הערה:

בגרסאות Photoshop שיצאו לפני Photoshop CC, ייתכן שחלק מהפונקציונליות שהוזכרה במאמר זה תהיה זמינה רק אם יש ברשותכם Photoshop Extended.‏‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏

פתיחה או ייבוא של קובץ וידאו

Photoshop מאפשרת לפתוח קובץ וידאו ישירות או להוסיף וידאו למסמך פתוח. בשעת ייבוא וידאו, שכבת וידאו מפנה למסגרות התמונה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לפתיחה ישירה של קובץ וידאו, בחרו File ‏> ‏Open.

  • לייבוא וידאו למסמך פתוח, בחרו Layer ‏> ‏Video Layers ‏> ‏New Video Layer From File.

 2. בתיבת הדו-שיח Open, בתפריט Files Of Type ‏(Windows) או Enable ‏(Mac OS), בחרו באפשרות All Readable Documents או QuickTime Movie.
 3. בחרו קובץ וידאו ולחצו על הלחצן Open.

הערה:

ניתן גם לפתוח קובץ וידאו ישירות מ- Bridge: בחרו קובץ וידאו ולאחר מכן בחרו File ‏> Open With ‏> Adobe Photoshop.

ייבוא רצפי תמונות

ב- Photoshop בשעת ייבוא תיקייה של קובצי רצף תמונות, כל אחת מהתמונות הופכת למסגרת בשכבת וידאו.

 1. ודאו שקובצי התמונה נמצאים בתיקייה אחת וששמותיהם ממוספרים לפי סדר רץ.

  התיקייה צריכה להכיל רק את התמונות שברצונכם להשתמש בהן כמסגרות. ההנפשה שתיווצר תהיה מוצלחת יותר אם לכל הקבצים יהיו מידות פיקסלים זהות. לסידור הקבצים בצורה נכונה ליצירת הנפשה, תנו לקבצים שמות בסדר אלפביתי או מספרי. לדוגמה, שםקובץ001, שםקובץ002, שםקובץ003, וכן הלאה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לפתיחה ישירה של רצף תמונות, בחרו File ‏> ‏Open.

  • לייבוא רצף תמונות למסמך פתוח, בחרו Layer ‏> ‏Video Layers ‏> ‏New Video Layer From File.

 3. בתיבת הדו-שיח Open, נווטו לתיקייה שמכילה את קובצי רצף התמונות.
 4. בחרו קובץ אחד, בחרו באפשרות Image Sequence ולחצו על Open.

  הערה:

  אם תבחרו יותר מקובץ אחד ברצף התמונות, האפשרות Image Sequence תתבטל.

 5. ציינו את קצב המסגרות ולחצו על OK.

מיקום וידאו או רצף תמונות

ב- Photoshop, השתמשו בפקודה Place אם ברצונכם לשנות את צורת הווידאו או רצף התמונות בשעת הייבוא שלהם למסמך. לאחר המיקום, מסגרות הווידאו כלולות ב- Smart Object. כשווידאו כלול ב- Smart Object, ניתן לנווט בין המסגרות באמצעות החלונית Animation, וניתן גם להחיל מסננים חכמים.

הערה:

לא ניתן לצבוע או לשכפל ישירות במסגרות וידאו שכלולות ב- Smart Object. עם זאת, ניתן להוסיף שכבת וידאו ריקה מעל ה- Smart Object ולצבוע על המסגרות הריקות. ניתן גם לצבוע מסגרות ריקות באמצעות הכלי Clone עם האפשרות Sample All Layers. הדבר מאפשר להשתמש בווידאו שבעצם החכם כמקור לשכפול.

 1. כשהמסמך פתוח, בחרו File ‏> ‏Place.

 2. בתיבת הדו-שיח Place, בצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • בחרו קובץ וידאו ולחצו על הלחצן Place.

  • בחרו קובץ אחד של רצף תמונות, בחרו באפשרות Image Sequence ולחצו על Place.

  הערה:

  ודאו שכל קובצי רצף התמונות נמצאים בתיקייה אחת.

 3. (אופציונלי) השתמשו בנקודות הבקרה לשינוי גודל, סיבוב, הזזה או עיקום של התוכן המיובא.
 4. למיקום הקובץ, לחצו על הלחצן Commit Transform  בסרגל האפשרויות.

הערה:

ניתן גם למקם וידאו ישירות מ- Adobe Bridge. בחרו בקובץ הווידאו ולאחר מכן בחרו בפקודה File ‏> ‏Place ‏> ‏In Photoshop.

טעינה מחדש של תוכן וידאו בשכבת וידאו

בדרך כלל, אם נערכו שינויים בקובץ המקור של שכבת וידאו ביישום אחר, Photoshop טוען מחדש ומעדכן את תוכן הווידאו בשעת פתיחת המסמך שמכיל את שכבת הווידאו המפנה לקובץ המקור שהשתנה. אם המסמך כבר פתוח וקובץ המקור השתנה, השתמשו בפקודה Reload Frame לטעינה מחדש ועדכון של המסגרת הנוכחית בחלונית Animation. גם ניווט בשכבת הווידאו באמצעות הלחצנים Previous/Next Frame או Play בחלונית Animation אמור לטעון מחדש ולעדכן את תוכן הווידאו.

החלפת תוכן וידאו בשכבת וידאו

Photoshop מנסה לשמור על הקשר בין שכבת הווידאו לקובץ המקורי, גם אם מעבירים את קובץ הווידאו המקורי או משנים את שמו. אם הקישור מתנתק מסיבה כלשהי, סמל התראה יוצג על גבי השכבה בחלונית Layers. ניתן להשתמש בפקודה Replace Footage לקישור מחדש של שכבת הווידאו לקובץ המקור. פקודה זו יכולה גם להחליף את מסגרות הווידאו או רצף התמונות בשכבת וידאו במסגרות ממקור אחר של וידאו או רצף תמונות.

 1. בחלונית Timeline‏ או Layers, בחרו את שכבת הווידאו שברצונכם לקשר מחדש לקובץ המקור או להחליף את תוכנה.

 2. בחרו Layer ‏> ‏Video Layers ‏> ‏Replace Footage.
 3. בתיבת הדו-שיח Open, בחרו קובץ וידאו או רצף תמונות ולאחר מכן לחצו על Open.

תרגום וידאו

תרגום וידאו

ניתן לציין כיצד Photoshop יתרגם את ערוצי האלפא וקצב המסגרות של קובץ וידאו שפותחים או מייבאים.

 1. בחלונית Timeline‏ או Layers, בחרו את שכבת הווידאו שברצונכם לתרגם.

 2. בחרו Layer ‏> ‏Video Layers ‏> ‏Interpret Footage.
 3. בתיבת הדו-שיח Interpret Footage, בצעו את אחת מהפעולות הבאות:
  • לקביעת מאפייני ערוץ האלפא של שכבת הווידאו, בחרו באפשרות Alpha Channel. הווידאו חייב לכלול ערוץ אלפא כדי שאפשרות זו תהיה זמינה. אם בוחרים באפשרות Premultiplied-Matte, ניתן לציין את צבע המאט שבו הערוצים יוכפלו מראש.

  • לציון מספר מסגרות הווידאו שיוקרנו בשניה, הזינו Frame Rate.

  • לניהול צבע של מסגרות או תמונות בשכבת וידאו, בחרו פרופיל מתפריט Color Profile.

תרגום ערוץ אלפא בווידאו וברצפי תמונות

וידאו ורצפי תמונות עם ערוצי אלפא יכולים להיות ישרים או מוכפלים מראש. אם אתם עובדים עם וידאו או עם רצף תמונות שמכיל ערוצי אלפא, חשוב לציין כיצד Photoshop יתרגם את ערוץ האלפא להשגת התוצאות הרצויות. בשעת שילוב וידאו או תמונות מוכפלים מראש במסמך עם צבעי רקע מסוימים, עלולות להופיע הילות בלתי רצויות. ניתן לציין צבע מאט כדי למזג (להכפיל) את הפיקסלים השקופים למחצה עם צבע הרקע מבלי ליצור הילות.

Ignore

התעלמות מערוץ האלפא בווידאו.

Straight-Unmatted

תרגום ערוץ האלפא כשקיפות אלפא ישרה. בחרו באפשרות זו אם היישום ששימש ליצירת הווידאו אינו מכפיל מראש את ערוצי הצבע.

Premultiplied-Matte

משתמש בערוץ האלפא כדי לקבוע כמה צבע מאט לערבב בערוצי הצבע. במקרה הצורך, לחצו על דוגמית הצבע בתיבת הדו-שיח Interpret Footage כדי לציין את צבע המאט.

תמונה עם ערוצים שהוכפלו מראש ב- Photoshop
פריט עם ערוצים שהוכפלו מראש (למעלה) מופיע עם הילה שחורה כשהוא מעובד כ- Straight-Unmatted (למטה משמאל) כשהוא מעובד כ- Premultiplied-Matte כששחור נקבע כצבע הרקע, ההילה אינה מופיעה (למטה מימין).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת