אודות סגנונות אובייקטים

בדומה לשימוש בסגנונות פסקה ותו לעיצוב מהיר של טקסט, ניתן להשתמש בסגנונות אובייקטים לעיצוב מהיר של גרפיקה ומסגרות. סגנונות אובייקטים כוללים הגדרות לקו, צבע, שקיפות, הצללות, סגנונות פסקה, גלישת טקסט ועוד. ניתן להקצות אפקטי שקיפות שונים לאובייקט, למילוי, לקו ולטקסט.

ניתן להחיל סגנונות אובייקטים על אובייקטים, קבוצות ומסגרות (כולל מסגרות טקסט). סגנונות יכולים לנקות ולהחליף את כל הגדרות האובייקט, או להחליף הגדרות מסוימות בלבד, תוך השארת הגדרות אחרות ללא שינוי. ניתן לשלוט בהגדרות המושפעות על-ידי הסגנון על-ידי הוספה או הסרה של קטגוריית הגדרות בהגדרה.

תוכל גם להחיל סגנונות אובייקט על רשתות מסגרת. כברירת מחדל, כל רשת מסגרת שאתה יוצר משתמשת בסגנון האובייקט [Basic Grid]. תוכל לערוך את הסגנון [Basic Grid] או שתוכל להחיל סגנונות אובייקט אחרים על הרשת. בעת יצירה או עריכה של סגנון אובייקט עבור רשת מסגרת, השתמש באזור Story Options כדי לציין כיוון כתיבה, סוג מסגרת ורשת בעלת שם.

בעת יצירת סגנונות, ייתכן שתגלה שלכמה סגנונות יש כמה מאפיינים במשותף. במקום להגדיר מאפיינים אלה בכל פעם שאתה מגדיר את הסגנון הבא, תוכל לבסס סגנון אובייקט אחד על סגנון אובייקט אחר. בעת שינוי סגנון הבסיס, תכונות משותפות המוגדרות בסגנון ה"אב" משתנות גם בסגנון ה"בן".

סקירה של החלונית Object Styles

השתמש בחלונית Object Styles ליצירה, עריכה והחלה של סגנונות אובייקטים. לכל מסמך חדש, החלונית כוללת בתחילה ערכת ברירת מחדל של סגנונות אובייקטים. סגנונות אובייקטים נשמרים עם המסמך ומוצגים בחלונית בכל פעם שאתה פותח את המסמך. הסמל Text Frame מציין את סגנון ברירת המחדל למסגרות טקסט; הסמל Graphics Frame מסמן את סגנון ברירת המחדל למסגרות גרפיות וצורות מצוירות.

השתמש בחלונית Object Styles ליצירה, מתן שם והחלה של סגנונות אובייקט. לכל מסמך חדש, החלונית כוללת בתחילה ערכת ברירת מחדל של סגנונות אובייקטים. סגנונות אובייקטים נשמרים עם המסמך ומוצגים בחלונית בכל פעם שאתה פותח את המסמך. הסמל Text Frame  מסמן את סגנון ברירת המחדל עבור מסגרות טקסט; הסמל Graphics Frame מסמן את סגנון ברירת המחדל עבור מסגרות גרפיקה; הסמל Grid מסמן את סגנון ברירת המחדל עבור רשתות מסגרת.

פתיחת החלונית Object Style

 1. בחר Window ‏> Styles > ‏Object Styles.

שינוי אופן הפירוט של סגנונות אובייקטים בחלונית

 • בחר Small Panel Rows להצגת גרסה מצומצמת יותר של סגנונות האובייקט.
 • גרור את סגנון האובייקט למיקום אחר. כאשר מוצג קו שחור במיקום הרצוי, שחרר את לחצן העכבר.
 • בחר Sort By Name מתפריט החלונית כדי לפרט את סגנונות האובייקט לפי סדר אלפביתי.

הגדרת סגנונות אובייקטים

ניתן להגדיר סגנון המבוסס על הגדרות שכבר החלת על אובייקט, או ליצור סגנון מההתחלה או בהתבסס על סגנון אחר.

 1. בחר את האובייקט או מסגרת הטקסט המשתמשים בהגדרות שברצונך לכלול בסגנון האובייקט.
 2. בחר New Object Style מתפריט החלונית Object Styles או הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על הלחצן Create New Style.
 3. בתיבת הדו-שיח New Object Style, הקלד שם לסגנון.
 4. לביסוס הסגנון על סגנון אחר, בחר סגנון בתיבה Based On.

  הערה:

  האפשרות Based On מאפשרת לקשר סגנונות זה לזה, כך ששינויים בסגנון אחד משפיעים על סגנונות המבוססים עליו. אם ביצעת שינויים בעיצוב של סגנון בן והחלטת להתחיל מחדש, לחץ על Reset To Base. פעולה זו משחזרת את עיצוב סגנון הבן כך שיהיה זהה לסגנון שעליו הוא מבוסס.

 5. להוספת קיצור מקשים, הצב את נקודת ההכנסה בתיבה Shortcut וודא ש- Num Lock מופעל. הקש צירוף כלשהו של המקשים Shift‏, Alt או Ctrl ‏(Windows‎) או Shift‏, Option או Command ‏(Mac OS‎), והקש על אחד ממקשי הספרות בלוח הספרות. לא ניתן להשתמש באותיות או במספרים שאינם בלוח הספרות להגדרת קיצורי דרך לסגנונות.
 6. באזור Basic Attributes, בחר קטגוריות נוספות המכילות אפשרויות שברצונך להגדיר, והגדר את האפשרויות הרצויות. לחץ על תיבת הסימון משמאל לכל קטגוריה כדי לציין אם לכלול אותה או להתעלם ממנה בסגנון.

  השתמש בקטגוריה Story Options כדי לציין את כיוון הכתיבה, סוג המסגרת ורשת בעלת שם של סגנון אובייקט מסוג רשת. הרשת בעלת השם מאחסנת הגדרות של רשת מסגרת הניתנות להחלה על כל רשת מסגרת.

 7. להחלת אפקטים, בחר אפשרות תחת Effects For (היא יכולה להיות Object, ‏Stroke, ‏Fill או Text), בחר קטגוריות של אפקטים וציין את ההגדרות שלהן. ניתן לציין אפקטים שונים לכל קטגוריה. ציין אילו קטגוריות אפקטים יופעלו, לא יופעלו או יושמטו בסגנון.
 8. תחת Export Options, בחר אפשרות וציין פרמטרי ייצוא עבור האפשרות. באפשרותך להגדיר טקסט חלופי עבור תמונות וגרפיקה שמוקמו. עבור קובצי PDF מתויגים, באפשרותך להחיל הגדרות תגים וטקסט ממשי. עבור פריסות HTML ו- EPUB, באפשרותך לציין הגדרות המרה שונות עבור כל אובייקט כך שיתבצע רינדור תקין במסכים בגדלים שונים ובצפיפויות פיקסלים שונות.
  אפשרויות ייצוא
  אפשרויות ייצוא

  הערה:

  אפשרויות Object Export משמשות לציון פרמטרי ייצוא הדרושים כאשר אתה מייצא אל תבניות שונות, כגון EPUB‏, HTML או קובצי Accessible PDF. אפשרויות Object Export מוחלות הן על מסגרות טקסט והן על מסגרות גרפיות, וכן על קבוצות. ראה אפשרויות ייצוא אובייקטים.

 9. לחץ על OK.

קטגוריות סגנון אובייקט

אם ברצונך שהסגנון יוחל על תכונות מסוימות בלבד, מבלי לשנות הגדרות אחרות, ודא שהקטגוריות שברצונך לעצב בעזרת הסגנון הן במצב המתאים. ניתן להשתמש באחד משלושה מצבים לכל קטגוריה: מופעל, מבוטל, או מושמט. לדוגמה, סימון התיבה Drop Shadow יגרום להכללת עיצוב הצללה בסגנון האובייקט. ביטול הסימון בתיבה Drop Shadow יציין שההצללה מבוטלת כחלק מהסגנון – כל הצללה שהוחלה על אובייקט כלשהו תופיע כדריסה. הגדרת התיבה Drop Shadow בתור Ignore (תיבה קטנה ב- Windows או מקף ב- Mac OS) תשמיט את ההצללה מהסגנון, כך שהצללות שהוחלו על הסגנון לא יופיעו כדריסות.

קטגוריות סגנון אובייקט
קטגוריות סגנון אובייקט

A. מופעל B. מושמט C. מבוטל 

הערה:

קטגוריות שניתן להפעיל או לבטל בהן הגדרות בנפרד, כגון Fill, ‏Stroke ו- Transparency, כוללות שני מצבים בלבד. ניתן רק להפעיל או להשמיט אותן.

הקטגוריה Paragraph Styles מושמטת כברירת מחדל, גם אם אתה יוצר מסגרת טקסט. קטגוריה זו מתאימה לשימוש רק אם האובייקט הוא מסגרת טקסט שאינה משורשרת.

החלת סגנונות אובייקטים

אם אתה מחיל סגנון אובייקט על קבוצת אובייקטים, סגנון האובייקט מוחל על כל אובייקט בקבוצה. להחלת סגנון אובייקט על קבוצת אובייקטים, קונן את האובייקטים בתוך מסגרת. (הפקודה Edit > ‏Paste Into מהווה דרך אחת להדבקת אובייקט במסגרת.)

 1. בחר אובייקט, מסגרת או קבוצה.
 2. לחץ על סגנון אובייקט בחלונית Control או בחלונית Object Styles כדי להחיל סגנון.

אם תבחר Clear Overrides When Applying Style מהחלונית Object Styles, לחיצה על סגנון אובייקט תגרום לניקוי הדריסות כברירת מחדל. אם אפשרות זו לא נבחרה, ניתן להקיש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על סגנון האובייקט כדי לנקות דריסות בעת החלת הסגנון.

הערה:

ניתן גם לגרור סגנון אובייקט לאובייקט כדי להחיל את הסגנון מבלי לבחור תחילה באובייקט.

אם נבחרה קבוצה בעת החלת סגנון אובייקט, הסגנון מוחל על כל אחד מהאובייקטים בקבוצה.

לאחר החלת סגנון, ניתן להחיל על האובייקט הגדרות אחרות לפי הצורך. גם אם ניתן לדרוס הגדרה המוגדרת בסגנון, הקשר לסגנון נשמר.

שימוש בסגנונות אובייקטים המוגדרים כברירת מחדל

לכל מסמך חדש, החלונית Object Styles כוללת ערכת ברירת מחדל של סגנונות אובייקטים. בכל פעם שאתה יוצר אובייקט, מוחל עליו סגנון אובייקט. כברירת מחדל, אם תיצור מסגרת טקסט, יחול עליה סגנון האובייקט [Basic Text Frame]. אם תצייר נתיב או צורה, יחול עליה סגנון האובייקט [Basic Graphics Frame]. אם תמקם תמונה או תצייר צורה מציינת מיקום הכוללת X, יחול סגנון האובייקט [None]. ניתן לבחור סגנון אובייקט אחר לשימוש כברירת המחדל למסגרות טקסט וגרפיקה.

לכל מסמך חדש, החלונית Object Styles כוללת ערכת ברירת מחדל של סגנונות אובייקטים. בכל פעם שאתה יוצר אובייקט, מוחל עליו סגנון אובייקט. כברירת מחדל, אם תיצור מסגרת טקסט, יחול עליה סגנון האובייקט [Basic Text Frame]. אם תמקם תמונה או תצייר נתיב או צורה, יחול עליה סגנון האובייקט [Basic Graphics Frame]. אם תיצור רשת מסגרת, יחול עליה סגנון האובייקט [Basic Grid]. אם תצייר צורה מציינת מיקום הכוללת X, יחול סגנון האובייקט [None]. תוכל לבחור סגנון אובייקט אחר שישמש כברירת המחדל עבור כל אחד מסוגי האובייקטים האלה.

 • לשינוי סגנון ברירת המחדל של מסגרת טקסט, בחר Default Text Frame Style מתפריט החלונית Object Styles ובחר את סגנון האובייקט.
 • לשינוי סגנון ברירת המחדל של מסגרת גרפית, בחר Default Graphics Frame Style מתפריט החלונית Object Styles ובחר את סגנון האובייקט.
 • מסגרות גרפיות המשמשות כמצייני מיקום (עם X בתוכן) משתמשות תמיד בסגנון [None] כברירת מחדל. לא ניתן לציין סגנון אובייקט כברירת מחדל.
 • כדי לשנות את סגנון ברירת המחדל של מסגרת רשת, בחר Default Grid Style מתפריט החלונית Object Styles ובחר בסגנון האובייקט.
 • לשינוי סגנון ברירת המחדל של כל סוג אובייקט, גרור את הסמל שמציין את סוג אובייקט ברירת המחדל מסגנון אובייקט אחד לאחר.

הערה:

אם תבחר סגנון אובייקט כשלא נבחרה מסגרת כלשהי, סגנון אובייקט זה הופך לסגנון ברירת המחדל לטקסט או לגרפיקה, בהתאם לכלי שנבחר ב- Toolbox.

הערה:

אם תבחר סגנון אובייקט כשלא נבחרה מסגרת כלשהי, סגנון אובייקט זה הופך לסגנון אובייקט של ברירת המחדל לטקסט, לגרפיקה או למסגרות רשת, בהתאם לכלי שנבחר בארגז הכלים.

ניתן לערוך את הסגנונות [Basic], אך לא ניתן למחוק אותם.

ניקוי דריסות של סגנון אובייקט

בעת החלת עיצוב על אובייקט שאינו זהה לחלק מהגדרות הסגנון החלות על אובייקט זה, הדבר נקרא דריסה. בעת בחירת אובייקט עם דריסה, מוצג סימן פלוס (+) לצד שם הסגנון.

היעזר בפקודה Clear Overrides כדי לדרוס את העיצוב המופעל או המבוטל בסגנון האובייקט. השתמש באפשרות Clear Attributes Not Defined By Style כדי לנקות תכונות שהושמטו.

ניקוי דריסות של סגנון אובייקט

 1. בחר אובייקט או קבוצה שברצונך לשנות.
 2. בחלונית Object Styles, לחץ על הלחצן Clear Overrides בתחתית החלונית Object Styles.

הדריסה מוצגת רק אם התכונה המוחלת היא חלק מהסגנון.

ניקוי תכונות שהושמטו בסגנון אובייקט

כדאי להסיר תכונות מאובייקט, גם אם תכונות אלה הושמטו בסגנון. לדוגמה, אם הקטגוריה Fill מושמטת בסגנון אובייקט ואתה מחיל מילוי אדום על מסגרת שמוחל עליה סגנון האובייקט, בחירה באפשרות Clear Attributes Not Defined By Style תסיר את המילוי האדום.

הערה:

אם קטגוריה של סגנון אובייקט מבוטלת (אינה מסומנת) ולא מושמטת, השתמש בפקודה Clear Overrides כדי לדרוס את הסגנון.

 1. בחר אובייקט או קבוצה שברצונך לשנות.
 2. בחלונית Object Styles, לחץ על הלחצן Clear Attributes Not Defined By Style בתחתית החלונית Object Styles.

ניתן לנתק את הקישור בין אובייקט לבין הסגנון שמוחל עליו. תכונות האובייקט יישמרו, אך הוא לא ישתנה אם הסגנון ישתנה.

 1. בחר את האובייקט שמוחל עליו סגנון האובייקט.
 2. בחר Break Link To Style מתפריט החלונית Object Styles.

אם אינך רוצה לשמור על העיצוב של סגנון האובייקט, בחר [None] בחלונית Object Styles.

שינוי שם של סגנון אובייקט

 1. ודא שלא נבחרו כעת אובייקטים כדי שלא יוחל עליהם סגנון בטעות.
 2. בחלונית Object Styles, לחץ פעמיים על סגנון האובייקט שברצונך לשנות את שמו.
 3. בתיבת הדו-שיח Object Styles, הקלד שם חדש לסגנון ולחץ על OK.

הערה:

ניתן גם לערוך סגנון אובייקט ישירות בחלונית. לחץ על הסגנון, המתן רגע, ולחץ שוב כדי לערוך את שם הסגנון.

עריכת סגנונות אובייקטים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אינך רוצה להחיל את הסגנון על המסגרת שנבחרה או לקבוע אותו כברירת מחדל, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על שם הסגנון בחלונית Object Styles, ולאחר מכן בחר Edit [‏style name].

  • בחלונית Object Styles, לחץ פעמיים על שם הסגנון או בחר את הסגנון ובחר Style Options מתפריט החלונית Styles. שים לב שפעולה זו מחילה את הסגנון על כל אובייקט שנבחר או קובעת אותו כסוג האובייקט המוגדר כברירת מחדל.

 2. בתיבת הדו-שיח Object Style, בחר את הקטגוריה שמכילה את האפשרויות שברצונך לשנות, ושנה את ההגדרות הרצויות.
 3. קבע אילו קטגוריות בסגנון האובייקט יופעלו, יבוטלו או יושמטו.
 4. לחץ על OK.

מחיקת סגנון אובייקט

 1. בחלונית Object Styles, בחר סגנון אובייקט.
 2. בחר Delete Style מתפריט החלונית או גרור את הסגנון לסמל Delete בתחתית החלונית Object Styles.
 3. אם תמחק סגנון שמוחל על אובייקטים או סגנון שמבוססים עליו סגנונות אחרים, תתבקש לציין סגנון חלופי בתיבת הדו-שיח Delete Object Style. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעיצוב מחדש של האובייקטים המשתמשים כעת בסגנון שנמחק, בחר בסגנון שברצונך להחיל על האובייקטים, ולחץ על OK.

  • להשארת האובייקטים ללא שינוי, בחר [None], ודא שהאפשרות Preserve Formatting מסומנת ולחץ על OK. כל האובייקטים המשתמשים בסגנון שנמחק שומרים על תכונותיהם, אך כבר אינם משויכים לסגנון.

  • להסרת כל הגדרות התכונות שהחלת, בחר [None], בטל את הסימון באפשרות Preserve Formatting ולחץ על OK.

הערה:

למחיקת כל הסגנונות שאינם מוחלים על אובייקטים, בחר Select All Unused מתפריט החלונית Object Styles ולאחר מכן לחץ על הסמל Delete.

הגדרה מחדש של סגנון אובייקט

לאחר החלת סגנון אובייקט, ניתן לדרוס כל אחת מההגדרות שבו. אם השינויים שביצעת באובייקט מסוים משביעים את רצונך, תוכל להגדיר מחדש את הסגנון כך שיתאים לעיצוב האובייקט ששינית. שים לב שהפקודה Redefine Object Style מגדירה מחדש רק קטגוריות שהופעלו או בוטלו, אך לא קטגוריות שהושמטו. אם האובייקט כולל הגדרות נוספות, יהיה עליך להוסיף הגדרות אלה לסגנון בנפרד, או ליצור סגנון אובייקט חדש.

 1. בחר אובייקט המשתמש בסגנון שברצונך לשנות.
 2. שנה את תכונות המראה הרצויות.
 3. בחלונית Object Styles, בחר Redefine Style מתפריט החלונית Object Styles.

הגדרת סגנון האובייקט משתנה כך שהיא מתאימה להגדרות הדריסה שהחלת. כל מופעי סגנון האובייקט במסמך מתעדכנים בהגדרות החדשות.

הערה:

אם האפשרות Redefine Object Style אינה זמינה, התכונות שהגדרת אינן מהוות חלק מהגדרת סגנון האובייקט. לשינוי הסגנון ישירות, בחר Object Style Options או צור סגנון חדש מהאובייקט.

ייבוא סגנונות אובייקטים

ניתן לייבא סגנונות ממסמכים אחרים. בנוסף לסגנונות אובייקטים, InDesign מייבא דוגמיות צבע, קווים מותאמים אישית, סגנונות תו או סגנונות פסקה הנמצאים בשימוש בסגנונות. אם לדוגמית צבע, קו או סגנון פסקה שייבאת יש שם זהה אך ערכים שונים בהשוואה לדוגמית, קו או סגנון קיימים, InDesign משנה את שמם.

אם סגנונות האובייקט שאתה מייבא כוללים רשתות בעלות שם, יתבצע ייבוא גם של רשתות אלו.

 1. בחר Load Object Styles מתפריט החלונית Object Styles.
 2. בחר את הקובץ שממנו ברצונך לייבא סגנונות אובייקטים ולחץ על Open.
 3. בתיבת הדו-שיח Load Styles, ודא שהסגנונות שברצונך לייבא מסומנים. אם יש התנגשות בשמות סגנונות, בחר אחת מהאפשרויות הבאות תחת Conflict With Existing Style ולחץ על OK:

  Use Incoming Style Definition

  דורס את הסגנון הקיים בסגנון שנטען ומחיל את התכונות החדשות על כל האובייקטים במסמך הנוכחי המשתמשים בסגנון הישן. הגדרות הסגנונות המיובאים והקיימים מוצגות בתחתית תיבת הדו-שיח Load Styles וניתן להשוות ביניהן.

  Auto-Rename

  משנה את שם הסגנון שנטען.

  סגנונות האובייקט מוצגים בחלונית Object Styles.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת