מדריך למשתמש ביטול

Recording audio mixes

 1. Adobe Premiere Pro User Guide
 2. Beta releases
  1. Beta Program Overview
  2. Premiere Pro Beta Home
  3. Beta features
   1. New Spectrum UI
   2. Free stock audio from Adobe Stock 
 3. Getting started
  1. Get started with Adobe Premiere Pro
  2. What's new in Premiere Pro
  3. Best practices for updating Premiere Pro
  4. Keyboard shortcuts in Premiere Pro
  5. Accessibility in Premiere Pro
  6. Frequently asked questions
  7. Release notes
 4. Hardware and operating system requirements
  1. Hardware recommendations
  2. System requirements
  3. GPU and GPU Driver requirements
  4. GPU Accelerated Rendering & Hardware Encoding/Decoding
 5. Creating projects
  1. Start a new project
  2. Open projects
  3. Move and delete projects
  4. Work with multiple open projects
  5. Work with Project Shortcuts
  6. Backward compatibility of Premiere Pro projects
  7. Open and edit Premiere Rush projects in Premiere Pro
  8. Best Practices: Create your own project templates
 6. Workspaces and workflows
  1. Workspaces
  2. Import and export FAQs
  3. Working with Panels
  4. Windows touch and gesture controls
  5. Use Premiere Pro in a dual-monitor setup
 7. Frame.io
  1. Install and activate Frame.io
  2. Use Frame.io with Premiere Pro and After Effects
  3. Integrate Adobe Workfront and Frame.io
  4. Share for review with Frame.io
  5. Invite collaborators to co-edit a project
  6. Frequently asked questions
 8. Import media
  1. Importing
   1. Transfer files
   2. Importing still images
   3. Importing digital audio
  2. Importing from Avid or Final Cut
   1. Importing AAF project files from Avid Media Composer
   2. Importing XML project files from Final Cut Pro 7 and Final Cut Pro X
  3. File formats
   1. Supported file formats
   2. Support for Blackmagic RAW
  4. Working with timecode
 9. Editing
  1. Edit video
  2. Sequences
   1. Create and change sequences
   2. Set In and Out points in the Source Monitor
   3. Add clips to sequences
   4. Rearrange and move clips
   5. Find, select, and group clips in a sequence
   6. Remove clips from a sequence
   7. Change sequence settings
   8. Edit from sequences loaded into the Source Monitor
   9. Simplify sequences
   10. Rendering and previewing sequences
   11. Working with markers
   12. Source patching and track targeting
   13. Scene edit detection
  3. Cut and trim clips
   1. Split or cut clips
   2. Trim clips
   3. Edit in Trim mode
   4. Perform J cuts and L cuts
   5. Create and play clips
   6. Adjust Trimming and Playback preferences
  4. Video
   1. Synchronizing audio and video with Merge Clips
   2. Render and replace media
   3. Undo, history, and events
   4. Freeze and hold frames
   5. Working with aspect ratios
  5. Audio
   1. Overview of audio in Premiere Pro
   2. Edit audio clips in the Source Monitor
   3. Audio Track Mixer
   4. Adjusting volume levels
   5. Edit, repair, and improve audio using Essential Sound panel
   6. Enhance Speech
   7. Enhance Speech FAQs
   8. Audio Category Tagging
   9. Automatically duck audio
   10. Remix audio
   11. Monitor clip volume and pan using Audio Clip Mixer
   12. Audio balancing and panning
   13. Advanced Audio - Submixes, downmixing, and routing
   14. Audio effects and transitions
   15. Working with audio transitions
   16. Apply effects to audio
   17. Measure audio using the Loudness Radar effect
   18. Recording audio mixes
   19. Editing audio in the timeline
   20. Audio channel mapping in Premiere Pro
   21. Use Adobe Stock audio in Premiere Pro
  6. Text-Based Editing
   1. Text-Based Editing
   2. Text-Based Editing FAQs
  7. Advanced editing
   1. Multi-camera editing workflow
   2. Editing VR
  8. Best Practices
   1. Best Practices: Mix audio faster
   2. Best Practices: Editing efficiently
   3. Editing workflows for feature films
 10. Video Effects and Transitions
  1. Overview of video effects and transitions
  2. Effects
   1. Types of effects in Premiere Pro
   2. Apply and remove effects
   3. Effect presets
   4. Metadata effect in Premiere Pro
   5. Automatically reframe video for different social media channels
   6. Color correction effects
   7. Effects Manager
   8. Change duration and speed of clips
   9. Adjustment Layers
   10. Stabilize footage
  3. Transitions
   1. Applying transitions in Premiere Pro
   2. Modifying and customizing transitions
   3. Morph Cut
 11. Titles, Graphics, and Captions    
  1. Overview of the Essential Graphics panel
  2. Graphics and Titles
   1. Create a title
   2. Linked and Track Styles
   3. Working with style browser
  3. Graphics
   1. Create a shape
   2. Draw with the Pen tool
   3. Align and distribute objects
   4. Change the appearance of text and shapes
   5. Apply gradients
   6. Add Responsive Design features to your graphics
   7. Install and use Motion Graphics templates
   8. Replace images or videos in Motion Graphics templates
   9. Use data-driven Motion Graphics templates
  4. Captions
   1. Speech to Text
   2. Download language packs for transcription
   3. Working with captions
   4. Check spelling and Find and Replace
   5. Export text
   6. Speech to Text FAQs
  5. Best Practices: Faster graphics workflows
  6. Retiring the Legacy Titler FAQs
  7. Upgrade Legacy titles to Source Graphics
 12. Fonts and emojis
  1. Color fonts
  2. Emojis
 13. Animation and Keyframing
  1. Adding, navigating, and setting keyframes
  2. Animating effects
  3. Use Motion effect to edit and animate clips
  4. Optimize keyframe automation
  5. Moving and copying keyframes
  6. Viewing and adjusting effects and keyframes
 14. Compositing
  1. Compositing, alpha channels, and adjusting clip opacity
  2. Masking and tracking
  3. Blending modes
 15. Color Correction and Grading
  1. Overview: Color workflows in Premiere Pro
  2. Color Settings
  3. Auto Color
  4. Get creative with color using Lumetri looks
  5. Adjust color using RGB and Hue Saturation Curves
  6. Correct and match colors between shots
  7. Using HSL Secondary controls in the Lumetri Color panel
  8. Create vignettes
  9. Looks and LUTs
  10. Lumetri scopes
  11. Display Color Management
  12. Timeline tone mapping
  13. HDR for broadcasters
  14. Enable DirectX HDR support
 16. Exporting media
  1. Export video
  2. Export Preset Manager
  3. Workflow and overview for exporting
  4. Quick export
  5. Exporting for the Web and mobile devices
  6. Export a still image
  7. Exporting projects for other applications
  8. Exporting OMF files for Pro Tools
  9. Export to Panasonic P2 format
  10. Export settings
   1. Export settings reference
   2. Basic Video Settings
   3. Encoding Settings
  11. Best Practices: Export faster
 17. Collaborative editing
  1. Collaboration in Premiere Pro
  2. Get started with collaborative video editing
  3. Create Team Projects
  4. Add and manage media in Team Projects
  5. Invite and manage collaborators
  6. Share and manage changes with collaborators
  7. View auto saves and versions of Team Projects
  8. Manage Team Projects
  9. Linked Team Projects
  10. Frequently asked questions
 18. Long form and Episodic workflows
  1. Long Form and Episodic Workflow Guide
  2. Using Productions
  3. How clips work across projects in a Production
  4. Best Practices: Working with Productions
 19. Working with other Adobe applications
  1. After Effects and Photoshop
  2. Dynamic Link
  3. Audition
  4. Prelude
 20. Organizing and Managing Assets
  1. Working in the Project panel
  2. Organize assets in the Project panel
  3. Playing assets
  4. Search assets
  5. Creative Cloud Libraries
  6. Sync Settings in Premiere Pro
  7. Consolidate, transcode, and archive projects
  8. Managing metadata
  9. Best Practices
   1. Best Practices: Learning from broadcast production
   2. Best Practices: Working with native formats
 21. Improving Performance and Troubleshooting
  1. Set preferences
  2. Reset and restore preferences
  3. Recovery Mode
  4. Working with Proxies
   1. Proxy overview
   2. Ingest and Proxy Workflow
  5. Check if your system is compatible with Premiere Pro
  6. Premiere Pro for Apple silicon
  7. Eliminate flicker
  8. Interlacing and field order
  9. Smart rendering
  10. Control surface support
  11. Best Practices: Working with native formats
  12. Knowledge Base
   1. Known issues
   2. Fixed issues
   3. Fix Premiere Pro crash issues
   4. Unable to migrate settings after updating Premiere Pro
   5. Green and pink video in Premiere Pro or Premiere Rush
   6. How do I manage the Media Cache in Premiere Pro?
   7. Fix errors when rendering or exporting
   8. Troubleshoot issues related to playback and performance in Premiere Pro
 22. Extensions and plugins
  1. Installing plugins and extensions in Premiere Pro
  2. Latest plugins from third-party developers
 23. Video and audio streaming
  1. Secure Reliable Transport (SRT)
 24. Monitoring Assets and Offline Media
  1. Monitoring assets
   1. Using the Source Monitor and Program Monitor
   2. Using the Reference Monitor
  2. Offline media
   1. Working with offline clips
   2. Creating clips for offline editing
   3. Relinking offline media

Using the Audio Track Mixer, you can apply changes to audio tracks as a sequence plays back. You can instantly hear the results of any changes you make. You can control the volume, pan, and mute settings of a track or its sends. You can control all effect options for track effects, including the bypass setting.

The Audio Track Mixer records the changes as track keyframes in the audio tracks. It doesn’t make changes to the source clips.

הערה:

It’s best to make adjustments to multitrack sequences one track at a time. Ride the controls on one track while playing a sequence. Then play it again from the beginning while riding the controls on another track. The changes you made to the first track are preserved if you set the track’s automation setting to Off or Read.

Record changes to sound tracks

Each channel of the Audio track Mixer corresponds to an audio track in the Timeline. You can use the controls in each Audio Track Mixer channel to record changes to its corresponding audio track. For example, to vary the volume level of clips in the Audio 1 track, use the Volume slider in the Audio 1 channel of the Audio Track Mixer.

 1. In a Timeline panel or Audio Track Mixer panel, set the current time to the point where you want to start recording automation changes.
  הערה:

  In the Audio Track Mixer, you can set the current time at the top left corner of the panel.

 2. In the Audio Track Mixer, choose an automation mode from the Automation Mode menu at the top of each track you want to change. To record changes, choose a mode other than Off or Read. (See Audio Track Mixer automation modes)
 3. (Optional) To protect the settings of a property during the Write automation mode, right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) an effect or send and then choose Safe During Write from the menu.
 4. In the Audio Track Mixer, do one of the following:
  • To start automation, click the Play button in the Audio Track Mixer.

  • To play the sequence in a continuous loop, click the Loop button .

  • To play from the In point to the Out point, click the Play In To Out button .

 5. As the audio plays back, adjust the options of any automatable property.
 6. To stop automation, click the Stop button .
 7. To preview changes, change the current time to the beginning of your changes, and click the Play button

Preserve a track property while recording an audio mix

You can preserve the settings of a property while recording an audio mix, preventing a selected property from being edited. It protects that property across all tracks in a sequence.

 1. In the Effects And Sends panel for a track, right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) an effect or send and choose Safe During Write from the menu.
  הערה:

  Use the Audio Track Mixer to automate track properties only, not clip properties. You can edit clip keyframes by selecting the clip and using the Effect Controls panel or Timeline panel.

Audio Track Mixer automation modes

Automation modes are set in the menu at the top of each track. For example, drag a track’s volume fader or pan control during playback. When you replay the audio with the track’s automation menu set to Read, Touch, or Latch, Premiere Pro plays back the track with the adjustments you made. As you make adjustments in channels of the Audio Track Mixer, Premiere Pro applies the changes to their respective tracks by creating track keyframes in a Timeline panel. Conversely, audio track keyframes you add or edit in a Timeline panel set values (such as fader positions) in the Audio Track Mixer.

For each audio track, the selection in the automation options menu determines the track’s automation state during the mixing process:

Off

Ignores the track’s stored settings during playback. Off allows real-time use of Audio Track Mixer controls without interference from existing keyframes. However, changes to the audio track aren’t recorded in Off mode.

Read

Reads the track’s keyframes and uses them to control the track during playback. If a track has no keyframes, adjusting a track option (such as volume) affects the entire track uniformly. If you adjust an option for a track that’s set to Read automation, the option returns to its former value (before the current automated changes were recorded) when you stop adjusting it. The rate of return is determined by the Automatch Time preference.

Write

Records adjustments you make to any automatable track settings that aren’t set to Safe During Write, and creates corresponding track keyframes in a Timeline panel. Write mode writes automation as soon as playback starts without waiting for a setting to change. You can modify this behavior by choosing the Switch To Touch After Write command from the Audio Track Mixer menu. After playback stops or a playback loop cycle is completed, the Switch To Touch After Write command switches all Write mode tracks to Touch mode.

Latch

Identical to Write, except that automation doesn’t start until you begin adjusting a property. The initial property settings are from the previous adjustment.

Touch

Identical to Write, except that automation doesn’t start until you begin adjusting a property. When you stop adjusting a property, its option settings return to their previous state before the current automated changes were recorded. The rate of return is determined by the Automatch Time audio preference.

Set Automatch Time for Touch mode and Read mode

When you stop adjusting an effect property in Touch mode, the property returns to its initial value. This is also the case while in Read mode if a keyframe exists for the affected parameter. The Automatch Time preference specifies the time for an effect property to return to its initial value.

Automating audio changes in the Audio Track Mixer can create more keyframes than necessary in the audio track, causing a degradation in performance. To avoid creating unnecessary keyframes, thereby ensuring both quality interpretation and minimal performance degradation, set the Automation Keyframe Optimization preference. In addition to the other benefits, you can edit individual keyframes much easier if they are assembled less densely in the track.

 1. Choose Edit > Preferences > Audio (Windows) or Premiere Pro > Preferences > Audio (Mac OS).
 2. Enter a value for Automatch Time and then click OK.

Specify automated keyframe creation

Automating audio changes in the Audio Track Mixer can create more keyframes than necessary in the audio track, degrading performance. To avoid creating unnecessary keyframes, thereby ensuring both quality interpretation and minimal performance degradation, set the Automation Keyframe Optimization preference. In addition to providing other benefits, this preference makes editing individual keyframes easier because they are less densely arranged on the keyframe graph. For information about the Linear Keyframe Thinning and Minimum Time Interval Thinning options, see Audio Preferences.

 1. Choose Edit > Preferences > Audio (Windows) or Premiere Pro > Preferences > Audio (Mac OS).
 2. In the Automation Keyframe Optimizations pane, select Linear Keyframe Thinning, Minimum Time Interval Thinning, or both.
 3. Click OK.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט