Adobe Signin uusi Hallinta-sivu on suunniteltu kunkin käyttäjän sisältöjen käytön nopeuttamista ja käytettävyyden parantamista ajatellen.

Yleiskatsaus

Uusi Hallinta-sivu on suunniteltu vähentämään epäjärjestystä ja parantamaan käyttäjän käytettävissä olevien sisältöjen näkyvyyttä.

Tämä päivitys perustuu indeksointi- ja hakujärjestelmien merkittävään parannukseen, jonka ansiosta käyttäjä voi käyttää kaikkia sopimuksiaan niiden määrään katsomatta.

Jotta sopimusten tietojoukko on varmasti indeksoitu oikein, uuden Hallinta-sivun käyttöoikeutta (olemassa olevien tilien osalta) viivästetään noin kesäkuun ensimmäiseen viikkoon asti.

 

Uusi Hallinta-sivu ei ole tasavertainen perinteisen käyttöliittymän kanssa.

Hallinta-sivun lukuisien toimintojen monimutkaisuudesta johtuen edistyksellisemmät toiminnot julkaistaan vaiheittain, jotta omaksumiselle jää enemmän aikaa ja mahdolliset ongelmat voidaan eristää. 

Tuleviin versioihin tullaan lisäämään entistä edistyksellisempiä elementtejä, ja jotkin elementit on poistettu käyttöliittymästä.

Huomautus:

Sivun oikeassa yläkulmassa voidaan vaihtaa uuden ja perinteisen toiminnon välillä, kun mahdollisuus käyttää uutta sivua otetaan tilillä käyttöön.

Kuva

Sivulle ladattavassa oletusnäkymässä näkyy luettelo sopimuksista, jotka ovat jonkun muun allekirjoitettavina. 

Tämä luettelo lajitellaan Muutettu viimeksi -päivämäärän mukaan niin, että kaikkein viimeksi muutettu sopimus on luettelon alussa.

 

Sopimustaulukon sarakeotsikoita napsauttamalla taulukon sisältö voidaan lajitella aakkosnumeerisesti.

Kuva

 

Kun sopimustietuetta napsautetaan kerran, sopimuksen tiedot ja toiminnot tulevat näkyviin oikeaan sivuvalikkoon.

Kuva

 

Kun sopimustietuetta napsautetaan kaksi kertaa, näyttöön avautuu itse sopimus (jolloin tiedostojen sisällöt tulevat näkyviin) yhdessä oikean sivuvalikon toimintojen kanssa.

Kuva

Hallinta-sivulla käytettävissä olevat uudet elementit

Lataa yksittäisiä tiedostoja sopimuksesta

Uudella Hallinta-sivulla toiminto on jaettu koko PDF-tiedoston lataamiseksi ja yksittäisten tiedostojen lataamiseksi.

Jokaista tiedostoa voidaan napsauttaa, jolloin niistä ladataan PDF-versio.

Kuva

Laajennettu osallistujaluettelo

Uusi Hallinta-sivun asettelu tuo sopimuksen osallistujat entistä paremmin esiin. Näkyvissä on muun muassa

 • juokseva tilanne siitä, kuinka monta osallistujaa on suorittanut toimintonsa (välittömästi nykyisen osallistujan sähköpostiosoitteen alla)
 • täydellinen luettelo kaikista osallistujista ja heidän sopimukseen liittyvästä roolistaan (oikeassa sivuvalikossa).
Kuva

Piilota sisältö

Hallinta-sivun sisältö voidaan piilottaa. Tätä sisältöä ei poisteta, tilaa ei muuteta, ja sopimuksen käsittelyä jatketaan normaalisti allekirjoitusjakson mukaisesti.  Sopimus ei vain näy käyttäjän Hallinta-sivun näkymässä.

Varoitus:

Huomaa, että tällä hetkellä ei ole Tuo esiin -painiketta, eikä haku palauta piilotettua sisältöä.

Tuo esiin -painike lisätään tulevassa versiossa.

Kuva

Hallinta-sivulla käytettävissä olevat elementit

Sopimuksen ”tilan” suodattimet

Perinteisen sivun lukuiset ”tilakansiot” on yhdistetty yhdeksi kätevämmäksi suodattimien sarjaksi, joka palauttaa tiettyä tilan tyyppiä vastaavat sopimukset.  Yläosassa ovat sopimussuodattimet, jotka palauttavat sopimukset sopimuksen nykyisen tilan perusteella.

”Aktiivisia” tiloja on kaksi. Kummassakin niistä sisällön määrä on ilmaistu sulkeissa tilan nimen jälkeen:

 • Käynnissä (N) – Käynnissä-tilan sopimukset odottavat, että osallistuja suorittaa toimintonsa loppuun. Sisäänkirjautunutta käyttäjää odottavia sopimuksia ei palauteta.
 • Odottaa sinua (M) – Sisäänkirjautunutta käyttäjää odottavat sopimukset haetaan Odottaa sinua -suodattimella.  

 

”Lopullisia” tiloja on kolme:

 • Valmis – Sopimukset, jotka ovat valmistuneet onnistuneesti ja kokonaan. 
 • Peruutettu – Sopimukset, jotka on jostakin syystä hylätty. Näihin kuuluvat muun muassa 
  • lähettäjän peruuttamat sopimukset
  • osallistujan hylkäämät sopimukset
  • toistuvien epäonnistuneiden todennusyritysten vuoksi lakkautetut sopimukset
  • järjestelmävirheiden vuoksi kannattamattomat sopimukset.
 • Vanhentunut – Sopimukset, jotka suljetaan automaattisesti niiden voimassaoloajan umpeuduttua.

 

Lisäksi on myös Luonnos-tila, joka käsittää kaikki keskeneräiset sopimukset.

 

Sivun alaosa on varattu mallin ”pääobjekteille”.  Näistä malleista luodut ”alisopimukset” suodatetaan yllä olevilla sopimuksen tilan suodattimilla.

Pääobjektit eivät itse ole sopimuksia, mutta niitä käytetään lukuisien yksittäisten sopimusten luontiin. Näihin pääobjekteihin kuuluvat seuraavat:

 • (Kirjasto) Mallit – Kaikki dokumenttikirjastossa käytettävissä olevat dokumentti- ja kenttämallit.
 • Verkkolomakkeet – Aikaisemmin widgeteiksi kutsutut verkkolomakkeet ovat sopimusmalleja, jotka voidaan toimittaa linkkeinä tai upottaa verkkosivuihin.  Verkkolomakkeet ovat allekirjoittajan aloittamia, ja jokaisesta osallistujan täyttämästä lomakkeesta luodaan alisopimus.
 • Mega Sign – Mega Sign -malleilla voidaan tuottaa suuri määrä yksittäisiä sopimuksia, jotka lähetetään ja allekirjoitetaan ”tavallisen” sopimuksen tapaan.
Kuva

Metatiedot / muistiinpanojen haku

Hakupalkki palauttaa kaikki annettua merkkijonoa vastaavat sopimukset. Hakuparametreihin kuuluviin kenttiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

 • Osallistujan nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Osallistujan titteli
 • Osallistujan yritys
 • Sopimuksen nimi
 • Sopimusta koskevat huomautukset
 • Sopimusta koskeva viesti
 • Vastaanottajan henkilökohtainen viesti
Kuva

Suodata päivämäärän mukaan

Suodata päivämäärän mukaan -kenttä toimii suodattimena, jolla voidaan vähentää Tila-suodattimen ja/tai metatietojen haun palauttaman tietojoukon kokoa.

Kuva

Metatiedot

Sopimuksen metatiedot, jotka on kerätty perinteisen sivuasettelun oikeassa yläkulmassa, on hajautettu ympäri sivua.

Kuva

 

Sopimuksen Nimi- tai Otsikko-kenttä on edelleen sivuasettelun oikeassa yläkulmassa.

Kuva

 

Muokkaa sopimusta -linkki löytyy oikeasta alakulmasta, toimintopainikkeiden kohdalta.

Kuva

 

Sopimuksen lähettäjä on oikeassa yläkulmassa, Tila-kohdan alla olevassa Lähettäjä-kohdassa.

Kuva

 

Nykyinen vastaanottaja on nimetty uudessa, laajennetussa osallistujaluettelossa, jossa näkyvät selvästi kaikki osallistujat ja heidän sopimukseen liittyvät tilansa.

Kuva

 

Luontipäivä on välittömästi sopimuksen tekijän nimen alla.

Kuva

 

Sopimuksen nykyinen tila näkyy tekijän nimen alla, ja luontipäivä on ikkunan oikeassa yläkulmassa.

Kuva

 

Mahdollisuus korvata nykyinen osallistuja löytyy siirtämällä hiiriosoitin nykyisen osallistujan päälle.

Kuva

 

Sopimuksen yleinen viesti on oikeassa yläkulmassa, Lähettäjä-kohdan alla.

Kuva

 

Viimeinen voimassaolopäivä löytyy yleisen viestin alta.

Voit lisätä viimeisen voimassaolopäivän tai muokata sitä napsauttamalla kynäpainiketta.

Kuva

Muokkaa sopimusta – Korvaa sopimustiedostot

Mahdollisuus korvata lähetetyn sopimuksen tiedostot löytyy oikean sivuvalikon toiminnoista: Muokkaa sopimusta.

Toiminnon täydelliset tiedot

Kuva

Korvaa nykyinen vastaanottaja

Mahdollisuus korvata nykyinen osallistuja löytyy siirtämällä hiiriosoitin nykyisen osallistujan päälle ja napsauttamalla Korvaa osallistuja -linkkiä.

Toiminnon täydelliset tiedot

Kuva

Muokkaa vastaanottajan todennustapaa

Sopimuksen lähettäjä voi halutessaan muuttaa kunkin osallistujan todennustapaa sopimuksen lähettämisen jälkeen.

Tästä on hyötyä erityisesti silloin, jos on käytetty salasanaa, mutta se on kadonnut tai unohtunut. Salasana yksinkertaisesti nollataan.

Mahdollisuus muokata vastaanottajan todennusta löytyy siirtämällä hiiriosoitin nykyisen vastaanottajan kuvakkeen päälle ja sitten napsauttamalla Todennustapa-kohdan vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä.

Huomautus:

Tämä asetus koskee vain vastaanottajan todennuksessa käytettyjä salasanoja.

Sillä ei ole vaikutusta allekirjoitetun PDF-tiedoston suojaamiseen tarkoitettuihin salasanoihin.

Kuva

Aseta/peruuta muistutus

Mahdollisuus luoda tai poistaa muistutuksia löytyy oikean sivuvalikon toiminnoista: Muistutus.

Toiminnon täydelliset tiedot

Kuva

Aseta viimeinen voimassaolopäivä, muokkaa sitä tai poista se

Mahdollisuus asettaa viimeinen voimassaolopäivä, muokata sitä ja poistaa se löytyy oikean sivuvalikon toiminnoista: Viimeinen voimassaolopäivä.

Voit avata muokkauspaneelin napsauttamalla kynäkuvaketta.

Toiminnon täydelliset tiedot

Kuva

Sopimuksen peruminen

Mahdollisuus peruuttaa sopimus löytyy oikean sivuvalikon toiminnoista: Peruuta.

Toiminnon täydelliset tiedot

Kuva

Jaa yksittäinen sopimus

Mahdollisuus jakaa sopimus löytyy oikean sivuvalikon toiminnoista: Jaa.

Kun sopimus on jaettu:

 • Käyttäjälle (sähköpostiosoite), jonka kanssa jaat sopimuksen, lähetetään sähköpostiviesti.
  • Sähköpostiviesti sisältää sopimuksen silloisen tilan mukaisen PDF-liitteen.    
 • Sopimustietue on käytettävissä sen käyttäjän (sähköpostiosoite) hallintasivulla, jonka kanssa olet jakanut sopimuksen.
  • Kyseinen käyttäjä voi tarkistaa sopimuksen aivan kuin hän olisi sopimuksen kopion saaja.

Toiminnon täydelliset tiedot

Kuva

Lataa PDF-tiedosto (allekirjoitettu sopimus) / auditointiraportti

Mahdollisuus ladata sopimus ja/tai sopimuksen auditointiraportti löytyy oikean sivuvalikon toiminnoista: Lataa PDF ja Lataa auditointiraportti.

Kuva

Vaiheittainen historia – Toimintaluettelo

Sopimukseen liittyvien tapahtumien historia löytyy oikeasta sivuvalikosta, toimintojen alaosasta: Toiminta.

Kuva

 

Toiminta-vaihtoehtoa napsautettaessa oikean sivuvalikon toiminnot korvataan sopimukseen liittyvillä kaikilla toiminnoilla (historialla), jotka on lueteltu aikajärjestyksessä niin, että viimeisimmät tapahtumat ovat luettelon alussa.

Toiminnon täydelliset tiedot

Kuva

Näytä sopimus

Voit tarkastella sopimuksen sisältöä (tiedostoja)

 • napsauttamalla toimintoa oikeassa sivuvalikossa
 • kaksoisnapsauttamalla sopimustietuetta.
Kuva

 

Sopimus avautuu tarkistusta varten, ja oikean sivuvalikon toiminnot jäävät paikoilleen.

Kuva

Allekirjoita Hallinta-sivulta

Käyttäjä voi allekirjoittaa sopimuksen Hallinta-sivulta valitsemalla sopimustietueen ja napsauttamalla oikeassa sivuvalikossa olevaa Näytä ja allekirjoita -painiketta.

Kuva

 

Näyttöön avautuu sopimuksen allekirjoittamiseen käytettävä normaali käyttöliittymä:

Kuva

Tulevissa versioissa odotetut elementit

Alla on luettelo edistyksellisistä toiminnoista, jotka on tarkoitus lisätä seuraaviin versioihin.

Näitä toimintoja hyödyntävien asiakkaiden on jatkettava perinteisen käyttöliittymän käyttöä.

Tilin jakaminen

Tilin jakaminen ei tällä hetkellä ole käytettävissä uudella Hallinta-sivulla.  Tilin jakamista käyttävien asiakkaiden on jatkettava perinteisen sivuasettelun käyttöä näiden tehtävien suorittamiseen.

Edistyksellinen tilin jakaminen on tarkoitus siirtää Koti-sivulta Hallinta-sivulle.

Lataa allekirjoitettu kopio

Mahdollisuus ladata sopimuksen allekirjoitettu kopio on tarkoitus lisätä tulevaan versioon.

Asiakkaiden, jotka haluavat ladata sopimuksen allekirjoitetun kopion, on tehtävä tämä perinteisellä sivulla.

Kuva

Kirjastomallien käyttäminen/muokkaaminen

Mahdollisuus tarkistaa kirjastomallit ja muokata niitä on käytettävissä uudessa Hallinta-sivun asettelussa, mutta jotkin muut toiminnot, kuten malliraportti, lisätään tulevaan versioon.

Asiakkaiden, jotka haluavat käyttää malliraporttia, on tehtävä tämä perinteisellä sivulla.

Kuva

Verkkolomakkeiden (aikaisemmalta nimeltään widgettien) käyttäminen ja muokkaaminen

Mahdollisuus tarkistaa verkkolomakkeet ja muokata niitä on käytettävissä uudessa Hallinta-sivun asettelussa, mutta jotkin muut toiminnot, kuten toimintoraportti, lisätään tulevaan versioon.

Asiakkaiden, jotka haluavat käyttää verkkolomakeraporttia, on tehtävä tämä perinteisellä sivulla.

Kuva

Käytä Mega Sign -tapahtumia

Mahdollisuus tarkistaa Mega Sign -tapahtumat ja muokata niitä ei tällä hetkellä ole käytettävissä uudessa Hallinta-sivun asettelussa, mutta se on tarkoitus lisätä tulevaan versioon.

Asiakkaiden, jotka haluavat tarkistaa MegaSign-sisältönsä, on tehtävä tämä perinteisellä sivulla.

Kuva

Jos suodatin yritetään avata uudessa Hallinta-sivun asettelussa, näyttöön tulee viesti ja linkki perinteiselle sivulle.

Kuva

Kokonaan poistettavat elementit

Alla olevat elementit poistetaan Hallinta-sivulta, eikä niiden odoteta olevan käytettävissä sivun valmiissa versiossa.

Arkistoi dokumentti

Mahdollisuus arkistoida dokumentti poistetaan kokonaan. 

 • Tämä koskee myös suoraa sähköpostista arkistoon -toimintoa.
Kuva

Asiakkaat, joilla on arkistoissaan sisältöjä, voivat edelleen tarkastella näitä tiedostoja ja ladata ne Hallinta-sivulta, mutta he eivät pysty lähettämään uusia dokumentteja.

Kuva

Tulosta

Tulosta-toiminto poistetaan.

Jos haluat tulostaa sopimuksen version, suosittelemme, että lataat PDF-tiedoston ja tulostat sen paikallisella tulostinohjaimella.

Kuva

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö