Perusteet

Mikä on Adobe Sign?

Adobe Sign, Adobe Document Cloudin ratkaisu, on yritystason pilvipohjainen palvelu sähköisille allekirjoituksille. Se mahdollistaa paperin ja musteen korvaamisen täysin automaattisilla sähköisillä allekirjoitustyönkuluilla. Sen avulla voit helposti lähettää, allekirjoittaa, seurata ja hallita allekirjoitusprosesseja selaimella tai mobiililaitteella. Voit hyödyntää myös käyttövalmiita integraatioita ja API-liittymiä, jos haluat yhdistää sähköisiä allekirjoitustyönkulkuja yrityssovelluksiisi ja tietuejärjestelmiisi.

Minkä ongelman Adobe Sign ratkaisee?

Kahdeksankymmentä prosenttia yrityksistä käyttää edelleen paperipohjaisia prosesseja, jotka ovat hitaita, virhealttiita ja epäyhtenäisiä. Työntekijät viettävät tuntikaupalla aikaa hyväksyntien ja mustepohjaisten allekirjoitusten hankkimiseen – ja sitten tulostavat, skannaavat, faksaavat tai lähettävät dokumentit saadakseen työnsä tehtyä. Tästä aiheutuvat viiveet ovat tuskallisia asiakkaille, liikekumppaneille ja työntekijöille – ja antavat huonon kuvan yrityksen brändistä. Adobe Sign auttaa yrityksiä muuntamaan paperimuotoiset prosessit täysin digitaalisiksi työnkuluiksi luotettujen ja laillisten sähköisten allekirjoitusten avulla. Adobe Signilla työntekijät ja organisaatiot voivat:

 • Hankkia allekirjoituksia päivien sijaan muutamassa minuutissa – Työntekijät voivat helposti pyytää allekirjoituksia muilta, allekirjoittaa dokumentteja sekä seurata ja hallita koko prosessia sähköisesti.
 • Työskennellä missä tahansa ja millä tahansa laitteella – Allekirjoittajat voivat linkkiä napsauttamalla allekirjoittaa dokumentteja selaimella tai mobiililaitteella missä ja milloin tahansa. Tilien rekisteröintejä tai latauksia ei vaadita.
 • täydentää järjestelmiä ja prosesseja – Adobe Sign integroituu jo käytössä oleviin järjestelmiin ja sovelluksiin. Työnkulkujen nopeutta ja allekirjoitusten hankkimisen helppoutta lukuun ottamatta mikään ei muutu.
 • varmistaa juridisen ja tietoturvaan liittyvän vaatimustenmukaisuuden – Adobe Sign varmistaa parhaan mahdollisen suojauksen, käytettävyyden ja lakisääteisen vaatimustenmukaisuuden. Olemme turvallisten digitaalisten dokumenttien ja vaikuttavien digitaalisten elämysten luotettava markkinajohtaja.

Miten voin käyttää Adobe Signia?

Koska Adobe Sign on pilvipohjainen palvelu, sitä voidaan käyttää monella tavalla. Kaikki Adobe Sign -ostotilauksesi oikeuttavat sinut lähettämään, allekirjoittamaan, seuraamaan ja hallitsemaan allekirjoitusprosesseja verkkoselaimella tai mobiilisovelluksella. Adobe Signia voidaan käyttää myös muissa sovelluksissa. Yksittäiset käyttäjät voivat myös lähettää dokumentteja allekirjoitettaviksi ja suorittaa muita tehtäviä, kun he käyttävät suosittuja yritysten tuottavuussovelluksia, kuten Microsoft Office 365:n Wordia ja PowerPointia sekä Boxia, Dropboxia ja Google Drivea. Adobe Signin avulla yritykset voivat käyttää valmiita integrointeja ja ohjelmointirajapintoja lisätäkseen sähköisiä allekirjoitustyönkulkuja yrityssovelluksiin ja tietojärjestelmiin, joihin kuuluvat muun muassa Salesforce, Workday, Ariba ja Apttus.

Mikä Adobe Document Cloud on?

Adobe Document Cloud on täydellinen portfolio suojatuille digitaalisille dokumenttiratkaisuille. Se nopeuttaa liiketoiminnan tapahtumia sataprosenttisesti digitaalisten työnkulkujen avulla. Siihen sisältyy Adobe Acrobat DC:n ja Adobe Signin ohella verkko- ja mobiilisovelluksia, jotka toimivat itsenäisesti tai integroituvat olemassa oleviin dokumenttiprosesseihisi, tuottavuussovelluksiin ja yritysjärjestelmiin. Katso video.

Mikä on sähköinen allekirjoitus?

Sähköinen allekirjoitus eli e-allekirjoitus on laillinen tapa hankkia suostumus tai hyväksyntä sähköisiin dokumentteihin tai lomakkeisiin. Yksi sähköisen allekirjoituksen yleisimmistä määrityksistä kuuluu seuraavasti: ”...sähköinen ääni, symboli tai prosessi, joka on liitetty tai loogisesti yhdistetty tietueeseen ...ja jonka on ottanut käyttöön henkilö, jonka aikomuksena on ollut tietueen allekirjoittaminen.”

Sähköisten allekirjoitukset ovat:

 1. Laillisia – Sähköiset allekirjoitukset ovat laillisesti sitovia melkein kaikissa teollisuusmaissa ympäri maailmaa, ja myös vähemmän kehittyneissä maissa ollaan ottamassa käyttöön sähköiseen allekirjoitukseen liittyviä lakeja. Sähköiset allekirjoitukset laillistettiin Yhdysvalloissa vuoden 2000 Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) Act -lain myötä, ja sen myötä sähköiset allekirjoitukset tulivat laillisiksi lähes kaikkiin tarkoituksiin. Vuonna 1999 Euroopan Unioni hyväksyi sähköisiä allekirjoituksia koskevan direktiivin, jota jäsenvaltiot käyttivät maakohtaisten lakien perustana. European Unionin Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) -säädös astuu voimaan heinäkuussa 2016. Se luo yhden standardoidun säädöksen kaikille 28 jäsenvaltiolle. Lisätietoja sähköistä allekirjoitusta koskevista laeista on sähköisiin allekirjoituksiin liittyviä lakeja maakohtaisesti käsittelevässä kansainvälisessä oppaassa.
 2. Testattuja – Adobe Sign on ollut arvostetuin sähköinen allekirjoitussovellus Salesforce-yhteisössä vuodesta 2006. Monet Fortune 500 -yritykset, julkishallinnon virastot ja kymmenet tuhannet pienet ja keskikokoiset yritykset käsittelevät joka vuosi miljoonia sopimuksia Adobe Signin avulla. Lue lisää Adobe Signin asiakkaista.
 3. Turvallisia – Sähköiset allekirjoitukset ovat turvallisempia kuin kirjoitetut ja faksatut allekirjoitukset. Adobe Signilla hallitaan kokonaisia prosesseja, muun muassa dokumenttien reititystä, allekirjoittamiseen tai hyväksyntään liittyvää neuvontaa, ilmoitusten luontia ja allekirjoitettujen dokumenttien säilytystä turvallisessa ympäristössä. Lisäksi lopullinen dokumentti sertifioidaan sinetillä, jonka muuttaminen on selvästi havaittavissa. Lisätietoja on Trust Centerissä.
 4. Auditoitavissa – Sähköisten allekirjoitusten keräämistä useilta osapuolilta seurataan tarkasti vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Adobe Signilla on yksityiskohtainen jäljitysketju, johon kirjataan kaikki tapahtumat ja tapahtumiin osallistuneiden ihmisten suorittamat toimenpiteet.
 5. Varmistettavissa – Sähköisissä allekirjoitusprosesseissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä allekirjoittajien henkilöllisyyden todentamiseen. Tyypillisissä sähköisissä allekirjoitusprosesseissa dokumentti lähetetään tiettyyn sähköpostiosoitteeseen, ja vastaanottajan pääsyä tähän sähköpostitiliin käytetään perusmuotoisena todennuksena. Tietoturvan parantamiseksi monet yritykset hyödyntävät lisäksi muita todennusvaiheita (monimenetelmäistä todennusta), jotta tärkeitä dokumentteja allekirjoittavien ihmisten henkilöllisyys voidaan taata. Esimerkkejä tästä ovat puhelintodennus, kertasalasanat, yhteisöpalveluiden (esimerkiksi Facebookin) tunnistetiedot ja tietopohjainen todennus, jossa allekirjoittajien on vahvistettava henkilöllisyytensä vastaamalla yksilöllisiin kysymyksiin. Toinen todennuksen muoto tunnetaan ”digitaalisena allekirjoituksena”. Se edellyttää allekirjoittamista varmennepohjaisella digitaalisella tunnuksella. Jokainen allekirjoitus salataan ja sidotaan dokumenttiin. Sekä allekirjoittajan tunnistetiedot että allekirjoitetun dokumentin eheys voidaan varmentaa luotetun kolmannen osapuolen varmenneauktoriteetin kautta.

Miksi sähköiset allekirjoitukset ovat parempia kuin paperi- tai faksipohjaiset allekirjoitukset?

Sähköiset allekirjoitukset ovat turvallisempia, nopeammin suoritettavia ja edullisempia kuin paperipohjaiset allekirjoitukset. Sähköiset allekirjoitukset:

 1. Koskevat koko dokumenttia – Jos paperimuotoisessa sopimuksessa on vähintään kaksi sivua ja allekirjoitus lisätään vain yhdelle sivulle, allekirjoittamattomat sivut voidaan vaihtaa sitä kenenkään huomaamatta. Adobe Signin tapauksessa koko dokumenttiin lisätään kryptografinen sidonta, ennen kuin lopullisesta, allekirjoitetusta dokumentista toimitetaan PDF-tiedosto kaikille osapuolille. Näin luodaan varmennettu dokumentti, jossa on peukaloinnin osoittava sinetti. Jos tiedot muuttuvat jollakin sivulla, Adobe Acrobat- ja Acrobat Reader -sovellukset näyttävät ilmoituksen, että dokumentin sertifiointi ei enää ole voimassa.
 2. Mahdollistavat tehokkaan seurannan ja hallinnan – Adobe Signiin perustuvat sähköiset allekirjoitusprosessit antavat selkeän kuvan allekirjoitusprosessista: voit seurata dokumentin tilaa reaaliajassa, saada ilmoituksen, kun dokumenttisi allekirjoitetaan, ja lähettää muistutuksia tarpeen mukaan.
 3. Eivät ole monistettavissa kopiokoneella tai skannerilla – Paperille kirjoitettu allekirjoitus on liian helppo väärentää kopioimalla, skannaamalla tai piirtämällä kynällä läpi. Adobe Signin tapauksessa allekirjoitus liitetään dokumentin tiettyyn esiintymään ja sitä seurataan osana monivaiheista allekirjoitusprosessia.
 4. Eivät ole päivättävissä menneisyyteen – Paperipohjaisten allekirjoitusten tapauksessa allekirjoittajat voivat lisätä dokumenttiin minkä tahansa päivämäärän tai kellonajan, ja näin ollen joku osapuoli voi muuttaa allekirjoituksen ”aktiivista” päivämäärää siitä muille osapuolille ilmoittamatta. Adobe Signin tapauksessa aikaa hallitaan keskitetysti ylläpidetyn palvelun kautta, eikä dokumenttia voi päivätä menneisyyteen.
 5. Ovat paljon helpompia todentaa – Paperipohjaisen allekirjoituksen todentamiseen vaaditaan samalta allekirjoittajalta toinen käsinkirjoitettu allekirjoitus vertailua varten. Jos muita allekirjoitusmalleja ei ole saatavilla, aitoutta ei voi todistaa. Adobe Signin tapauksessa voidaan käyttää useita todennustapoja dokumentteja allekirjoittavien ihmisten henkilöllisyyden varmistamiseksi.
 6. Vastaavat notaarilla käyntiä, mutta aiheuttavat vähemmän vaivaa – Paperipohjaisten allekirjoitusten turvallisuutta voidaan parantaa turvautumalla luotettavaan kolmanteen osapuoleen, kuten notaariin, mutta henkilökohtainen allekirjoitusprosessi on tavallista kalliimpi ja hitaampi.
 7. Vähentävät pitkäaikaiseen säilytykseen liittyviä kustannuksia ja ongelmia – Sähköisten dokumenttien säilytys on edullisempaa kuin kerrostilan vuokraus arkistokaappeja varten. Jos dokumentit on haettava, tehtävä voidaan suorittaa yksinkertaisilla hakukomennoilla. Dokumentit voidaan myös toimittaa pyytäjälle muutamassa hetkessä faksauksen tai postituksen sijaan.
 8. Estävät dokumenttien tärvelemisen – Paperisia dokumentteja voidaan tärvellä, jos allekirjoittajat vetävät dokumentista tekstiä yli. Adobe Signiin perustuvat sähköiset allekirjoitusprosessit suojaavat alkuperäisen dokumentin eheyttä, joten tietoja ei voi piilottaa tai poistaa.

Onko sähköisten ja digitaalisten allekirjoitusten välillä eroa?

Vaikka nämä termit voivat näyttää samanlaisilta, sähköiset ja digitaaliset allekirjoitukset edustavat kahta erilaista dokumenttien allekirjoitustapaa, joiden erot liittyvät allekirjoituksia sääteleviin lakeihin ja määräyksiin. Digitaaliset allekirjoitukset ovat vain osa laajempaa kategoriaa nimeltä ”sähköiset allekirjoitukset”. Tyypillisissä sähköisissä allekirjoituksissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä allekirjoittajien todentamiseen – esimerkiksi sähköpostia, yritystunnusta tai puhelinvarmennusta – kun taas digitaalisissa allekirjoituksissa käytetään yhtä tiettyä tapaa. Digitaalisissa allekirjoituksissa allekirjoittajat todentavat henkilöllisyytensä varmennepohjaisella digitaalisella tunnuksella, jonka yleensä toimittaa kolmannen osapuolen varmenneauktoriteetti.

Toinen keskeinen ero tyypillisten sähköisten allekirjoitusten ja digitaalisten allekirjoitusten välillä liittyy todisteisiin siitä, että dokumentti on allekirjoitettu. Adobe Sign hallitsee koko prosessia tietoturvallisesti: se seuraa allekirjoitusprosessin joka vaihetta ja kirjaa tiedot jäljitysketjuun. Sekä jäljitysketju että allekirjoitettu dokumentti varmennetaan sinetillä, johon puuttuminen pystytään helposti havainnoimaan. Jäljitysketjua voidaan käyttää todisteena siitä, että jokainen osapuoli on allekirjoittanut. Digitaaliset allekirjoitukset lisäävät vielä ylimääräisen todistustason. Digitaalisissa allekirjoituksissa jokainen allekirjoitus salataan ja sidotaan dokumenttiin. Sekä allekirjoittajan tunnistetiedot että allekirjoitetun dokumentin eheys voidaan varmentaa luotetun kolmannen osapuolen varmenneauktoriteetin kautta. Adobe Sign tukee molempia allekirjoitustapoja yhden skaalattavan allekirjoitusratkaisun muodossa. Lue sähköisiä ja digitaalisia allekirjoituksia käsittelevä white paper -raportti.

Adobe Signin ominaisuudet

Voinko mukauttaa Adobe Signin allekirjoitustyönkulkuja?

Kyllä. Adobe tarjoaa kaksi tehokasta ja helppokäyttöistä vaihtoehtoa, joiden avulla ylläpitäjät tai liiketoiminnan analyytikot voivat mukauttaa allekirjoitustyönkulkunsa omaan organisaationsa ilman koodin kirjoittamista. Tämän lisäksi jotkin käyttövalmiit integroinnit, kuten Salesforce-integrointi, antavat sinulle mahdollisuuden luoda myös mukautettuja työnkulkumalleja.

Workflow Designerin avulla voit luoda helposti seurattavia ”lähetyskokemuksia” käyttäjillesi, jotta prosessin vaiheet voidaan joka kerralla toteuttaa yhdenmukaisesti. Tämän työkalun avulla ylläpitäjät voivat helposti suunnitella ja hallita työnkulkumalleja intuitiivisen vedä ja pudota -muokkaustyökalun kanssa. Muun muassa seuraavat ominaisuudet on helppo määrittää: sopimukseen sisältyvät dokumentit, osallistujien määritteet (mukaan lukien esimääritetyt nimet ja roolit), lähettäjän esitäyttämät lomakekentät, sopimuksen raukeaminen ja salasanavalinnat jne.

Advanced Workflows laajentaa Adobe Signia siten, että voit luoda itsepalvelukäyttöön tarkoitettuja verkkosovelluksia, joihin sisältyy sähköinen allekirjoitusmahdollisuus. Sen käyttötarkoituksiin kuuluvat muun muassa työnkulkujen syötekenttien suunnittelu vedä ja pudota -muokkauksella, työnkulkujen sääntöjen määrittely intuitiivisilla vuokaavioilla, sidosryhmien sääntöjen ja oikeuksien määrittely, yhteistyön mahdollistaminen koko prosessissa esimääritetyillä säännöillä ja viestintätyypeillä, koontinäyttöjen luominen allekirjoitettujen dokumenttien hallintaa ja liiketoimintaraportteja varten, valmiiksi luotujen integraatioiden yhdistäminen Adobe Signiin vedä ja pudota -muokkauksella sekä nopea integraatio taustajärjestelmiin. Perehdy Adobe Signin työnkulkujen automatisointiratkaisuihin.

Mihin yrityssovelluksiin Adobe Sign voidaan integroida?

Valmiita integrointeja on saatavana johtaviin yritysjärjestelmiin, joihin kuuluvat muun muassa Salesforce, Ariba, Apttus, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, NetSuite, ja Workday. Adobe Sign integroituu myös Adobe Connectin ja Adobe Experience Managerin kanssa. Lue lisää integroinneista.

Voidaanko Adobe Sign integroida yrityksen omiin mukautettuihin sovelluksiin?

Kyllä. Adobe Sign voidaan lisätä yrityksesi sovelluksiin tai verkkosivustoihin käyttäen kattavia REST- tai SOAP-pohjaisia sovellusliittymiä. Lisätietoja on Adobe Signin kehittäjäkeskuksessa.

Voiko yritykseni upottaa allekirjoitettavia lomakkeita sivustoomme?

Kyllä. Allekirjoitettavien lomakkeiden upotus sivustoosi helpottaa asiakkaille yrityksesi lomakkeiden käyttöä, täyttöä ja allekirjoittamista. Kun dokumentit on allekirjoitettu, Adobe Sign pystyy toimittamaan allekirjoitetuista dokumenteista kopion kaikille osapuolille välittömästi tai välittää sopimuksen varmennettavaksi ennen sen viimeistelyä.

Miten Adobe Sign toimii Adobe Experience Manager Formsin kanssa?

Esimerkiksi uuden pankkitilin, valtion etujen tai uusien potilaiden sisäänoton kaltaisten monimutkaisten rekisteröintiprosessien tapauksessa Adobe Signia voidaan käyttää yhdessä Adobe Experience Manager Formsin kanssa ja parantaa käyttöelämystä mukautettavilla lomakkeilla, jotka mahtuvat kaikkiin näyttöihin ja yksinkertaistavat koko prosessia. Sen avulla asiakkaat voivat hakea lomakkeet verkosta sekä täyttää ja allekirjoittaa ne helposti. Työntekijät voivat tarkistaa ja käsitellä hakemukset nopeasti älytauluilla ja sitten luoda yksilöllisiä viestejä toivottaakseen uuden hakijan tervetulleeksi ja hallitakseen suhdetta heidän kanssaan. Lue lisää digitaalisesta rekisteröitymisestä palveluihin.

Miksi Adoben lähestymistapa digitaaliseen allekirjoittamiseen on ainutlaatuinen?

Adoben lähestymistapa digitaaliseen allekirjoittamiseen tarjoaa enemmän joustavuutta kuin muut allekirjoitusratkaisut. Adobe Signin avulla voit luoda kokonaisvaltaisia allekirjoitusprosesseja, joihin sisältyy digitaalisia allekirjoituksia, sähköisiä allekirjoituksia tai näiden yhdistelmiä. Tämän ansiosta voit luoda työnkulkuja, jotka sopivat sinua koskeviin vaatimustenmukaisuussäädöksiin tai omaan riskiprofiiliisi. Palvelu tukee monia erilaisia suojattuja allekirjoitusten luontilaitteita, mukaan lukien USB-valtuutuksia, älykortteja ja pilvipohjaisia digitaalisia varmenteita. Lisäksi voit käyttää haluamaasi varmenneauktoriteettia tai aikaleima-auktoriteettia. Palvelu tukee satoja luotettuja auktoriteetteja European Union Trusted List (EUTL)- ja Adobe Approved Trust List (AATL) -luetteloiden kautta. Adobe Signin avulla Euroopan Union alueella toimivat organisaatiot voivat turvallisesti käyttää allekirjoitusprosesseja Advanced Electronic Signatures (AdES)- ja Qualified Electronic Signatures (QES) -vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset on määritelty uudessa sähköisiä tunnistetietoja ja luottamuspalveluita koskevassa säädöksessä (eIDAS), jonka on määrä astua voimaan heinäkuussa 2016.

Integroituuko Adobe Sign suosittuihin yritystyökaluihin, kuten Microsoft Officeen tai Boxiin?

Kyllä. Office 365:n ladattavan Microsoft Word- tai PowerPoint-laajennuksen avulla voit lähettää dokumentteja ja esityksiä allekirjoitettaviksi suoraan Office-sovelluksista. Adobe Sign toimii myös Boxin, Google Driven ja Dropboxin kanssa. Voit esimerkiksi lähettää, allekirjoittaa ja arkistoida allekirjoitetut dokumentit sekä seurata niitä suoraan Box-tililtäsi. Adobe Signin verkkosovelluksella voit myös tallentaa tiedostoja Boxiin ja avata ne sieltä.

Onko Adobe Sign Adobe Document Cloudin ainoa pilvipohjainen palvelu?

Ei. Adobe Signin lisäksi Adobe tarjoaa Adobe Document Cloudin PDF-palveluita. Nämä palvelut tukevat maksutonta Acrobat Reader DC- ja maksullista Acrobat DC -tilausvaihtoehtoa. Maksuttomiin palveluihin kuuluvat mahdollisuus suorittaa yksinkertaisia dokumenttien allekirjoitustehtäviä Täytä ja allekirjoita -työkalulla sekä tallentaa ja jakaa tiedostoja verkossa. Maksullisiin palveluihin kuuluvat mahdollisuus luoda, yhdistellä, muokata, viedä ja järjestellä PDF-tiedostoja selaimella tai mobiililaitteella.

Miten Adobe Sign eroaa Adobe EchoSignista tai Adobe Document Cloudin eSign-palveluista?

Adobe Sign on Adobe EchoSignin ja sen seuraajan, Adobe Document Cloudin eSign-palveluiden, uusi nimi. Asiakkailla mikään ei muutu paitsi palvelun nimi. Voit edelleen kirjautua sisään, käsitellä allekirjoitustyönkulkuja ja hallita palvelua entiseen tapaan. Jos olet mukauttanut palvelua oman yrityksesi tarpeisiin, mikään ei muutu tämänkään suhteen.

Mobiilisovellus

Mikä on Adobe Sign -mobiilisovellus?

Adobe Sign -mobiilisovellus on Android- tai iOS-laitteisiin tarkoitettu maksuton sovellus, joka toimii Adobe Sign -ratkaisujen mobiiliversiona. Sovelluksella voit suorittaa täydellisiä liiketapahtumia matkalla. Se mahdollistaa allekirjoitettujen dokumenttien lähetyksen, allekirjoituksen, seurannan ja hallinnan iOS- tai Android-laitteesta. Se on myös ihanteellinen työkalu sähköisten allekirjoitusten keräämiseen tilaajalta tai asiakkaalta. iOS-laitteissa voit allekirjoittaa dokumentteja myös offline-tilassa. Sovellus synkronoi automaattisesti, kun olet taas online-tilassa.

Miten voin ladata maksuttoman Adobe Sign -mobiilisovelluksen?

Voit ladata tämän sovelluksen uusimman version Google Playstä tai iTunes App Storesta.

Voinko hankkia Adobe Sign -mobiilisovelluksella käsin allekirjoitettuja allekirjoituksia henkilökohtaisesti?

Kyllä. Voit hankkia sovelluksella allekirjoituksia henkilökohtaisesti missä tahansa.

Voinko käyttää allekirjoittaessani omaa allekirjoitustani?

Kyllä. Sen lisäksi, että voit piirtää allekirjoituksesi mobiililaitteella, Adobe Sign -mobiilisovellus mahdollistaa laitteen kameran käyttämisen ja valokuvan ottamisen käsin kirjoitetusta allekirjoituksestasi, jolla voit sitten allekirjoittaa dokumentin. Allekirjoituksesi synkronoidaan automaattisesti verkkoon ja mobiililaitteiden välillä, jotta kuva siitä on aina käytettävissäsi.

Voinko hankkia Adobe Signilla allekirjoituksia, kun mobiililaitteeni on offline-tilassa?

Kyllä. Adobe Signin iOS-versiolla dokumentti voidaan allekirjoittaa offline-tilassa myös silloin, kun Internet-yhteyttä ei ole. Dokumentti synkronoidaan automaattisesti pilveen, kun verkkoyhteys on taas käytettävissä.

Tukeeko Adobe Sign -mobiilisovellus yritysten mobiilihallintaa (Enterprise Mobility Management, EMM)?

Kyllä. Adobe on sitoutunut auttamaan yritysasiakkaita, jotta ne pystyvät vastaamaan mobiilien liiketoiminnan tuottavuusratkaisujen käyttötarpeeseen ja samalla suojaamaan yritystietojaan ja noudattamaan vaatimustenmukaisuutta. Adobe Sign -mobiilisovellus tukee yritysten mobiilihallintaan tarkoitettua Android for Work -ympäristöä jo tänään.

Voinko allekirjoittaa dokumentteja sähköisesti myös muilla Adoben mobiilisovelluksilla?

Kyllä. Voit suorittaa tietyt allekirjoitustoiminnot maksuttomilla Adobe Acrobat Reader DC- ja Adobe Fill & Sign -mobiilisovelluksilla, mutta kumpikaan näistä ei sisällä Adobe Sign -mobiilisovelluksen monipuolisia toimintoja. Sovelluksella voit täyttää ja allekirjoittaa dokumentteja, pyytää allekirjoituksia muilta, seurata koko prosessia ja hallita allekirjoitettuja dokumentteja mistä tahansa, mutta silti vastata suojaukselle ja vaatimustenmukaisuudelle asetettuja yritystason vaatimuksia. Lisätietoja mobiilivaihtoehdoista on Acrobat Reader DC:n mobiilisovelluksen yleisissä kysymyksissä.

Miten Adobe Sign -mobiilisovellus eroaa Adobe EchoSign- ja Adobe eSign Manager DC -mobiilisovelluksista?

Adobe Sign on Adobe EchoSign -mobiilisovelluksen ja sen seuraajan, Adobe eSign Manager DC:n, uusi nimi.

Adobe Signin hankinta

Kuinka voin hankkia Adobe Signin?

Adobe Sign voidaan hankkia seuraavilla tavoilla:

Keskeiset Adobe Sign -tilaukset:

 • Yksittäiskäyttäjä – Hanki allekirjoituksia ja seuraa vastauksia reaaliajassa.
 • Yritys – Mukauta ja optimoi yritystäsi varten.
 • Suuryritys – Lisää sähköiset allekirjoitukset yritysjärjestelmiin.

Suositut Adobe-tilaukset:

Yksittäiskäyttäjien Adobe Sign -tilaus sisältyy seuraaviin sovelluksiin. Hae Lähetä allekirjoitettavaksi -työkalua, jonka avulla voit käyttää Adobe Signin ominaisuuksia näissä sovelluksissa.

Adobe Document Cloud -tilaukset:

Seuraavat määrälisenssitilaukset ovat saatavana suoraan Adobelta, ja ne sisältävät Acrobat Pro DC:n, Adobe Admin Consolen ja valitut Adobe Sign -yritystilaukset.

Ota yhteyttä Adoben yritysmyyntiin.

Sisältääkö Creative Cloud for enterprise yrityksille tai suuryrityksille tarkoitettuja sähköisiä allekirjoitustoimintoja?

Ei. Creative Cloud for enterprise -tilaukset sisältävät Acrobat Pro DC:n, joka sisältää vain yksittäiskäyttäjille tarkoitettuja sähköisiä allekirjoitustoimintoja. Nämä ratkaisut ovat saatavana erikseen Adobe Document Cloud for business- tai Adobe Document Cloud for enterprise -tilauksissa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Adoben yritysmyyntiin.

Onko Adobe Signista saatavana kokeiluversiota?

Kyllä. Voit myös rekisteröityä Adobe Signin kokeiluversioon, joka toimii verkkoselaimessasi.

Laillisuus ja vaatimustenmukaisuus

Onko sähköinen allekirjoitus laillinen?

Kyllä. Sähköiset allekirjoitukset ovat laillisesti sitovia lähes kaikissa teollisuusmaissa, ja jopa vähemmän kehittyneet maat ovat ottamassa käyttöön sähköisiä allekirjoituksia koskevia lakeja. Vuonna 2000 Yhdysvallat hyväksyi ESIGN Act -lain, joka teki sähköisistä allekirjoituksista laillisia käytännössä missä tahansa tarkoituksessa. Vuonna 1999 Euroopan Unioni hyväksyi sähköisiä allekirjoituksia koskevan direktiivin, jota jäsenvaltiot käyttivät maakohtaisten lakien perustana. European Unionin säädös sähköisestä tunnistautumisesta ja luottamuspalveluista (eIDAS) astuu voimaan heinäkuussa 2016. Se luo yhden standardoidun säädöksen kaikille 28 jäsenvaltiolle. Myös muut maat ovat ottaneet käyttöön vastaavia lakeja. Katso lisätietoja: Global Guide to Electronic Signature Law.

Mitä tietoturvaan liittyviä vaatimuksia ja lakisääteisiä määräyksiä Adobe Sign vastaa?

Adobe Sign vastaa vaativia tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusstandardeja tai jopa ylittää niiden vaatimukset. Sen on sertifioitu vastaavan ISO 27001-, SSAE SOC 2 Type 2- ja PCI DSS -standardeja. Se voidaan määrittää myös vastaamaan alakohtaisia vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, joihin kuuluvat muun muassa HIPAA, FERPA, GLBA ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) 21 CFR Part 11 -määräys, ja käyttää sitä niiden mukaan. Huomaa, että asiakkaiden tehtävänä on huolehtia Adobe Signin määrittämisestä ja suojaamisesta niin, että organisaatio noudattaa alakohtaisia lakisääteisiä määräyksiä.

Tukeeko Adobe Sign helppokäyttötoimintoihin liittyviä määräyksiä, kuten Yhdysvaltain Section 508 -määräystä?

Adobe on sitoutunut tukemaan helppokäyttötoimintoja ja pyrkii ottamaan ne tuotteissaan ja palveluissaan huomioon. Yhdysvaltain Section 508 -määräyksen tarkoituksena on poistaa tietotekniikan alueella olevat esteet, luoda toimintarajoitteisille ihmisille uusia mahdollisuuksia ja edistää näiden tavoitteiden saavuttamista edesauttavien tekniikoidenkehittämistä. Adobe Signin toimintarajoitteisia ihmisiä tukevien helppokäyttötoimintojen ominaisuudet on esitelty artikkelissa Adobe Sign Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

Miten Adobe tukee asiakkaita, jos sähköisten allekirjoitusten laillisuus kyseenalaistetaan?

Adoben kansainvälinen asiantuntemus, tiukat tietoturvakäytännöt ja juridisen ympäristön jatkuva valvonta takaavat, että asiakkaat pystyvät noudattamaan valtio- ja alakohtaisia määräyksiä ympäri maailmaa. Vaikka Adobe Signia ei koskaan ole menestyksekkäästi haastettu tai tuomittu tuomioistuimessa, Adobe sitoutuu riitatapauksissa auttamaan asiakkaita ja puolustamaan sähköisten allekirjoitustensa (e-allekirjoitustensa) laillisuutta. Adobe voi harkintansa mukaan

 • kertoa ratkaisusta ja/tai näyttää dokumentin allekirjoitetun jäljitysketjun
 • selittää Adobe Sign -ratkaisun toimintatavan esimerkiksi konferensseissa
 • antaa valaehtoisia todistuksia Adoben asiantuntijoilta
 • lähettää työntekijöitä asiantuntijalausuntoja varten.

Suojaus ja infrastruktuuri

Onko Adobe Sign turvallinen?

Kyllä. Adobe korostaa digitaalisten elämystesi turvallisuutta. Tietoturvakäytännöt on integroitu yrityskulttuuriin, ohjelmistokehitykseen ja palvelutoimintoprosesseihin. Olipa kyse käyttäjätietojen hallinnasta, tietojen luottamuksellisuudesta tai dokumenttien eheydestä, Adobe Sign suojaa dokumenttejasi, tietojasi ja henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla huippuluokan tietoturvakäytäntöjen avulla. Adobe Sign on sertifioitu yhteensopivaksi ISO 27001-, SOC 2 Type 2- ja PCI DSS -standardien kanssa. Lisätietoja on Adobe Sign Trust Centerissä.

Miten Adobe Sign -infrastruktuuri on määritetty EU-alueella?

Euroopan Unionissa (EU) Adobe Sign -palvelua ylläpidetään Amazon Web Servicesissä (AWS) aktiivisen/passiivisen tietokeskuskokoonpanon muodossa. Jokainen yksittäinen tietokeskus sijaitsee erillisessä Amazonin toimipisteessä, jolla on oma fyysisesti erillinen ja riippumaton infrastruktuurinsa. Käytössä on kaksi ensisijaista, samanaikaisesti aktiivista Adobe Sign -tietokeskusta, jotka sijaitsevat Frankfurtin lähellä Saksassa, ja kolme (passiivista) varatietokeskusta Dublinissa, Irlannissa. Tiedot synkronoidaan kaikkien EU:ssa olevien Adobe Sign -konesalien kesken, mikä takaa palvelun erinomaisen käytettävyyden ja järjestelmän vikasietoisuuden palvelukatkojen tapauksessa.

Miksi tietoni tallennetaan Adobe Signiin EU-alueella?

Kaikki Adobe Signin asiakastapahtumien tiedot, dokumentit ja metatiedot tallennetaan turvallisesti Amazon Simple Storage Serviceen (S3) ja Elastic Block Storeen (EBS) Euroopan Unionissa (EU) toimiviin Adobe Signin tietokeskuksiin, jotka sijaitsevat Frankfurtissa, Saksassa ja Dublinissa, Irlannissa.

Mitä tapahtuu, jos Adobe Signissa tapahtuu EU-alueella palvelukatko?

Euroopan unionissa (EU) toimivalla Adobe Sign -palvelulla on kaksi samanaikaisesti aktiivista, monitasoiseen redundanssimalliin perustuvaa tietokeskusta, joiden automaattiset prosessit siirtävät tietoliikenteen pois palvelukatkosta kärsivästä sovelluspalvelimesta, tietokannasta tai tietokeskuksesta. Vaikka on erittäin epätodennäköistä, että kaikissa Frankfurtissa, Saksassa toimivissa aktiivisissa tietokeskuksissa tapahtuu palvelukatko, Adobe Signin Dublinissa, Irlannissa toimivat varatietokeskukset vastaavat järjestelmäpalautuksesta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö