מדריך למשתמש ביטול

Media Replacement in Motion Graphics templates

 1. Adobe Premiere Pro User Guide
 2. Beta releases
  1. Beta Program Overview
  2. Premiere Pro Beta Home
  3. Beta features
   1. Share for review with Frame.io
   2. Invite collaborators to co-edit a project
 3. Getting started
  1. Get started with Adobe Premiere Pro
  2. What's new in Premiere Pro
  3. Best practices for updating Premiere Pro
  4. Keyboard shortcuts in Premiere Pro
  5. Accessibility in Premiere Pro
  6. Frequently asked questions
  7. Release notes
 4. Hardware and operating system requirements
  1. Hardware recommendations
  2. System requirements
  3. GPU and GPU Driver requirements
  4. GPU Accelerated Rendering & Hardware Encoding/Decoding
 5. Creating projects
  1. Start a new project
  2. Open projects
  3. Move and delete projects
  4. Work with multiple open projects
  5. Work with Project Shortcuts
  6. Backward compatibility of Premiere Pro projects
  7. Open and edit Premiere Rush projects in Premiere Pro
  8. Best Practices: Create your own project templates
 6. Workspaces and workflows
  1. Workspaces
  2. Import and export FAQs
  3. Working with Panels
  4. Windows touch and gesture controls
  5. Use Premiere Pro in a dual-monitor setup
 7. Frame.io
  1. Install and activate Frame.io
  2. Use Frame.io with Premiere Pro and After Effects
  3. Integrate Adobe Workfront and Frame.io
  4. Frequently asked questions
 8. Import media
  1. Importing
   1. Transfer files
   2. Importing still images
   3. Importing digital audio
  2. Importing from Avid or Final Cut
   1. Importing AAF project files from Avid Media Composer
   2. Importing XML project files from Final Cut Pro 7 and Final Cut Pro X
  3. File formats
   1. Supported file formats
   2. Support for Blackmagic RAW
  4. Working with timecode
 9. Editing
  1. Edit video
  2. Sequences
   1. Create and change sequences
   2. Set In and Out points in the Source Monitor
   3. Add clips to sequences
   4. Rearrange and move clips
   5. Find, select, and group clips in a sequence
   6. Remove clips from a sequence
   7. Change sequence settings
   8. Edit from sequences loaded into the Source Monitor
   9. Simplify sequences
   10. Rendering and previewing sequences
   11. Working with markers
   12. Source patching and track targeting
   13. Scene edit detection
  3. Cut and trim clips
   1. Split or cut clips
   2. Trim clips
   3. Edit in Trim mode
   4. Perform J cuts and L cuts
   5. Create and play clips
   6. Adjust Trimming and Playback preferences
  4. Video
   1. Synchronizing audio and video with Merge Clips
   2. Render and replace media
   3. Undo, history, and events
   4. Freeze and hold frames
   5. Working with aspect ratios
  5. Audio
   1. Overview of audio in Premiere Pro
   2. Edit audio clips in the Source Monitor
   3. Audio Track Mixer
   4. Adjusting volume levels
   5. Edit, repair, and improve audio using Essential Sound panel
   6. Enhance Speech
   7. Enhance Speech FAQs
   8. Audio Category Tagging
   9. Automatically duck audio
   10. Remix audio
   11. Monitor clip volume and pan using Audio Clip Mixer
   12. Audio balancing and panning
   13. Advanced Audio - Submixes, downmixing, and routing
   14. Audio effects and transitions
   15. Working with audio transitions
   16. Apply effects to audio
   17. Measure audio using the Loudness Radar effect
   18. Recording audio mixes
   19. Editing audio in the timeline
   20. Audio channel mapping in Premiere Pro
   21. Use Adobe Stock audio in Premiere Pro
  6. Text-Based Editing
   1. Text-Based Editing
   2. Text-Based Editing FAQs
  7. Advanced editing
   1. Multi-camera editing workflow
   2. Set up and use Head Mounted Display for immersive video in Premiere Pro
   3. Editing VR
  8. Best Practices
   1. Best Practices: Mix audio faster
   2. Best Practices: Editing efficiently
   3. Editing workflows for feature films
 10. Video Effects and Transitions
  1. Overview of video effects and transitions
  2. Effects
   1. Types of effects in Premiere Pro
   2. Apply and remove effects
   3. Effect presets
   4. Metadata effect in Premiere Pro
   5. Automatically reframe video for different social media channels
   6. Color correction effects
   7. Effects Manager
   8. Change duration and speed of clips
   9. Adjustment Layers
   10. Stabilize footage
  3. Transitions
   1. Applying transitions in Premiere Pro
   2. Modifying and customizing transitions
   3. Morph Cut
 11. Titles, Graphics, and Captions    
  1. Overview of the Essential Graphics panel
  2. Graphics and Titles
   1. Create a title
   2. Linked and Track Styles
   3. Working with style browser
  3. Graphics
   1. Create a shape
   2. Draw with the Pen tool
   3. Align and distribute objects
   4. Change the appearance of text and shapes
   5. Apply gradients
   6. Add Responsive Design features to your graphics
   7. Install and use Motion Graphics templates
   8. Replace images or videos in Motion Graphics templates
   9. Use data-driven Motion Graphics templates
  4. Captions
   1. Speech to Text
   2. Download language packs for transcription
   3. Working with captions
   4. Check spelling and Find and Replace
   5. Export text
   6. Speech to Text FAQs
  5. Best Practices: Faster graphics workflows
  6. Retiring the Legacy Titler FAQs
  7. Upgrade Legacy titles to Source Graphics
 12. Fonts and emojis
  1. Color fonts
  2. Emojis
 13. Animation and Keyframing
  1. Adding, navigating, and setting keyframes
  2. Animating effects
  3. Use Motion effect to edit and animate clips
  4. Optimize keyframe automation
  5. Moving and copying keyframes
  6. Viewing and adjusting effects and keyframes
 14. Compositing
  1. Compositing, alpha channels, and adjusting clip opacity
  2. Masking and tracking
  3. Blending modes
 15. Color Correction and Grading
  1. Overview: Color workflows in Premiere Pro
  2. Color Settings
  3. Auto Color
  4. Get creative with color using Lumetri looks
  5. Adjust color using RGB and Hue Saturation Curves
  6. Correct and match colors between shots
  7. Using HSL Secondary controls in the Lumetri Color panel
  8. Create vignettes
  9. Looks and LUTs
  10. Lumetri scopes
  11. Display Color Management
  12. Timeline tone mapping
  13. HDR for broadcasters
  14. Enable DirectX HDR support
 16. Exporting media
  1. Export video
  2. Export Preset Manager
  3. Workflow and overview for exporting
  4. Quick export
  5. Exporting for the Web and mobile devices
  6. Export a still image
  7. Exporting projects for other applications
  8. Exporting OMF files for Pro Tools
  9. Export to Panasonic P2 format
  10. Export settings
   1. Export settings reference
   2. Basic Video Settings
   3. Encoding Settings
  11. Best Practices: Export faster
 17. Collaborative editing
  1. Collaboration in Premiere Pro
  2. Get started with collaborative video editing
  3. Create Team Projects
  4. Add and manage media in Team Projects
  5. Invite and manage collaborators
  6. Share and manage changes with collaborators
  7. View auto saves and versions of Team Projects
  8. Manage Team Projects
  9. Linked Team Projects
  10. Frequently asked questions
 18. Long form and Episodic workflows
  1. Long Form and Episodic Workflow Guide
  2. Using Productions
  3. How clips work across projects in a Production
  4. Best Practices: Working with Productions
 19. Working with other Adobe applications
  1. After Effects and Photoshop
  2. Dynamic Link
  3. Audition
  4. Prelude
 20. Organizing and Managing Assets
  1. Working in the Project panel
  2. Organize assets in the Project panel
  3. Playing assets
  4. Search assets
  5. Creative Cloud Libraries
  6. Sync Settings in Premiere Pro
  7. Consolidate, transcode, and archive projects
  8. Managing metadata
  9. Best Practices
   1. Best Practices: Learning from broadcast production
   2. Best Practices: Working with native formats
 21. Improving Performance and Troubleshooting
  1. Set preferences
  2. Reset and restore preferences
  3. Recovery Mode
  4. Working with Proxies
   1. Proxy overview
   2. Ingest and Proxy Workflow
  5. Check if your system is compatible with Premiere Pro
  6. Premiere Pro for Apple silicon
  7. Eliminate flicker
  8. Interlacing and field order
  9. Smart rendering
  10. Control surface support
  11. Best Practices: Working with native formats
  12. Knowledge Base
   1. Known issues
   2. Fixed issues
   3. Fix Premiere Pro crash issues
   4. Unable to migrate settings after updating Premiere Pro
   5. Green and pink video in Premiere Pro or Premiere Rush
   6. How do I manage the Media Cache in Premiere Pro?
   7. Fix errors when rendering or exporting
   8. Troubleshoot issues related to playback and performance in Premiere Pro
 22. Extensions and plugins
  1. Installing plugins and extensions in Premiere Pro
  2. Latest plugins from third-party developers
 23. Video and audio streaming
  1. Secure Reliable Transport (SRT)
 24. Monitoring Assets and Offline Media
  1. Monitoring assets
   1. Using the Source Monitor and Program Monitor
   2. Using the Reference Monitor
  2. Offline media
   1. Working with offline clips
   2. Creating clips for offline editing
   3. Relinking offline media

Motion Graphics templates allow you to add customizable graphics, animations, and visual treatments to video. Learn how to swap out specified media within a template.

 If Media Replacement is enabled within a Motion Graphics template, you can swap out specified media, such as a graphic or video clip.

Media Replacement in Motion Graphics templates

Motion Graphics templates (MOGRTs) are the quickest way to to add customized graphics and animations to videos, without having to build them from scratch. MOGRTs give you the structure of an existing design and the creative freedom to customize it for your own content.

Use the slider in the image below to see an example of a MOGRT with Media Replacement. In this case the MOGRT allows the users to swap out two pieces of media: background video and the foreground graphic.

A Media Replacement Motion Graphics template created in After Effects and brought in to Premiere Pro
Motion Graphics template customized in Premiere Pro

Where do I get Motion Graphics templates?

There are three ways to create or source a MOGRT.

1. After Effects users can author MOGRTs for use in Premiere Pro. These can be quite advanced. 

2. Premiere Pro users can create their own animations and graphics and save them as customizable MOGRTs.

3. You can source professionally designed MOGRTs on Adobe Stock, right inside Premiere Pro. This is usually the fastest way to get started with MOGRTs.

For more information, see:

Using Media Replacement

 1. Searching for a Media replacement MOGRT
  Searching for a Media replacement MOGRT

  In Premiere Pro, open the Essential Graphics panel (Window > Essential Graphics) and drag a MOGRT with Media Replacement on to your timeline.

   You can find MOGRTs with Media Replacement by searching for media replacement. Other search terms will also work such as placeholder or configurable.

 2. Motion Graphics template with two Media Replacement options
  Motion Graphics template with two Media Replacement options

  A. Replaceable logo graphic B. Replaceable background 

  Select the template in the timeline. The editable parameters for the MOGRT open in the Essential Graphics panel, including thumbnails for replaceable media.

   The options to replace media vary slightly depending on how the MOGRT was designed.

 3. There are two ways to replace media in a MOGRT:

  • Drag the media asset (graphic, still image, video) from the Project panel or the Media Browser and drop it on the thumbnail. You can also drag media assets from the macOS Finder or Windows Explorer onto the thumbnail. Premiere Pro automatically adds the asset to your project.
  • Click the Hamburger menu next to the replaceable media thumbnail and click Replace from Finder. Navigate to the saved media location and select it. The MOGRT will update with the new media and the asset will be added to your Premiere Pro project.
 4. For MOGRTs with multiple Media Replacement controls you can drag multiple clips at once.

  You can also swap the order of the media when there are multiple Media Replacement controls by dragging one thumbnail onto another.

Edit media

After you replace the media in the MOGRT, you can use the controls underneath the thumbnail in the Essential Graphics panel to adjust position, scale and rotation and to add a time offset (such as, adjusting the start time of a video within a MOGRT) to your media. 

Scale to fill

This option scales the media to completely fill the the frame of the Media Replacement control without distortion by cropping the media as needed at the top/ bottom or sides. 

Scale to fit

This option scales the media to fit within the frame of the Media Replacement control
without any distortion or cropping. Black bars may be added to the top and bottom (letter-box) or sides (pillar-box) as needed.

Stretch to fill

This option stretches the media to completely fill the frame with no cropping.  Distortions may be visible if there is a big difference in the frame size.

No scale

The original resolution of the media is retained.

Editing media properties
Editing media properties

You can also adjust the height and width, position, angle, and time offset by tweaking the parameters displayed in this image.

Apply complex edits to replaced media

You can also apply more complex custom edits to your replaced media (such as effects).

 1. Open the embedded sequence by double-clicking on the thumbnail. 

  You can also click Open in Timeline in the hamburger menu of the Media Replacement control to open the embedded sequence.

  Open replaced media in timeline to edit it further
  Open replaced media in timeline to edit it further

 2. Edit the video like you would edit any other sequence. Some edits you can do are applying effects, adding audio, or additional images on the timeline.

   Depending on the sequence that you are working with, you may see diagonal stripes on the timeline. These stripes indicate that there are frames outside the in/out range of the original media.

  Diagonal stripes on the timeline
  Diagonal stripes on the timeline

  These lines are not indicative of any errors. They just indicate that the sequence is longer than the MOGRT. If you have applied a time offset, these diagonal stripes also appear at the start indicating the offset period.

 3. When there is no track item selected, the Program Monitor shows a widget that allows you to directly manipulate the position, scale and rotation. Any changes you make to the sequence using this widget is applied to the entire sequence.

 4. Exiting the embedded sequence
  Exiting the embedded sequence

  After completing your changes, you can edit the embedded sequence by double-clicking the sequence on the timeline, and then clicking CLOSE on the Essential Graphics panel. 

Try it out!

Download this sample MOGRT and try replacing the logo and the background.

הורד

What else can I do with MOGRTs?

Do you know you can also quickly and accurately customize bar charts, line graphs, and more in MOGRTs? Learn more on how to work with data-driven MOGRTs.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט