Adobe Signin usein kysytyt kysymykset

Perusteet

Adobe Sign, Adobe Document Cloudin ratkaisu, on yritystason pilvipohjainen palvelu sähköisille allekirjoituksille. Se mahdollistaa paperin ja musteen korvaamisen täysin automaattisilla sähköisillä allekirjoitustyönkuluilla. Sen avulla voit helposti lähettää, allekirjoittaa, seurata ja hallita allekirjoitusprosesseja selaimella tai mobiililaitteella. Voit hyödyntää myös käyttövalmiita integraatioita ja API-liittymiä, jos haluat yhdistää sähköisiä allekirjoitustyönkulkuja yrityssovelluksiisi ja tietuejärjestelmiisi.

Kahdeksankymmentä prosenttia yrityksistä käyttää edelleen paperipohjaisia prosesseja, jotka ovat hitaita, virhealttiita ja epäyhtenäisiä. Työntekijät viettävät tuntikaupalla aikaa hyväksyntien ja mustepohjaisten allekirjoitusten hankkimiseen – ja sitten tulostavat, skannaavat, faksaavat tai lähettävät dokumentit saadakseen työnsä tehtyä. Tästä aiheutuvat viiveet ovat tuskallisia asiakkaille, liikekumppaneille ja työntekijöille – ja antavat huonon kuvan yrityksen brändistä.  Adobe Sign auttaa yrityksiä muuntamaan paperimuotoiset prosessit täysin digitaalisiksi työnkuluiksi luotettujen ja laillisten sähköisten allekirjoitusten avulla. Adobe Signilla työntekijät ja organisaatiot voivat:

 • Hankkia allekirjoituksia päivien sijaan muutamassa minuutissa – Työntekijät voivat helposti pyytää allekirjoituksia muilta, allekirjoittaa dokumentteja sekä seurata ja hallita koko prosessia sähköisesti.
 • Työskennellä missä tahansa ja millä tahansa laitteella – Allekirjoittajat voivat linkkiä napsauttamalla allekirjoittaa dokumentteja selaimella tai mobiililaitteella missä ja milloin tahansa. Tilien rekisteröintejä tai latauksia ei vaadita.
 • Täydentää järjestelmiä ja prosesseja – Adobe Sign integroituu jo käytössä oleviin järjestelmiin ja sovelluksiin. Työnkulkujen nopeutta ja allekirjoitusten hankkimisen helppoutta lukuun ottamatta mikään ei muutu.
 • Varmistaa juridisen ja tietoturvaan liittyvän vaatimustenmukaisuuden – Adobe Sign varmistaa parhaan mahdollisen suojauksen, käytettävyyden ja lakisääteisen vaatimustenmukaisuuden. Olemme turvallisten digitaalisten dokumenttien ja vaikuttavien digitaalisten elämysten luotettava markkinajohtaja.

Koska Adobe Sign on pilvipohjainen palvelu, sitä voidaan käyttää monella tavalla. Kaikki Adobe Sign -ostotilauksesi oikeuttavat sinut lähettämään, allekirjoittamaan, seuraamaan ja hallitsemaan allekirjoitusprosesseja verkkoselaimella tai mobiilisovelluksella. Adobe Signia voidaan käyttää myös muissa sovelluksissa. Yksittäiset käyttäjät voivat myös lähettää dokumentteja allekirjoitettaviksi ja suorittaa muita tehtäviä, kun he käyttävät suosittuja yritysten tuottavuussovelluksia, kuten Microsoft Office 365:n Wordia ja PowerPointia sekä Boxia, Dropboxia ja Google Drivea. Adobe Signin avulla yritykset voivat käyttää valmiita integrointeja ja ohjelmointirajapintoja lisätäkseen sähköisiä allekirjoitustyönkulkuja yrityssovelluksiin ja tietojärjestelmiin, joihin kuuluvat muun muassa Microsoft SharePoint, Dynamics 365, Salesforce, Workday, Ariba ja Appttus.

Sähköinen allekirjoitus eli e-allekirjoitus on laillinen tapa hankkia suostumus tai hyväksyntä sähköisiin dokumentteihin tai lomakkeisiin. Yksi sähköisen allekirjoituksen yleisimmistä määrityksistä kuuluu seuraavasti: ”...sähköinen ääni, symboli tai prosessi, joka on liitetty tai loogisesti yhdistetty tietueeseen ...ja jonka on ottanut käyttöön henkilö, jonka aikomuksena on ollut tietueen allekirjoittaminen.”

Sähköisten allekirjoitukset ovat:

 1. Laillisia – Sähköiset allekirjoitukset ovat laillisesti sitovia melkein kaikissa teollisuusmaissa ympäri maailmaa, ja myös vähemmän kehittyneissä maissa ollaan ottamassa käyttöön sähköiseen allekirjoitukseen liittyviä lakeja. Sähköiset allekirjoitukset laillistettiin Yhdysvalloissa vuoden 2000 Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) Act -lain myötä, ja sen myötä sähköiset allekirjoitukset tulivat laillisiksi lähes kaikkiin tarkoituksiin. European Unionin sähköisiä tunnistetietoja ja luottamuspalveluita koskeva säädös (eIDAS) astui voimaan heinäkuussa 2016. Myös muut maat ovat ottaneet käyttöön vastaavia lakeja. Lisätietoja sähköistä allekirjoitusta koskevista laeista on sähköisiin allekirjoituksiin liittyviä lakeja maakohtaisesti käsittelevässä kansainvälisessä oppaassa.
 2. Testattu – Adobe Sign on ollut arvostetuin sähköinen allekirjoitussovellus Salesforce AppExchangessa vuodesta 2006. Monet Fortune 500 -yritykset, julkishallinnon virastot ja kymmenet tuhannet pienet ja keskikokoiset yritykset käsittelevät joka vuosi miljoonia sopimuksia Adobe Signin avulla. Lue lisää Adobe Signin asiakkaista.
 3. Turvallisia – Sähköiset allekirjoitukset ovat turvallisempia kuin kirjoitetut ja faksatut allekirjoitukset. Adobe Signilla hallitaan kokonaisia prosesseja, muun muassa dokumenttien reititystä, allekirjoittamiseen tai hyväksyntään liittyvää neuvontaa, ilmoitusten luontia ja allekirjoitettujen dokumenttien säilytystä turvallisessa ympäristössä. Lisäksi lopullinen dokumentti sertifioidaan sinetillä, jonka muuttaminen on selvästi havaittavissa. Lisätietoja on Trust Centerissä.
 4. Auditoitavissa – Sähköisten allekirjoitusten keräämistä useilta osapuolilta seurataan tarkasti vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Adobe Signilla on yksityiskohtainen jäljitysketju, johon kirjataan kaikki tapahtumat ja tapahtumiin osallistuneiden ihmisten suorittamat toimenpiteet.
 5. Varmistettavissa – Sähköisissä allekirjoitusprosesseissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä allekirjoittajien henkilöllisyyden todentamiseen. Tyypillisissä sähköisissä allekirjoitusprosesseissa dokumentti lähetetään tiettyyn sähköpostiosoitteeseen, ja vastaanottajan pääsyä tähän sähköpostitiliin käytetään perusmuotoisena todennuksena. Tietoturvan parantamiseksi monet yritykset hyödyntävät lisäksi muita todennusvaiheita (monimenetelmäistä todennusta), jotta tärkeitä dokumentteja allekirjoittavien ihmisten henkilöllisyys voidaan taata. Esimerkkejä tästä ovat puhelintodennus, kertasalasanat, yhteisöpalveluiden (esimerkiksi Googlen) tunnistetiedot, viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus sekä tietopohjainen todennus, jossa
  allekirjoittajien on vahvistettava henkilöllisyytensä vastaamalla yksilöllisiin kysymyksiin. Toinen todennuksen muoto tunnetaan ”digitaalisena allekirjoituksena”. Se edellyttää allekirjoittamista varmennepohjaisella digitaalisella tunnuksella. Jokainen allekirjoitus salataan ja sidotaan dokumenttiin. Sekä allekirjoittajan tunnistetiedot että allekirjoitetun dokumentin eheys voidaan varmentaa luotetun kolmannen osapuolen varmenneauktoriteetin kautta.

Sähköiset allekirjoitukset ovat turvallisempia, nopeammin suoritettavia ja edullisempia kuin paperipohjaiset allekirjoitukset. Sähköiset allekirjoitukset:

 1. Koskevat koko dokumenttia – Jos paperimuotoisessa sopimuksessa on vähintään kaksi sivua ja allekirjoitus lisätään vain yhdelle sivulle, allekirjoittamattomat sivut voidaan vaihtaa sitä kenenkään huomaamatta. Adobe Signin tapauksessa koko dokumenttiin lisätään kryptografinen sidonta, ennen kuin lopullisesta, allekirjoitetusta dokumentista toimitetaan PDF-tiedosto kaikille osapuolille. Näin luodaan varmennettu dokumentti, jossa on peukaloinnin osoittava sinetti. Jos tiedot muuttuvat jollakin sivulla, Adobe Acrobat- ja Acrobat Reader -sovellukset näyttävät ilmoituksen, että dokumentin sertifiointi ei enää ole voimassa.
 2. Mahdollistavat tehokkaan seurannan ja hallinnan – Adobe Signiin perustuvat sähköiset allekirjoitusprosessit antavat selkeän kuvan allekirjoitusprosessista: voit seurata dokumentin tilaa reaaliajassa, saada ilmoituksen, kun dokumenttisi allekirjoitetaan, ja lähettää muistutuksia tarpeen mukaan.
 3. Eivät ole monistettavissa kopiokoneella tai skannerilla – Paperille kirjoitettu allekirjoitus on liian helppo väärentää kopioimalla, skannaamalla tai piirtämällä kynällä läpi. Adobe Signin tapauksessa allekirjoitus liitetään dokumentin tiettyyn esiintymään ja sitä seurataan osana monivaiheista allekirjoitusprosessia.
 4. Eivät ole päivättävissä menneisyyteen – Paperipohjaisten allekirjoitusten tapauksessa allekirjoittajat voivat lisätä dokumenttiin minkä tahansa päivämäärän tai kellonajan, ja näin ollen joku osapuoli voi muuttaa allekirjoituksen ”aktiivista” päivämäärää siitä muille osapuolille ilmoittamatta. Adobe Signin tapauksessa aikaa hallitaan keskitetysti ylläpidetyn palvelun kautta, eikä dokumenttia voi päivätä menneisyyteen.
 5. Ovat paljon helpompia todentaa – Paperipohjaisen allekirjoituksen todentamiseen vaaditaan samalta allekirjoittajalta toinen käsinkirjoitettu allekirjoitus vertailua varten. Jos muita allekirjoitusmalleja ei ole saatavilla, aitoutta ei voi todistaa. Adobe Signin tapauksessa voidaan käyttää useita todennustapoja dokumentteja allekirjoittavien ihmisten henkilöllisyyden varmistamiseksi.
 6. Vastaavat notaarilla käyntiä, mutta aiheuttavat vähemmän vaivaa – Paperipohjaisten allekirjoitusten turvallisuutta voidaan parantaa turvautumalla luotettavaan kolmanteen osapuoleen, kuten notaariin, mutta henkilökohtainen allekirjoitusprosessi on tavallista kalliimpi ja hitaampi.
 7. Vähentävät pitkäaikaiseen säilytykseen liittyviä kustannuksia ja ongelmia – Sähköisten dokumenttien säilytys on edullisempaa kuin kerrostilan vuokraus arkistokaappeja varten. Jos dokumentit on haettava, tehtävä voidaan suorittaa yksinkertaisilla hakukomennoilla. Dokumentit voidaan myös toimittaa pyytäjälle muutamassa hetkessä faksauksen tai postituksen sijaan.
 8. Estävät dokumenttien tärvelemisen – Paperisia dokumentteja voidaan tärvellä, jos allekirjoittajat vetävät dokumentista tekstiä yli. Adobe Signiin perustuvat sähköiset allekirjoitusprosessit suojaavat alkuperäisen dokumentin eheyttä, joten tietoja ei voi piilottaa tai poistaa.

Vaikka nämä termit voivat näyttää samanlaisilta, sähköiset ja digitaaliset allekirjoitukset edustavat kahta erilaista dokumenttien allekirjoitustapaa, joiden erot liittyvät allekirjoituksia sääteleviin lakeihin ja määräyksiin. Digitaaliset allekirjoitukset ovat vain osa laajempaa kategoriaa nimeltä ”sähköiset allekirjoitukset”. Tyypillisissä sähköisissä allekirjoituksissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä allekirjoittajien todentamiseen – esimerkiksi sähköpostia, yritystunnusta tai puhelinvarmennusta – kun taas digitaalisissa allekirjoituksissa käytetään yhtä tiettyä tapaa. Digitaalisissa allekirjoituksissa allekirjoittajat todentavat henkilöllisyytensä varmennepohjaisella digitaalisella tunnuksella, jonka yleensä toimittaa kolmannen osapuolen varmenneauktoriteetti.

Toinen keskeinen ero tyypillisten sähköisten allekirjoitusten ja digitaalisten allekirjoitusten välillä liittyy todisteisiin siitä, että dokumentti on allekirjoitettu. Adobe Sign hallitsee koko prosessia tietoturvallisesti: se seuraa allekirjoitusprosessin joka vaihetta ja kirjaa tiedot jäljitysketjuun. Sekä jäljitysketju että allekirjoitettu dokumentti varmennetaan sinetillä, johon puuttuminen pystytään helposti havainnoimaan. Jäljitysketjua voidaan käyttää todisteena siitä, että jokainen osapuoli on allekirjoittanut. Digitaaliset allekirjoitukset lisäävät vielä ylimääräisen todistustason. Digitaalisissa allekirjoituksissa jokainen allekirjoitus salataan ja sidotaan dokumenttiin. Sekä allekirjoittajan tunnistetiedot että allekirjoitetun dokumentin eheys voidaan varmentaa luotetun kolmannen osapuolen varmenneauktoriteetin kautta. Adobe Sign tukee molempia allekirjoitustapoja yhden skaalattavan allekirjoitusratkaisun muodossa. Lue sähköisiä ja digitaalisia allekirjoituksia käsittelevä white paper -raportti.

Adobe Signin ominaisuudet

Kyllä. Adobe tarjoaa kaksi tehokasta ja helppokäyttöistä vaihtoehtoa, joiden avulla ylläpitäjät tai liiketoiminnan analyytikot voivat mukauttaa allekirjoitustyönkulkunsa omaan organisaationsa ilman koodin kirjoittamista. Tämän lisäksi jotkin käyttövalmiit integroinnit, kuten Salesforce-integrointi, antavat sinulle mahdollisuuden luoda myös mukautettuja työnkulkumalleja.

Workflow Designerin avulla voit luoda helposti seurattavia ”lähetyskokemuksia” käyttäjillesi, jotta prosessin vaiheet voidaan joka kerralla toteuttaa yhdenmukaisesti. Tämän työkalun avulla ylläpitäjät voivat helposti suunnitella ja hallita työnkulkumalleja intuitiivisen vedä ja pudota -muokkaustyökalun kanssa. Muun muassa seuraavat ominaisuudet on helppo määrittää: sopimukseen sisältyvät dokumentit, osallistujien määritteet (mukaan lukien esimääritetyt nimet ja roolit), lähettäjän esitäyttämät lomakekentät, sopimuksen raukeaminen ja salasanavalinnat jne.

Advanced Workflows laajentaa Adobe Signia siten, että voit luoda itsepalvelukäyttöön tarkoitettuja verkkosovelluksia, joihin sisältyy sähköinen allekirjoitusmahdollisuus. Sen käyttötarkoituksiin kuuluvat muun muassa työnkulkujen syötekenttien suunnittelu vedä ja pudota -muokkauksella, työnkulkujen sääntöjen määrittely intuitiivisilla vuokaavioilla, sidosryhmien sääntöjen ja oikeuksien määrittely, yhteistyön mahdollistaminen koko prosessissa esimääritetyillä säännöillä ja viestintätyypeillä, koontinäyttöjen luominen allekirjoitettujen dokumenttien hallintaa ja liiketoimintaraportteja varten, valmiiksi luotujen integraatioiden yhdistäminen Adobe Signiin vedä ja pudota -muokkauksella sekä nopea integraatio taustajärjestelmiin. Perehdy Adobe Signin työnkulkujen automatisointiratkaisuihin.

Käyttövalmiita integraatioita on saatavilla johtaviin yritysjärjestelmiin, mukaan lukien Microsoft SharePoint, Dynamics ja Office 365, Salesforce, Workday, Nintex, Apttus, iCertis, ServiceNow ja monet muut. Lue lisää integroinneista.

Kyllä. Adobe Sign voidaan lisätä yrityksesi sovelluksiin tai verkkosivustoihin käyttäen kattavia REST API -rajapintoja. Lisätietoja on Adobe Signin kehittäjäkeskuksessa.

Kyllä. Allekirjoitettavien lomakkeiden upotus sivustoosi helpottaa asiakkaille yrityksesi lomakkeiden käyttöä, täyttöä ja allekirjoittamista. Kun dokumentit on allekirjoitettu, Adobe Sign pystyy toimittamaan allekirjoitetuista dokumenteista kopion kaikille osapuolille välittömästi tai välittää sopimuksen varmennettavaksi ennen sen viimeistelyä. Näihin toimintoihin viitataan Adobe Signissa web-lomakkeina. Lisätietoja saat napsauttamalla tätä.

Esimerkiksi uuden pankkitilin, valtion etujen tai uusien potilaiden sisäänoton kaltaisten monimutkaisten rekisteröintiprosessien tapauksessa Adobe Signia voidaan käyttää yhdessä Adobe Experience Manager Formsin kanssa ja parantaa käyttöelämystä mukautettavilla lomakkeilla, jotka mahtuvat kaikkiin näyttöihin ja yksinkertaistavat koko prosessia. Sen avulla asiakkaat voivat hakea lomakkeet verkosta sekä täyttää ja allekirjoittaa ne helposti. Työntekijät voivat tarkistaa ja käsitellä hakemukset nopeasti älytauluilla ja sitten luoda yksilöllisiä viestejä toivottaakseen uuden hakijan tervetulleeksi ja hallitakseen suhdetta heidän kanssaan. Lue lisää digitaalisesta rekisteröitymisestä palveluihin.

Adoben lähestymistapa digitaaliseen allekirjoittamiseen tarjoaa enemmän joustavuutta kuin muut allekirjoitusratkaisut. Adobe Signin avulla voit luoda kokonaisvaltaisia allekirjoitusprosesseja, joihin sisältyy digitaalisia allekirjoituksia, sähköisiä allekirjoituksia tai näiden yhdistelmiä. Tämän ansiosta voit luoda työnkulkuja, jotka sopivat sinua koskeviin vaatimustenmukaisuussäädöksiin tai omaan riskiprofiiliisi. Palvelu tukee monia erilaisia suojattuja allekirjoitusten luontilaitteita, mukaan lukien USB-valtuutuksia, älykortteja ja pilvipohjaisia digitaalisia varmenteita. Lisäksi voit käyttää haluamaasi varmenneauktoriteettia tai aikaleima-auktoriteettia. Palvelu tukee satoja luotettuja auktoriteetteja European Union Trusted List (EUTL)- ja Adobe Approved Trust List (AATL) -luetteloiden kautta. Adobe Signin avulla Euroopan Union alueella toimivat organisaatiot voivat turvallisesti käyttää allekirjoitusprosesseja Advanced Electronic Signatures (AdES)- ja Qualified Electronic Signatures (QES) -vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset on määritelty uudessa sähköisiä tunnistetietoja ja luottamuspalveluita koskevassa säädöksessä (eIDAS).

Kyllä. Office 365:n ladattavan Microsoft Outlook-, Microsoft Word- tai Microsoft PowerPoint -laajennuksen avulla voit lähettää dokumentteja ja esityksiä allekirjoitettaviksi suoraan Office-sovelluksista. Adobe Sign toimii myös Boxin, Google Driven ja Dropboxin kanssa. Voit esimerkiksi lähettää, allekirjoittaa ja arkistoida allekirjoitetut dokumentit sekä seurata niitä suoraan Box-tililtäsi. Adobe Signin verkkosovelluksella voit myös tallentaa tiedostoja Boxiin ja avata ne sieltä.

Ei. Adobe Signin lisäksi Adobe tarjoaa Adobe Document Cloudin PDF-palveluita. Nämä palvelut tukevat maksutonta Acrobat Reader DC- ja maksullista Acrobat DC -tilausvaihtoehtoa. Maksuttomiin palveluihin kuuluvat mahdollisuus suorittaa yksinkertaisia dokumenttien allekirjoitustehtäviä Täytä ja allekirjoita -työkalulla sekä tallentaa ja jakaa tiedostoja verkossa. Maksullisiin palveluihin kuuluvat mahdollisuus luoda, yhdistellä, muokata, viedä ja järjestellä PDF-tiedostoja selaimella tai mobiililaitteella.

Adobe Sign on kehitetty EchoSign-tuotteesta, jonka Adobe hankki itselleen yrityskaupassa. Adobe Sign -koontinäytön URL-osoitteessa käytetään EchoSign-nimeä.

Tapahtumien rajoittaminen

Valvomme kaikkia asiakkaan Adobe Signiin tekemiä pyyntöjä suojataksemme järjestelmäresursseja ja varmistaaksemme, että pystymme palvelemaan mahdollisimman montaa käyttäjää.

Saman kuluttajan (esim. saman käyttäjätunnuksen, IP-osoitteen tai sopimustunnuksen) käyttämien resurssien määrää rajoitetaan minuutti-, tunti- ja päiväkohtaisesti.

Kun kuluttaja ylittää rajoituksen, pyyntö hylätään HTTP 429 -vastauksilla.

Jokainen Adobe Signiin tehty pyyntö arvioidaan sen käyttämän järjestelmäresurssien määrän perusteella. Samaan päätepisteeseen välitetyt eri parametrit voivat vaikuttaa resurssien kulutukseen eri määrin.

Tämän lisäksi jotkin pyynnöt voivat käynnistää pitkiä taustaprosesseja, jotka huomioidaan myös rajoitusten arviointialgoritmissa.

Siksi pyyntöjen määrää ei voi esittää yksinkertaisena pyyntöjen määränä tietyllä aikavälillä. Määritämme rajoituskäytäntömme historiallisten päivittäisten pyyntötietojen perusteella, järjestelmäämme kuormittaneet oikeutetut käyttötapaukset mukaan lukien.

Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että käytäntömme ovat riittävän runsaita, jotta niillä ei ole vaikutusta normaalien päivittäisten työnkulkujen määriin.

Ei.

Palvelupakettisi (Team, Business, Enterprise) vaikuttaa suoraan tapahtumien määriin.

Korkeammilla palvelutasoilla on korkeammat rajoituskynnykset.

Kun pyyntö saa HTTP 429 -vastauksen, se tarkoittaa, että käyttäjä on käyttänyt resursseja tietyllä ajalla sallittua enemmän. Kyseessä voi olla minuutti-, tunti- tai päiväkohtaisen rajoituksen rikkomus.

Virheilmoituksessa on ilmoitettu, kuinka monta sekuntia on vielä odotettava, ennen kuin esto poistetaan ja API-kutsuja voidaan jatkaa.

Sopimuksen luonnin (esim. Mega Sign, verkkolomakkeet ja mallit) REST API -kutsut tai muut kuin REST-päätepisteet palauttavat tällaisen virheen: 

 • "Olet saavuttanut tällä hetkellä ... enimmäismäärän. Yritä <wait_time_in_seconds> sekunnin kuluttua uudelleen."

Muiden REST API -kutsujen pyynnöt (muut kuin sopimuksen luontiin liittyvät pyynnöt) palauttavat tällaisen virheilmoituksen:

 • "Liian monta pyyntöä. Yritä <wait_time_in_seconds> sekunnin kuluttua uudelleen."

Muiden kuin REST API -kutsujen pyynnöt (muut kuin sopimuksen luontiin liittyvät pyynnöt) palauttavat tällaisen virheilmoituksen:

 • "Liian monta pyyntöä - Järjestelmä on varattu juuri nyt. Palaa <wait_time_in_seconds> sekunnin kuluttua.

Merkittävää tapahtumaa odottavien maksullisten tilien kannattaa ottaa yhteyttä Success Manageriin rajoituskäytännön muuttamiseksi heidän tarpeidensa mukaan (jos tapahtuman odotetaan nostavan tapahtumien määrän rajoituksen kynnysarvoja suuremmaksi).

Mobiilisovellus

Adobe Sign -mobiilisovellus on Android- tai iOS-laitteisiin tarkoitettu maksuton sovellus, joka toimii Adobe Sign -ratkaisujen mobiiliversiona. Sovelluksella voit suorittaa täydellisiä liiketapahtumia matkalla. Se mahdollistaa allekirjoitettujen dokumenttien lähetyksen, allekirjoituksen, seurannan ja hallinnan iOS- tai Android-laitteesta. Se on myös ihanteellinen työkalu sähköisten allekirjoitusten keräämiseen tilaajalta tai asiakkaalta. iOS-laitteissa voit allekirjoittaa dokumentteja myös offline-tilassa. Sovellus synkronoi automaattisesti, kun olet taas online-tilassa.

Voit ladata tämän sovelluksen uusimman version Google Playstä tai iTunes App Storesta.

Kyllä. Voit hankkia sovelluksella allekirjoituksia henkilökohtaisesti missä tahansa.

Kyllä. Sen lisäksi, että voit piirtää allekirjoituksesi mobiililaitteella, Adobe Sign -mobiilisovellus mahdollistaa laitteen kameran käyttämisen ja valokuvan ottamisen käsin kirjoitetusta allekirjoituksestasi, jolla voit sitten allekirjoittaa dokumentin. Allekirjoituksesi synkronoidaan automaattisesti verkkoon ja mobiililaitteiden välillä, jotta kuva siitä on aina käytettävissäsi.

Kyllä. Adobe Signin iOS-versiolla dokumentti voidaan allekirjoittaa offline-tilassa myös silloin, kun Internet-yhteyttä ei ole. Dokumentti synkronoidaan automaattisesti pilveen, kun verkkoyhteys on taas käytettävissä.

Kyllä. Adobe on sitoutunut auttamaan yritysasiakkaita, jotta ne pystyvät vastaamaan mobiilien liiketoiminnan tuottavuusratkaisujen käyttötarpeeseen ja samalla suojaamaan yritystietojaan ja noudattamaan vaatimustenmukaisuutta. Adobe Sign -mobiilisovellus tukee yritysten mobiilihallintaan tarkoitettua Android for Work -ympäristöä jo tänään.

Kyllä. Voit suorittaa tietyt allekirjoitustoiminnot maksuttomilla Adobe Acrobat Reader DC- ja Adobe Fill & Sign -mobiilisovelluksilla, mutta kumpikaan näistä ei sisällä Adobe Sign -mobiilisovelluksen monipuolisia toimintoja. Sovelluksella voit täyttää ja allekirjoittaa dokumentteja, pyytää allekirjoituksia muilta, seurata koko prosessia ja hallita allekirjoitettuja dokumentteja mistä tahansa, mutta silti vastata suojaukselle ja vaatimustenmukaisuudelle asetettuja yritystason vaatimuksia. Lisätietoja mobiilivaihtoehdoista on Acrobat Reader DC:n mobiilisovelluksen yleisissä kysymyksissä.

Adobe Signin hankinta

Adobe Sign voidaan hankkia seuraavilla tavoilla:

Keskeiset Adobe Sign -tilaukset:

 • Yksittäiskäyttäjä – Hanki allekirjoituksia ja seuraa vastauksia reaaliajassa.
 • Pienyritys – Hanki allekirjoituksia pienyrityksen käyttöön ja seuraa vastauksia.
 • Yritys – Mukauta ja optimoi omaa yritystäsi varten.
 • Suuryritys – Integroi sähköisiä allekirjoituksia yritysjärjestelmiisi.

Suositut Adobe-tilaukset:

Adobe Sign tukee työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat pyytää toisilta sähköisiä allekirjoituksia näiden sovellusten sisällä:

Adobe Document Cloud -tilaukset:

Seuraavat määrälisenssitilaukset ovat saatavana suoraan Adobelta, ja ne sisältävät Acrobat Pro DC:n, Adobe Admin Consolen ja valitut Adobe Sign -yritystilaukset.

Ota yhteyttä Adoben yritysmyyntiin.

Ei. Creative Cloud for enterprise -tilaukset sisältävät Acrobat Pro DC:n, joka sisältää vain yksittäiskäyttäjille tarkoitettuja sähköisiä allekirjoitustoimintoja. Nämä ratkaisut ovat saatavana erikseen Adobe Document Cloud for business- tai Adobe Document Cloud for enterprise -tilauksissa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Adoben yritysmyyntiin.

Adobe Signin Adobe.comin kautta ostetut Individual- ja Small Business -sopimukset sisältävät 150 tapahtumaa käyttäjää ja vuotta kohti. Ymmärrämme, että tarvittavien tapahtumien tarkkaa määrää voi olla vaikea arvioida, joten lähetä ensimmäisen vuoden aikana tarvitsemasi määrä, edellyttäen, että se vastaa Adobe Signin käyttörajoituksia (katso alta).

Jos odotat 150 tapahtuman käyttäjä- ja vuosikohtaisen määrän ylittyvän merkittävästi, ota yhteyttä myyntitiimiimme (855-912-7778), jotta voimme mukauttaa sopimuksen tarpeisiisi. 

Business- ja Enterprise-sopimuksilla käyttö vaihtelee sopimuskohtaisesti, ja se voi perustua käyttäjä- tai tapahtumapohjaiseen malliin. 

Adobe.comin kautta ostettujen Individual- ja Small Business -sopimusten käyttörajoitukset ovat 150 tapahtumaa käyttäjää ja vuotta kohti.

Tietyn asiakastilin tapahtumat yhdistetään kaikkien lisensoitujen käyttäjien osalta, eikä niitä siirretä yhdeltä 12 kuukauden käyttöoikeusjaksolta toiselle. 

Adobe pidättää itsellään oikeuden estää tai pysäyttää käyttörajoitusten vastaisen Adobe Sign -palveluiden käyttö. Kaikkiin sopimuksiin sovelletaan käyttörajoituksia (”Käyttörajoitukset”), jotka on määritetty käyttöehdoissa.

Kyllä. Voit myös rekisteröityä Adobe Signin kokeiluversioon, joka toimii verkkoselaimessasi.

Laillisuus ja vaatimustenmukaisuus

Kyllä. Sähköiset allekirjoitukset ovat laillisesti sitovia lähes kaikissa teollisuusmaissa, ja jopa vähemmän kehittyneet maat ovat ottamassa käyttöön sähköisiä allekirjoituksia koskevia lakeja. Vuonna 2000 Yhdysvallat hyväksyi ESIGN Act -lain, joka teki sähköisistä allekirjoituksista laillisia käytännössä missä tahansa tarkoituksessa. Vuonna 1999 Euroopan unioni hyväksyi sähköisiä allekirjoituksia koskevan direktiivin, jota jäsenvaltiot käyttivät maakohtaisten lakien perustana. Vuonna 2016 Euroopan unionin eIDAS-säädöskokoelma astui voimaan kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Sen avulla luotiin yksittäinen, standardoitu sääntely. Myös muut maat ovat ottaneet käyttöön vastaavia lakeja. Katso lisätietoja: Global Guide to Electronic Signature Law.

Adobe Sign vastaa vaativia tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusstandardeja tai jopa ylittää niiden vaatimukset. Se on sertifioitu vastaamaan ISO 27001-, SSAE SOC 2 Type 2-, FedRAMP Tailored- ja PCI DSS -standardeja. Se voidaan määrittää myös vastaamaan alakohtaisia vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, joihin kuuluvat muun muassa HIPAA, FERPA, GLBA ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) 21 CFR Part 11 -määräys, ja käyttää sitä niiden mukaan. Huomaa, että asiakkaiden tehtävänä on huolehtia Adobe Signin määrittämisestä ja suojaamisesta niin, että organisaatio noudattaa alakohtaisia lakisääteisiä määräyksiä.

Adobe on sitoutunut tukemaan helppokäyttötoimintoja ja pyrkii ottamaan ne tuotteissaan ja palveluissaan huomioon. Yhdysvaltain Section 508 -määräyksen tarkoituksena on poistaa tietotekniikan alueella olevat esteet, luoda toimintarajoitteisille ihmisille uusia mahdollisuuksia ja edistää näiden tavoitteiden saavuttamista edesauttavien tekniikoiden kehittämistä . Adobe Signin toimintarajoitteisia ihmisiä tukevien helppokäyttötoimintojen ominaisuudet on esitelty artikkelissa Adobe Sign Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

Adoben kansainvälinen asiantuntemus, tiukat tietoturvakäytännöt ja juridisen ympäristön jatkuva valvonta takaavat, että asiakkaat pystyvät noudattamaan valtio- ja alakohtaisia määräyksiä ympäri maailmaa. Vaikka Adobe Signia ei koskaan ole menestyksekkäästi haastettu tai tuomittu tuomioistuimessa, Adobe sitoutuu riitatapauksissa auttamaan asiakkaita ja puolustamaan sähköisten allekirjoitustensa (e-allekirjoitustensa) laillisuutta. Adobe voi harkintansa mukaan:

 • kertoa ratkaisusta ja/tai näyttää dokumentin allekirjoitetun jäljitysketjun
 • selittää Adobe Sign -ratkaisun toimintatavan esimerkiksi konferensseissa
 • antaa valaehtoisia todistuksia Adoben asiantuntijoilta
 • lähettää työntekijöitä asiantuntijalausuntoja varten. 

Suojaus ja infrastruktuuri

Kyllä. Adobe korostaa digitaalisten elämystesi turvallisuutta. Tietoturvakäytännöt on integroitu yrityskulttuuriin, ohjelmistokehitykseen ja palvelutoimintoprosesseihin. Olipa kyse käyttäjätietojen hallinnasta, tietojen luottamuksellisuudesta tai dokumenttien eheydestä, Adobe Sign suojaa dokumenttejasi, tietojasi ja henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla huippuluokan tietoturvakäytäntöjen avulla. Adobe Sign on sertifioitu yhteensopivaksi ISO 27001-, SOC 2 Type 2- ja PCI DSS -standardien kanssa. Lisätietoja on Adobe Sign Trust Centerissä.

Euroopan Unionissa (EU) Adobe Sign -palvelua ylläpidetään Amazon Web Servicesissä (AWS) (EU1) ja Microsoft Azuressa (EU2) aktiivisen/passiivisen suuren käytettävyyden Availability Zone (AZ) -tietokeskuskokoonpanon muodossa.

Adobe Sign -tietokeskuksilla ja DR-tietokeskuksilla, kuten EU1:llä, jokainen aktiivinen tietokeskus sijaitsee maantieteellisesti eri alueella kuin niiden passiivinen tietokeskuspari, jolla on oma fyysisesti erillinen ja riippumaton infrastruktuurinsa. Adobe Signin aktiiviset EU1-tietokeskukset sijaitsevat tällä hetkellä Frankfurtissa, Saksassa, ja niiden passiiviset DR-tietokeskukset sijaitsevat Dublinissa, Irlannissa.

Tiedot synkronoidaan jatkuvasti aktiivisten ja passiivisten DR-tietokeskusten välillä, ja Adobe Signin EU:ssa olevat tietokeskukset takaavat palvelun erinomaisen käytettävyyden ja järjestelmän vikasietoisuuden palvelukatkojen tapauksessa.

Adobe Signin aktiiviset EU2-tietokeskukset sijaitsevat tällä hetkellä Amsterdamissa, Alankomaissa.

Kaikki Adobe Signin EU1-asiakastapahtumien tiedot, dokumentit ja metatiedot tallennetaan turvallisesti Amazon Simple Storage Serviceen (S3) ja Elastic Block Storeen (EBS) Euroopan Unionissa (EU) toimiviin Adobe Signin EU1-tietokeskuksiin, jotka sijaitsevat Frankfurtissa, Saksassa ja Dublinissa, Irlannissa. 

Kaikki Adobe Signin EU2-asiakastapahtumien tiedot, dokumentit ja metatiedot tallennetaan turvallisesti Azure Zone Redundant Storageen (ZRS) ja Azure Local Redundant Storageen (LRS) Euroopan Unionissa toimiviin Adobe Signin EU2-tietokeskuksiin, jotka sijaitsevat Amsterdamissa, Alankomaissa.

Euroopan unionissa (EU) toimivalla Adobe Sign EU1-palvelulla on kaksi samanaikaisesti aktiivista, monitasoiseen redundanssimalliin perustuvaa tietokeskusta, joiden automaattiset prosessit siirtävät tietoliikenteen pois palvelukatkosta kärsivästä sovelluspalvelimesta, tietokannasta tai tietokeskuksesta. Vaikka on erittäin epätodennäköistä, että kaikissa Frankfurtissa, Saksassa toimivissa aktiivisissa tietokeskuksissa tapahtuu palvelukatko, Adobe Signin Dublinissa, Irlannissa toimivat varatietokeskukset vastaavat järjestelmäpalautuksesta. 

Euroopan unionissa (EU) toimivalla Adobe Sign EU2-palvelulla on kolme samanaikaisesti aktiivista, monitasoiseen redundanssimalliin perustuvaa tietokeskusta, joiden automaattiset prosessit siirtävät tietoliikenteen pois palvelukatkosta kärsivästä sovelluspalvelimesta, tietokannasta tai tietokeskuksesta. 

Järjestelmänpalautusta tarjotaan seuraaviin ympäristöihin:

(Etsi ympäristösi täältä)

Ympäristö

Käytettävyysalueet

Järjestelmänpalautus

AWS Pohjois-Amerikka (NA1/NA2)

Kyllä

AWS EMEA (EU1) 

Kyllä

AWS Intia

Ei

AWS Australia

Ei

AWS Japani

Ei

Azure Pohjois-Amerikka (NA3)

Kyllä

Azure EMEA (EU2)

Kyllä

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi