מדריך למשתמש ביטול

Change duration and speed of clips

 1. Adobe Premiere Pro User Guide
 2. Beta releases
  1. Beta Program Overview
  2. Premiere Pro Beta Home
  3. Beta features
   1. New Spectrum UI
   2. Free stock audio from Adobe Stock 
 3. Getting started
  1. Get started with Adobe Premiere Pro
  2. What's new in Premiere Pro
  3. Best practices for updating Premiere Pro
  4. Keyboard shortcuts in Premiere Pro
  5. Accessibility in Premiere Pro
  6. Frequently asked questions
  7. Release notes
 4. Hardware and operating system requirements
  1. Hardware recommendations
  2. System requirements
  3. GPU and GPU Driver requirements
  4. GPU Accelerated Rendering & Hardware Encoding/Decoding
 5. Creating projects
  1. Start a new project
  2. Open projects
  3. Move and delete projects
  4. Work with multiple open projects
  5. Work with Project Shortcuts
  6. Backward compatibility of Premiere Pro projects
  7. Open and edit Premiere Rush projects in Premiere Pro
  8. Best Practices: Create your own project templates
 6. Workspaces and workflows
  1. Workspaces
  2. Import and export FAQs
  3. Working with Panels
  4. Windows touch and gesture controls
  5. Use Premiere Pro in a dual-monitor setup
 7. Frame.io
  1. Install and activate Frame.io
  2. Use Frame.io with Premiere Pro and After Effects
  3. Integrate Adobe Workfront and Frame.io
  4. Share for review with Frame.io
  5. Invite collaborators to co-edit a project
  6. Frequently asked questions
 8. Import media
  1. Importing
   1. Transfer files
   2. Importing still images
   3. Importing digital audio
  2. Importing from Avid or Final Cut
   1. Importing AAF project files from Avid Media Composer
   2. Importing XML project files from Final Cut Pro 7 and Final Cut Pro X
  3. File formats
   1. Supported file formats
   2. Support for Blackmagic RAW
  4. Working with timecode
 9. Editing
  1. Edit video
  2. Sequences
   1. Create and change sequences
   2. Set In and Out points in the Source Monitor
   3. Add clips to sequences
   4. Rearrange and move clips
   5. Find, select, and group clips in a sequence
   6. Remove clips from a sequence
   7. Change sequence settings
   8. Edit from sequences loaded into the Source Monitor
   9. Simplify sequences
   10. Rendering and previewing sequences
   11. Working with markers
   12. Source patching and track targeting
   13. Scene edit detection
  3. Cut and trim clips
   1. Split or cut clips
   2. Trim clips
   3. Edit in Trim mode
   4. Perform J cuts and L cuts
   5. Create and play clips
   6. Adjust Trimming and Playback preferences
  4. Video
   1. Synchronizing audio and video with Merge Clips
   2. Render and replace media
   3. Undo, history, and events
   4. Freeze and hold frames
   5. Working with aspect ratios
  5. Audio
   1. Overview of audio in Premiere Pro
   2. Edit audio clips in the Source Monitor
   3. Audio Track Mixer
   4. Adjusting volume levels
   5. Edit, repair, and improve audio using Essential Sound panel
   6. Enhance Speech
   7. Enhance Speech FAQs
   8. Audio Category Tagging
   9. Automatically duck audio
   10. Remix audio
   11. Monitor clip volume and pan using Audio Clip Mixer
   12. Audio balancing and panning
   13. Advanced Audio - Submixes, downmixing, and routing
   14. Audio effects and transitions
   15. Working with audio transitions
   16. Apply effects to audio
   17. Measure audio using the Loudness Radar effect
   18. Recording audio mixes
   19. Editing audio in the timeline
   20. Audio channel mapping in Premiere Pro
   21. Use Adobe Stock audio in Premiere Pro
  6. Text-Based Editing
   1. Text-Based Editing
   2. Text-Based Editing FAQs
  7. Advanced editing
   1. Multi-camera editing workflow
   2. Editing VR
  8. Best Practices
   1. Best Practices: Mix audio faster
   2. Best Practices: Editing efficiently
   3. Editing workflows for feature films
 10. Video Effects and Transitions
  1. Overview of video effects and transitions
  2. Effects
   1. Types of effects in Premiere Pro
   2. Apply and remove effects
   3. Effect presets
   4. Metadata effect in Premiere Pro
   5. Automatically reframe video for different social media channels
   6. Color correction effects
   7. Effects Manager
   8. Change duration and speed of clips
   9. Adjustment Layers
   10. Stabilize footage
  3. Transitions
   1. Applying transitions in Premiere Pro
   2. Modifying and customizing transitions
   3. Morph Cut
 11. Titles, Graphics, and Captions    
  1. Overview of the Essential Graphics panel
  2. Graphics and Titles
   1. Create a title
   2. Linked and Track Styles
   3. Working with style browser
  3. Graphics
   1. Create a shape
   2. Draw with the Pen tool
   3. Align and distribute objects
   4. Change the appearance of text and shapes
   5. Apply gradients
   6. Add Responsive Design features to your graphics
   7. Install and use Motion Graphics templates
   8. Replace images or videos in Motion Graphics templates
   9. Use data-driven Motion Graphics templates
  4. Captions
   1. Speech to Text
   2. Download language packs for transcription
   3. Working with captions
   4. Check spelling and Find and Replace
   5. Export text
   6. Speech to Text FAQs
  5. Best Practices: Faster graphics workflows
  6. Retiring the Legacy Titler FAQs
  7. Upgrade Legacy titles to Source Graphics
 12. Fonts and emojis
  1. Color fonts
  2. Emojis
 13. Animation and Keyframing
  1. Adding, navigating, and setting keyframes
  2. Animating effects
  3. Use Motion effect to edit and animate clips
  4. Optimize keyframe automation
  5. Moving and copying keyframes
  6. Viewing and adjusting effects and keyframes
 14. Compositing
  1. Compositing, alpha channels, and adjusting clip opacity
  2. Masking and tracking
  3. Blending modes
 15. Color Correction and Grading
  1. Overview: Color workflows in Premiere Pro
  2. Color Settings
  3. Auto Color
  4. Get creative with color using Lumetri looks
  5. Adjust color using RGB and Hue Saturation Curves
  6. Correct and match colors between shots
  7. Using HSL Secondary controls in the Lumetri Color panel
  8. Create vignettes
  9. Looks and LUTs
  10. Lumetri scopes
  11. Display Color Management
  12. Timeline tone mapping
  13. HDR for broadcasters
  14. Enable DirectX HDR support
 16. Exporting media
  1. Export video
  2. Export Preset Manager
  3. Workflow and overview for exporting
  4. Quick export
  5. Exporting for the Web and mobile devices
  6. Export a still image
  7. Exporting projects for other applications
  8. Exporting OMF files for Pro Tools
  9. Export to Panasonic P2 format
  10. Export settings
   1. Export settings reference
   2. Basic Video Settings
   3. Encoding Settings
  11. Best Practices: Export faster
 17. Collaborative editing
  1. Collaboration in Premiere Pro
  2. Get started with collaborative video editing
  3. Create Team Projects
  4. Add and manage media in Team Projects
  5. Invite and manage collaborators
  6. Share and manage changes with collaborators
  7. View auto saves and versions of Team Projects
  8. Manage Team Projects
  9. Linked Team Projects
  10. Frequently asked questions
 18. Long form and Episodic workflows
  1. Long Form and Episodic Workflow Guide
  2. Using Productions
  3. How clips work across projects in a Production
  4. Best Practices: Working with Productions
 19. Working with other Adobe applications
  1. After Effects and Photoshop
  2. Dynamic Link
  3. Audition
  4. Prelude
 20. Organizing and Managing Assets
  1. Working in the Project panel
  2. Organize assets in the Project panel
  3. Playing assets
  4. Search assets
  5. Creative Cloud Libraries
  6. Sync Settings in Premiere Pro
  7. Consolidate, transcode, and archive projects
  8. Managing metadata
  9. Best Practices
   1. Best Practices: Learning from broadcast production
   2. Best Practices: Working with native formats
 21. Improving Performance and Troubleshooting
  1. Set preferences
  2. Reset and restore preferences
  3. Recovery Mode
  4. Working with Proxies
   1. Proxy overview
   2. Ingest and Proxy Workflow
  5. Check if your system is compatible with Premiere Pro
  6. Premiere Pro for Apple silicon
  7. Eliminate flicker
  8. Interlacing and field order
  9. Smart rendering
  10. Control surface support
  11. Best Practices: Working with native formats
  12. Knowledge Base
   1. Known issues
   2. Fixed issues
   3. Fix Premiere Pro crash issues
   4. Unable to migrate settings after updating Premiere Pro
   5. Green and pink video in Premiere Pro or Premiere Rush
   6. How do I manage the Media Cache in Premiere Pro?
   7. Fix errors when rendering or exporting
   8. Troubleshoot issues related to playback and performance in Premiere Pro
 22. Extensions and plugins
  1. Installing plugins and extensions in Premiere Pro
  2. Latest plugins from third-party developers
 23. Video and audio streaming
  1. Secure Reliable Transport (SRT)
 24. Monitoring Assets and Offline Media
  1. Monitoring assets
   1. Using the Source Monitor and Program Monitor
   2. Using the Reference Monitor
  2. Offline media
   1. Working with offline clips
   2. Creating clips for offline editing
   3. Relinking offline media

You can change the speed and duration for one or more clips at a time. Premiere Pro offers several ways to modify the speed and duration of clips.

The speed of a clip is the rate at which it plays back compared to the rate at which it was recorded. The duration of a clip is the length of time it takes to play from the In point to the Out point. You can set a duration for video or audio clips, letting them speed up or slow down to fill the duration.

Use one of the following options to change the speed or duration of a clip:

הערה:

You can apply Optical Flow only from the timeline or Export Settings dialog box, and not from the Project panel. Timeline Search provides you with advanced search options that let you find and manage clips in complex timelines. For more information, see Find assets.

Use the Speed/Duration command

 1. In the Timeline panel or Project panel, select one or more clips. Ctrl-click (Windows) or Command-click (Mac OS) clips to select a non-contiguous group of clips in the Project panel.  

 2. Choose Clip > Speed/Duration or right-click over a selected clip and choose Speed/Duration.

  Speed and Duration

  הערה:

  You can apply Speed/Duration changes at the Project clip level or at the Sequence clip level. Changes made at the project level are respected when adding new instances into a sequence. It is different from master clip effects though, because Speed/Duration changes are not ripped into existing instances of that clip in your sequence.

  Do any of the following:

  • To change the duration without changing the speed of the selected clips, click the gang button so that it shows a broken link. Unganging also allows you to change the speed without changing the duration.
  • To play the clips backward, check Reverse Speed.
  • To keep the audio at its current pitch while the speed or duration changes, check Maintain Audio Pitch.
  • To keep the clips following the changing clips next to them, click Ripple Edit, Shifting Trailing Clips.
  • Select a Time Interpolation option for Speed changes: Frame Sampling, Frame Blending, or Optical Flow. (For more information, see the sections below entitled Time interpolation using Optical Flow and Frame Blending)
  הערה:

  If the Ripple Edit Tool stops working, make sure that the Composite Preview During Trim option is deselected from the wrench tool in the timeline.

 3. Click OK.

Clips with speed changes are indicated with a percentage of the original speed.

Use the Rate Stretch tool

The Rate Stretch tool provides a quick method to change the duration of a clip in the Timeline while simultaneously change the clip's speed to fit the duration.

For example, you have a gap in your sequence of a specific length and you want to fill that gap with some speed-altered media. You do not care so much about the speed of the video, make sure it fills that gap at whatever speed it has to be. Rate stretch allows you to stretch or compress the speed to the percentage needed.

You can change a clip’s speed to fit a duration using the Rate Stretch tool in Premiere Pro. Select the Rate Stretch tool and drag either edge of a clip in a Timeline panel.  

Rate Stretch Tool
Rate Stretch Tool

Use Time Remapping

You can vary the speed of the video portion of a clip. Use Time Remapping to create slow motion and fast motion effects within a single clip.

 1. Right-click on the clip, and select Show Clip Keyframes > Time Remapping > Speed

  The clip is shaded blue. A horizontal rubber band that controls the speed of the clip appears across the center of the clip. A white speed-control track appears in the upper portion of the clip, just below the clip title bar. If it is hard to see the clip, zoom in to make enough room.

 2. Drag the rubber band upward or downward to increase or decrease the speed of the clip. A tool tip appears showing the change in speed as a percentage of the original speed.

The playback speed of the video portion of the clip changes and its duration expands or contracts depending on whether its speed is increased or decreased. The audio portion of the clip remains unchanged by Time Remapping, although it remains linked to the video portion.

Time Remapping
Time Remapping

הערה:

When you lengthen a clip in a sequence by slowing its speed, it does not overwrite an adjacent clip. Instead, the clip expands until it touches the edge of the adjacent clip. Adobe Premiere Pro then pushes remaining frames into the tail of the lengthened clip. To recover these frames, create a gap after the clip and trim its right edge to reveal them.

Vary changes to speed or direction with Time Remapping

You can speed up, slow down, play backward, or freeze video portions of a clip using the Time Remapping effect. For example, take a clip of someone walking. You can show the person moving forward quickly, slowing suddenly, stopping mid-step, and even walking backward, before resuming the forward motion.

You can apply time remapping only to instances of clips in a Timeline panel, not to master clips. When you vary the speed of a clip with linked audio and video, the audio remains linked to the video, but remains at 100% speed. The audio does not remain synchronized with the video.

Footage is displayed at constant speed in one direction.

Time-remapping distorts time for range of frames within clip.

Speed keyframes can be applied in the Effect Controls panel, or on a clip in the Timeline panel. A speed keyframe can be split to create a transition between two different playback speeds.

When first applied to a track item, any change in playback speed on either side of a speed keyframe is instantaneous at that frame. When the speed keyframe is dragged apart and spread out beyond one frame, the halves form a speed change transition. Here, you can apply linear or smooth curves to ease in or ease out the change between playback speeds. 

הערה:

It is best to apply time remapping controls to a clip in its own video track. Slowing a portion of the clip makes it longer. If a second clip follows the lengthened clip in the video track, the lengthened clip is automatically trimmed where the second clip begins. To recover trimmed frames, click the Track Select Tool. Shift-drag the second clip toward the right. All clips lying to the right move to the right. Click the Selection tool, and drag the right edge of the lengthened clip to the right, exposing its trimmed frames.

Vary change to clip speed

 1. Right-click on the clip, and select Show Clip Keyframes > Time Remapping > Speed.

  The clip is shaded blue. A horizontal rubber band that controls the speed of the clip appears across the center of the clip. A white speed-control track appears in the upper portion of the clip, below the clip title bar.

 2. Ctrl-click (Windows) or Command-click (Mac OS) at least one point on the rubber band to set a keyframe. Speed keyframes appear near the top of the clip, above the rubber band in the white speed-control track. Speed keyframes can be split in half, acting as two keyframes for marking the beginning and end of a speed-change transition. Adjustment handles also appear on the rubber band, in the middle of the speed-change transition.

  A. Speed keyframe B. White speed-control track C. Rubber band 

 3. Do one of the following:
  • Drag the rubber band on either side of the speed keyframe up or down to increase or decrease the playback speed of that portion. (Optional) Press Shift while dragging to limit the speed change values to 5% increments.

  • Shift-drag the speed keyframe to the left or right to change the speed of the portion to the left of the speed keyframe.

  Both the speed and duration of the segment change. Speeding up a segment of a clip makes the segment shorter, and slowing down a segment makes it longer.

 4. (Optional) To create a speed transition, drag the right half of the speed keyframe to the right, or the left half to the left.
 5. (Optional) To change the acceleration or deceleration of the speed change, drag either of the handles on the curve control.

  The change of speed eases in or eases out according to the curvature of the speed ramp.

 6. (Optional) To revert a transition speed change, select the unwanted half of the speed keyframe, and press Delete.
Split a keyframe
Split a keyframe

הערה:

Speed and Velocity values for the Time Remapping effect are shown in the Effect Controls panel for reference only. You cannot edit these values directly there.

Move an unsplit speed keyframe

In a Timeline, Alt-click (Windows) or Option-click (Mac OS) the unsplit speed keyframe, and drag it into its new position.

Move a split speed keyframe

In the white control track area of the clip, drag the gray-shaded area of the speed transition into its new position.

Play a clip backward, then forward

 1. Right-click on the clip, and select Show Clip Keyframes > Time Remapping > Speed.

  The clip is shaded blue. A horizontal rubber band that controls the speed of the clip appears across the center of the clip. A white speed-control track appears in the upper portion of the clip, just below the clip title bar. If it is hard to see the clip, zoom in to make enough room.

 2. Ctrl-click (Windows) or Command-click (Mac OS) on the rubber band to create a speed keyframe .

 3. Ctrl-drag (Windows) or Command-drag (Mac OS) a speed keyframe (both halves) to the place where you want the backward motion to end. A tool tip shows the speed as a negative percentage of the original speed. The Program monitor displays two panes: the static frame where you initiated the drag, and a dynamically updating frame that reverses playback returns to before switching to forward speed. When you release the mouse button to end the drag, an extra segment is added for the forward playback portion. The new segment has the same duration as the segment you created. An extra speed keyframe is placed at the end of this second segment. Left-pointing angle brackets appear in the speed-control track, indicating the section of the clip playing in reverse.

  The segment plays backward at full speed from the first keyframe to the second. Then, it plays forward at full speed from the second to the third keyframe. Finally, it returns to the frame at which the backward motion began. This effect is called a palindrome reverse.

  Play a clip backward, then forward
  Play a clip backward, then forward

  הערה:

  You can create a segment that plays in reverse and doesn't return to forward playback. Use the Razor tool or the Trim tool to remove the segment of the clip with the forward playback section. For more information, see Trimming clips.

 4. (Optional) You can create a speed transition for any part of the change in direction. Drag the right half of a speed keyframe to the right, or the left half to the left.

  A gray area appears between the halves of the speed keyframe, indicating the length of the speed transition. A blue curve control appears in the gray area.

  הערה:

  If the blue curve control does not appear, click in the gray area.

  Blue curve control in gray area between halves of a speed keyframe

 5. (Optional) To change the acceleration or deceleration of any part of the directional change, drag either of the handles on the curve control.

  The change of speed eases in or eases out according to the curvature of the speed ramp.

Remove the Time Remapping effect

You cannot toggle the Time Remapping effect on and off like other effects. Enabling and disabling Time Remapping affects the duration of the clip instance in a Timeline. Once the Time Remapping effect has been disabled, all the keyframes are deleted.

 1. To make this panel active, click the Effect Controls tab.

 2. To open Time Remapping, click the triangle next to it.

 3. To set it to the off position, click the Toggle Animation button next to the word Speed.

  This action deletes any existing speed keyframes, and disables Time Remapping for the selected clip.

הערה:

To re-enable Time Remapping, click the Toggle Animation button back to the 'on' position. You cannot use Time Remapping with this button in the 'off' position.

Change the default duration for still images

 1. Choose Edit > Preferences > Timeline (Windows) or Premiere Pro > Preferences > Timeline (Mac OS).

 2. For Still Image Default Duration, specify the number of frames you want as a default duration for a still image.
  Change the default duration for still images
  Change the default duration for still images

הערה:

Changing the default duration of still images does not affect the duration of still images that are already part of a sequence or that have already been imported. Reimport the images after you change the default duration to get a different duration for the images.

You can also create a time lapse from still images. For more information, see Create time lapse video from still images.

Optical flow option for time remapping and speed/duration

The Optical Flow feature in Premiere Pro uses frame analyses and pixel motion estimation to create brand new video frames, resulting in smoother speed changes, time-remapping, and frame-rate conversion.

The Optical Flow option in the Time Interpolation menu (Clip > Video Options > Time Interpolation > Optical Flow) allows you to interpolate missing frames for time remapping and produce better looking and smoother slow motion from conventionally shot footage.

Since the optical flow library cannot sustain real-time playback, as it happens with the existing Frame Blend function, Premiere Pro uses the time-consuming Optical Flow only for Time Remapping for high quality renders. For low quality or draft rendering, the faster Frame Sample interpolation is used even while the Optical Flow is enabled. To see the optical flow effect, render your sequence. Choose Render In to Out or hit Enter to do that

Optical Flow interpolation is ideal for modifying the speed of clips that contain objects with no motion blur, which are moving in front of a mostly static background that highly contrasts with the object in motion.

Time Interpolation using Optical Flow

 1. Right-click on the clip and choose Speed/Duration. The following dialog box appears.

  Clip Speed/Duration dialog box
  Clip Speed/Duration dialog box

 2. In the Speed field, specify the desired playback speed for the clip in percentage value.

 3. In the Time Interpolation drop-down, select Optical Flow. Click OK to commit.

 4. Choose Sequence > Render In to Out or Render Selection to render the clip. Premiere Pro GPU acceleration completes the rendering process.

  GPU acceleration shortens render time and helps improve playback performance

 5. To see that the smooth slow motion created using the newly interpolated Optical Flow frames, play the clip.

הערה:

If video plays in fast forward, go to, Edit > Preferences > Audio Hardware and change the default input of to none.

Exporting time interpolated media

The Time Interpolation setting in the Export Settings dialog box (File > Export > Media) allows you to change the frame rate of the exported file by using Optical Flow to interpolate the missing frames. For example, if you have a 30-fps footage that you want to export at 60 fps without repeating every frame, you can export the media with the Optical Flow option in the Time Interpolation drop-down box selected.

Export time interpolated media

Frame Blending

In some footage, using Optical Flow for creating smoother motion does not produce the desired results. In such scenarios, you can use one of the other time interpolation options--Frame Sampling or Frame Blending. Frame Sampling repeats or removes frames as required, to reach the desired speed. Frame Blending repeats frames, and it also blends between them as required, to help smooth out the motion. 

You can access all the time interpolation methods from within Premiere Pro using one of the following options:

 • Choose Clip > Video Options > Time Interpolation > Frame Blending | Frame Sampling.
 • Right-click on the clip in a sequence and choose Time Interpolation > Frame Blending | Frame Sampling.
 • Open the Speed/Duration dialog box and use the Time Interpolation drop-down.
 • Open the Export Settings dialog and use the Time Interpolation drop-down (this method only applies to exported media).

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט