Katso lisätietoja ja ohjeita napsauttamalla seuraavia linkkejä.

Tietoja sivupohjista, pinoamisjärjestyksestä ja tasoista

Sivupohja on tausta, jota voi käyttää nopeasti useilla sivuilla. Sivupohjan objektit näkyvät kaikilla sivuilla, joilla pohjaa käytetään. Julkaisun sivuilla näkyviä sivupohjakohteita ympäröi pisteviiva. Sivupohjiin tehdyt muutokset tulevat automaattisesti sivuille, joilla sivupohjaa käytetään. Sivupohjat sisältävät yleensä toistuvia logoja, sivunumeroita sekä ylä- ja alatunnisteita. Ne voivat sisältää myös tyhjiä teksti- tai grafiikkakehyksiä, joita käytetään paikkamerkkeinä julkaisun sivuilla. Sivupohjan kohdetta ei voi valita julkaisusivulla, ellei sitä ohiteta.

Sivupohjissa voi olla useita tasoja samalla tavoin kuin julkaisun sivuissa. Yksittäisen tason objekteilla voi olla oma pinoamisjärjestyksensä tason sisällä. Sivupohjan tason objektit näkyvät julkaisun sivulla samalle tasolle määritettyjen objektien takana.

Jos haluat sivupohjakohteen näkyvän julkaisusivulla objektien edessä, sijoita objekti ylemmälle tasolle sivupohjassa. Ylemmällä tasolla oleva sivupohjakohde näkyy kaikkien alemmilla tasoilla olevien objektien edessä. Kaikkien tasojen yhdistäminen siirtää sivupohjakohteet julkaisun sivuobjektien taakse.

Sivupohjat, pinoamisjärjestys ja tasot
Sivupohjakohteet (ylävasemmalla) näkyvät saman tason sivuobjektien takana (alavasemmalla). Sivupohjakohteen siirtäminen ylemmälle tasolle (yläoikealla) siirtää sen kaikkien alemman tason objektien eteen (alaoikealla).

Sivupohjiin liittyviä vihjeitä ja ohjeita

 • Voit vertailla muotoiluideoita toisiinsa luomalla eri sivupohjia ja käyttämällä niitä esimerkkisivuissa, joilla on julkaisulle tyypillistä sisältöä.

 • Voit asetella nopeasti uusia julkaisuja tallentamalla sivupohjia julkaisumalliin. Voit tallentaa myös kappale- ja merkkityylejä, värikirjastoja sekä muita tyylejä ja esimäärityksiä.

 • Jos muutat sivupohjan palsta- ja reunusasetuksia tai käytät uutta sivupohjaa, jossa on erilaiset palsta- ja reunusasetukset, voit pakottaa sivun objektit automaattisesti uuteen asetteluun. (Katso Tietoja automaattisesta sivuasettelun säädöstä.)

 • Sivupohjaan lisätyt automaattiset sivunumerot näyttävät oikean sivunumeron julkaisun kaikissa sivupohjaan perustuvissa osioissa. (Katso Perussivunumeroinnin lisääminen.)

Sivupohjien luominen

Kaikilla luomillasi sivuilla on oletusarvoisesti sivupohja. Voit luoda muita sivupohjia alusta lähtien tai nykyisen sivupohjan tai julkaisun sivun perusteella. Kun käytät sivupohjia muihin sivuihin, lähdepohjaan tehdyt muutokset siirtyvät siihen perustuviin sivupohjiin ja julkaisun sivuihin. Tällä tavoin voit helposti muuttaa asettelua useilla sivuilla koko julkaisussa.

Sivupohjan luominen alusta lähtien

 1. Valitse Sivut-paneelivalikosta Uusi sivupohja.
 2. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK:
  • Kirjoita Etuliite-kohtaan etuliite, jolla käytetty sivupohja tunnistetaan jokaisella Sivut-paneelin sivulla. Kirjoita enintään neljä merkkiä.

  • Kirjoita Nimi-ruutuun aukeamapohjan nimi.

  • Valitse Perustuu sivupohjaan ‑kohdassa olemassa oleva aukeamapohja, johon tämä aukeamapohja perustuu, tai valitse Ei mitään.

  • Kirjoita Sivumäärä-kohtaan sivupohjan sivumäärä (enintään 10).

Sivupohjan luominen olemassa olevasta sivusta tai aukeamasta

 • Vedä koko aukeama Sivut-paneelin Sivut-osiosta Pohjat-osioon.
 • Valitse aukeama Sivut-paneelista ja valitse Sivut-paneelivalikosta Tallenna sivupohjana.

Kaikki alkuperäisen sivun tai aukeaman objektit tulevat osaksi uutta sivupohjaa. Jos alkuperäinen sivu käyttää sivupohjaa, uusi sivupohja perustuu alkuperäisen sivun sivupohjaan.

Toiseen sivuun tai aukeamaan perustuvan uuden aukeamapohjan luominen
Toiseen sivuun tai aukeamaan perustuvan uuden aukeamapohjan luominen

Toiseen sivupohjaan perustuvan sivupohjan luominen

Voit luoda aukeamapohjasta muunnelman, joka perustuu saman julkaisun sisältämään toiseen aukeamapohjaan ja jota päivitetään samalla sen (yläaukeamapohja) kanssa. Yläaukeamapohjaan perustuvat aukeamapohjat ovat aliaukeamapohjia. Jos julkaisussa on esimerkiksi kymmenen lukua, joissa käytetään toisistaan hyvin vähän poikkeavia aukeamapohjia, voit ottaa niiden pohjaksi aukeamapohjan, jonka sivuasettelu ja objektit ovat kaikille kymmenelle luvulle yhteiset. Jos haluat muuttaa perusmuotoilua, muokkaa vain yläaukeamapohjaa sen sijaan, että muokkaisit kaikkia kymmentä erikseen. Vaihtele aliaukeamapohjien muotoilua. Yläaukeamapohjakohteet voidaan ohittaa aliaukeamapohjassa, aivan kuten julkaisun sivuilla ohitetaan sivupohjakohteita. Näin aukeamapohjasta voidaan luoda muunnelmia. Näin voit pitää yhdenmukaisen ja samalla vaihtelevan muotoilun ajan tasalla.

Ylä- ja aliaukeamapohjat
Alkuperäiset ylä- ja aliaukeamapohjat (vasen). Kun yläaukeamapohjaa muokataan, aliaukeamapohja päivittyy automaattisesti (oikea).

 1. Jos haluat luoda toiseen sivupohjaan perustuvan sivupohjan, tee Sivut-paneelin Pohjat-osiossa jokin seuraavista:
  • Valitse ensin aukeamapohja ja sitten Sivut-paneelivalikosta Pohjan asetukset kohteelle [aukeamapohjan nimi]. Valitse kohdassa Perustuu sivupohjaan jokin toinen sivupohja ja valitse OK.

  • Valitse perustana käytettävän aukeamapohjan nimi ja ota se käyttöön vetämällä se toisen aukeamapohjan nimen päälle.

  A-sivupohjaan perustuva B-sivupohja
  A-sivupohjaan perustuva B-sivupohja

Sivupohjan asettelun muokkaaminen

Voit muokata sivupohjien asettelua koska tahansa. Tehdyt muutokset tulevat automaattisesti kaikille sivuille, joissa sivupohjaa käytetään. Esimerkiksi kaikki sivupohjaan lisäämäsi teksti tai grafiikka näkyy niillä julkaisun sivuilla, joissa sivupohjaa on käytetty.

Huomautus:

Jos ohitat tai vapautat sivupohjan objektin jollakin sivulla, objekti ei ehkä päivity sivupohjaan tehtyjen muutosten mukaan.

 1. Kaksoisnapsauta muokattavan sivupohjan kuvaketta Sivut-paneelissa tai valitse sivupohja julkaisuikkunan alaosan luettelosta. Aukeamapohja näytetään julkaisuikkunassa.
 2. Tee muutokset sivupohjaan.

InDesign päivittää automaattisesti kaikki sivupohjaa käyttävät sivut.

Jos haluat muuttaa sivupohjan kokoa, valitse se Sivu-työkalulla ja muuta sitten sivun mittoja Ohjauspaneelin asetuksista. Katso Useiden sivukokojen käyttäminen.

Huomautus:

Tarkastele sivupohjan muokkausta useissa näkymissä. Valitse Ikkuna > Järjestä > Uusi ikkuna ja valitse sitten Ikkuna > Järjestä > Vierekkäin. Aseta sivu yhteen näkymään ja sivupohja toiseen näkymään. Muokkaa sivupohjaa, niin näet, miten sivu päivittyy.

Sivupohjan asetusten muuttaminen

Voit muokata sivupohjan asetuksia. Voit muuttaa sivupohjan nimen tai etuliitteen, perustaa sivupohjan toiselle sivupohjalle tai muuttaa aukeamapohjan sivujen määrää.

 1. Valitse Sivut-paneelista aukeamapohja napsauttamalla sen nimeä.
 2. Valitse Sivut-paneelin valikosta Pohjan asetukset kohteelle [sivupohjan nimi].
 3. Muuta haluamasi asetukset ja valitse sitten OK.

Sivupohjien käyttäminen

Jos julkaisussa on mukautettuja aukeamia (esimerkiksi aikakauslehdessä kolme- tai nelisivuinen taitettava sivu), käytettävissä sivupohjissa on oltava sama sivumäärä.

Jos sivupohjassasi on eri sivukoko kuin asettelusivussa, sivupohjan käyttäminen muuttaa asettelusivun kokoa. Jos asettelusivussa on mukautettu sivukoko, voit määrittää pidetäänkö mukautettu koko asettelusivussa vai käytetäänkö sivupohjan kokoa.

Huomautus:

Julkaisusivun sivupohjakohteilla on pisteviivareunat. Jos et näe sivupohjakohteita julkaisun sivulla, sivupohjakohde voi olla kätketty alemmalle tasolle tai sivupohjakohteet voi olla kätketty. Valitse Sivut-paneelivalikosta Näytä sivupohjakohteet.

Sivupohjan käyttäminen julkaisun sivulla tai aukeamalla

 • Jos haluat käyttää sivupohjaa yhdellä sivulla, vedä sivupohjakuvake Sivut-paneelin sivukuvakkeen päälle. Vapauta hiiren painike, kun musta suorakulmio ympäröi haluamasi sivun.
 • Jos haluat käyttää sivupohjaa aukeamalla, vedä sivupohjakuvake Sivut-paneelissa aukeaman kulmaan. Vapauta hiiren painike, kun musta suorakulmio ympäröi haluamasi sivut.


  Sivupohjan käyttäminen sivulla (vasen) ja aukeamalla (oikea)

Sivupohjan käyttäminen usealla sivulla

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Sivut-paneelista sivut, joilla haluat käyttää uutta sivupohjaa. Paina sitten Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) napsauttaessasi sivupohjaa.

  • Valitse Sivut-paneelin valikosta Käytä sivupohjaa sivuilla, ja valitse sitten sivupohja kohdasta Käytä sivupohjaa. Varmista, että Sivuilla-kohdassa on haluttu sivualue, ja valitse OK. Voit käyttää sivupohjaa heti usealla sivulla. Voit esimerkiksi käyttää samaa sivupohjaa sivuilla 5, 7 - 9 ja 13 - 16 kirjoittamalla 5, 7‑9, 13‑16. (Katso Absoluuttisen tai osion numeroinnin näyttäminen Sivut-paneelissa.)

Sivupohjan käyttäminen erillisillä sivualueilla
Sivupohjan käyttäminen erillisillä sivualueilla

Sivupohjien määrityksen poistaminen julkaisun sivuilta

 1. Valitse Sivut-paneelin Pohjat-osiosta sivupohjaksi Ei mitään.

  Kun poistat sivupohjan määrityksen sivulta, sivupohjan asettelu ja kohteet eivät ole enää voimassa kyseisellä sivulla. Jos sivupohja sisältää suurimman osan tarvitsemistasi elementeistä, mutta haluat vielä mukauttaa joidenkin sivujen ulkonäköä, voit ohittaa sivupohjakohteet ja muokata niitä kyseisillä julkaisun sivuilla sen sijaan, että poistaisit sivupohjan määrityksen.

Sivupohjien kopioiminen

Voit kopioida sivupohjia saman julkaisun sisällä tai julkaisusta toiseen uuden sivupohjan perustaksi. Voit myös kopioida sivupohjia toisiin julkaisuihin synkronoidessasi kirjan julkaisuja tai tuoda sivupohjia toisesta julkaisusta.

Sivupohjan kopioiminen julkaisussa

 1. Tee Sivut-paneelissa jokin seuraavista:
  • Vedä aukeamapohjan sivun nimi paneelin alaosan Uusi sivu -painikkeeseen.

  • Valitse ensin aukeamapohjan sivun nimi ja sitten paneelivalikosta Monista aukeamapohja [aukeaman nimi].

Kun kopioit sivupohjan, kopioidun sivupohjan sivun etuliitteestä tulee aakkosten seuraava kirjain.

Sivupohjan kopioiminen tai siirtäminen toiseen julkaisuun

 1. Avaa ensin julkaisu, johon haluat lisätä sivupohjan. Avaa sitten julkaisu, jonka sivupohjan haluat kopioida.
 2. Tee lähdejulkaisun Sivut-paneelissa jokin seuraavista:
  • Kopioi aukeamapohja napsauttamalla ja vetämällä se kohdejulkaisun ikkunaan.

  • Valitse sivupohja, jonka haluat siirtää tai kopioida. Valitse Sivuasettelu > Sivut > Siirrä sivupohjaa ja valitse kohdejulkaisun nimi Siirrä-valikosta. Jos haluat poistaa sivut lähdejulkaisusta, valitse Poista sivut siirron jälkeen ja valitse OK.

Jos kohdejulkaisulla on jo samaa etuliitettä käyttävä sivupohja, siirretylle sivupohjalle määritetään aakkosjärjestyksessä seuraava käytettävissä oleva kirjain.

Sivupohjan poistaminen julkaisusta

 1. Valitse vähintään yksi sivupohjakuvake Sivut-paneelista.

  Huomautus:

  Valitse kaikki käyttämättömät sivupohjat valitsemalla Sivut-paneeli valikosta Valitse käyttämättömät sivupohjat.

 2. Tee jokin seuraavista:
  • Vedä valitun sivupohjan tai aukeamapohjan kuvake paneelin alaosan Poista-kuvakkeen päälle.

  • Napsauta paneelin alaosassa Poista-kuvaketta.

  • Valitse paneelivalikosta Poista aukeamapohja [aukeaman nimi].

Kun poistat sivupohjan, sivupohjaa [ei mitään] käytetään julkaisun kaikilla sivuilla, joilla poistettua sivupohjaa oli käytetty.

Sivupohjakohteiden ohittaminen tai vapauttaminen

Kun käytät sivupohjaa julkaisun sivulla, kaikki sivupohjalla olevat objektit eli sivupohjakohteet näkyvät julkaisun sivulla. Joskus jonkin sivun on oltava vain hieman erilainen kuin sivupohja. Tällöin ei tarvitse luoda uudelleen sivupohjan asettelua sivulle tai luoda uutta sivupohjaa. Kun ohitat tai vapautat sivupohjakohteen, julkaisusivun muut sivupohjakohteet päivittyvät edelleen sivupohjan mukana.

Huomaa julkaisusivun sivupohjakohteiden ohittamisen ja vapauttamisen välinen ero:

Sivupohjakohteiden määritteiden ohittaminen

Sivupohjakohteen ohittaminen sijoittaa kohteesta kopion julkaisusivulle ilman, että kohteen yhteys sivupohjaan katkeaa. Kun itse kohde on ohitettu, voit mukauttaa sitä ohittamalla valikoivasti kohteen määritteitä. Voit esimerkiksi muuttaa paikallisen kopion täyttöväriä. Tämän jälkeen täyttövärin muutokset itse sivupohjassa eivät päivity paikalliseen kopioon. Muut määritteet, kuten koko, päivittyvät kuitenkin edelleen, koska niitä ei ole ohitettu paikallisessa kopiossa. Ohitukset voidaan poistaa myöhemmin, jotta objekti linkittyisi sivupohjaan.

Sivupohjaobjektin ohitettavia määritteitä ovat viivat, täytöt, kehyksen sisältö, muunnokset (kuten kierto, skaalaus, kallistaminen ja koon muuttaminen), kulma-asetukset, tekstikehyksen asetukset, lukitustila, läpinäkyvyys ja objektin tehosteet.

Sivupohjakohteiden vapauttaminen sivupohjasta

Julkaisun sivupohjakohde voidaan vapauttaa (irrottaa) sivupohjasta. Kohde täytyy ennen vapauttamista ohittaa julkaisusivulla, jolloin siitä luodaan paikallinen kopio. Vapautettu kohde ei päivity sivupohjan mukana, sillä sen yhteys sivupohjaan on katkennut.

Sivupohjakohteen ohittaminen

 1. Varmista, että sivupohjakohde voidaan ohittaa.

  Sivupohjakohteen voi ohittaa vain, jos kyseistä kohtaa koskeva Salli sivupohjan kohteiden ohitukset valitulla alueella -asetus on valittu Sivut-paneelin valikosta.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Jos haluat ohittaa tietyt sivupohjakohteet julkaisun sivulla, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto (Windows) tai komento+vaihto (Mac OS) ja napsauta kohdetta (tai valitse useita kohteita vetämällä). Muuta valittuja sivupohjakohteita haluamallasi tavalla. Kohteen voi nyt valita kuten minkä tahansa muun sivukohteen, mutta sen yhteys sivupohjaan säilyy.

  • Jos haluat ohittaa kaikki sivupohjakohteet julkaisuaukeamalla, määritä aukeama kohteeksi ja valitse Sivut-paneelivalikosta Ohita kaikki sivupohjakohteet. Voit nyt valita haluamasi sivupohjakohteet ja muokata niitä.

  Kun olet ohittanut sivupohjakohteen, sen muokkausalueen pisteviivareunat muuttuvat kiinteiksi viivoiksi, mikä osoittaa, että kohteesta on luotu paikallinen kopio.

  Huomautus:

  Jos ohitat ketjutetun tekstikehyksen, kaikki ketjun näkyvät kehykset ohitetaan, vaikka ne olisivat aukeaman toisella sivulla.

Sivupohjakohteen vapauttaminen

 • Jos haluat vapauttaa yksittäisen sivupohjakohteen sivupohjasta, ohita se ensin painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto (Windows) tai komento+vaihto (Mac OS) ja napsauttamalla kohdetta julkaisun sivulla. Valitse sitten Sivut-paneelivalikosta Vapauta valinta pohjasta.
 • Jos haluat vapauttaa aukeaman kaikki ohitetut sivupohjakohteet, ohita vapautettavat sivupohjakohteet ja määritä aukeama kohteeksi julkaisussa. (Älä siirry alkuperäiseen sivupohjaan.) Valitse Sivut-paneelivalikosta Vapauta kaikki objektit pohjasta. Jos komento ei ole käytettävissä, aukeamalla ei ole yhtään ohitettua objektia.

Sivupohjakohteen ohituksen estäminen

Voit joissakin tapauksissa haluta ohittaa kaikki sivupohjakohteet muutamaa lukuun ottamatta. Voit esimerkiksi haluta ohittaa julkaisusivun taustakuvien kaltaiset sivupohjakohteet mutta estää samalla sivunumeroinnin ylätunnisteen ohituksen. Voit ylätunnisteen ohituksen estämällä määrittää Ohita kaikki sivupohjakohteet -asetuksen ohittamaan kaikki sivupohjakohteet ylätunnistetta lukuun ottamatta.

 1. Valitse kohde sivupohjassa.
 2. Poista Salli sivupohjan kohteiden ohitukset valitulla alueella -asetuksen valinta Sivut-paneelivalikosta.

Sivupohjakohteilla, jotka eivät salli ohituksia, ei ole kehyksen reunaa julkaisusivulla. Jos estät ketjutetun tekstikehyksen ohituksen, kaikissa kyseisen ketjun tekstikehyksissä käytetään samaa asetusta.

Sivupohjakohteiden käyttäminen uudelleen

Ohitetut sivupohjakohteet voidaan palauttaa vastaamaan sivupohjaa. Tällöin objektit palautuvat sivupohjan määritteisiin ja päivittyvät, kun muokkaat pohjaa. Kohteen paikallinen kopio poistetaan, eikä sivupohjakohdetta voi valita. Tästä ovat merkkinä kohteen pisteviivareunat. Ohitukset voidaan poistaa valituista objekteista tai kaikista aukeaman ohitetuista objekteista, mutta ei koko julkaisusta samalla kertaa.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat poistaa sivupohjaohitukset yhdestä tai useammasta objektista, valitse objektit, jotka olivat alunperin sivupohjakohteita. Määritä aukeama kohteeksi Sivut-paneelissa ja valitse Sivut-paneelivalikosta Poista valitut paikalliset ohitukset.

  • Jos haluat poistaa aukeamalta kaikki ohitukset, määritä Sivut-paneelista kohteeksi aukeama (tai aukeamapohja), josta haluat poistaa kaikki sivupohjan ohitukset. Varmista, ettei objekteja ole valittu valitsemalla Muokkaa >Poista kaikkien valinta. Valitse Sivut-paneelivalikosta Poista kaikki paikalliset ohitukset.

Vapautettuja sivupohjaobjekteja ei voi palauttaa sivupohjaan. Voit kuitenkin poistaa vapautetut objektit ja käyttää sivupohjaa uudelleen.

Jos käytät sivupohjaa uudelleen sivulla, jolla on ohitettuja sivupohjaobjekteja, ohitetut objektit vapautetaan ja kaikkia sivupohjaobjekteja käytetään uudelleen. Tällöin joitakin objekteja voi olla sivulla kaksi kappaletta. Vapautetut objektit on poistettava, jotta ne vastaisivat tarkasti sivupohjan ulkoasua.

Sivupohjan kohteiden kätkeminen

Kätke sivupohjakohteet -komennolla voit piilottaa sivupohjakohteet julkaisun sivuilta. Piilotettuja sivupohjakohteita ei tulosteta.

 1. Valitse Sivut-paneelista sivut ja aukeamat, joilta haluat piilottaa sivupohjakohteet.
 2. Valitse Sivut-paneelin valikosta Kätke sivupohjakohteet.

Voit tuoda sivupohjakohteet näkyviin uudelleen valitsemalla aukeamat Sivut-paneelista ja Näytä sivupohjakohteet Sivut-paneelin valikosta.

Sivupohjan tuominen toisesta julkaisusta

Voit tuoda aktiiviseen julkaisuun sivupohjia muista InDesign-julkaisuista (kaikki versiot). Jos kohdejulkaisu sisältää sivupohjia, joilla on eri nimi kuin lähdejulkaisun sivupohjilla, kyseiset pohjat ja niiden julkaisusivuohitukset pysyvät muuttumattomina.

 1. Valitse Sivut-paneelivalikosta Lataa sivupohjat.
 2. Paikanna InDesign-julkaisu, joka sisältää tuotavat sivupohjat, ja kaksoisnapsauta sitä.
 3. Määritä, mitä tapahtuu, jos ladatulla sivupohjalla on sama nimi kuin nykyisen julkaisun sivupohjalla.
  • Valitse Korvaa sivupohjat, jos haluat lähdejulkaisun sivupohjien ohittavan samannimiset kohdejulkaisun sivupohjat. Jos kohdejulkaisussa ei ole ohitettavia kohteita, voit turvallisesti käyttää Korvaa sivupohjat -asetusta tuonnin yhteydessä.

  • Valitse Nimeä sivupohjat uudelleen, jos haluat muuttaa sivun etuliitteet aakkosten seuraavaksi käytettävissä olevaksi kirjaimeksi.

Kun olet tuonut sivupohjat lähdejulkaisusta, lähde- ja kohdejulkaisun välille asennetaan linkki. Kun myöhemmin lataat sivupohjia samasta lähdejulkaisusta, ohitettujen kohteiden ja niiden yläkohteiden välinen yhteys uudelleenladatuilla sivupohjilla säilyy. Tämän yhteyden avulla voit pitää eri julkaisujen sivupohjat yhdenmukaisina asettamatta kyseisiä julkaisuja kirjaan.

Jos haluat pitää sivupohjat yhdenmukaisina tällä menetelmällä, lataa sivupohjat lähdejulkaisusta ennen kuin ohitat mitään sivupohjan objekteja. Jos julkaisussa on ohitettuja kohteita, etkä ole koskaan tuonut sivupohjia mistään lähteestä, ohitetut kohteet vapautetaan heti ensimmäisellä kerralla, kun lataat lähdejulkaisusta ja korvaat sivupohjat samalla nimellä kuin ohitettujen kohteiden yläsivupohja.

Jos kuitenkin tuot myöhemmin sivupohjia eri lähdejulkaisusta ja valitset Korvaa sivupohjat, ohitetuista kohteista voi tulla vapautettuja. Uudesta lähdejulkaisusta tuotavia samannimisiä sivupohjia käytetään ohitetut kohteet sisältävällä julkaisusivulla, mikä luo kaksi objektijoukkoa.