טעינת תמונות ומרקמים למסננים

יש מסננים שמפיקים אפקטים באמצעות טעינת תמונות אחרות, כגון מרקמים או מפות הזחה, ושימוש בהן. אלה הם המסננים Conté Crayon, ‏Displace, ‏Glass, ‏Lighting Effects, ‏Rough Pastels, ‏Texturizer, ‏Underpainting, ו-Custom. מסננים אלה טוענים תמונות או מרקמים בדרכים שונות.

 1. בחרו במסנן הרצוי מתפריט המשנה המתאים.
 2. בתיבת הדו-שיח של המסנן, בחרו בפקודה Load Texture מהתפריט הנפתח Texture, בחרו תמונת מרקם ופתחו אותה.

  כל המרקמים חייבים להיות בתבנית Photoshop. רוב המסננים משתמשים רק בנתוני גווני האפור של קובץ צבעוני.

הגדרת בקרי מרקם ומשטח זכוכית

המסננים Rough Pastels, ‏Underpainting, ‏Glass, ‏Conté Crayon, ו-Texturizer כוללים אפשרויות יצירת מרקם. אפשרויות אלה גורמות לתמונות להיראות כאילו הן נצבעו על משטחים עם מרקם, כגון בד ציור או לבנים, או כאילו מביטים בהן דרך לבני זכוכית או זכוכית מכוסה כפור.

 1. מהתפריט Filter, בחרו ‏Artistic ‏> ‏Rough Pastels, ‏Artistic ‏> ‏Underpainting, ‏Distort ‏> ‏‏Glass, ‏Sketch ‏> ‏Conté Crayon, או Texture ‏> Texturizer.
 2. בתיבה Texture, בחרו סוג מרקם או בחרו בפקודה Load Texture כדי לבחור קובץ Photoshop.
 3. גררו את המחוון Scaling כדי להגדיל או להקטין את גודל דוגמת המרקם.
 4. גררו את המחוון Relief (אם הוא זמין) להתאמת העומק של משטח המרקם.
 5. בחרו באפשרות Invert כדי להפוך את אזורי הצל והאור במרקם.
 6. בתיבה Light Direction (אם היא זמינה), ציינו את הכיוון שממנו מאיר מקור האור את המרקם.

הגדרת אזורים לא מעוותים

המסננים Displace, ‏Shear, ו-Wave בתפריט המשנה Distort והמסנן Offset בתפריט המשנה Other מאפשרים לטפל באזורים שאינם מוגדרים (או אינם מוגנים) על-ידי המסנן בדרכים הבאות:

Wrap Around

מילוי הרווח שאינו מוגדר בתוכן מהקצה ההפוך של התמונה.

Repeat Edge Pixels

מתיחת צבעי הפיקסלים לאורך קצה התמונה בכיוון שהוגדר. אם הצבעים של הפיקסלים בקצוות שונים זה מזה, עלולים להופיע פסים.

Set To Background (המסנן Offset בלבד)

מילוי האזור שנבחר בצבע הרקע הנוכחי.

החלת המסנן Dust And Scratches

 1. בחרו באפשרות Filter ‏> ‏Noise ‏> ‏Dust & Scratches.
 2. במקרה הצורך, התאימו את גודל הזום בתצוגה המקדימה עד שהאזור הכולל רעש יהיה גלוי.
 3. גררו את המחוון Threshold שמאלה לערך 0 כדי לבטל את הערך, כך שניתן יהיה לבחון את כל הפיסקלים בבחירה או בתמונה.

  הערך Threshold קובע את מידת השוני הנדרשת בין הפיקסלים כדי להעלימם.

  הערה:

  המחוון Threshold מאפשר שליטה טובה יותר בערכים בין 0 ל-128 – הטווח הנפוץ ביותר בתמונות – מאשר בערכים בין 128 ל-255.

 4. גררו את המחוון Radius שמאלה או ימינה, או הזינו ערך בין 1 ל-16 פיקסלים בתיבת המלל. הערך Radius קובע את גודל האזור שייערך בו חיפוש אחרי פיקסלים השונים זה מזה.

  הגדלת הרדיוס תטשטש את התמונה. השתמשו בערך הקטן ביותר הגורם להיעלמות הפגמים.

 5. הגדילו את הסף בהדרגה באמצעות הזנת ערך או באמצעות גרירת המחוון לערך הגבוה ביותר האפשרי הגורם להיעלמות הפגמים.

החלת המסנן Displace

המסנן Displace מזיז בחירה לפי ערך צבע ממפת ההזחה – 0 הוא ההזזה השלילית המרבית, 255 הוא ההזזה החיובית המרבית, וערך אפור של 128 לא יגרום להזחה. אם המפה כוללת ערוץ אחד, התמונה זזה לאורך אלכסון שמוגדר לפי יחס הגודל בין המידה האופקית למידה האנכית. אם מפה כוללת יותר מערוץ אחד, הערוץ הראשון שולט בהזחה האופקית, והערוץ השני שולט בהזחה האנכית.

המסנן יוצר מפות הזחה מקבצים משוטחים שנשמרו בתבנית Adobe Photoshop. (תמונות במצב Bitmap אינן נתמכות.)

 1. בחרו Filter ‏> ‏Distort ‏> ‏Displace.
 2. הזינו קנה מידה לגודל ההזחה.

  כשקנה המידה האופקי וקנה המידה האנכי נקבעים על 100%, ההזחה המרבית היא 18 פיקסלים (מכיוון שאפור אמצעי אינו גורם להזחה).

 3. אם גודל מפת ההזחה שונה מגודל הבחירה, הגדירו את התאמת המפה לתמונה – בחרו באפשרות Stretch To Fit כדי לשנות את גודל המפה, או בחרו באפשרות Tile כדי למלא את הבחירה בדוגמה חוזרת של המפה.
 4. בחרו באפשרויות Wrap Around או Repeat Edge Pixels כדי לקבוע את אופן הטיפול באזורים לא מעוותים בתמונה.
 5. לחצו על הלחצן OK.
 6. בחרו ופתחו את מפת ההזחה. העיוות מוחל על התמונה.

החלת המסנן Color Halftone

 1. בחרו Filter ‏> ‏Pixelate ‏> ‏Color Halftone.
 2. הזינו ערך בפיקסלים לרדיוס המרבי של נקודת רשת הדפסה, בין 4 ל-127.
 3. הזינו ערך לזווית הרשת (זווית הנקודה מהאופקי האמיתי) לערוץ אחד או יותר:
  • לתמונות בגווני אפור, השתמשו בערוץ 1 בלבד.

  • לתמונות RGB, השתמשו בערוצים 1, 2 ו-3, המתאימים לערוצי הצבע אדום, ירוק וכחול.

  • לתמונות CMYK, השתמשו בכל ארבעת הערוצים, המתאימים לערוצי הצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור.

  • לחצו על Defaults להחזרת כל זוויות רשת ההדפסה לערכי ברירת המחדל שלהן.

 4. לחצו על הלחצן OK.

החלת המסנן Extrude

 1. בחרו Filter ‏> ‏Stylize ‏> ‏Extrude.
 2. בחרו סוג תלת ממד:
  • האפשרות Blocks יוצרת עצמים עם פאה ריבועית בחזית וארבע פאות צדדיות. למילוי פאת החזית של כל אחד מהגושים בצבע הממוצע של כל אחד מהגושים, בחרו באפשרות Solid Front Faces. למילוי פאת החזית בתמונה, בטלו את הבחירה באפשרות Solid Front Faces.

  • האפשרות Pyramids יוצרת עצמים עם ארבעה צדדים משולשים הנפגשים בנקודה אחת.

 3. הזינו ערך בתיבת המלל Size כדי לקבוע את האורך של כל אחד מצדי בסיס העצם, בין 2 ל-255 פיקסלים.
 4. הזינו ערך בתיבת המלל Depth לציון מידת ההבלטה מהמסך של העצם הגבוה ביותר, בין 1 ל-255.
 5. בחרו באחת מאפשרויות העומק:
  • האפשרות Random תשייך לכל גוש או פירמידה עומק שרירותי.

  • האפשרות Level-based מתאימה את העומק של כל אחד מהעצמים לבהירותו – בהיר בולט יותר מכהה.

 6. בחרו באפשרות Mask Incomplete Blocks כדי להסתיר עצמים החורגים מגבולות הבחירה..

החלת המסנן Trace Contour.

 1. בחרו Filter ‏> ‏Stylize ‏> ‏Trace Contour.
 2. בחרו באחת מאפשרויות ה-Edge כדי ליצור קו מתאר לאזורים הכלולים בבחירה: האפשרות Lower יוצרת קווי מתאר במקומות שבהם ערכי הצבע של הפיקסלים נמוכים מהרמה שנקבעה, והאפשרות Upper יוצרת קווי מתאר במקומות שבהם ערכי הצבע גבוהים מהרמה שנקבעה.
 3. הזינו סף (רמה) להשוואת ערכי הצבע (רמת גוון), בין 0 ל-255. ערכו ניסיונות כדי לגלות אילו ערכים מציגים את מרב הפרטים בתמונה.

  השתמשו בחלונית Info במצב גווני אפור לזיהוי ערך צבע שברצונכם לעקוב אחריו. לאחר מכן הזינו את הערך בתיבת המלל Level.

יצירת מסנן Custom

 1. בחרו באפשרות Filter ‏> ‏Other ‏> ‏Custom. תיבת הדו-שיח Custom מציגה רשת תיבות מלל, שניתן להזין בהן ערכים מספריים.
 2. בחרו בתיבת המלל המרכזית, המייצגת את הפיקסל המוערך. בחרו בערך שברצונכם לכפול בו את ערך הבהירות של הפיקסל, בין ‪-999‬ ל-‏‎‪+999‏.‏
 3. בחרו תיבת מלל המייצגת פיקסל סמוך. הזינו ערך להכפלת הפיקסל במיקום זה.

  לדוגמה, להכפלת ערך הבהירות של הפיקסל הצמוד לפיקסל הנוכחי מימין ב-2, הזינו 2 בתיבת המלל הראשונה שמימין לתיבת המלל המרכזית.

 4. חזרו על צעדים 2 ו-3 לכל הפיקסלים שייכללו בפעולה. אינכם חייבים להזין ערכים בכל תיבות המלל.
 5. בתיבה Scale, הזינו ערך שסכום ערכי הבהירות של הפיקסלים הכלולים בחישוב יחולק בו.
 6. בתיבה Offset, הזינו ערך שיתווסף לתוצאה של חישוב קנה המידה.
 7. לחצו על הלחצן OK. המסנן המותאם אישית מוחל על כל אחד מהפיקסלים בתמונה, בזה אחר זה.

  השתמשו בלחצנים Save ו-Load לשמירה ולטעינה של מסננים מותאמים אישית.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת