יצירת יישומי אינטרנט עבור התקנים ניידים

השילוב של Dreamweaver עם jQuery Mobile עוזר לך לעצב במהירות יישומי אינטרנט שעובדים ברוב ההתקנים הניידים, תוך התאמה לממדים של ההתקנים.

אודות יצירת יישום אינטרנט באמצעות jQuery Mobile

פתיחת דף ראשוני של jQuery Mobile או יצירת דף HTML5

השתמש בדפים ראשוניים של jQuery Mobile ב-Dreamweaver כדי ליצור יישומים. לחלופין, ניתן להתחיל ליצור יישומי אינטרנט באמצעות דף חדש של HTML5.

הדפים הראשוניים של jQuery Mobile כוללים קובצי HTML, ‏CSS, ‏JavaScript וקובצי תמונות שעוזרים לך בצעדים הראשונים של עיצוב היישום. ניתן להשתמש בקובצי CSS ו-JavaScript המתארחים ב-CDN, בשרת שלך או בקבצים המותקנים יחד עם Dreamweaver.

הערה:

כדי לזהות את המיקום של הקבצים המקושרים, ראה את התגים <link> ו-<script src> בתצוגת Code.

הוספת רכיבי jQuery Mobile מהחלונית Insert

הוסף רכיבי jQuery Mobile מהחלונית Insert לדףי HTML. קובצי CSS ו-JavaScript של jQuery Mobile מגדירים את הסגנון וההתנהגות של הרכיבים.

אודות רשתות CDN וקבצים מקומיים של jQuery Mobile

רשתות CDN

רשת CDN (רשת אספקת תוכן) היא רשת מחשבים המכילה עותקי נתונים הממוקמים בנקודות שונות ברשת. בעת יצירת יישום אינטרנט באמצעות כתובת URL עבור CDN, נעשה שימוש בקובצי CSS ו-JavaScript המצוינים בכתובת ב-URL עבור היישום. כברירת מחדל, Dreamweaver משתמש ב-CDN של jQuery Mobile.

לחלופין, ניתן להשתמש בכתובות URL של רשתות CDN מאתרים אחרים כגון אתרים של Microsoft ו-Google. בתצוגת Code, ערוך את מיקום השרת של קובצי CSS ו-JavaScript המצוינים בתגים <link> ו-<script src>.

הקבצים שאתה מוריד מרשתות CDN מיועדים לקריאה בלבד.

קבצים מקומיים של jQuery Mobile

בעת התקנת Dreamweaver, עותק של קובצי jQuery Mobile מועתק למחשב. דף HTML שנפתח בעת בחירה בדף הראשוני (המקומי) של jQuery Mobile מקושר לקבצים מקומיים מסוג CSS, ‏JavaScript ותמונות.

דפים ראשוניים עבור jQuery Mobile

Dreamweaver מספק את הדפים הראשוניים הבאים ליצירת יישומי אינטרנט:

jQuery Mobile (CDN)‎ (גרסה CS5.5 ואילך)

השתמש בדף ראשוני זה אם בכוונתך לארח את הספרייה של jQuery Mobile ב-CDN.

jQuery Mobile (Local)‎ (גרסה CS5.5 ואילך)

השתמש בדף ראשוני זה אם בכוונתך לארח את המשאבים בעצמך, או אם היישום אינו מסתמך על חיבור לאינטרנט.

jQuery Mobile (PhoneGap)‎ (גרסה CS5.5 ואילך)

השתמש בדף ראשוני זה אם יישום האינטרנט, בעת פריסתו בתור יישום נייד, ניגש לתכונות מקוריות של התקנים ניידים. לקבלת מידע נוסף, ראה פריסת יישומי אינטרנט כיישומים ניידים מקוריים (CS5.5).

שימוש בדפים ראשוניים ליצירת יישום להתקנים ניידים

 1. בחר File ‏> New.

 2. בחר אחת מהאפשרויות הבאות בהתבסס על הדרישות שלך:

  • Page From Sample ‏> Mobile Starters ‏> jQuery Mobile (CDN)‎.

  • Page From Sample ‏> Mobile Starters ‏> jQuery Mobile (Local‎)‎.

  • Page From Sample ‏> Mobile Starters > jQuery Mobile with Theme (Local)‎.

 3. לחץ על Create.

  בדף שמופיע, הפעל את Follow Links Continuously‏ (View >‏ Live View Options), ועבור ל-Live View. השתמש ברכיבי הניווט כדי לבדוק את תפקוד היישום.

  השתמש באפשרויות בתפריט Multiscreen כדי לראות כיצד העיצוב מוצג בהתקנים בעלי ממדים שונים. השבת את Live view, וחזור לתצוגת Design.

 4. בחלונית Insert ‏(Window >‏ Insert), בחר jQuery Mobile. הרכיבים שניתן להוסיף ליישום האינטרנט מוצגים.

 5. בתצוגת Design הצב את הסמן במיקום שברצונך להוסיף את הרכיב ולחץ על הרכיב בחלונית Insert. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, התאם אישית את הרכיבים באמצעות האפשרויות.

 6. (jQuery Mobile (Local)‎‏, jquery Mobile with Theme (Local)‎‏) לאחר שמירת קובץ HTML, הקבצים של jQuery Mobile, כולל קובצי תמונות, מועתקים לתיקייה במיקום קובצי HTML.

הצג את הדף בתצוגה מקדימה בתצוגת Live. כמה ממחלקות CSS חלות רק בתצוגת Live.

יצירת יישום אינטרנט להתקנים ניידים מדף חדש

הרכיב Page משמש כמיכל לכל הרכיבים האחרים של jQuery Mobile. הוסף את הרכיב Page לפני הוספת הרכיבים האחרים.

 1. בחר File ‏> New.

 2. בחר Blank Page >‏ HTML.

  כמה מהרכיבים של jQuery Mobile משתמשים בתכונות ספציפיות ל-HTML5. כדי להבטיח תאימות ל-HTML5 במהלך האימות, ודא שבחרת את HTML5 בתור סוג המסמך.

 3. בחלונית Insert ‏ (Window >‏ Insert), בחר jQuery Mobile מהתפריט. רכיבי jQuery Mobile מופיעים בחלונית.

 4. מהחלונית Insert, גרור את הרכיב Page לתצוגת Design.

 5. בתיבת הדו-שיח jQuery Mobile Files, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  Remote (CDN)‎

  אם ברצונך להתחבר לשרת CDN מרוחק המארח את הקבצים של jQuery Mobile. השתמש באפשרות ברירת המחדל עבור אתר jQuery אם לא הגדרת אתר המכיל קובצי jQuery Mobile. ניתן גם לבחור להשתמש בשרתי CDN אחרים.

  Local

  הקבצים הזמינים ב-Dreamweaver מוצגים. כדי לציין תיקייה אחרת, לחץ על Browse, ונווט אל התיקייה המכילה את קובצי jQuery Mobile.

  קובצי CSS ו-JavaScript מועתקים לספרייה הזמנית המקומית עד לשמירת הקובץ מסוג HTML במחשב. לאחר שמירת הקובץ מסוג HTML, כל הקבצים המשויכים של jQuery Mobile והתמונות מועתקים לתיקייה בתיקיית השורש של האתר.

 6. הזן את מאפייני הרכיב Page.

 7. בתצוגת Design הצב את הסמן במיקום שברצונך להוסיף את הרכיב ולחץ על הרכיב בחלונית Insert. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, התאם אישית את הרכיבים באמצעות האפשרויות.

הצג את הדף בתצוגה מקדימה בתצוגת Live. כמה ממחלקות CSS חלות רק בתצוגת Live.

שימוש בקבצים ותיקיות מותאמים אישית

ניתן לבחור ליצור קבצים מותאמים אישית של CSS ו-JS עבור היישום. ודא ששמות הקבצים הם jquery.mobile.js, ‏jquery.mobile.css ו-jquery.js

אם אתה משתמש בתיקיות מותאמות אישית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הורד את הגרסה הלא דחוסה של ספריית הליבה של jQuery 1.5 core מתוך http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery#Download_jQuery.

 2. שמור את הקובץ בתיקיית הליבה המכילה את המשאבים האחרים.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון