מדריך למשתמש ביטול

Moving and copying keyframes

 1. Adobe Premiere Pro User Guide
 2. Beta releases
  1. Beta Program Overview
  2. Premiere Pro Beta Home
  3. Beta features
   1. New Spectrum UI
   2. Free stock audio from Adobe Stock 
 3. Getting started
  1. Get started with Adobe Premiere Pro
  2. What's new in Premiere Pro
  3. Best practices for updating Premiere Pro
  4. Keyboard shortcuts in Premiere Pro
  5. Accessibility in Premiere Pro
  6. Frequently asked questions
  7. Release notes
 4. Hardware and operating system requirements
  1. Hardware recommendations
  2. System requirements
  3. GPU and GPU Driver requirements
  4. GPU Accelerated Rendering & Hardware Encoding/Decoding
 5. Creating projects
  1. Start a new project
  2. Open projects
  3. Move and delete projects
  4. Work with multiple open projects
  5. Work with Project Shortcuts
  6. Backward compatibility of Premiere Pro projects
  7. Open and edit Premiere Rush projects in Premiere Pro
  8. Best Practices: Create your own project templates
 6. Workspaces and workflows
  1. Workspaces
  2. Import and export FAQs
  3. Working with Panels
  4. Windows touch and gesture controls
  5. Use Premiere Pro in a dual-monitor setup
 7. Frame.io
  1. Install and activate Frame.io
  2. Use Frame.io with Premiere Pro and After Effects
  3. Integrate Adobe Workfront and Frame.io
  4. Share for review with Frame.io
  5. Invite collaborators to co-edit a project
  6. Frequently asked questions
 8. Import media
  1. Importing
   1. Transfer files
   2. Importing still images
   3. Importing digital audio
  2. Importing from Avid or Final Cut
   1. Importing AAF project files from Avid Media Composer
   2. Importing XML project files from Final Cut Pro 7 and Final Cut Pro X
  3. File formats
   1. Supported file formats
   2. Support for Blackmagic RAW
  4. Working with timecode
 9. Editing
  1. Edit video
  2. Sequences
   1. Create and change sequences
   2. Set In and Out points in the Source Monitor
   3. Add clips to sequences
   4. Rearrange and move clips
   5. Find, select, and group clips in a sequence
   6. Remove clips from a sequence
   7. Change sequence settings
   8. Edit from sequences loaded into the Source Monitor
   9. Simplify sequences
   10. Rendering and previewing sequences
   11. Working with markers
   12. Source patching and track targeting
   13. Scene edit detection
  3. Cut and trim clips
   1. Split or cut clips
   2. Trim clips
   3. Edit in Trim mode
   4. Perform J cuts and L cuts
   5. Create and play clips
   6. Adjust Trimming and Playback preferences
  4. Video
   1. Synchronizing audio and video with Merge Clips
   2. Render and replace media
   3. Undo, history, and events
   4. Freeze and hold frames
   5. Working with aspect ratios
  5. Audio
   1. Overview of audio in Premiere Pro
   2. Edit audio clips in the Source Monitor
   3. Audio Track Mixer
   4. Adjusting volume levels
   5. Edit, repair, and improve audio using Essential Sound panel
   6. Enhance Speech
   7. Enhance Speech FAQs
   8. Audio Category Tagging
   9. Automatically duck audio
   10. Remix audio
   11. Monitor clip volume and pan using Audio Clip Mixer
   12. Audio balancing and panning
   13. Advanced Audio - Submixes, downmixing, and routing
   14. Audio effects and transitions
   15. Working with audio transitions
   16. Apply effects to audio
   17. Measure audio using the Loudness Radar effect
   18. Recording audio mixes
   19. Editing audio in the timeline
   20. Audio channel mapping in Premiere Pro
   21. Use Adobe Stock audio in Premiere Pro
  6. Text-Based Editing
   1. Text-Based Editing
   2. Text-Based Editing FAQs
  7. Advanced editing
   1. Multi-camera editing workflow
   2. Editing VR
  8. Best Practices
   1. Best Practices: Mix audio faster
   2. Best Practices: Editing efficiently
   3. Editing workflows for feature films
 10. Video Effects and Transitions
  1. Overview of video effects and transitions
  2. Effects
   1. Types of effects in Premiere Pro
   2. Apply and remove effects
   3. Effect presets
   4. Metadata effect in Premiere Pro
   5. Automatically reframe video for different social media channels
   6. Color correction effects
   7. Effects Manager
   8. Change duration and speed of clips
   9. Adjustment Layers
   10. Stabilize footage
  3. Transitions
   1. Applying transitions in Premiere Pro
   2. Modifying and customizing transitions
   3. Morph Cut
 11. Titles, Graphics, and Captions    
  1. Overview of the Essential Graphics panel
  2. Graphics and Titles
   1. Create a title
   2. Linked and Track Styles
   3. Working with style browser
  3. Graphics
   1. Create a shape
   2. Draw with the Pen tool
   3. Align and distribute objects
   4. Change the appearance of text and shapes
   5. Apply gradients
   6. Add Responsive Design features to your graphics
   7. Install and use Motion Graphics templates
   8. Replace images or videos in Motion Graphics templates
   9. Use data-driven Motion Graphics templates
  4. Captions
   1. Speech to Text
   2. Download language packs for transcription
   3. Working with captions
   4. Check spelling and Find and Replace
   5. Export text
   6. Speech to Text FAQs
  5. Best Practices: Faster graphics workflows
  6. Retiring the Legacy Titler FAQs
  7. Upgrade Legacy titles to Source Graphics
 12. Fonts and emojis
  1. Color fonts
  2. Emojis
 13. Animation and Keyframing
  1. Adding, navigating, and setting keyframes
  2. Animating effects
  3. Use Motion effect to edit and animate clips
  4. Optimize keyframe automation
  5. Moving and copying keyframes
  6. Viewing and adjusting effects and keyframes
 14. Compositing
  1. Compositing, alpha channels, and adjusting clip opacity
  2. Masking and tracking
  3. Blending modes
 15. Color Correction and Grading
  1. Overview: Color workflows in Premiere Pro
  2. Color Settings
  3. Auto Color
  4. Get creative with color using Lumetri looks
  5. Adjust color using RGB and Hue Saturation Curves
  6. Correct and match colors between shots
  7. Using HSL Secondary controls in the Lumetri Color panel
  8. Create vignettes
  9. Looks and LUTs
  10. Lumetri scopes
  11. Display Color Management
  12. Timeline tone mapping
  13. HDR for broadcasters
  14. Enable DirectX HDR support
 16. Exporting media
  1. Export video
  2. Export Preset Manager
  3. Workflow and overview for exporting
  4. Quick export
  5. Exporting for the Web and mobile devices
  6. Export a still image
  7. Exporting projects for other applications
  8. Exporting OMF files for Pro Tools
  9. Export to Panasonic P2 format
  10. Export settings
   1. Export settings reference
   2. Basic Video Settings
   3. Encoding Settings
  11. Best Practices: Export faster
 17. Collaborative editing
  1. Collaboration in Premiere Pro
  2. Get started with collaborative video editing
  3. Create Team Projects
  4. Add and manage media in Team Projects
  5. Invite and manage collaborators
  6. Share and manage changes with collaborators
  7. View auto saves and versions of Team Projects
  8. Manage Team Projects
  9. Linked Team Projects
  10. Frequently asked questions
 18. Long form and Episodic workflows
  1. Long Form and Episodic Workflow Guide
  2. Using Productions
  3. How clips work across projects in a Production
  4. Best Practices: Working with Productions
 19. Working with other Adobe applications
  1. After Effects and Photoshop
  2. Dynamic Link
  3. Audition
  4. Prelude
 20. Organizing and Managing Assets
  1. Working in the Project panel
  2. Organize assets in the Project panel
  3. Playing assets
  4. Search assets
  5. Creative Cloud Libraries
  6. Sync Settings in Premiere Pro
  7. Consolidate, transcode, and archive projects
  8. Managing metadata
  9. Best Practices
   1. Best Practices: Learning from broadcast production
   2. Best Practices: Working with native formats
 21. Improving Performance and Troubleshooting
  1. Set preferences
  2. Reset and restore preferences
  3. Recovery Mode
  4. Working with Proxies
   1. Proxy overview
   2. Ingest and Proxy Workflow
  5. Check if your system is compatible with Premiere Pro
  6. Premiere Pro for Apple silicon
  7. Eliminate flicker
  8. Interlacing and field order
  9. Smart rendering
  10. Control surface support
  11. Best Practices: Working with native formats
  12. Knowledge Base
   1. Known issues
   2. Fixed issues
   3. Fix Premiere Pro crash issues
   4. Unable to migrate settings after updating Premiere Pro
   5. Green and pink video in Premiere Pro or Premiere Rush
   6. How do I manage the Media Cache in Premiere Pro?
   7. Fix errors when rendering or exporting
   8. Troubleshoot issues related to playback and performance in Premiere Pro
 22. Extensions and plugins
  1. Installing plugins and extensions in Premiere Pro
  2. Latest plugins from third-party developers
 23. Video and audio streaming
  1. Secure Reliable Transport (SRT)
 24. Monitoring Assets and Offline Media
  1. Monitoring assets
   1. Using the Source Monitor and Program Monitor
   2. Using the Reference Monitor
  2. Offline media
   1. Working with offline clips
   2. Creating clips for offline editing
   3. Relinking offline media

Learn how to quickly move and copy keyframes in Premiere Pro while editing.

Move keyframes in time

הערה:

The first keyframe always uses the Start Keyframe icon  and the last keyframe always uses the End Keyframe icon .

 1. Use Selection Tool or Pen Tool to do one of the following:
  • In a Timeline panel, select one or more keyframes and drag to the desired time.

  • In the Effect Controls panel, select one or more keyframe markers and drag to the desired time.

  הערה:

  In the Effect Controls panel, a vertical black line extends above and below a selected keyframe. You can use the line to align the keyframe with places on the time ruler or with other objects. If keyframe snapping is enabled, this line turns white when the keyframe is aligned with certain types of objects. You determine the types with the Snap To control.

Determine keyframe snapping

In the Effect Controls panel, keyframe snapping pulls a keyframe into alignment with another object when it is dragged near the position of that object. You can specify whether to enable keyframe snapping in the Effect Controls panel, and determine the types of objects to which keyframes snap.

 1. Click the panel menu button at the upper right of the Effect Controls panel to open the panel menu.
 2. Select Snap To. Check the objects, such as Video Keyframes, to which you want keyframes to snap. Deselect objects to which you want no snapping. Return to this submenu to make each selection.

Copy and paste keyframes

You can copy keyframes and paste them either to a new time in the clip’s property or to the same effect property in a different clip, using the Effect Controls panel. To quickly apply the same keyframe values at another point in time or in another clip or track, copy and paste the keyframes in a Timeline panel.

Copy and paste keyframes in the Effect Controls panel

When you paste keyframes into another clip, they appear in the corresponding property in the target clip’s effect in the Effect Controls panel. The earliest keyframe appears at the current time, and the other keyframes follow in relative order. If the target clip is shorter than the source clip, keyframes that occur after the target clip’s Out point are pasted to the clip but don’t appear unless you disable the Pin To Clip option. The keyframes remain selected after pasting, so you can immediately move them in the target clip.

 1. In the Effect Controls panel, click the triangle to expand the effect to reveal its controls and keyframes.
 2. Select one or more keyframes.
 3. Choose Edit > Copy.
 4. Do one of the following:
  • Move the current-time indicator to where you want the first keyframe to appear and choose Edit > Paste.

  • Select another clip, expand the appropriate property in the Effect Controls panel, move the current-time indicator to where you want the first keyframe to appear, and choose Edit > Paste.

  הערה:

  You can also copy a keyframe by dragging. In the Timeline of the Effect Controls panel, hold down the Alt key (Windows) or Option key (Mac OS) and drag a keyframe to a new location.

Copy and paste keyframes in a Timeline panel

When you paste keyframes into a Timeline panel, the earliest keyframe appears at the current time and the other keyframes follow in relative order. The keyframes remain selected after pasting, so you can fine-tune their location.

You can paste keyframes only to a clip or track that displays the same property as the copied keyframes. Also, Premiere Pro can paste keyframes at the current-time indicator on only one clip or track at a time. Because the current-time indicator can span multiple video and audio tracks, Premiere Pro uses criteria in the following order to determine where to paste the keyframes:

 • If the current-time indicator is positioned within a selected clip, keyframes are pasted in that clip.

 • If audio keyframes are cut or copied, Premiere Pro pastes in the first track where it finds a corresponding effect property, looking first at a sequence’s audio tracks, then its submix tracks, and then the master track.

 • If none of the above conditions produces a target video or audio track that matches both the effects property and the scope (clip or track) of the cut or copied keyframes, the Paste command is unavailable. For example, if you copy audio track keyframes but the targeted audio track displays clip keyframes, the keyframes can’t be pasted.

 1. In a Timeline panel, choose from a clip or track’s effect menu to display the property containing the keyframes you want to copy.
 2. Select one or more keyframes.
 3. Choose Edit > Copy.
 4. In the timeline for the sequence containing the destination clip or track, do one of the following:
  • Select the clip where you want to paste the keyframes.

  • Target the video or audio track where you want the copied keyframes to appear.

 5. Make sure that the clip or track displays the same property as the keyframes you copied; otherwise, the Paste command is unavailable. If the property is not available on the clip or track’s effect properties menu, you must apply the same effect that was applied to the clip or track from which the keyframes were copied.
 6. Move the current-time indicator to the point in time where you want the keyframes to appear.
 7. Choose Edit > Paste.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט