מדריך למשתמש ביטול

Known issues in Premiere Pro

 1. Adobe Premiere Pro User Guide
 2. Beta releases
  1. Beta Program Overview
  2. Premiere Pro Beta Home
  3. Beta features
   1. New Spectrum UI
   2. Free stock audio from Adobe Stock 
 3. Getting started
  1. Get started with Adobe Premiere Pro
  2. What's new in Premiere Pro
  3. Best practices for updating Premiere Pro
  4. Keyboard shortcuts in Premiere Pro
  5. Accessibility in Premiere Pro
  6. Frequently asked questions
  7. Release notes
 4. Hardware and operating system requirements
  1. Hardware recommendations
  2. System requirements
  3. GPU and GPU Driver requirements
  4. GPU Accelerated Rendering & Hardware Encoding/Decoding
 5. Creating projects
  1. Start a new project
  2. Open projects
  3. Move and delete projects
  4. Work with multiple open projects
  5. Work with Project Shortcuts
  6. Backward compatibility of Premiere Pro projects
  7. Open and edit Premiere Rush projects in Premiere Pro
  8. Best Practices: Create your own project templates
 6. Workspaces and workflows
  1. Workspaces
  2. Import and export FAQs
  3. Working with Panels
  4. Windows touch and gesture controls
  5. Use Premiere Pro in a dual-monitor setup
 7. Frame.io
  1. Install and activate Frame.io
  2. Use Frame.io with Premiere Pro and After Effects
  3. Integrate Adobe Workfront and Frame.io
  4. Share for review with Frame.io
  5. Invite collaborators to co-edit a project
  6. Frequently asked questions
 8. Import media
  1. Importing
   1. Transfer files
   2. Importing still images
   3. Importing digital audio
  2. Importing from Avid or Final Cut
   1. Importing AAF project files from Avid Media Composer
   2. Importing XML project files from Final Cut Pro 7 and Final Cut Pro X
  3. File formats
   1. Supported file formats
   2. Support for Blackmagic RAW
  4. Working with timecode
 9. Editing
  1. Edit video
  2. Sequences
   1. Create and change sequences
   2. Set In and Out points in the Source Monitor
   3. Add clips to sequences
   4. Rearrange and move clips
   5. Find, select, and group clips in a sequence
   6. Remove clips from a sequence
   7. Change sequence settings
   8. Edit from sequences loaded into the Source Monitor
   9. Simplify sequences
   10. Rendering and previewing sequences
   11. Working with markers
   12. Source patching and track targeting
   13. Scene edit detection
  3. Cut and trim clips
   1. Split or cut clips
   2. Trim clips
   3. Edit in Trim mode
   4. Perform J cuts and L cuts
   5. Create and play clips
   6. Adjust Trimming and Playback preferences
  4. Video
   1. Synchronizing audio and video with Merge Clips
   2. Render and replace media
   3. Undo, history, and events
   4. Freeze and hold frames
   5. Working with aspect ratios
  5. Audio
   1. Overview of audio in Premiere Pro
   2. Edit audio clips in the Source Monitor
   3. Audio Track Mixer
   4. Adjusting volume levels
   5. Edit, repair, and improve audio using Essential Sound panel
   6. Enhance Speech
   7. Enhance Speech FAQs
   8. Audio Category Tagging
   9. Automatically duck audio
   10. Remix audio
   11. Monitor clip volume and pan using Audio Clip Mixer
   12. Audio balancing and panning
   13. Advanced Audio - Submixes, downmixing, and routing
   14. Audio effects and transitions
   15. Working with audio transitions
   16. Apply effects to audio
   17. Measure audio using the Loudness Radar effect
   18. Recording audio mixes
   19. Editing audio in the timeline
   20. Audio channel mapping in Premiere Pro
   21. Use Adobe Stock audio in Premiere Pro
  6. Text-Based Editing
   1. Text-Based Editing
   2. Text-Based Editing FAQs
  7. Advanced editing
   1. Multi-camera editing workflow
   2. Editing VR
  8. Best Practices
   1. Best Practices: Mix audio faster
   2. Best Practices: Editing efficiently
   3. Editing workflows for feature films
 10. Video Effects and Transitions
  1. Overview of video effects and transitions
  2. Effects
   1. Types of effects in Premiere Pro
   2. Apply and remove effects
   3. Effect presets
   4. Metadata effect in Premiere Pro
   5. Automatically reframe video for different social media channels
   6. Color correction effects
   7. Effects Manager
   8. Change duration and speed of clips
   9. Adjustment Layers
   10. Stabilize footage
  3. Transitions
   1. Applying transitions in Premiere Pro
   2. Modifying and customizing transitions
   3. Morph Cut
 11. Titles, Graphics, and Captions    
  1. Overview of the Essential Graphics panel
  2. Graphics and Titles
   1. Create a title
   2. Linked and Track Styles
   3. Working with style browser
  3. Graphics
   1. Create a shape
   2. Draw with the Pen tool
   3. Align and distribute objects
   4. Change the appearance of text and shapes
   5. Apply gradients
   6. Add Responsive Design features to your graphics
   7. Install and use Motion Graphics templates
   8. Replace images or videos in Motion Graphics templates
   9. Use data-driven Motion Graphics templates
  4. Captions
   1. Speech to Text
   2. Download language packs for transcription
   3. Working with captions
   4. Check spelling and Find and Replace
   5. Export text
   6. Speech to Text FAQs
  5. Best Practices: Faster graphics workflows
  6. Retiring the Legacy Titler FAQs
  7. Upgrade Legacy titles to Source Graphics
 12. Fonts and emojis
  1. Color fonts
  2. Emojis
 13. Animation and Keyframing
  1. Adding, navigating, and setting keyframes
  2. Animating effects
  3. Use Motion effect to edit and animate clips
  4. Optimize keyframe automation
  5. Moving and copying keyframes
  6. Viewing and adjusting effects and keyframes
 14. Compositing
  1. Compositing, alpha channels, and adjusting clip opacity
  2. Masking and tracking
  3. Blending modes
 15. Color Correction and Grading
  1. Overview: Color workflows in Premiere Pro
  2. Color Settings
  3. Auto Color
  4. Get creative with color using Lumetri looks
  5. Adjust color using RGB and Hue Saturation Curves
  6. Correct and match colors between shots
  7. Using HSL Secondary controls in the Lumetri Color panel
  8. Create vignettes
  9. Looks and LUTs
  10. Lumetri scopes
  11. Display Color Management
  12. Timeline tone mapping
  13. HDR for broadcasters
  14. Enable DirectX HDR support
 16. Exporting media
  1. Export video
  2. Export Preset Manager
  3. Workflow and overview for exporting
  4. Quick export
  5. Exporting for the Web and mobile devices
  6. Export a still image
  7. Exporting projects for other applications
  8. Exporting OMF files for Pro Tools
  9. Export to Panasonic P2 format
  10. Export settings
   1. Export settings reference
   2. Basic Video Settings
   3. Encoding Settings
  11. Best Practices: Export faster
 17. Collaborative editing
  1. Collaboration in Premiere Pro
  2. Get started with collaborative video editing
  3. Create Team Projects
  4. Add and manage media in Team Projects
  5. Invite and manage collaborators
  6. Share and manage changes with collaborators
  7. View auto saves and versions of Team Projects
  8. Manage Team Projects
  9. Linked Team Projects
  10. Frequently asked questions
 18. Long form and Episodic workflows
  1. Long Form and Episodic Workflow Guide
  2. Using Productions
  3. How clips work across projects in a Production
  4. Best Practices: Working with Productions
 19. Working with other Adobe applications
  1. After Effects and Photoshop
  2. Dynamic Link
  3. Audition
  4. Prelude
 20. Organizing and Managing Assets
  1. Working in the Project panel
  2. Organize assets in the Project panel
  3. Playing assets
  4. Search assets
  5. Creative Cloud Libraries
  6. Sync Settings in Premiere Pro
  7. Consolidate, transcode, and archive projects
  8. Managing metadata
  9. Best Practices
   1. Best Practices: Learning from broadcast production
   2. Best Practices: Working with native formats
 21. Improving Performance and Troubleshooting
  1. Set preferences
  2. Reset and restore preferences
  3. Recovery Mode
  4. Working with Proxies
   1. Proxy overview
   2. Ingest and Proxy Workflow
  5. Check if your system is compatible with Premiere Pro
  6. Premiere Pro for Apple silicon
  7. Eliminate flicker
  8. Interlacing and field order
  9. Smart rendering
  10. Control surface support
  11. Best Practices: Working with native formats
  12. Knowledge Base
   1. Known issues
   2. Fixed issues
   3. Fix Premiere Pro crash issues
   4. Unable to migrate settings after updating Premiere Pro
   5. Green and pink video in Premiere Pro or Premiere Rush
   6. How do I manage the Media Cache in Premiere Pro?
   7. Fix errors when rendering or exporting
   8. Troubleshoot issues related to playback and performance in Premiere Pro
 22. Extensions and plugins
  1. Installing plugins and extensions in Premiere Pro
  2. Latest plugins from third-party developers
 23. Video and audio streaming
  1. Secure Reliable Transport (SRT)
 24. Monitoring Assets and Offline Media
  1. Monitoring assets
   1. Using the Source Monitor and Program Monitor
   2. Using the Reference Monitor
  2. Offline media
   1. Working with offline clips
   2. Creating clips for offline editing
   3. Relinking offline media

Find known issues and limitations in the latest release of Adobe Premiere Pro.

Known crash issues

on macOS versions before 13 (Ventura), Premiere Pro crashes at startup

The first time Premiere Pro, After Effects, and Media Encoder are launched after installing on older macOS operating systems (earlier than macOS 13 Ventura), a message stating Display surface initialization failed is presented, and the application then crashes. This failure will not happen again in subsequent launches of each application. Apple resolved this issue in macOS 13.

On Windows

We recommend that Windows users download and use NVIDIA drivers (version 531.41 or higher). This will resolve any crashing issues that may have been present with older drivers. For more information, see the NVIDIA documentation

To avoid crash on launch issues when using Remote Desktop on Windows with an AMD GPU, install the Auto-detect-updates from AMD to update the GPU drivers.

General known issues

Hardware Encoding issue on Windows systems having NVIDIA GeForce GTX 16xx GPUs

Issue: Hardware Encoding on Windows systems with GeForce GTX 1630, GeForce GTX 1650, or GeForce GTX 1650 Ti NVIDIA GPUs with driver version 551.61 may have corrupt frames.

Workaround: Update to NVIDIA Studio driver 551.86 or later to fix the issue.

ProRes RAW playback issues on Windows computers with an AMD GPU

Issue: On Windows computers using an AMD GPU (both integrated and discreet GPUs), ProRes RAW media does not play correctly. The error "ProRes RAW video could not be decoded." may appear during import and playback. The audio portion of the video may be audible, but no video appears during playback.

Workaround: Use software rendering: File > Project Settings > General. From the Renderer menu, choose Mercury Playback Engine Software Only.

Adobe and Apple are working on fixing this issue. 

Loading a large number of plug-ins takes a long time (only macOS) 

Issue: While loading a large number of plugins for the first time during startup, the application may seem to be non-responsive while initial loading is in progress. 

Workaround: Avoid aborting the application during this process because it will require those plugins to re-initialize again during launch. Clearing the plug-in cache will also require the initialization of the plugins. We are looking at ways to optimize this process in future versions.

Upgrade to macOS Sonoma (Version 14) leads to the video app failing on launch

Adobe video apps fail to launch on macOS Sonoma (version 14), and the following error message is displayed: Adobe Premiere Pro 2024 is damaged and can't be opened. You should move it to the Trash. This issue affects all versions of Adobe apps and isn't related to the new 2024 version update, so downgrading to 2023 versions will not resolve the issue. While Sonoma users are more likely to get this error, it may also appear if you use a previous macOS version.

June 2024 Release (Version 24.5)

 • Marker start and end handles could disappear for range markers in the Text panel if the marker range starts with the end of a pause and then Pauses in the Transcript View Options is unchecked.
 • When saving current caption settings as a preset, exporting the preset, and then importing the same preset, the saved style may not be retained.

March 2024 Release (Version 24.3)

 • Opening a project could remove leading zeros from a project item or track item name.

February 2024 Release (Version 24.2)

 • Premiere Pro can become unresponsive for short periods of time when working in sequences using Text-Based Editing. 
 • The Essential Graphics panel shows black thumbnails when the Windows user name has special characters. 
 • ARRI ALEXA 35 LOGC4 footages experiences a green shift in preview post render in M1-based devices. 
 • Proxies created with the default Custom resolution of 1280x720 selected are instead created at half resolution. To make 1280x720 proxies, set the width and height fields to any other value and then back to 1280x720. After doing this once, all future proxy creation should work as expected.

December 2023 Release (Version 24.1)

 • When moving the playhead off of a selected clip in the Timeline panel, the bounding box of that clip will still show in the Program Monitor until the clip is deselected. 
 • Black patches can be observed in output with Turbulent Displace effect on Windows Intel machines when the value of Antialiasing for Best Quality parameter is High. Similar artifacts can also be observed with Twirl, Basic 3D, and Corner Pin effects when rendered with Software.

Premiere Pro is impacted as Adobe Media Encoder crashes while attempting to copy-ingest some camera cards

Issue: Premiere Pro is impacted as it relies on Adobe Media Encoder for ingest, and Adobe Media Encoder is crashing when using the ingest-copy setting to import certain file structure camera cards such as ARRI, AVCHD, Canon XF, Panasonic P2, Canon RAW, XDCAM EX, or XDCAM HD. 

Workaround: Copy the camera card first, then import through the media browser with Ingest settings turned off.

October 2023 Release (Version 24.0)

OVERLAYS VIA TRANSMIT DO NOT WORK CORRECTLY DURING PLAYBACK

Issue: When the transmit overlays are enabled via the Enable overlays with Transmit and Enable overlays during playback settings (Wrench menu in Program monitor), the Transmit monitor might not display the video content correctly.

Workaround: Turn off  Enable overlays with Transmit to display the frames correctly. A partial workaround would be to use the metadata effect to display a subset of the overlay information.

August 2023 Release (Version 23.6)

The export function fails when trying to publish media directly from Premiere Pro to Twitter (X)

Issue: When a user attempts to publish media directly from Premiere Pro to Twitter (X), the export function fails, given recent changes at Twitter (X) and their APIs.

Workaround: This issue will be fixed in an upcoming release.

In older versions, you'll need to export media locally and publish through Twitter (X).

June 2023 Release (Version 23.5)

ARRIRAW files from the ALEXA 35 cannot be played in Premiere Pro

Issue: ARRIRAW files from the ALEXA 35, using Software Update Package 1.1 or later, cannot be played in any version of Premiere Pro.

Workaround: The issue is now fixed in the v23.6 beta.

an exported HEVC file can be played, but cannot be scrubbed

Issue: When an HEVC file is exported, it can be played but faces issues when scrubbed forward to any point in the video.

Workaround: We'll let you know when a fix is available. But if you're experiencing this issue, you can test the fix in the v 23.6 Beta version.

Dynamic link compatibility issues

Issue: Using Dynamic Link between app versions of 23.5 with lower versions of 23.x causes rendering issues in Windows.

Resolution: If using Dynamic Link in version 23.x, we recommend that all app versions (Premiere Pro, After Effects, or AME) have 23.5 or higher installed. Since there is no version of Character Animator 23.5, this is a special case. If you're using Dynamic Link with Character Animator 23.1, ensure the other apps are not at version 23.5. Instead, they must be at 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, or 23.4.

May 2023 Release (Version 23.4)

Clips reset to the first frame after relinking in Text-Based Editing

Issue: When transcribed clips in a timeline are taken offline and relinked, clips shift and reset to the first frame. Effects, transitions, and speed changes can also be removed or impacted.

Resolution: Update to Premiere Pro 23.5 for a fix to this issue. If an update is not possible, follow this workaround:

If you get the media relinking dialog in 23.4 and have previously used transcription, close and don't save the project. Make a backup of your project file to be safe, and use one of these options:

 • Revert to Premiere Pro 23.3.
  • Open the Creative Cloud Desktop app. Select All Apps > Premiere Pro. Click on the three dots   and select Other versions.
 • Using XML.
  • Export XML (File > Export > Final Cut Pro XML) from the original system with properly connected media.
  • Import the XML into a new project on the new system and reconnect the media (Note: Not all aspects of the sequence will be reproduced by the XML).

Certain custom keyboard shortcuts are reset to default

Issue: Certain custom keyboard shortcuts reset to their default value on the first launch after updating to 23.4 or on the next launch after customization when using 23.4.

Workaround: We'll let you know when a fix is available. But if you're experiencing this issue, use one of these options:

 • Launch with the default set, set up and save your custom keyboard, and switch back to default before quitting. After Premiere Pro is up and running, you can switch to your custom shortcut set.
 • Revert to Premiere Pro 23.3.
 • Make a backup of your keyboard shortcut file. You can do this before updating to 23.4 or when your keyboard is set up the way you like it in 23.4.

April (Version 23.3) and February (Version 23.2)

Export mode fails to load in Premiere Pro 23.2 and 23.3

Export mode fails to load and prevents exporting.  A loading spinner is shown, but the Export mode fails to load.  Selecting File > Export > Media or using the keyboard shortcut (Cmd + /Ctrl + M), there is no result; you stay in Edit mode.  In these situations, exports won’t work in Premiere Pro.  In this state, Quick Export also fails to function.  This issue is known to affect Premiere Pro versions 23.2 and 23.3 on macOS and Windows.

If you are experiencing this issue, follow the workarounds posted here to get your export completed.

February 2023 Update (Version 23.2)

Playing Apple ProRes RAW after updating to NVIDIA’s latest drivers

Issue: There is a known issue with the latest NVIDIA game-ready drivers when running Adobe applications on machines with NVIDIA cards, which can cause Apple ProRes RAW playback to show black frames.

Workaround:

 • With Premiere Pro, update to driver version 528.24 or higher. If that isn't possible, revert to the older version, 528.49.
 • With After Effects or Media Encoder, no NVIDIA driver fix is available yet. It's recommended to roll back to the older version, 528.49.

December 2022 Release (Version 23.1)

Export issue for H.264 and HEVC with Premiere Pro 23.1

Issue: An issue affecting H.264 and HEVC or H.265 exports on Windows with Premiere Pro 23.1.

The issue impacts H.264 and HEVC or H.265 exports to folders with names that use double-byte characters, such as Chinese, Japanese, Korean, or extended ASCII characters, like accents and umlauts.

Affected users will see this message: “File importer detected an inconsistency in the file structure of %filename.mp4%. Reading and writing this file’s metadata (XMP) has been disabled.”

Workaround: We'll let you know when a fix is available. But if you're experiencing this issue, use one of these options:

 • Choose an export destination folder that uses only single-byte ASCII English characters (no accents, umlauts, etc.).
 • Export to a different format, such as Apple ProRes.
 • For H.264 exports only: Disable hardware-accelerated encoding.

October 2022 Release (Version 23.0)

Issue with the Font Sync in Premiere Pro on macOS Ventura 13

Issue: The MOGRT gets applied, but the font never syncs because Creative Cloud login items were disabled, and Premiere Pro did not enable Core Sync items at the app launch.

Workaround: Open the Creative Cloud Desktop app, then go back into Premiere Pro and let the font sync.

For more details, see Fix login item issues for Adobe Creative Cloud on macOS Ventura.

Issue with imported AAF files with multitrack audio on Apple silicon

Result: While on Apple silicon, importing an AAF file with multi-channel audio, represented as multi-mono audio, will stutter during playback. 

Expected:  The file instance imported via AAF should play as well as the file instance that was directly imported.

Workaround: Use PPro Win or PPro on Mac Intel.

Unable to select Video Rendering and Effects options on Windows devices with Intel GPU and NVIDIA Graphic cards

Issue: You are unable to select from the Use options from the Video Rendering and Effects dropdown because it is greyed out. Or, if you open any project that uses OpenCL or CUDA, you get an error message - "Mercury Playback Engine is not available."

Workaround: When OpenCL™ and OpenGL® Compatibility Pack is installed, it adds another implementation of OpenCL to the machine, along with one by Microsoft, and NVIDIA is by default chosen as an OpenCL device.

If OpenCL™ and OpenGL® Compatibility Pack is installed, we recommend you remove the compatibility pack. Go to Settings > Apps > Apps & features > OpenCL™ and OpenGL® Compatibility Pack > Uninstall.

The compatibility pack is a backup implementation designed for ARM devices, thus, should not impact other installed applications.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט