שינוי יחידות סרגל ויחידות מידה

ניתן לשנות את יחידות המידה של הסרגלים שמופיעים על המסך ואת יחידות המידה שנעשה בהן שימוש בחלוניות ובתיבות הדו-שיח. ניתן גם לשנות הגדרות אלה בכל עת ולדרוס באופן זמני את יחידות המידה הנוכחיות בעת הזנת ערך. כברירת מחדל, הסרגלים מתחילים במדידה מהפינה השמאלית העליונה של עמוד או כפולה. ניתן לשנות זאת באמצעות הזזת נקודת האפס. ‏(ראה שינוי נקודת האפס).

שינוי יחידות המידה אינו מזיז את קווי העזר, קווי הרשת והאובייקטים, ולכן בעת שינוי השנתות בסרגל, הם עלולים שלא להתיישר לפי אובייקטים שמיושרים לפי השנתות הישנות בסרגל.

סרגלים בחלון המסמך
סרגלים בחלון המסמך

A. שנתות עם תוויות B. שנתות גדולות C. שנתות קטנות 

ניתן להגדיר מערכות מדידה שונות לסרגלי אורך ורוחב. המערכת שנבחרה לסרגל הרוחב שולטת בטאבים, בשוליים, בכניסות ובמידות נוספות. לכל כפולה יש סרגל אורך משלה. עם זאת, כל סרגלי האורך משתמשים באותן הגדרות שנבחרו בתיבת הדו-שיח של העדפות Units & Increments.

ברירת המחדל של יחידת המידה בסרגלים היא פיקות (פיקה שווה ל- 12 נקודות). עם זאת, ניתן להגדיר יחידות סרגל מותאמות אישית, ולקבוע היכן יופיעו השנתות הגדולות בסרגל. לדוגמה, בעת שינוי יחידות הסרגל המותאמות אישית של סרגל האורך ל- 12 נקודות, השנתות הגדולות יופיעו כל 12 נקודות בסרגל (אם תצוגה כזו אפשרית ברמת ההגדלה הנוכחית). תוויות השנתות כוללות את השנתות הגדולות המותאמות אישית, כך שהסימון 3 בסרגל לפי הדוגמה הקודמת מציין את המופע השלישי של הפרש קבוע של 12 נקודות, או 36 נקודות.

יחידות המידה המוגדרות כברירת מחדל עבור הסרגלים הן מילימטרים. עם זאת, ניתן להגדיר יחידות סרגל מותאמות אישית, ולקבוע היכן יופיעו השנתות הגדולות בסרגל. לדוגמה, בעת שינוי יחידות הסרגל המותאמות אישית של סרגל האורך ל- 12 נקודות, השנתות הגדולות יופיעו כל 12 נקודות בסרגל (אם תצוגה כזו אפשרית ברמת ההגדלה הנוכחית). תוויות השנתות כוללות את השנתות הגדולות המותאמות אישית, כך שהסימון 3 בסרגל לפי הדוגמה הקודמת מציין את המופע השלישי של הפרש קבוע של 12 נקודות, או 36 נקודות.

סרגלים בחלון המסמך
סרגל אנכי שמשתמש באינצ'ים (משמאל), ובהפרש קבוע מותאם אישית של 12 נקודות (מימין)

הערה:

הגדרת הפרשים קבועים מותאמים אישית בסרגל האנכי שימושית לצורך התאמת השנתות הגדולות בסרגל לרשת קו בסיס.

הצגה או הסתרה של סרגלים

 1. במצב Normal View‏ (View‏ ‏> Screen Mode‏ ‏> Normal), בחר View‏ ‏> Show Rulers או Hide Rulers.

שינוי יחידות מידה וסרגלים

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ Units & Increments ‏(Windows) או InDesign ‏> Preferences >‏ Units & Increments (‏Mac OS).

 2. לשינוי מקור נקודת האפס, בצע אחת מהפעולות הבאות בתפריט Origin תחת Ruler Units:

  • להגדרת מקור הסרגל בפינה השמאלית העליונה של כל כפולה, בחר Spread. סרגל הרוחב מודד את כל רוחב הכפולה.

  • להגדרת מקור הסרגל בפינה השמאלית העליונה של כל עמוד, בחר Page. סרגל הרוחב מתחיל מאפס בכל עמוד בכפולה.

  • להגדרת מקור הסרגל במרכז השידרה, בחר Spine. הסרגל האופקי מודד במספרים שליליים משמאל לשידרה ובמספרים חיוביים מימין לשידרה.

 3. לשינוי מערכת המדידה שנמצאת בשימוש בסרגלים, תיבות דו-שיח וחלוניות, בחר במערכת הרצויה לסרגל Horizontal ו- Vertical או בחר Custom והקלד את מספר הנקודות שברצונך להציג כשנתות גדולות בסרגל.

  אם תציין יחידות מידה שאינן נקודות, הערך Increment Every של רשת קווי הבסיס עדיין יוצג בנקודות. הדבר מקל על התאמת ערכי גודל הטקסט וריווח השורות, המוצגים בנקודות.

 4. ציין את הפריטים הבאים ב-Other Units.

  • ב-Typographic, בחר ב-Ha, ‏Points, ‏American points, ‏U, ‏Bai, או Mils שהן יחידות בהן מתבצע שימוש בקומפוזיציה למדידות שאינן עוסקות בגודל הגופן.  

  הערה:

  עבור נקודות PostScript, ניתן להשתמש ב-72 נקודות לאינץ', 72.27 נקודות מדפסת מסורתיות לאינץ', או ביחידת מידה שונה, בהתאם לאפשרות ההעדפה שתבחר.

  • ב-Text Size, בחר ב-Q, ‏Points, ‏Pixels, או American points, שהן יחידות המשמשות לציון גודל הגופן. האפשרות Pixels שימושית במיוחד כשאתה מעצב מסמך עבור האינטרנט.

  • ב-Line, בחר את היחידות המשמשות לציון הנתיב, קצות המסגרת, וסרגלי הפסקה, כמו גם כמה רוחבי משיחה אחרים. האפשרות Pixels שימושית במיוחד כשאתה מעצב מסמך עבור האינטרנט.

 5. לשינוי הערך שבו ברצונך להשתמש עבור גודל טקסט, בחר Points או Pixels מהתפריט Text Size. אפשרות זו שימושית במיוחד כשאתה מעצב מסמך עבור האינטרנט.

 6. לשינוי הערך שבו ברצונך להשתמש עבור הגדרות עובי קו, בחר Points‏, Millimeters, או Pixels מהתפריט Stroke. אפשרות זו שימושית במיוחד כשאתה מעצב מסמך עבור האינטרנט.

 7. לשינוי הערך שברצונך להשתמש בו לחישוב נקודות, ציין את ערך הנקודה הרצוי לאינץ' עבור Points/Inch.

 8. הגדר אחת מאפשרויות Keyboard Increments הבאות:

  Cursor Key

  שליטה בהפרשים הקבועים של מקשי החצים בעת הצמדת אובייקטים.

  Size/Leading

  שליטה בהפרשים הקבועים של רמות ההגדלה וההקטנה של גודל הנקודה או ריווח הנקודה בעת שימוש בקיצורי מקשים.

  Baseline Shift

  שליטה בהפרשים הקבועים של הזחה מקו הבסיס בעת שימוש בקיצורי מקשים.

  Kerning/Tracking

  שליטה בהפרשים הקבועים של צימוד האותיות וריווח המילים בעת שימוש בקיצורי מקשים.

 9. לחץ על OK.

הערה:

ניתן גם לשנות יחידות סרגל בלחיצה ימנית (Windows) או הקשת Control ‏(Mac OS) ולחיצה על סרגל, ובחירת היחידות מהתפריט תלוי-ההקשר. בלחיצה ימנית או הקשת Control ולחיצה על נקודת המפגש של הסרגל האופקי והאנכי, ניתן לשנות את יחידות הסרגל לשני הסרגלים בבת אחת.

דריסת יחידות המידה של ברירת המחדל

ניתן לציין יחידת מידה שונה מברירת המחדל.

 1. הדגש את הערך הקיים בחלונית או בתיבת הדו-שיח, והקלד את הערך החדש בעזרת ההנחיות בטבלה הבאה:

  לציון:

  הקלד אותיות אלה אחרי הערך:

  דוגמאות

  תוצאה

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  אינצ'ים

  אינץ'

  אינץ'

  אינץ'

  "

  5.25 אינץ'

  5.25 אינץ'

  5.25 אינץ'

  5.25”

  1/4 5 אינץ'

  מילימטרים

  מ"מ

  48 מ"מ

  48 מילימטרים

  סנטימטרים

  ס"מ

  12 ס"מ

  12 סנטימטרים

  פיקות

  פיקה

  3 פיקה

  3 פיקות

  נקודות

  נק'

  נק' (לפני ערך)

  6 נק'

  6 נ'

  6 נקודות

  נקודות אמריקאיות

  ap

  6ap

  6 נקודות אמריקאיות

  פיקות ונקודות

  נ' (בין ערכים)

  3p6

  3 פיקות, 6 נקודות

  פיקסל

  פיק'

  5px

  5 פיקסלים

  ציצרו

  צי'

  5 צ'

  5 ציצרו

  אגטים

  אגט

  5 אגט

  אגטים

יחידות מידה יפניות

Q ו-Ha הן יחידות שבהן נעשה שימוש במעבד תמונות יפני ידני או אוטומטי להצגת גודל גופן, מעקב או אורך של רווח מוביל. כל יחידה בעלת ערך של 0.25 מ"מ. Q משמש רק כדי לבטא גודל גופן, Ha משמש כדי לבטא כיוון ואורך של רווח מוביל, ריווח אובייקטים ורכיבים דומים.

ניתן גם להשתמש בנקודות (מוכרות גם בשם נקודות אמריקאיות) כדי לציין גודל גופן במחשבים, או נקודות Adobe PostScript®‎ לציון רווח מוביל או ריווח. נקודה אחת אמריקה 0.35146 מילימטרים, וישנן 72.27 נקודות אמריקאיות ב-1 אינץ' ו-72 נקודות PostScript ב-1 אינץ'.

שינוי נקודת האפס

נקודת האפס היא המקום שבו נפגשות נקודות האפס של סרגלי הרוחב והאורך. כברירת מחדל, נקודת האפס נמצאת בפינה השמאלית העליונה של העמוד הראשון בכל כפולה. כלומר, מיקום ברירת המחדל של נקודת האפס הוא תמיד אותו מיקום יחסית לכפולה, אך הוא יכול להיראות שונה יחסית ללוח.

קואורדינטות X ו- Y בחלונית Control, בחלונית Info ובחלונית Transform מוצגות באופן יחסי לנקודת האפס. ניתן להזיז את נקודת האפס כדי למדוד מרחקים, ליצור נקודת ציר חדשה למדידה, או לסדר עמודים גדולים באריחים. כברירת מחדל, לכל כפולה יש נקודת אפס אחת בפינה השמאלית העליונה של העמוד הראשון, אך ניתן גם למקם אותה בשידרת הכריכה, או לציין נקודת אפס לכל עמוד בכפולה.

התאמת נקודת האפס

בעת הזזת נקודת האפס, הנקודה עוברת לאותו מיקום יחסי בכל הכפולות. לדוגמה, אם תזיז את נקודת האפס לפינה השמאלית העליונה של העמוד השני בכפולה, היא תופיע במיקום זה בעמוד השני בכל יתר הכפולות במסמך.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת נקודת האפס, גרור מנקודת המפגש בין הסרגל האופקי והאנכי למיקום בפריסה שברצונך לקבוע בו את נקודת האפס.
  יצירת נקודת אפס חדשה
  יצירת נקודת אפס חדשה

  • לאיפוס נקודת האפס, לחץ פעמיים על נקודת המפגש בין סרגלי האורך והרוחב .

  • לנעילת נקודת האפס או לשחרורה, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על נקודת האפס של הסרגלים, ובחר Lock Zero Point בתפריט תלוי ההקשר.

שינוי נקודת האפס של ברירת המחדל

בעזרת ההגדרה Origin שבתיבת הדו-שיח Preferences ניתן לקבוע ברירת מחדל לנקודת האפס של הסרגלים ולטווח הסרגל האופקי. הטווח קובע אם הסרגל ימדוד את רוחב העמוד, את רוחב הכפולה כולה או – בכפולות מרובות – ממרכז השידרה.

בעת קביעת מקור הסרגל בשידרת הכריכה של כל אחת מהכפולות, המקור ננעל בשידרה. לא ניתן למקם מחדש את מקור הסרגל באמצעות גרירתו מנקודת המפגש בין הסרגלים, אלא אם כן בוחרים באפשרות מקור אחרת.

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ Units & Increments ‏(Windows) או InDesign ‏> Preferences >‏ Units & Increments (‏Mac OS).
 2. במקטע Ruler Units, בתפריט Origin, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להגדרת מקור הסרגל בפינה השמאלית העליונה של כל כפולה, בחר Spread. סרגל הרוחב מודד את כל רוחב הכפולה.

  • להגדרת מקור הסרגל בפינה השמאלית העליונה של כל עמוד, בחר Page. סרגל הרוחב מתחיל מאפס בכל עמוד בכפולה.

  • להגדרת מקור הסרגל במרכז השידרה, בחר Spine. הסרגל האופקי מודד במספרים שליליים משמאל לשידרה ובמספרים חיוביים מימין לשידרה.

הערה:

ניתן גם לשנות את הגדרות מקור סרגל הרוחב בעזרת התפריט תלוי-ההקשר שמופיע בשעת לחיצה ימנית (Windows) או הקשה על Control ולחיצה (Mac OS) על הסרגל האופקי.

מדידת אובייקטים

הכלי Measure מחשב את המרחק בין כל שתי נקודות נתונות בחלון המסמך. בעת מדידת המרחק מנקודה אחת לשנייה, המרחק שנמדד מוצג בחלונית Info. כל המדידות מלבד הזווית מחושבות ביחידות המידה הנוכחיות במסמך.

לאחר שימוש בכלי Measure למדידת פריט, הקו או הקווים נשארים גלויים עד למדידה אחרת או בחירה בכלי אחר.

מדידת המרחק בין שתי נקודות

 1. ודא שהחלונית Info גלויה (Window‏ ‏> Info).
 2. בחר בכלי Measure . ‏(לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Eyedropper כדי להציג את הכלי Measure).
 3. לחץ על הנקודה הראשונה וגרור לנקודה השניה. הקש Shift וגרור כדי להגביל את תנועת הכלי לכפולות של 45°. לא ניתן לגרור מעבר ללוח אחד והכפולה שלו.

מידות הרוחב והגובה מוצגות בחלונית Info.

זוויות מדידה

 1. ודא שהחלונית Info גלויה (Window‏ ‏> Info).
 2. בחר בכלי Measure . ‏(לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Eyedropper כדי להציג את הכלי Measure).
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למדידת זווית מציר x, גרור את הכלי.

  • למדידת זווית מותאמת אישית, גרור ליצירת הקו הראשון של הזווית. מקם את הכלי על נקודת הקצה של קו המדידה. ליצירת הקו השני של הזווית, לחץ פעמיים וגרור, או הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) וגרור.

   בעת מדידת זווית מותאמת אישית, החלונית Info מציגה את אורך הקו הראשון כ- D1 ואת אורך הקו השני כ- D2.

סקירה של החלונית Info

החלונית Info מציגה מידע על אובייקטים שנבחרו, על המסמך הנוכחי או על האזור שמתחת לכלי הנוכחי, כולל ערכי מיקום, גודל וסיבוב. בעת הזזת אובייקט, החלונית Info מציגה גם את מיקומו יחסית לנקודת ההתחלה שלו.

החלונית Info שימושית גם לקביעת ספירות מילים וספירות תווים בכתבות.

בניגוד לחלוניות אחרות ב- InDesign, החלונית Info מיועדת להצגה בלבד. לא ניתן להזין בה ערכים או לערוך את הערכים שהיא מציגה. ניתן להציג מידע נוסף על אובייקט שנבחר באמצעות בחירה ב- Show Options מתפריט החלונית.

החלונית Info
החלונית Info

A. מיקום אופקי (X) של הסמן B. מיקום אנכי (Y) של הסמן C. מרחק התזוזה של אובייקט או כלי ביחס למיקומו ההתחלתי D. רוחב ביחידות הנוכחיות E. גובה ביחידות הנוכחיות F. סיבוב במעלות 

הצגת החלונית Info

 1. בחר Window‏ ‏> Info.

לשינוי מערכת המדידה הנוכחית, לחץ על המשולש הקטן שליד הסמל פלוס.

קביעת ספירת המילים

 1. הצב את נקודת ההכנסה בתוך מסגרת טקסט, או בחר טקסט.
 2. בחר Window ‏> Info.

החלונית Info מציגה את מספר המילים והתווים בכתבה או בטקסט שנבחר. אם חלק מהטקסט עודף, יופיע סימן "+" ואחריו מספר שמייצג את מספר התווים, המילים או השורות העודפים.

הצגת אפשרויות נוספות בחלונית Info

 1. בחר Show Options בתפריט החלונית Info.

  בהתאם לאובייקט או לכלי שנבחרו, ייתכן שהפריטים הבאים יוצגו:

  • ערכי צבעי מילוי וקו של האובייקטים שנבחרו, ומידע על מעברי צבע .

  • שמות דוגמיות צבע. ניתן להציג במקום זאת ערכי מרחב צבע בלחיצה על המשולש הקטן שליד סמל המילוי או הקו.

  • מידע על המסמך הנוכחי, כמו מיקום, תאריך שינוי אחרון, מחבר וגודל הקובץ, כששום פריט לא נבחר במסמך.

  • מספר תווים, מילים, שורות ופסקאות בעת יצירת נקודת הכנסה של טקסט או בחירה בטקסט באמצעות אחד מכלי Type. ‏(אם חלק מהטקסט עודף, יופיע סימן "+" ואחריו מספר שמייצג את מספר התווים, המילים או השורות העודפים).

  • סוג הקובץ, רזולוציה ומרחב צבע בעת בחירה בקובץ גרפיקה. הרזולוציה מוצגת גם כמספר הפיקסלים הממשיים לאינץ' בפועל (הרזולוציה של הקובץ הגרפי המקורי), וגם כמספר הפיקסלים בפועל לאינץ' (רזולוציית הגרפיקה לאחר שינוי גודל ב- InDesign). אם ניהול הצבע מופעל, גם פרופיל צבע ICC מופיע.

  • ערך ה-codepoint ב-Unicode של התו שנבחר. כאשר אתה בוחר תו בודד באמצעות הכלי Type, יוצג ערך ה-Unicode שמאוחסן במסמך בפועל.

  • מחלקת ה-Mojikumi של התו שנבחר.

  • זווית ההטיה או שינוי גודל אופקי או אנכי אם נבחר הכלי Shear, הכלי Scale או הכלי Free Transform.