Photoshop תומכת באוטומציה חיצונית באמצעות סקריפטים. ב-Windows, ניתן להשתמש בשפות סקריפטים התומכות באוטומציית COM, כגון VB Script. ב-Mac OS, ניתן להשתמש בשפות תכנות, כגון AppleScript, המאפשרות לשלוח אירועי Apple. שפות אלה אינן ניתנות להעברה בין פלטפורמות שונות, אך יכולות לשלוט ביישומים רבים, כגון Adobe Photoshop‏, Adobe Illustrator ו-Microsoft Office. ב-Mac OS, ניתן גם להשתמש ב-Photoshop Actions for Automator של Apple לשליטה במשימות ב-Photoshop.

ניתן גם להשתמש ב-JavaScript בשתי הפלטפורמות. תמיכת JavaScript מאפשרת לכתוב סקריפטים של Photoshop היכולים לפעול גם ב-Windows וגם ב-Mac OS.

הערה:

עיינו בתיעוד הסקריפטים המותקן בתיקייה Photoshop CS5‏/Scripting/Documents וכן כאן. ניתן למצוא את התוסף Scriptlistener ב-Photoshop CS5‏/Scripting/Utilities והוא גם זמין כאן.

הפעל JavaScript

  1. בחרו File ‏> Scripts ולאחר מכן בחרו בסקריפט מהרשימה. רשימת הסקריפטים כוללת את כל קובצי הסקריפט שנשמרו עם הסיומת ‎.js או ‎.jsx ונשמרו בתיקייה Photoshop CS5/Presets/Scripts לביצוע סקריפט שנשמר במיקום אחר, בחרו File ‏> ‏Scripts ‏> ‏Browse ונווטו לסקריפט הרצוי.

הפעלה אוטומטית של סקריפטים ופעולות

ניתן להגדיר לאירוע, כגון פתיחה, שמירה או ייצוא קובץ ב-Photoshop, להפעיל JavaScript או פעולה של Photoshop. Photoshop מציעה מספר אירועים של ברירת המחדל, וניתן גם לבחור בכל אירוע סקריפט של Photoshop להפעלת הסקריפט או הפעולה. ראו את מדריך הסקריפטים של Photoshop לקבלת מידע נוסף באירועים הכוללים סקריפט.

  1. בחרו File ‏> ‏Scripts ‏> ‏Script Events Manager.
  2. בחרו Enable Events To Run Scripts/Actions.
  3. מתפריט Photoshop Event, בחרו באירוע שיפעיל את הסקריפט או הפעולה.
  4. בחרו Script או Action, ולאחר מכן בחרו בסקריפט או בפעולה שיתבצעו בזמן התרחשות האירוע.

    Photoshop כוללת מספר סקריפטים לדוגמה שניתן לבחור בהם. לביצוע סקריפט אחר, בחרו Browse ונווטו לסקריפט הרצוי. לפעולות, בחרו בערכת הפעולות בתפריט הנפתח הראשון ובפעולה בערכה זו בתפריט השני. יש לטעון את הפעולה בחלונית Actions כדי שהיא תופיע בתפריטים אלה.

  5. לחצו על Add. האירוע והסקריפט או הפעולה המשויכים לו יוצגו בתיבת הדו-שיח.
  6. לביטול ולהסרת אירועים בודדים, בחרו באירוע ברשימה ולחצו על Remove. לביטול כל האירועים מבלי להסירם מהרשימה, בטלו את הסימון באפשרות Enable Events To Run Scripts/Actions.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת