גישה מהירה יותר לאפשרויות של Insert ותמיכה משופרת ברכיבי HTML5

אפשרויות בחלונית Insert ובתפריט Insert מסודרות מחדש כדי לעזור לך לגלות ולהוסיף אפשרויות אלה במהירות. רכיבי HTML5 חדשים נוספו לתפריט Insert.

השינויים באפשרויות של Insert בוצעו מהסיבות הבאות:

  • סנכרן את הסדר של האפשרויות בחלונית Insert עם תפריט Insert כדי לאפשר גילוי מהיר יותר שלהן.
  • כחלק מהתמיכה המשופרת ב- HTML5 ב- Dreamweaver, רכיבי HTML5 חדשים נוספו לאפשרויות של Insert.
  • אפשרויות Insert שדרשו לחיצות מרובות הוצאו משימוש. ניתן להגדיר אפשרויות אלה במהירות ובקלות באמצעות Property Inspector או בתצוגה Code.

אפשרויות שאינן נמצאות עוד בשימוש

אפשרויות Insert שדרשו לחיצות מרובות הוצאו משימוש. ניתן להגדיר אפשרויות אלה באמצעות Property Inspector או בתצוגה Code.

כתוצאה מכך, תיבות הדו-שיח הבאות אינן נמצאות עוד משימוש: Tag Editor, ‏Tag Chooser, ‏Form Tag ו- Input Tag Accessibility Attributes. אם כך, האפשרויות התואמות גם אינן זמינות בתפריט הלחיצה הימנית.

האפשרויות הבאות תחת Data בחלונית Insert אינן נמצאות עוד בשימוש: Dataset, ‏Repeat, ‏Region, ו- Repeat List.

האפשרויות הבאות בקטגוריה Head Tags תחת HTML אינן נמצאות עוד בשימוש: Refresh, ‏Base, ‏Link.

האפשרות להגדיר סמלי צבע בחלונית Insert אינה נמצאת עוד בשימוש. סמלי רכיבים זמינים כעת רק בשחור ולבן.

אפשרויות שסודרו מחדש בחלונית Insert ובתפריט Insert

החלונית Insert והתפריט Insert סודרו מחדש כך שהם תואמים זה לזה. סדר האפשרויות בחלונית Insert תואם לזה שבתפריט Insert.

בנוסף, קיימות כמה אפשרויות חדשות זמינות וחלק מהאפשרויות הקודמות הוסרו.

אפשרויות של Insert ב- Dreamweaver 12 ‏(CS6)
אפשרויות של Insert ב- Dreamweaver 12.1
שינויים באפשרויות Media ו- Form
אפשרותCS6, CS5.5Creative Cloudאפשרויות
DivInsert > Layout Objects > Div TagInsert > Div 
HTML5 Videoלא זמיןInsert > HTML5 Video 
Canvasלא זמיןInsert > Canvas 
CharacterInsert > HTML > Special CharactersInsert > CharacterLine Break, Non Breaking Space, Copyright, Registered, Trademark, Pound, Yen, Euro, Left Quote, Right Quote, Em-Dash, En-Dash, Other
HeadInsert > HTML > Head TagsInsert > HeadMeta, Keywords, Description, Viewport
Horizontal Ruleלא זמיןInsert > Horizontal Rule 
DataInsert > Data ObjectsInsert > DataRecordset, Stored Procedure, Dynamic Data, Repeat Region, Show Region, Recordset Paging, Go To, Display Record Count, Master Detail Page Set, Insert Record, Update Record, Delete Record, User Authentication, XSLT Transformation
TagInsert > Tagלא זמין 
ImageInsert > ImageInsert > ImageImage, Rollover Image, Fireworks HTML
MediaInsert > MediaInsert > MediaEdge Animate Composition, Flash SWF, Flash Video, HTML5 Video, HTML5 Audio, Plugin
Media QueriesInsert > Media QueriesInsert > Media Queries 
TableInsert > TableInsert > Table 
Table ObjectsInsert > Table Objectsלא זמין 
LayoutInsert > LayoutInsert > LayoutDiv, Fluid Grid Layout Div, Draw Absolute Position Div, Header, HGroup, Navigation, Aside, Article, Section, Footer, Frames
FormInsert > FormInsert > FormForm, Text, Email, Password, URL, Tel, Search Textarea, Button, Submit, Reset, File, Image Button, Hidden, Select, Radio Button, Radio Group, Checkbox, Checkbox group, Fieldset, Label
HyperlinkInsert > HyperlinkInsert > Hyperlink 
Email LinkInsert > Email LinkInsert > Email Link 
Named AnchorInsert > Named AnchorInsert > Named Anchor 
DateInsert > DateInsert > Date 
Server Side IncludeInsert > Server Side Includeלא זמין 
CommentInsert > Commentלא זמין 
HTMLInsert > HTMLלא זמין 
TemplateInsert > TemplateInsert > TemplateMake Template, Make Nested Template, Editable Region, Optional Region, Repeated Region, Editable Optional Region, Repeating Table
Recent SnippetsInsert > Recent SnippetsInsert > Recent Snippets 
WidgetInsert > WidgetInsert > Widget 
jQuery MobileInsert > jQuery MobileInsert > jQuery MobilePage, List View, Layout Grid, Collapsible Block, Text, Password, Text Area, Select, Checkbox, Radio Button, Button, Slider, Flip Toggle Switch
In-ContextInsert > In-ContextInsert > In-ContextEditable Region, Repeating Region
SpryInsert > SpryInsert > SpryDataset, Region, Repeat, Repeat List, Validation Text Field, Validation Text Area, Validation Check Box, Validation Select, Validation Password, Validation Confirm, Validation Radio Group, Menu Bar, Tabbed Panels, Accordion, Collapsible Panel, Tooltip
Data ObjectsInsert > Data ObjectsInsert > Data 
FavoritesInsert > FavoritesInsert > Favorites 
Get More ObjectsInsert > Get More ObjectsInsert > Get More Objects