • Jos haluat rajata tai peittää objektin, valitse objekti valinta- tai suoravalintatyökalulla.Valitse ensin Muokkaa > Kopioi, sitten tyhjä reitti tai objektia pienempi kehys ja lopuksi Muokkaa > Liitä kohteeseen.
 • Jos haluat rajata kehyksen tarkasti, valitse kehys suoravalintatyökalulla ja muuta kehyksen kokoa Muunto- tai Ohjaus-välilehden avulla.
 • Jos haluat määrittää rajausasetukset tyhjälle paikkamerkkikehykselle, valitse Objekti > Sovitus > Kehyksen sovittamisasetukset, ja määritä sitten rajauksen määrä.

Huomautus:

Jos käsittelet tuotua kuvaa, voit luoda peitteen myös muuttamalla kuvan kehyksen muotoa piirtotyökaluilla.

Objektin vientiasetukset

Johdanto objektin vientiasetuksiin

Objektin vientiasetusten avulla voidaan määrittää vientiparametrit eri muodoissa tapahtuvaa vientiä varten, esimerkiksi EPUB- ja HTML-muotoa tai helppokäyttöisiä PDF-tiedostoja käytettäessä.

 

Objektin vientiasetuksia voidaan soveltaa tekstikehyksiin, grafiikkakehyksiin ja ryhmiin. Objektin vientiasetusten avulla voit

 • määrittää kuvien ja grafiikan vaihtoehtoisen tekstin

 • käyttää nimiöitä ja todellisia tekstiasetuksia nimiöidyissä PDF-tiedostoissa

 • luoda kullekin objektille erilaisia muunnosasetuksia, jotta ne voidaan muodostaa hyvin näyttökokoon ja pikselitiheyteen katsomatta. Näiden asetusten avulla voit hallita tekstitehosteisiin sovellettavan rasteroinnin laatua, esimerkiksi heittovarjoa ja viistettä, kun viet sivuasettelun HTML- tai EPUB-muotoon.

Huomautus:

Jos objekti on hyperlinkitetty, sitä tuetaan vietäessä.

Objektin vientiasetusten käyttäminen

 1. Valitse sivuasettelusta kehys tai ryhmä.
 2. Valitse Objekti > Objektin vientiasetukset.

  tai

  Napsauta objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Objektin viestiasetukset.

 3. Ota asetukset käyttöön.

Huomautus:

Voit poistua Objektin vientiasetukset -valintaikkunasta, kun valitset sivuasettelusta muita objekteja, joihin haluat soveltaa asetuksia.

Vaihtoehtoisen tekstin asetukset

Vaihtoehtoinen teksti on kuvan tai grafiikan lyhyt tekstipohjainen kuvaus. Tätä tekstiä käytetään silloin, kun kuvaa ei muodosteta, tai kun halutaan tukea näytönlukuohjelmistoja.

Vaihtoehtoinen tekstilähde

Valitse lähde, johon haluat lisätä valittujen kehysten tai ryhmien vaihtoehtoisen tekstin.

Huomautus:

Kun tuot sisältöä Microsoft Word ‑ohjelmasta, InDesign tuo myös kuvissa käytetyn vaihtoehtoisen tekstin.

Mukautettu

Kirjoita teksti manuaalisesti.

Rakenteesta

Käytä rakenteessa määritettyä tekstiä. Lisätietoja: Grafiikan nimiöiminen näytönlukuohjelmaa varten.

XMP:stä (Nimi |Kuvaus |Otsikko)

Käytä yleisiin XMP-kenttiin tallennettuja tietoja. Jos XMP-tiedot päivitetään toisella sovelluksella, kuten Adobe Bridgellä, teksti päivitetään linkin päivittämisen yhteydessä automaattisesti.

Muusta XMP:stä

Jos tekstimerkkijono on tallennettu toiseen XMP-kenttään, anna nimiavaruus ja ominaisuuden nimi kokonaisuudessaan <ns>:<property>-muodossa. Jos esimerkiksi Adobe Bridge -käyttöliittymä tukee IPTC-ydintä, jossa on kenttä ”IPTC-aihekoodi”, ja kenttää käytetään tekstimerkkijonon tallennukseen, ominaisuuden arvo olisi ”Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]”.

Nimiöidyn PDF-tiedoston asetukset

Käytä nimiötä

Valitse lähde, johon haluat lisätä valittujen kehysten tai ryhmien PDF-nimiön.

Rakenteesta

Käytä rakenteessa määritettyä tekstiä.

Artifact

Käytä sellaisten graafisten elementtien kanssa, joilla ei ole tärkeää merkitystä silloin, kun näytönlukuohjelma lukee ne ääneen.

Objektin perusteella

Määrittää automaattisesti kehyksen sisällön ja valitsee asetukseksi Juttu- tai Kuva-nimiön.

Todellinen tekstilähde

PDF-tiedostot tukevat vaihtoehtoisen tekstin lisäksi myös todellista tekstiä. Todellinen teksti voidaan lisätä graafisiin elementteihin, jotka näyttävät visuaalisesti tekstiltä. Tällaisia ovat esimerkiksi skannatut TIFF-kuvat. Todellinen teksti edustaa sanoja, jotka on muunnettu kuvaksi. Todellista tekstiä voidaan käyttää vain nimiöidyissä PDF-tiedostoissa.

Mukautettu

Kirjoita teksti manuaalisesti.

Rakenteesta

Käytä rakenteessa määritettyä tekstiä. Lisätietoja: Grafiikan nimiöiminen näytönlukuohjelmaa varten.

XMP:stä (Nimi |Kuvaus |Otsikko)

Käytä yleisiin XMP-kenttiin tallennettuja tietoja. Jos XMP-tiedot päivitetään toisella sovelluksella, kuten Adobe Bridgellä, teksti päivitetään linkin päivittämisen yhteydessä automaattisesti.

Muusta XMP:stä

Jos tekstimerkkijono on tallennettu toiseen XMP-kenttään, anna nimiavaruus ja ominaisuuden nimi kokonaisuudessaan <ns>:<property>-muodossa. Jos esimerkiksi Bridge -käyttöliittymä tukee IPTC-ydintä, jossa on kenttä ”IPTC-aihekoodi”, ja kenttää käytetään tekstimerkkijonon tallennukseen, ominaisuuden arvo olisi ”Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]”.

EPUB- ja HTML-vaihtoehdot

EPUB- ja HTML-vaihtoehtojen avulla voit määrittää yksittäisten objektien kuvanmuunnosasetukset. Jos näitä asetuksia ei ole määritetty, käytetään EPUB-viennin kuvanmuunnosasetuksia. Lisätietoja: EPUB-kuvien asetukset.

Objektin vientiasetukset
Objektin vientiasetukset

epub:type

Napsauttamalla nuolikuvaketta voit valita, missä järjestyksessä lukuohjelma lukee julkaisun.

Säilytä sivuasettelun ulkoasu

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää valittujen kehysten kuvanmuunnosasetukset.

Oletus

Oletusasetukset on määritetty Vientivalintaikkunan asetukset ‑valintaikkunaan.

Käytä graafisissa objekteissa aiemmin luotua kuvaa

Käyttää graafisissa objekteissa aiemmin luotua kuvaa.

Rasteroi säilö

Muunna objekti kuvaksi. Esimerkiksi tekstikehys muunnetaan kuvaksi.

Rasteroi sisältö

Ulkoasu säilytetään CSS-tyylisivuina. 

Mukautettu rasterointi

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää valittujen kehysten kuvanmuunnosasetukset.

Muoto

Voit valita, muunnetaanko dokumentin optimoidut kuvat GIF-, JPEG- tai PNG-muotoon.

Tarkkuus (ppi)

Määritä kuvien tarkkuus pikseleinä tuumalla (ppi). Käyttöjärjestelmien vakiotarkkuutena on 72 ppi tai 96 ppi, mobiililaitteissa tarkkuus vaihtelee 132 ppi:stä (iPad) 172 ppi:hin (Sony Reader) ja jopa 300 ppi:hin (iPhone 4). Voit määrittää kullekin valitulle objektille ppi-arvon. Arvona voi olla 72, 96, 150 (tänä päivänä kaikkien eBook-laitteiden keskiarvo) ja 300.

Paletti

Voit määrittää, kuinka InDesign käsittelee värejä GIF-tiedostoja optimoitaessa. GIF-muodossa käytetään rajoitettua väripalettia, jossa voi olla enintään 256 väriä.

Valitse Sovitettu, jos haluat luoda paletin käyttämällä edustavaa näytettä grafiikan väreistä ilman rasterointia eli lisävärien simulointia pieniä väripisteitä sekoittamalla. Valitse Verkko, jos haluat muodostaa paletin verkkokäyttöön sopivista väreistä, jotka ovat Windows- ja Mac OS -järjestelmävärien osajoukko. Valitse Järjestelmä (Win) tai Järjestelmä (Mac), jos haluat luoda paletin käyttämällä järjestelmän omaa väripalettia. Tämä valinta voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia.

Valitse Lomita, jos haluat luoda hitaasti latautuvan kuvan, jonka rivit ilmestyvät yksitellen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, kuva näyttää epätarkalta ja selkenee hitaasti kuvan saavuttaessa täyden tarkkuutensa.

Laatu

Määrittää kullekin JPEG-kuvalle tilanteeseen parhaiten sopivan pakkauksen (pienemmät tiedostokoot) ja kuvan laadun. Matala-asetus tuottaa pienimmän tiedostokoon ja heikoimman kuvan laadun.

Menetelmä

Määrittää, kuinka nopeasti JPEG-grafiikka tulee näkyviin, kun kuvan sisältämä tiedosto avataan verkkosivulla. Valitse Etenevä, jos haluat JPEG-kuvien avautuvan vähitellen ja tarkentuvan verkkoselaimen ladatessa niitä. (Tällä asetuksella luodut tiedostot ovat hieman suurempia ja vaativat katseluun enemmän RAM-muistia.) Valitse Perusviiva, jos haluat, että kukin JPEG-tiedosto näkyy vasta latauksen päätyttyä. Tiedoston paikalla on latauksen aikana paikkamerkki.

Mukautettu Sivuasettelu

Valitse haluamasi sivuasettelu avattavasta luettelosta.

 • Tasaus ja välistys: Määritä kuvan tasaus, täyttö vasemmalle, keskelle, oikealle, ylös ja alas.
 • Kelluta vasemmalle: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää kelluvaa tasausta vasemmalle.
 • Kelluta oikealle: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää kelluvaa tasausta oikealle.

Lisää sivunvaihto

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä kuviin sivunvaihtoja. Sivunvaihtoja voidaan lisätä ennen kuvaa, kuvan jälkeen tai ennen kuvaa ja kuvan jälkeen.

Koko

Valitse mukautetun CSS-tiedoston leveys ja korkeus seuraavista vaihtoehdoista:

 • Ei mitään: Objektiin ei sovelleta CSS-tiedoston leveyttä tai korkeutta.
 • Oletus: Käytetään oletusarvoista CSS-tiedoston leveyttä ja korkeutta.
 • Kiinteä: Käytetään kiinteää CSS-tiedoston leveyttä ja korkeutta.
 • Suhteessa tekstijuoksutukseen: Koskee vain CSS-tiedoston leveyttä. CSS-tiedoston leveys mukautetaan tekstijuoksutukseen.
 • Suhteessa tekstin kokoon: Koskee vain CSS-tiedoston leveyttä. CSS-tiedoston leveys mukautetaan tekstijuoksutukseen.
 • Mukautettu leveys: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat antaa leveydelle mukautetun arvon.
 • Mukautettu korkeus: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat antaa korkeudelle mukautetun arvon.

Huomautus:

Koon avattava luettelo koskee vain uudelleenjuoksutettavia EPUB-julkaisuja ja HTML-sivuasettelua. Se ei koske kiinteään asetteluun perustuvia EPUB-julkaisuja.