מדריך למשתמש ביטול

Modifying and customizing transitions

 1. Adobe Premiere Pro User Guide
 2. Beta releases
  1. Beta Program Overview
  2. Premiere Pro Beta Home
  3. Beta features
   1. New Spectrum UI
   2. Free stock audio from Adobe Stock 
 3. Getting started
  1. Get started with Adobe Premiere Pro
  2. What's new in Premiere Pro
  3. Best practices for updating Premiere Pro
  4. Keyboard shortcuts in Premiere Pro
  5. Accessibility in Premiere Pro
  6. Frequently asked questions
  7. Release notes
 4. Hardware and operating system requirements
  1. Hardware recommendations
  2. System requirements
  3. GPU and GPU Driver requirements
  4. GPU Accelerated Rendering & Hardware Encoding/Decoding
 5. Creating projects
  1. Start a new project
  2. Open projects
  3. Move and delete projects
  4. Work with multiple open projects
  5. Work with Project Shortcuts
  6. Backward compatibility of Premiere Pro projects
  7. Open and edit Premiere Rush projects in Premiere Pro
  8. Best Practices: Create your own project templates
 6. Workspaces and workflows
  1. Workspaces
  2. Import and export FAQs
  3. Working with Panels
  4. Windows touch and gesture controls
  5. Use Premiere Pro in a dual-monitor setup
 7. Frame.io
  1. Install and activate Frame.io
  2. Use Frame.io with Premiere Pro and After Effects
  3. Integrate Adobe Workfront and Frame.io
  4. Share for review with Frame.io
  5. Invite collaborators to co-edit a project
  6. Frequently asked questions
 8. Import media
  1. Importing
   1. Transfer files
   2. Importing still images
   3. Importing digital audio
  2. Importing from Avid or Final Cut
   1. Importing AAF project files from Avid Media Composer
   2. Importing XML project files from Final Cut Pro 7 and Final Cut Pro X
  3. File formats
   1. Supported file formats
   2. Support for Blackmagic RAW
  4. Working with timecode
 9. Editing
  1. Edit video
  2. Sequences
   1. Create and change sequences
   2. Set In and Out points in the Source Monitor
   3. Add clips to sequences
   4. Rearrange and move clips
   5. Find, select, and group clips in a sequence
   6. Remove clips from a sequence
   7. Change sequence settings
   8. Edit from sequences loaded into the Source Monitor
   9. Simplify sequences
   10. Rendering and previewing sequences
   11. Working with markers
   12. Source patching and track targeting
   13. Scene edit detection
  3. Cut and trim clips
   1. Split or cut clips
   2. Trim clips
   3. Edit in Trim mode
   4. Perform J cuts and L cuts
   5. Create and play clips
   6. Adjust Trimming and Playback preferences
  4. Video
   1. Synchronizing audio and video with Merge Clips
   2. Render and replace media
   3. Undo, history, and events
   4. Freeze and hold frames
   5. Working with aspect ratios
  5. Audio
   1. Overview of audio in Premiere Pro
   2. Edit audio clips in the Source Monitor
   3. Audio Track Mixer
   4. Adjusting volume levels
   5. Edit, repair, and improve audio using Essential Sound panel
   6. Enhance Speech
   7. Enhance Speech FAQs
   8. Audio Category Tagging
   9. Automatically duck audio
   10. Remix audio
   11. Monitor clip volume and pan using Audio Clip Mixer
   12. Audio balancing and panning
   13. Advanced Audio - Submixes, downmixing, and routing
   14. Audio effects and transitions
   15. Working with audio transitions
   16. Apply effects to audio
   17. Measure audio using the Loudness Radar effect
   18. Recording audio mixes
   19. Editing audio in the timeline
   20. Audio channel mapping in Premiere Pro
   21. Use Adobe Stock audio in Premiere Pro
  6. Text-Based Editing
   1. Text-Based Editing
   2. Text-Based Editing FAQs
  7. Advanced editing
   1. Multi-camera editing workflow
   2. Editing VR
  8. Best Practices
   1. Best Practices: Mix audio faster
   2. Best Practices: Editing efficiently
   3. Editing workflows for feature films
 10. Video Effects and Transitions
  1. Overview of video effects and transitions
  2. Effects
   1. Types of effects in Premiere Pro
   2. Apply and remove effects
   3. Effect presets
   4. Metadata effect in Premiere Pro
   5. Automatically reframe video for different social media channels
   6. Color correction effects
   7. Effects Manager
   8. Change duration and speed of clips
   9. Adjustment Layers
   10. Stabilize footage
  3. Transitions
   1. Applying transitions in Premiere Pro
   2. Modifying and customizing transitions
   3. Morph Cut
 11. Titles, Graphics, and Captions    
  1. Overview of the Essential Graphics panel
  2. Graphics and Titles
   1. Create a title
   2. Linked and Track Styles
   3. Working with style browser
  3. Graphics
   1. Create a shape
   2. Draw with the Pen tool
   3. Align and distribute objects
   4. Change the appearance of text and shapes
   5. Apply gradients
   6. Add Responsive Design features to your graphics
   7. Install and use Motion Graphics templates
   8. Replace images or videos in Motion Graphics templates
   9. Use data-driven Motion Graphics templates
  4. Captions
   1. Speech to Text
   2. Download language packs for transcription
   3. Working with captions
   4. Check spelling and Find and Replace
   5. Export text
   6. Speech to Text FAQs
  5. Best Practices: Faster graphics workflows
  6. Retiring the Legacy Titler FAQs
  7. Upgrade Legacy titles to Source Graphics
 12. Fonts and emojis
  1. Color fonts
  2. Emojis
 13. Animation and Keyframing
  1. Adding, navigating, and setting keyframes
  2. Animating effects
  3. Use Motion effect to edit and animate clips
  4. Optimize keyframe automation
  5. Moving and copying keyframes
  6. Viewing and adjusting effects and keyframes
 14. Compositing
  1. Compositing, alpha channels, and adjusting clip opacity
  2. Masking and tracking
  3. Blending modes
 15. Color Correction and Grading
  1. Overview: Color workflows in Premiere Pro
  2. Color Settings
  3. Auto Color
  4. Get creative with color using Lumetri looks
  5. Adjust color using RGB and Hue Saturation Curves
  6. Correct and match colors between shots
  7. Using HSL Secondary controls in the Lumetri Color panel
  8. Create vignettes
  9. Looks and LUTs
  10. Lumetri scopes
  11. Display Color Management
  12. Timeline tone mapping
  13. HDR for broadcasters
  14. Enable DirectX HDR support
 16. Exporting media
  1. Export video
  2. Export Preset Manager
  3. Workflow and overview for exporting
  4. Quick export
  5. Exporting for the Web and mobile devices
  6. Export a still image
  7. Exporting projects for other applications
  8. Exporting OMF files for Pro Tools
  9. Export to Panasonic P2 format
  10. Export settings
   1. Export settings reference
   2. Basic Video Settings
   3. Encoding Settings
  11. Best Practices: Export faster
 17. Collaborative editing
  1. Collaboration in Premiere Pro
  2. Get started with collaborative video editing
  3. Create Team Projects
  4. Add and manage media in Team Projects
  5. Invite and manage collaborators
  6. Share and manage changes with collaborators
  7. View auto saves and versions of Team Projects
  8. Manage Team Projects
  9. Linked Team Projects
  10. Frequently asked questions
 18. Long form and Episodic workflows
  1. Long Form and Episodic Workflow Guide
  2. Using Productions
  3. How clips work across projects in a Production
  4. Best Practices: Working with Productions
 19. Working with other Adobe applications
  1. After Effects and Photoshop
  2. Dynamic Link
  3. Audition
  4. Prelude
 20. Organizing and Managing Assets
  1. Working in the Project panel
  2. Organize assets in the Project panel
  3. Playing assets
  4. Search assets
  5. Creative Cloud Libraries
  6. Sync Settings in Premiere Pro
  7. Consolidate, transcode, and archive projects
  8. Managing metadata
  9. Best Practices
   1. Best Practices: Learning from broadcast production
   2. Best Practices: Working with native formats
 21. Improving Performance and Troubleshooting
  1. Set preferences
  2. Reset and restore preferences
  3. Recovery Mode
  4. Working with Proxies
   1. Proxy overview
   2. Ingest and Proxy Workflow
  5. Check if your system is compatible with Premiere Pro
  6. Premiere Pro for Apple silicon
  7. Eliminate flicker
  8. Interlacing and field order
  9. Smart rendering
  10. Control surface support
  11. Best Practices: Working with native formats
  12. Knowledge Base
   1. Known issues
   2. Fixed issues
   3. Fix Premiere Pro crash issues
   4. Unable to migrate settings after updating Premiere Pro
   5. Green and pink video in Premiere Pro or Premiere Rush
   6. How do I manage the Media Cache in Premiere Pro?
   7. Fix errors when rendering or exporting
   8. Troubleshoot issues related to playback and performance in Premiere Pro
 22. Extensions and plugins
  1. Installing plugins and extensions in Premiere Pro
  2. Latest plugins from third-party developers
 23. Video and audio streaming
  1. Secure Reliable Transport (SRT)
 24. Monitoring Assets and Offline Media
  1. Monitoring assets
   1. Using the Source Monitor and Program Monitor
   2. Using the Reference Monitor
  2. Offline media
   1. Working with offline clips
   2. Creating clips for offline editing
   3. Relinking offline media

Learn how to modify and customize transitions in the Premiere Pro Effect Controls panel and timeline.

Display transitions in the Effect Controls panel

You can use the Effect Controls panel to change settings for a transition you placed in a sequence. Transition settings vary for different transition. For more information, see Change transition settings.

In the Effect Controls panel, the adjoining clips and transition are displayed in A-roll/B-roll format.

Transitions in the Effect Controls panel

 

A. Play The Transition button
B. Transition preview
C. Edge selector
D. Clip previews
E. Start and End sliders
F. Transition settings
G. Clip A (first clip)
H. Transition
I. Clip B (second clip)
J. Current-time indicator

 • To open the transition in the Effects control panel, click the transition in the Timeline panel.
 • To preview the transition in the Effect Controls panel, click the Play The Transition button. This doesn’t affect the Program Monitor.
 • To view frames from the actual clip or clips in the Effect Controls panel, select the Show Actual Sources checkbox.
הערה:

Keyframes cannot be used with transitions. For transitions, the Timeline View in the Effect Controls panel is used for adjusting transition alignment and duration.  

Align transitions

A transition does not need to be centered or strictly aligned to the cut. You can drag the transition to reposition it over the cut as desired in the Timeline panel. You can also change the alignment of a transition using the Effect Controls panel.

הערה:

You can’t change a double-sided transition into a single-sided transition. If you realign a double-sided transition to the start or end of a clip, it will use handles from the adjacent clip.

Align a transition in the Timeline panel

Dragging the transition in the Timeline panel to reposition it
Dragging the transition in the Timeline panel to reposition it

To align a transition using the Timeline panel, do the following:

 1. In the Timeline panel, zoom in to see the transition clearly.
 2. Drag the transition over the cut to reposition it.

Align a transition using the Effect Controls panel

 1. To open a transition in the Effect Controls panel, click the transition in the Timeline panel.

 2. Do one of the following:

  • Choose an option from the Alignment menu:

  Center At Cut or Custom Start: The transition’s start and end points move equally in opposite directions.
  Start At Cut: Only the end of the transition moves.
  End At Cut: Only the beginning of the transition moves.

  • In the Effect Controls time ruler, position the pointer over the center of the transition until the Slide Transition icon appears. Drag the transition as desired. For finer control, magnify the time ruler.
  Align a transition using the Effect Controls panel
  Align a transition using the Effect Controls panel

הערה:

You can also choose an option from the Alignment menu in the Effect Controls panel. Custom Start appears as an option in the Alignment field only when you drag the transition to a custom location over the cut.  

Move a cut and transition together

You can adjust the location of the cut in the Effect Controls panel. Moving the cut line changes the In and Out points of the clips but does not affect the length of the movie. As you move the cut, the transition moves with it.

 1. To open the transition in the Effect Controls panel, click the transition in the Timeline panel.

 2. In the Effect Controls time ruler, position the pointer over the transition, placing it on the thin vertical line that marks the cut. The pointer changes from the Slide Transition icon to the Ripple Edit icon .

 3. Drag the cut as desired. 

הערה:

You can’t move the cut beyond the end of a clip. If both clips do not have trimmed frames extending beyond the cut, you cannot reposition the cut.

Change transition duration

You can edit a transition’s duration in either the Timeline panel or the Effect Controls panel. The default duration for transitions is initially set to 1 second.

Lengthening a transition’s duration requires that one or both clips have enough trimmed frames to accommodate a longer transition. For more information, see Clip handles and transitions.

Change transition duration in the Timeline panel

To change a transition in the Timeline panel, do one of the following:

duration

In the Timeline panel, position the pointer over the end of the transition until the Trim-In icon  or the Trim-Out icon  appears; then drag.

duration

You can also double click the transition in the Timeline. A Set Transition Duration dialog box appears. Drag the Duration value, or select it and type a new value. Click OK.

Change transition duration in the Effect Controls panel

 1. To open the transition in the Effect Controls panel, click the transition in the Timeline panel.

 2. Do one of the following:
  • In the Effect Controls time ruler, position the pointer over the transition until the Trim-In icon  or the Trim-Out icon  appears; then drag. 
  • Drag the Duration value, or select it and type a new value. How the transition changes length depends on the alignment option currently selected. For more information, see Adjust transition alignment.
  duration

Set the default duration for transitions

If you change the default duration of a transition, the new setting has no effect on existing transitions.

 1. Choose Edit > Preferences > Timeline.

 2. Change the value for the Video Transition Default Duration or Audio Transition Default Duration.

 3. Click OK.

Reposition the center of a transition

Some transitions, such as Iris Round, are positioned around a center. When a transition has a center that can be repositioned, do the following:

 1. To open the transition in the Effect Controls panel, click the transition in the Timeline panel.

 2. In the A preview area in the Effect Controls panel, drag the small circle to reposition the transition center.

  Default center
  Default center

  Repositioned center
  Repositioned center

הערה:

Not all transitions have an adjustable center point.

Change transition settings

To open the transition in the Effect Controls panel, click the transition in the Timeline panel. In the Effect Controls panel, adjust settings:

 • Edge selectors: Change the orientation or direction of the transition. Click an Edge selector arrow on the transition’s thumbnail. For example, the Barn Doors transition can be oriented vertically or horizontally. A transition doesn’t have Edge selectors if it has one orientation or if orientation isn’t applicable.
 • Start and End sliders: Set the percentage of the transition that is complete at the start and end of the transition. Hold down the Shift key to move the start and end sliders together.
 • Show Actual Sources: Displays the starting and ending frames of the clips.
 • Border Width: Adjusts the width of the optional border on the transition. The default Border is None. Some transitions do not have borders.
 • Border Color: Specifies the color of the transition’s border. Double-click the color swatch or use the eyedropper to choose the color.
 • Reverse: Plays the transition backward. For example, the Clock Wipe transition plays counterclockwise.
 • Anti Aliasing Quality: Adjusts the smoothness of the transition’s edges.
 • Custom: Changes settings specific to the transition. Most transitions don’t have custom settings.
הערה:

Transition settings vary for different transition. 

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט