שינויים באפשרויות Insert‏ (CC‏)

גישה מהירה יותר לאפשרויות של Insert ותמיכה משופרת ברכיבי HTML5

אפשרויות בחלונית Insert ובתפריט Insert מסודרות מחדש כדי לעזור לך לגלות ולהוסיף אפשרויות אלה במהירות. רכיבי HTML5 חדשים נוספו לתפריט Insert.

השינויים באפשרויות של Insert בוצעו מהסיבות הבאות:

  • סנכרן את הסדר של האפשרויות בחלונית Insert עם תפריט Insert כדי לאפשר גילוי מהיר יותר שלהן.
  • כחלק מהתמיכה המשופרת ב- HTML5 ב- Dreamweaver, רכיבי HTML5 חדשים נוספו לאפשרויות של Insert.
  • אפשרויות Insert שדרשו לחיצות מרובות הוצאו משימוש. ניתן להגדיר אפשרויות אלה במהירות ובקלות באמצעות Property Inspector או בתצוגה Code.

אפשרויות שאינן נמצאות עוד בשימוש

אפשרויות Insert שדרשו לחיצות מרובות הוצאו משימוש. ניתן להגדיר אפשרויות אלה באמצעות Property Inspector או בתצוגה Code.

כתוצאה מכך, תיבות הדו-שיח הבאות אינן נמצאות עוד משימוש: Tag Editor, ‏Tag Chooser, ‏Form Tag ו- Input Tag Accessibility Attributes. אם כך, האפשרויות התואמות גם אינן זמינות בתפריט הלחיצה הימנית.

האפשרויות הבאות תחת Data בחלונית Insert אינן נמצאות עוד בשימוש: Dataset, ‏Repeat, ‏Region, ו- Repeat List.

האפשרויות הבאות בקטגוריה Head Tags תחת HTML אינן נמצאות עוד בשימוש: Refresh, ‏Base, ‏Link.

האפשרות להגדיר סמלי צבע בחלונית Insert אינה נמצאת עוד בשימוש. סמלי רכיבים זמינים כעת רק בשחור ולבן.

אפשרויות שסודרו מחדש בחלונית Insert ובתפריט Insert

החלונית Insert והתפריט Insert סודרו מחדש כך שהם תואמים זה לזה. סדר האפשרויות בחלונית Insert תואם לזה שבתפריט Insert.

בנוסף, קיימות כמה אפשרויות חדשות זמינות וחלק מהאפשרויות הקודמות הוסרו.

אפשרויות של Insert ב- Dreamweaver 12 ‏(CS6)

אפשרויות של Insert ב- Dreamweaver 12.1

שינויים באפשרויות Media ו- Form

אפשרות CS6, CS5.5 Creative Cloud אפשרויות
Div Insert > Layout Objects > Div Tag Insert > Div  
HTML5 Video לא זמין Insert > HTML5 Video  
Canvas לא זמין Insert > Canvas  
Character Insert > HTML > Special Characters Insert > Character Line Break, Non Breaking Space, Copyright, Registered, Trademark, Pound, Yen, Euro, Left Quote, Right Quote, Em-Dash, En-Dash, Other
Head Insert > HTML > Head Tags Insert > Head Meta, Keywords, Description, Viewport
Horizontal Rule לא זמין Insert > Horizontal Rule  
Data Insert > Data Objects Insert > Data Recordset, Stored Procedure, Dynamic Data, Repeat Region, Show Region, Recordset Paging, Go To, Display Record Count, Master Detail Page Set, Insert Record, Update Record, Delete Record, User Authentication, XSLT Transformation
Tag Insert > Tag לא זמין  
Image Insert > Image Insert > Image Image, Rollover Image, Fireworks HTML
Media Insert > Media Insert > Media Edge Animate Composition, Flash SWF, Flash Video, HTML5 Video, HTML5 Audio, Plugin
Media Queries Insert > Media Queries Insert > Media Queries  
Table Insert > Table Insert > Table  
Table Objects Insert > Table Objects לא זמין  
Layout Insert > Layout Insert > Layout Div, Fluid Grid Layout Div, Draw Absolute Position Div, Header, HGroup, Navigation, Aside, Article, Section, Footer, Frames
Form Insert > Form Insert > Form Form, Text, Email, Password, URL, Tel, Search Textarea, Button, Submit, Reset, File, Image Button, Hidden, Select, Radio Button, Radio Group, Checkbox, Checkbox group, Fieldset, Label
Hyperlink Insert > Hyperlink Insert > Hyperlink  
Email Link Insert > Email Link Insert > Email Link  
Named Anchor Insert > Named Anchor Insert > Named Anchor  
Date Insert > Date Insert > Date  
Server Side Include Insert > Server Side Include לא זמין  
Comment Insert > Comment לא זמין  
HTML Insert > HTML לא זמין  
Template Insert > Template Insert > Template Make Template, Make Nested Template, Editable Region, Optional Region, Repeated Region, Editable Optional Region, Repeating Table
Recent Snippets Insert > Recent Snippets Insert > Recent Snippets  
Widget Insert > Widget Insert > Widget  
jQuery Mobile Insert > jQuery Mobile Insert > jQuery Mobile Page, List View, Layout Grid, Collapsible Block, Text, Password, Text Area, Select, Checkbox, Radio Button, Button, Slider, Flip Toggle Switch
In-Context Insert > In-Context Insert > In-Context Editable Region, Repeating Region
Spry Insert > Spry Insert > Spry Dataset, Region, Repeat, Repeat List, Validation Text Field, Validation Text Area, Validation Check Box, Validation Select, Validation Password, Validation Confirm, Validation Radio Group, Menu Bar, Tabbed Panels, Accordion, Collapsible Panel, Tooltip
Data Objects Insert > Data Objects Insert > Data  
Favorites Insert > Favorites Insert > Favorites  
Get More Objects Insert > Get More Objects Insert > Get More Objects  
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון