שינוי אובייקטים באמצעות מסגרות גרפיקה

אובייקטים של Adobe InDesign כוללים כל פריט שניתן להוסיף או ליצור בחלון המסמך, כולל נתיבים פתוחים, נתיבים סגורים, צורות ונתיבים מורכבים, טקסט, גרפיקה עם רסטר, אובייקטים תלת-ממדיים, וכל קובץ ממוקם (חיצוני), כגון תמונות.

אם גרפיקה נמצאת בתוך מסגרת (כמו כל הגרפיקה המיובאת), ניתן לשנות אותה על-ידי שינוי היחסים בינה לבין המסגרת שלה, כפי שמוצג בדוגמאות הבאות:

 • חתוך גרפיקה על-ידי הקטנת המסגרת שלה.

 • צור אפקטים שונים של מסיכות ופריסה על-ידי הדבקת אובייקט בתוך מסגרת.

 • הוסף קו מדגיש או קו מתאר לגרפיקה על-ידי שינוי עובי הקו וצבע המסגרת.

 • מרכז גרפיקה במלבן המשמש כרקע על-ידי הגדלת המסגרת שלו והגדרת צבע המילוי של המסגרת.

הדבקת אובייקט במסגרת

השתמש בפקודה Paste Into לקינון גרפיקה במסגרת מכל. ניתן גם לקנן גרפיקה במסגרות מקוננות.

תמונת רקע שהודבקה במסגרת
תמונת רקע שהודבקה במסגרת

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להדבקת אובייקט אחד בתוך מסגרת, בחר באובייקט.

  • להדבקת שני אובייקטים או יותר במסגרת, תחילה עליך לקבץ אותם, מאחר שמסגרת יכולה להכיל אובייקט אחד בלבד.

  • להדבקת מסגרת טקסט בתוך מסגרת אחרת תוך שמירה על המראה הנוכחי שלה, בחר את כל מסגרת הטקסט באמצעות הכלי Selection  או הכלי Direct Selection , ולא באמצעות הכלי Type.

 2. בחר Edit > Copy (או Edit > Cut, אם אינך רוצה לשמור על המקור).

 3. בחר בנתיב או במסגרת, ולאחר מכן בחר Edit > Paste Into.

הסרת תוכן של מסגרת

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בשעת הסרת גרפיקה או מסגרת טקסט, בחר באובייקט באמצעות הכלי Direct Selection . לחילופין, השתמש בכלי Selection כדי ללחוץ על ידית האחיזה של התוכן של התמונה.

  • בשעת הסרת תווי טקסט, בחר בהם באמצעות הכלי Type .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להסרת התוכן לצמיתות, הקש על Delete או Backspace.

  • למיקום התוכן במקום אחר בפריסה, בחר Edit > Cut, בטל את הבחירה במסגרת ולאחר מכן בחר Edit > Paste.

הערה:

תמונה מיובאת אינה יכולה להתקיים ללא מסגרת. אם גוזרים תמונה מיובאת מהמסגרת שלה ומדביקים אותה במקום אחר במסמך, נוצרת לה מסגרת חדשה באופן אוטומטי.

התאמת אובייקטים למסגרות

אם גודל המסגרת שונה מגודל התוכן, ניתן להשתמש בפקודות Fitting ליצירת התאמה מדויקת.

אפשרויות היישור של מסגרות חלות על מסגרות המכילות גרפיקה או מסגרת טקסט נוספת (מסגרות טקסט המקוננות במסגרת אחרת), אך אינן משפיעות על פסקאות במסגרת טקסט—לשליטה ביישור ובמיקום של טקסט, השתמש בפקודה Text Frame Options ובחלוניות Paragraph,‏ Paragraph Styles ו-Story.

התאמת אובייקט למסגרת

 1. בחר במסגרת האובייקט.

 2. בחר Object > Fitting ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  Fill Frame Proportionally

  משנה את גודל התוכן כדי למלא את כל המסגרת, תוך שמירה על יחסי הגודל של התוכן. מידות המסגרת אינן משתנות. אם יחסי הגודל של התוכן והמסגרת שונים זה מזה, חלק מהתוכן ייחתך על-ידי התיבה התוחמת של המסגרת.

  Fit Content Proportionally

  משנה את גודל התוכן כדי להתאימו למסגרת, תוך שמירה על יחסי הגודל של התוכן. מידות המסגרת אינן משתנות. אם יחסי הגודל של התוכן ושל המסגרת שונים זה מזה, יישאר חלל ריק.

  Content-Aware Fit

  מתאימה תמונה באופן אוטומטי בתוך מסגרת בהתבסס על תוכן התמונה וגודל המסגרת. מידות המסגרת אינן משתנות. כדי להפוך אפשרות זו להתאמת מסגרת לברירת מחדל, עבור אל Preferences > General ובחר באפשרות Make Content-Aware Fit כאפשרות ברירת מחדל להתאמת מסגרת.

  הערה:

  • האפשרות Content-Aware Fit מסירה שינויים כמו Scale‏, Rotate,‏ Flip או Shear המוחלים על התמונה. עם זאת, השינויים המוחלים על המסגרת לא יוסרו.
  • האפשרות Content-Aware Fit אינה זמינה ב-Windows של 32 סיביות.

  Fit Frame To Content

  משנה את גודל המסגרת כדי להתאימה לתוכן שלה. במידת הצורך, יחסי הגודל של המסגרת משתנים בהתאם ליחסי הגודל של התוכן. פעולה זו שימושית לאיפוס מסגרת גרפיקה ששינית בטעות.

  Fit Content To Frame

  משנה את גודל התוכן כך שיתאים למסגרת ומאפשרת לשנות את יחסי הגודל של התוכן. המסגרת אינה משתנה, אך התוכן עלול להיראות מתוח אם יחסי הגודל שלו שונים מאלה של המסגרת.

  הערה:

  להתאמה מהירה של מסגרת לתוכן, לחץ פעמיים על נקודת אחיזה פינתית כלשהי במסגרת. הגודל של המסגרת ישתנה תוך התרחקות מהנקודה שעליה לחצת. אם תלחץ על נקודת אחיזה בצד, גודל המסגרת ישתנה בצד זה בלבד.

  יישור אובייקט בתוך מסגרת גרפיקה
  יישור אובייקט בתוך מסגרת גרפיקה

  A. מקור B. מסגרת שגודלה הותאם לתוכן C. תוכן שגודלו הותאם למסגרת 

  Center Content

  ממרכזת את התוכן בתוך מסגרת. יחסי הגודל של המסגרת ותוכנה נשמרים. גודל התוכן והמסגרת אינו משתנה.

  הערה:

  פקודות ה-Fitting מתאימות את הקצוות החיצוניים של התוכן למרכז קו המסגרת. אם קו המסגרת עבה, הקצוות החיצוניים של התוכן יהיו מוסתרים. ניתן להתאים את יישור קו המסגרת למרכז, לצד הפנימי או לצד החיצוני של קצה מסגרת. ‏(ראה הגדרת קווים).

  להסרת הגדרות התאמה בלתי רצויות באמצעות Auto-Fit, בחר Object > Fitting > Clear Frame Fitting Options.

שימוש בהתאמה אוטומטית

בעת שינוי גודל של מסגרת תמונה כאשר האפשרות Auto-Fit אינה מסומנת, הגודל של המסגרת ישתנה בעוד גודל התמונה יישאר ללא שינוי. אם תבחר באפשרות Auto-Fit, הגודל של התמונה ישתנה ביחד עם המסגרת. אם תחליט לחתוך או לשנות את הצורה של תמונה, השתמש בכלי Direct Selection כדי לשנות את הצורה של התמונה עצמה. לחלופין, בטל את הבחירה ב-Auto-Fit, שנה את הצורה של התמונה ובחר שוב באפשרות Auto-Fit.

ניתן לבחור באפשרות Auto-Fit בסרגל Control ובתיבת הדו-שיח Frame Fitting Options.

הגדרת אפשרויות התאמת מסגרת

ניתן לשייך אפשרות התאמה למסגרת מציינת מיקום, כך שפקודת ההתאמה תוחל בכל פעם שתמקם תוכן חדש במסגרת.

 1. בחר מסגרת.

 2. בחר Object > Fitting > Frame Fitting Options.

 3. ציין את האפשרויות הבאות ולחץ על OK:

  Auto-Fit

  בחר באפשרות זו אם ברצונך שהגודל של התמונה ישתנה באופן אוטומטי בעת שינוי גודל המסגרת.

  Reference Point

  ציון נקודת התייחסות לפעולות החיתוך וההתאמה. לדוגמה, אם תבחר בפינה הימנית העליונה כנקודת ההתייחסות ותסמן את האפשרות Fit Content Proportionally, התמונה עשויה להיחתך בצידה השמאלי או התחתון (הרחק מנקודת ההתייחסות).

  Crop Amount

  ציון המיקום של התיבה התוחמת של התמונה ביחס למסגרת. השתמש בערכים חיוביים לחיתוך התמונה. לדוגמה, ייתכן שלא תרצה לכלול גבול שמקיף את התמונה הממוקמת. השתמש בערכים שליליים להוספת רווח בין התיבה התוחמת של התמונה למסגרת. לדוגמה, ייתכן שתרצה ליצור רווח לבן בין התמונה למסגרת.

  אם תזין ערכי חיתוך שיגרמו להסתרת התמונה, המערכת תתעלם מערכים אלה, אך אפשרות ההתאמה עדיין תיושם.

  Fitting On Empty Frame

  ציין אם ברצונך להתאים את התוכן למסגרת (דבר שעלול לגרום לתמונה לנטות), להתאים את התוכן באופן פרופורציונלי (עלול להיווצר רווח ריק), או למלא את המסגרת באופן פרופורציונלי (צד אחד או יותר עלולים להיחתך).

פעולת ההתאמה תחול רק בשעת מיקום תוכן במסגרת. בעת שינוי גודל המסגרת, פעולת ההתאמה תחול מחדש באופן אוטומטי רק אם האפשרות Auto-Fit מסומנת.

הזזת מסגרת גרפיקה או את התוכן שלה

בעת שימוש בכלי Selection לבחירת מסגרת גרפיקה, ניתן לבחור או את המסגרת או את התמונה שבתוך המסגרת. אם תלחץ מחוץ לידית האחיזה של התוכן ותגרור את הבחירה, התוכן של המסגרת יזוז יחד עם המסגרת. אם תגרור את ידית האחיזה של התוכן, התמונה תזוז בתוך המסגרת.

הטכניקות הבאות כוללות דרכים להזזת מסגרת או תוכן של מסגרת בנפרד. טכניקות אלה מאפשרות לקבוע כיצד המסגרת חותכת את הגרפיקה שבתוכה או מכסה אותה במסיכה.

הערה:

אם אחד מכלי הבחירה אינו פועל באופן הרצוי, נסה לבטל את כל הבחירות תחילה. ניתן לעשות זאת על-ידי הקשת Ctrl+Shift+A ‏(Windows) או Command+Shift+A ‏(Mac OS).

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להזיז את המסגרת יחד עם התוכן, השתמש בכלי Selection  כדי ללחוץ על התמונה מחוץ לידית האחיזה של התוכן.

  • כדי להזיז תוכן מיובא מבלי להזיז את המסגרת (כלומר, כדי לגרור תוכן אל מאחורי המסגרת שלו), גרור את ידית האחיזה של התוכן. ניתן גם להשתמש בכלי Direct Selection  כדי לבחור ולגרור את התמונה.

  הזזת תוכן ללא המסגרת שלו
  הזזת תוכן ללא המסגרת שלו

  הערה:

  אם לוחצים על לחצן העכבר מעל גרפיקה לפני שמתחילים להזיז אותה, מופיעה תצוגה מקדימה דינמית (תמונת צללית) של חלקה החיצוני של המסגרת, אך התצוגה המקדימה של התמונה שנעה בתוך המסגרת אינה מופיעה כצללית. תכונה זו מסייעת לראות את מיקום התמונה במסגרת.

  • כדי להזיז מסגרת מבלי להזיז את תוכנה, לחץ על המסגרת בעזרת הכלי Selection, עבור לכלי Direct Selection וגרור את נקודת המרכז.
  הזזת מסגרת ללא התוכן שלה
  הזזת מסגרת ללא התוכן שלה

  • להזזת מסגרות מרובות, השתמש בכלי Selection לבחירת האובייקטים ולאחר מכן גרור אותם. בשעת שימוש בכלי Direct Selection לבחירה באובייקטים מרובים, הפעולה תשפיע על הפריט הנגרר בלבד.

יצירת גבול או רקע

מסגרת של גרפיקה אידיאלית לשימוש כגבול או כרקע לתוכן שלה, מפני שניתן לשנות את הקו והמילוי של המסגרת באופן עצמאי מהתוכן.

הוספת גבולות למסגרות גרפיקה
הוספת גבולות למסגרות גרפיקה

A. תצלום במסגרת גרפיקה B. מסגרת לאחר החלת קו C. מסגרת מוגדלת לאחר החלת קו ומילוי 
 1. באמצעות הכלי Selection , לחץ על גרפיקה מיובאת מחוץ לידית הבחירה של התוכן כדי לבחור את המסגרת שלה.
 2. להגדלת המסגרת מבלי להגדיל את הגרפיקה, גרור אחת מנקודות האחיזה של התיבה התוחמת כלפי חוץ. לשמירה על יחסי הגודל של המסגרת, הקש Shift תוך כדי גרירה.
 3. השתמש בחלונית Swatches ובארגז הכלים להחלת קו ומילוי.
 4. השתמש בחלונית Stroke להתאמת עובי הקו, הסגנון והיישור של המסגרת.

הערה:

ניתן להגדיל מסגרת במהירות בצורה אחידה לכל הצדדים באמצעות החלוניות Transform או Control. בחר במסגרת באמצעות הכלי Direct Selection , קבע את מאתר נקודת ההתייחסות של החלונית בנקודת המרכז, והזן ערכי רוחב וגובה חדשים.

חיתוך או יצירת מסיכה לאובייקטים

חיתוך ויצירת מסיכה הם מונחים שמתארים הסתרת חלק של אובייקט. בדרך כלל, ההבדל הוא שחיתוך משתמש בצורה מלבנית כדי לחתוך שוליים של תמונה, ואילו מסיכה משתמשת בצורה כלשהי כדי להפוך את הרקע של אובייקט לשקוף. דוגמה נפוצה למסיכה היא נתיב מסיכה, שהיא מסיכה שנוצרה עבור תמונה מסוימת.

השתמש במסגרות גרפיקה כדי לחתוך או ליצור מסיכות לאובייקטים. מכיוון שגרפיקה מיובאת כלולה אוטומטית במסגרת, ניתן לחתוך גרפיקה או ליצור לה מסיכה באופן מיידי, מבלי ליצור תחילה מסגרת עבורה. אם לא יוצרים מסגרת לגרפיקה מיובאת, גודל המסגרת שנוצרת אוטומטית זהה לגודל הגרפיקה, כך שייתכן שלא תוכל להבחין במסגרת מיד.

הערה:

להדפסה יעילה, לאחר חיתוך או הוספת מסיכה לתמונות, רק הנתונים של החלקים הגלויים נשלחים למדפסת. עם זאת, ניתן לחסוך במקום בדיסק ובנפח זיכרון RAM על-ידי חיתוך או הוספת מסיכה לתמונות כדי להתאימן לצורות ולגדלים הרצויים לפני ייבואן למסמך.

 • לחיתוך תמונה מיובאת או כל גרפיקה אחרת שכבר נמצאת במסגרת מלבנית, לחץ על האובייקט באמצעות הכלי Selection ו גרור אחת מנקודות האחיזה בתיבה התוחמת שמוצגת. הקש Shift תוך כדי גרירה כדי לשמור על יחסי הגודל המקוריים של המסגרת.


  חיתוך תמונה באמצעות מסגרת גרפיקה

 • לחיתוך או ליצירת מסיכה לאובייקט, השתמש בכלי Selection toolאו בכלי Direct Selection כדי לבחור באובייקט שברצונך ליצור לו מסיכה. בחר Edit > Copy, בחר נתיב ריק או מסגרת ריקה קטנים יותר מהאובייקט, ובחר Edit > Paste Into.
 • לחיתוך מדויק של תוכן מסגרת, בחר במסגרת באמצעות הכלי Direct Selection, והשתמש בחלוניות Transform או Control לשינוי גודל המסגרת.
 • לקביעת הגדרות חיתוך למסגרת מציינת מיקום ריקה, בחר Object > Fitting > Frame Fitting Options, וציין את כמות החיתוך.

הערה:

ניתן גם ליצור מסיכה לגרפיקה מיובאת על-ידי שינוי צורתה של מסגרת הגרפיקה הקיימת בעזרת כלי הציור.

אפשרויות Object Export

הקדמה לאפשרויות ייצוא של אובייקט

אפשרויות ייצוא האובייקטים מאפשרות לך לציין את הפרמטרים הנדרשים של הייצוא בעת ייצוא לתבניות שונות, כגון EPUB‏, HTML או מסמכי PDF נגישים.

 

ניתן להחיל אפשרויות Object Export על מסגרות טקסט ועל מסגרות גרפיות, וכן על קבוצות. השתמש באפשרויות Object Export כדי:

 • הגדר טקסט חלופי עבור תמונות וגרפיקה שמוקמו.

 • החל תגים והגדרות של הטקסט עצמו על קובצי PDF מתויגים.

 • צור הגדרות המרה שונות בכל אובייקט, כך שהאובייקטים יוצגו כהלכה בצפיפויות פיקסלים ובגודלי מסך שונים. השתמש באפשרויות אלה כדי לשלוט באיכות הרסטר שמוחל על אפקטים של טקסט, כגון הצללה ושיקוע, בעת ייצוא הפריסה אל HTML או EPUB.

הערה:

אם לאובייקט מסוים קיים היפר-קישור, הוא ייתמך בעת הייצוא.

החלת אפשרויות Object Export

 1. בחר במסגרת או בקבוצה בפריסה.
 2. בחר Object > Object Export Options.

  או

  לחץ לחיצה ימנית על האובייקט ובחר Object Export Options.

 3. החל את ההגדרות.

הערה:

ניתן לצאת מתיבת הדו-שיח Object Export Options בעת בחירת אובייקטים נוספים בפריסה שברצונך להחיל עליהם את ההגדרות.

אפשרויות טקסט חלופי

טקסט חלופי (Alt text) הוא תיאור קצר מבוסס-טקסט של תמונה או גרפיקה. טקסט זה משמש במצבים שבהם התמונה אינה מוצגת או כדי לסייע לקוראי מסך.

Alt-text Source

בחר מקור להקצאת הטקסט החלופי עבור המסגרות או הקבוצות שנבחרו.

הערה:

בעת ייבוא תוכן מ-Microsoft Word‏, InDesign מייבא גם את הטקסט החלופי שהוחל על תמונות.

Custom

הזן טקסט ידנית.

From Structure

השתמש בטקסט כפי שצוין במבנה. ראה יצירת תוויות לגרפיקה לצורך הקראה בתוכנת קורא מסך.

From XMP (Title |Description |Headline)‎

השתמש בנתונים שאוחסנו בשדות XMP נפוצים. אם נתוני ה-XMP מתעדכנים באמצעות יישום אחר, כגון Adobe Bridge, הטקסט יתעדכן באופן אוטומטי בעת עדכון הקישור.

From Other XMP

אם מחרוזת הטקסט מאוחסנת בשדה XMP אחר, הזן את מרחב השמות ושם המאפיין המלאים במבנה <ns>:<property>. לדוגמה, ממשק המשתמש של Adobe Bridge תומך ב-IPTC Core, שמכיל שדה בשם "IPTC Subject Code". אם שדה זה שימש לאחסון מחרוזת הטקסט, אז ערך ה-Property יהיה "Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]‎."

אפשרויות של קובצי PDF מתויגים

Apply Tag

בחר מקור להקצאת תג ה-PDF עבור המסגרות או הקבוצות שנבחרו.

From Structure

השתמש בטקסט כפי שצוין במבנה.

Artifact

השתמש עבור רכיבים גרפיים שאין להם משמעות חשובה כאשר קורא מסך קורא אותם בקול רם.

Based on Object

קובע באופן אוטומטי את התוכן של המסגרת ומחיל תג של "כתבה" או "איור".

Actual Text Source

PDF גם תומך בטקסט עצמו, בנוסף לטקסט החלופי. ניתן להחיל את האפשרות Actual Text על רכיבים גרפיים שנראים כמו טקסט. למשל, תמונת TIFF סרוקה. האפשרות Actual Text משמשת לייצוג מילים שהומרו לגרפיקה. ניתן להחיל את האפשרות Actual Text על קובצי PDF מתויגים בלבד.

Custom

הזן טקסט ידנית.

From Structure

השתמש בטקסט כפי שצוין במבנה. ראה יצירת תוויות לגרפיקה לצורך הקראה בתוכנת קורא מסך.

From XMP (Title |Description |Headline)‎

השתמש בנתונים שאוחסנו בשדות XMP נפוצים. אם נתוני ה-XMP מתעדכנים באמצעות יישום אחר, כגון Adobe Bridge, הטקסט יתעדכן באופן אוטומטי בעת עדכון הקישור.

From Other XMP

אם מחרוזת הטקסט מאוחסנת בשדה XMP אחר, הזן את מרחב השמות ושם המאפיין המלאים במבנה <ns>:<property>. לדוגמה, ממשק המשתמש של Bridge תומך ב-IPTC Core, שמכיל שדה בשם "IPTC Subject Code". אם מחרוזת הטקסט מאוחסנת בשדה זה, אז ערך ה-Property יהיה "Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]‎."

אפשרויות EPUB ו-HTML

השתמש באפשרויות EPUB ו-HTML כדי לציין הגדרות המרה של תמונות עבור אובייקטים בודדים. אם הגדרות אלה לא יצוינו, ייעשה שימוש בהגדרות המרת התמונות של ייצוא EPUB. ראה אפשרויות של תמונות EPUB.

Object Export Options
Object Export Options

epub: type

לחץ על סמל החץ כדי לקבוע לפי איזה סדר יוכל הקורא להקריא את המסמך.

Preserve Appearance from Layout

סמן כדי לציין הגדרות מותאמות אישית של המרת תמונות עבור מסגרות שנבחרו.

‏Default‏

הגדרות ברירת מחדל הממופות לתיבת הדו-שיח Settings של תיבת הדו-שיח Export.

Use Existing Image for Graphic Objects

לשימוש בתמונה קיימת עבור אובייקטים של גרפיקה

Rasterize Container

להמרת האובייקט לתמונה. לדוגמה, המרת מסגרת טקסט לתמונה.

Rasterize Content

המראה נשמר דרך CSS. 

Custom Rasterization

סמן כדי לציין הגדרות מותאמות אישית של המרת תמונות עבור מסגרות שנבחרו.

Format

מאפשר לבחור אם להמיר את התמונות הממוטבות במסמך שלך לקובץ GIF‏, JPEG או PNG.

Resolution (ppi)‎

ציין את רזולוציית התמונות בפיקסלים לאינץ' (ppi). בעוד מערכות הפעלה משתמשות בתקן של ‎72 ‎ppi או ‎96 ppi, הטווח של התקנים ניידים נע מ-132‎ ppi ‏(iPad), דרך ‎172 ppi ‏(Sony Reader) וכלה בלמעלה מ-‎300 ppi ‏(iPhone 4). ניתן לציין ערך ppi עבור כל אובייקט שנבחר. הערכים כוללים את 72, 96, 150 (ממוצע עבור כל התקני הספרים האלקטרוניים כיום) ו-300.

Palette

מאפשר לשלוט באופן שבו InDesign מטפל בצבעים במהלך יצירת קובצי GIF ממוטבים. תבנית GIF משתמשת בלוח צבעים מוגבל, הכולל 256 צבעים לכל היותר.

בחר Adaptive ליצירת לוח צבעים המשתמש במדגם מייצג של צבעים בגרפיקה ללא מיזוג צבעים (ערבוב נקודות צבע קטנות להדמיית צבעים נוספים). בחר Web ליצירת לוח צבעים בטוחים לאינטרנט, שמהווים תת-ערכה של צבעי המערכת של Windows ושל Mac OS. בחר System (Win)‎ או System (Mac)‎ ליצירת לוח צבעים המשתמש בלוח הצבעים המובנה של המערכת. אפשרות זו עלולה לגרום לתוצאות לא צפויות.

בחר באפשרות Interlace כדי להציג בהדרגה תמונה שנטענת באיטיות על-ידי מילוי השורות החסרות. כאשר אפשרות זו אינה מסומנת, התמונה תיראה מטושטשת ותהפוך לחדה בהדרגה ככל שהיא תתקרב לרזולוציה מלאה.

Quality

קובע את היחס בין רמת הדחיסה (לקבלת קבצים קטנים יותר) לבין איכות התמונה לכל תמונת JPEG שנוצרת. האפשרות Low יוצרת את הקובץ הקטן ביותר ואת איכות התמונה הנמוכה ביותר.

Method

קובע באיזו מהירות מוצגות תמונות JPEG כאשר הקובץ שכולל את התמונות נפתח באינטרנט. בחר Progressive כדי שתמונות JPEG יוצגו בהדרגה ובפירוט הולך וגדל תוך כדי ההורדה. ‏(קבצים הנוצרים בעזרת אפשרות זו הם גדולים מעט יותר ודורשים יותר זיכרון RAM לצורך תצוגה). בחר באפשרות Baseline כדי להציג קובצי JPEG רק בתום ההורדה. במהלך ההורדה, מיקום התמונה יסומן באמצעות מציין מיקום.

Custom Layout

בחר פריסה מועדפת מהרשימה.

 • Alignment and Spacing: ציין את יישור התמונה ואת העיבוי שמאלה, למרכז, ימינה, למעלה ולמטה.
 • Float Left: בחר אפשרות זו ליישור צף שמאלה.
 • Float Right: בחר אפשרות זו ליישור צף ימינה.

Insert Page Break

סמן אפשרות זו כדי להכניס מעברי עמוד עם תמונות. ניתן להכניס מעברי עמוד לפני התמונה, אחרי התמונה או לפני ואחרי התמונה.

Size

בחר את הרוחב והגובה המותאמים אישית עבור CSS מבין האפשרויות הבאות:

 • None: לא מוחל רוחב או גובה על האובייקט.
 • Default: מוחלים הרוחב והגובה המוגדרים כברירת מחדל.
 • Fixed: מוחלים רוחב וגובה קבועים מראש.
 • Relative to Text Flow: ההגדרה חלה על רוחב ה-CSS בלבד. רוחב ה-CSS מותאם לזרימת הטקסט.
 • Relative to Text Size: ההגדרה חלה על רוחב ה-CSS בלבד. רוחב ה-CSS מותאם לזרימת הטקסט.
 • Custom Width: בחר אפשרות זו כדי להזין את הערך המותאם אישית עבור הרוחב.
 • Custom Height: בחר אפשרות זו כדי להזין את הערך המותאם אישית עבור הגובה.

הערה:

הרשימה הנפתחת Size חלה על EPUB Reflowable ועל HTML Layout בלבד. היא אינה חלה על פריסת EPUB Fixed Layout‏.