מדריך למשתמש ביטול

Working in the Project panel

 1. Adobe Premiere Pro User Guide
 2. Beta releases
  1. Beta Program Overview
  2. Premiere Pro Beta Home
  3. Beta features
   1. Share for review with Frame.io
   2. Invite collaborators to co-edit a project
 3. Getting started
  1. Get started with Adobe Premiere Pro
  2. What's new in Premiere Pro
  3. Best practices for updating Premiere Pro
  4. Keyboard shortcuts in Premiere Pro
  5. Accessibility in Premiere Pro
  6. Frequently asked questions
  7. Release notes
 4. Hardware and operating system requirements
  1. Hardware recommendations
  2. System requirements
  3. GPU and GPU Driver requirements
  4. GPU Accelerated Rendering & Hardware Encoding/Decoding
 5. Creating projects
  1. Start a new project
  2. Open projects
  3. Move and delete projects
  4. Work with multiple open projects
  5. Work with Project Shortcuts
  6. Backward compatibility of Premiere Pro projects
  7. Open and edit Premiere Rush projects in Premiere Pro
  8. Best Practices: Create your own project templates
 6. Workspaces and workflows
  1. Workspaces
  2. Import and export FAQs
  3. Working with Panels
  4. Windows touch and gesture controls
  5. Use Premiere Pro in a dual-monitor setup
 7. Frame.io
  1. Install and activate Frame.io
  2. Use Frame.io with Premiere Pro and After Effects
  3. Integrate Adobe Workfront and Frame.io
  4. Frequently asked questions
 8. Import media
  1. Importing
   1. Transfer files
   2. Importing still images
   3. Importing digital audio
  2. Importing from Avid or Final Cut
   1. Importing AAF project files from Avid Media Composer
   2. Importing XML project files from Final Cut Pro 7 and Final Cut Pro X
  3. File formats
   1. Supported file formats
   2. Support for Blackmagic RAW
  4. Working with timecode
 9. Editing
  1. Edit video
  2. Sequences
   1. Create and change sequences
   2. Set In and Out points in the Source Monitor
   3. Add clips to sequences
   4. Rearrange and move clips
   5. Find, select, and group clips in a sequence
   6. Remove clips from a sequence
   7. Change sequence settings
   8. Edit from sequences loaded into the Source Monitor
   9. Simplify sequences
   10. Rendering and previewing sequences
   11. Working with markers
   12. Source patching and track targeting
   13. Scene edit detection
  3. Cut and trim clips
   1. Split or cut clips
   2. Trim clips
   3. Edit in Trim mode
   4. Perform J cuts and L cuts
   5. Create and play clips
   6. Adjust Trimming and Playback preferences
  4. Video
   1. Synchronizing audio and video with Merge Clips
   2. Render and replace media
   3. Undo, history, and events
   4. Freeze and hold frames
   5. Working with aspect ratios
  5. Audio
   1. Overview of audio in Premiere Pro
   2. Edit audio clips in the Source Monitor
   3. Audio Track Mixer
   4. Adjusting volume levels
   5. Edit, repair, and improve audio using Essential Sound panel
   6. Enhance Speech
   7. Enhance Speech FAQs
   8. Audio Category Tagging
   9. Automatically duck audio
   10. Remix audio
   11. Monitor clip volume and pan using Audio Clip Mixer
   12. Audio balancing and panning
   13. Advanced Audio - Submixes, downmixing, and routing
   14. Audio effects and transitions
   15. Working with audio transitions
   16. Apply effects to audio
   17. Measure audio using the Loudness Radar effect
   18. Recording audio mixes
   19. Editing audio in the timeline
   20. Audio channel mapping in Premiere Pro
   21. Use Adobe Stock audio in Premiere Pro
  6. Text-Based Editing
   1. Text-Based Editing
   2. Text-Based Editing FAQs
  7. Advanced editing
   1. Multi-camera editing workflow
   2. Set up and use Head Mounted Display for immersive video in Premiere Pro
   3. Editing VR
  8. Best Practices
   1. Best Practices: Mix audio faster
   2. Best Practices: Editing efficiently
   3. Editing workflows for feature films
 10. Video Effects and Transitions
  1. Overview of video effects and transitions
  2. Effects
   1. Types of effects in Premiere Pro
   2. Apply and remove effects
   3. Effect presets
   4. Metadata effect in Premiere Pro
   5. Automatically reframe video for different social media channels
   6. Color correction effects
   7. Effects Manager
   8. Change duration and speed of clips
   9. Adjustment Layers
   10. Stabilize footage
  3. Transitions
   1. Applying transitions in Premiere Pro
   2. Modifying and customizing transitions
   3. Morph Cut
 11. Titles, Graphics, and Captions    
  1. Overview of the Essential Graphics panel
  2. Graphics and Titles
   1. Create a title
   2. Linked and Track Styles
   3. Working with style browser
  3. Graphics
   1. Create a shape
   2. Draw with the Pen tool
   3. Align and distribute objects
   4. Change the appearance of text and shapes
   5. Apply gradients
   6. Add Responsive Design features to your graphics
   7. Install and use Motion Graphics templates
   8. Replace images or videos in Motion Graphics templates
   9. Use data-driven Motion Graphics templates
  4. Captions
   1. Speech to Text
   2. Download language packs for transcription
   3. Working with captions
   4. Check spelling and Find and Replace
   5. Export text
   6. Speech to Text FAQs
  5. Best Practices: Faster graphics workflows
  6. Retiring the Legacy Titler FAQs
  7. Upgrade Legacy titles to Source Graphics
 12. Fonts and emojis
  1. Color fonts
  2. Emojis
 13. Animation and Keyframing
  1. Adding, navigating, and setting keyframes
  2. Animating effects
  3. Use Motion effect to edit and animate clips
  4. Optimize keyframe automation
  5. Moving and copying keyframes
  6. Viewing and adjusting effects and keyframes
 14. Compositing
  1. Compositing, alpha channels, and adjusting clip opacity
  2. Masking and tracking
  3. Blending modes
 15. Color Correction and Grading
  1. Overview: Color workflows in Premiere Pro
  2. Color Settings
  3. Auto Color
  4. Get creative with color using Lumetri looks
  5. Adjust color using RGB and Hue Saturation Curves
  6. Correct and match colors between shots
  7. Using HSL Secondary controls in the Lumetri Color panel
  8. Create vignettes
  9. Looks and LUTs
  10. Lumetri scopes
  11. Display Color Management
  12. Timeline tone mapping
  13. HDR for broadcasters
  14. Enable DirectX HDR support
 16. Exporting media
  1. Export video
  2. Export Preset Manager
  3. Workflow and overview for exporting
  4. Quick export
  5. Exporting for the Web and mobile devices
  6. Export a still image
  7. Exporting projects for other applications
  8. Exporting OMF files for Pro Tools
  9. Export to Panasonic P2 format
  10. Export settings
   1. Export settings reference
   2. Basic Video Settings
   3. Encoding Settings
  11. Best Practices: Export faster
 17. Collaborative editing
  1. Collaboration in Premiere Pro
  2. Get started with collaborative video editing
  3. Create Team Projects
  4. Add and manage media in Team Projects
  5. Invite and manage collaborators
  6. Share and manage changes with collaborators
  7. View auto saves and versions of Team Projects
  8. Manage Team Projects
  9. Linked Team Projects
  10. Frequently asked questions
 18. Long form and Episodic workflows
  1. Long Form and Episodic Workflow Guide
  2. Using Productions
  3. How clips work across projects in a Production
  4. Best Practices: Working with Productions
 19. Working with other Adobe applications
  1. After Effects and Photoshop
  2. Dynamic Link
  3. Audition
  4. Prelude
 20. Organizing and Managing Assets
  1. Working in the Project panel
  2. Organize assets in the Project panel
  3. Playing assets
  4. Search assets
  5. Creative Cloud Libraries
  6. Sync Settings in Premiere Pro
  7. Consolidate, transcode, and archive projects
  8. Managing metadata
  9. Best Practices
   1. Best Practices: Learning from broadcast production
   2. Best Practices: Working with native formats
 21. Improving Performance and Troubleshooting
  1. Set preferences
  2. Reset and restore preferences
  3. Recovery Mode
  4. Working with Proxies
   1. Proxy overview
   2. Ingest and Proxy Workflow
  5. Check if your system is compatible with Premiere Pro
  6. Premiere Pro for Apple silicon
  7. Eliminate flicker
  8. Interlacing and field order
  9. Smart rendering
  10. Control surface support
  11. Best Practices: Working with native formats
  12. Knowledge Base
   1. Known issues
   2. Fixed issues
   3. Fix Premiere Pro crash issues
   4. Unable to migrate settings after updating Premiere Pro
   5. Green and pink video in Premiere Pro or Premiere Rush
   6. How do I manage the Media Cache in Premiere Pro?
   7. Fix errors when rendering or exporting
   8. Troubleshoot issues related to playback and performance in Premiere Pro
 22. Extensions and plugins
  1. Installing plugins and extensions in Premiere Pro
  2. Latest plugins from third-party developers
 23. Video and audio streaming
  1. Secure Reliable Transport (SRT)
 24. Monitoring Assets and Offline Media
  1. Monitoring assets
   1. Using the Source Monitor and Program Monitor
   2. Using the Reference Monitor
  2. Offline media
   1. Working with offline clips
   2. Creating clips for offline editing
   3. Relinking offline media

Speed up your editing workflow by working in the various views of the Project panel in Premiere Pro. Learn about the various settings and controls the panel offers.

The Project panel is the place that links to your project's media files such as video clips, audio files, graphics, still images, and sequences. You can use bins in the Project panel to organize your assets.

To speed up your workflow, you can customize the appearance and position of the Project panel.

Video length: 63 seconds

How to use Project Panel

Customize the appearance of the Project panel

After you obtain an asset, its name appears in the Project panel. The Project panel lists detailed information about each asset in your project. You can view and sort assets using one of the following views in the Project panel:

 • List view
 • Icon view
 • Freeform view

List view displays additional information about each asset. You can customize the information it displays to meet the needs of your project.

The Icon view is great if you want to view the clip in the Project panel (hoverscrub). Move your cursor over an icon and the clip plays backwards or forwards as you drag your mouse.

The Freeform view allows you to visually organize your assets and create storyboards with your media.

List view

A. Lock B. List view C. Icon view D. Freeform view E. Zoom slider F. Automate to sequence G. Find H. New Bin I. New item J. Clear 

Icon view

A. Lock B. List view C. Icon view D. Freeform view E. Zoom slider F. Automate to sequence G. Find H. New Bin I. New item J. Clear 

 

 • To change from one view to another, click the List View button or the Icon View button at the bottom of the panel. Alternatively, select View > List or View > Icon from the Project panel menu.

Working in List view

Use List View to see all of your media files. You can sort your list by different criteria to find or group your files

 • To sort items in List View, click the column heading by which you want to sort the items. If bins are expanded, items sort from the top level and down the Project panel hierarchy. To reverse the sort order, click the column heading again.
 • To hide or show the thumbnail viewer and clip information, choose View > Preview Area from the Project panel menu.
 • To hide or show thumbnails, choose Thumbnails from the Project panel menu. Change the size of the Thumbnails by dragging the Zoom slider.
 • Hovering over clips with the mouse provides a tool tip with information about the clip.
 • Hovering over columns with the mouse, provides a tool tip with information about the column.

List view columns

The names of most of the Project panel columns are self explanatory. Following are definitions for the less obvious ones:

Name

By default, displays the asset filename. You can change the name the asset uses within the project. You cannot remove the Name field from the List view.

Label

Color that helps identify and associate assets.

Media Duration

Length of the source file, expressed in the currently specified Display option.

הערה:

In Premiere Pro, the In point and Out points specify all durations in any panel including the frames. For example, setting the In point and Out point to the same frame results in a duration of one frame.

Video Duration

The duration of the video component of a clip. To determine video duration, the difference between the video In point and Out point is calculated. Premiere Pro then incorporates any relevant adjustments, such as changes to clip speed.

Audio Duration

The duration of the audio component of a clip. To determine audio duration, the difference between the audio In point and Out point is calculated. Premiere Pro then incorporates any relevant adjustments, such as changes to clip speed.

Video Info

The frame size and aspect ratio of the asset, and whether an alpha channel is present.

Video Usage

The number of times the video component of an asset is used in the project sequences.

Audio Usage

The number of times the audio component of an asset is used in the project sequences.

Tape Name

The name of the source tape, as entered when the clip was logged or captured.

Description

Optional description of the asset, entered when the clip was logged or captured.

Comment

Optional comment, entered when the asset was logged or captured, intended for identification and sorting purposes.

Log Note

Field for optional text entered through the Capture panel or Edit Offline File dialog box.

File Path

Location of the file on disk, expressed as a folder path.

Capture Settings

Indicates whether a file has capture settings assigned in Premiere Pro.

Status

Whether an asset is online or offline. If a clip is offline, Status also indicates why.

Offline Properties

Whether the source of an offline clip contains video, audio, or both.

Scene

Field for scene name entered through the Capture panel or the Edit Offline File dialog box. It can be helpful to use scene names from a script here to organize your work.

Shot/Take

Field for shot name, or take name entered using the Capture panel or through the Edit Offline File dialog box.

Good

Indicates preferred assets.

Customize List view columns

The columns of metadata in the Project panel List view tell various things about the assets listed. The Project panel can display any XMP metadata fields you choose, not only the clip data fields. You can select which metadata columns Premiere Pro displays, add properties to schema, and change the order of columns. Premiere Pro saves your choice of columns in the project file. The same selection of columns appears in the Project panel whenever you open the project.

 1. Choose Metadata Display from the Project panel menu, and do any of the following:

  • To display all the columns in a metadata schema in the Project panels, check the box next to the schema name.
  • To display columns selected from one or more schemas, click the triangles next to the schema names to open them. Then, check the boxes next to the names of the columns you want to display.
  הערה:

  If you can’t locate or change a property in the Metadata Display dialog box, Adobe Premiere Pro locks the property, so that you cannot change it. For example, you can delete properties you added, but not the properties built in to the Adobe Premiere Pro project metadata.

 2. Click OK.

Rearrange columns

In the List view of the Project panel, drag the column header horizontally to the desired position.

To change the width of a column, position the mouse over a dividing line between column headings. When the Column Resize icon  appears, drag horizontally.

To sort based on column, click a column name to switch between ascending and descending sorts based on the content of that column.

Add columns

 1. Choose Metadata Display from the Project panel menu.

 2. Click Add Property.

 3. Type a name for the column.
 4. Choose a type:

  Integer

  Columns can contain only whole numbers.

  Real

  Columns can contain decimals up to two digits.

  Text

  Columns can contain any text you enter.

  Boolean

  Columns provide the option for Boolean terms.

 5. Click OK, and click OK again.

Working in Icon view

Use Icon View to see your media files as a grid of thumbnail images. You can preview clips in this view.

Icon View in Premiere Pro has the following features:

 • Use the Zoom slider to increase or decrease the size of icons. Icons can be zoomed to a large scale so that you can view the contents of your media more easily.
 • To scrub through the contents of a clip, do one of the following:
  • Move (but do not click and drag) the cursor across the thumbnail of the movie clip. This action is called "Hover Scrub". Hover scrubbing is most valuable for quickly previewing the contents of a clip before you edit it into a sequence. You can see the entire duration of a clip when hover scrubbing thumbnails left to right. At the left of a thumbnail is a clip's Media Start point, and to the right is its Media End point. When you move the mouse outside the boundaries of the clip, or focus is set away from the Project panel, the thumbnail resets to the poster frame. No audio is played during hover scrubbing.
   • Turn off Hover Scrub in the Project panel menu, or press Shift + H.
   • When Hover Scrub is off, you can press the Shift key to temporarily enable Hover Scrubbing.
   • Use the keyboard shortcuts I and O to set In and Out points for the clip while hover scrubbing.
   • While hovering over a portion of a clip, double-click the icon, and the clip loads into the Source Monitor where the pointer was hovering. With this technique, Insert or Overwrite edits can be quickly made to the timeline.
  • Click the icon. Drag the playhead across the slider to scrub the clip.
   • After clicking the slider on the thumbnail, a clip playhead appears. You can:
    • Drag the playhead to see clip contents, or to monitor audio.
     Use J-K-L keyboard shortcuts to shuttle through the clip.
    • Use the keyboard shortcuts I and O to set In and Out points for the clip while paused or shuttling. After marking clips with an In and Out point, a yellow bar shows where the In and Out points are located.
 • To set a poster frame for the icon, drag the playhead or shuttle to the desired frame, and then press the Shift+P (Windows) or Command+P (Mac OS) keys. To clear the poster frame, press the Ctrl+Shift+P (Windows) or Option+P (Mac OS) keys.
 • To view if the clip has been used in a sequence, hover over the filmstrip icon with the mouse and view the tool tip. The indicator also shows how many times the clip is used in the sequence.
 • To locate the clip in a sequence, click the filmstrip icon and choose the sequence and sequence location (in timecode) from the context menu. The playhead jumps to the clip in the proper sequence.
 • To arrange items in Icon view, drag a different location in the grid. As you drag, a vertical bar indicates where the item will be located. If you drag an item to a bin, the item goes into the bin.
הערה:

If you are using a MacBook Pro, you can pinch and zoom the Multi-Touch trackpad to resize thumbnails in the Project panel and Media Browser.

הערה:

You can use Icon view to arrange clips in "storyboard" order, and then use the Automate To Sequence feature to move the storyboard into a sequence.

Sort icons in the Icon view

To sort  icons in the Icon view, click the Sort Icons button at the bottom of the Project panel. A list of sort options appears:

 • User Order: Lets you sort the icons in any order that you want by dragging around the icons.
 • List View Sort: Sorts the icons in the sort order chosen in the List view. For example, if you sorted the clips by "Media duration" in the List view. When you switch to the Icon view, the sort order is retained and the icons are also sorted by media duration.
 • You can sort using commonly used metadata properties like Name, Label, Media Type, and such. You can select the sort order as ascending or descending.
Sort icons in Project panel
Sort options in the Icon view

Working in Freeform view

You can use the Freeform view to arrange clips freely into a custom layout, unrestricted by any kind of grid and sort order.

The Freeform view is especially useful when you want to think spatially, stack or group media files, or arrange clips as storyboards and assembly edits. You can also save different layouts for the same project and switch between them.

There are multiple things you can do in Freeform view.

Zoom in and out of clips

Zoom in and out of clips using one of the following options:

 • Hold down the Opt/Alt modifier while scrolling the mouse wheel
 • Pinch zoom on a trackpad
 • Use the + and - keyboard shortcuts
 • Use the zoom slider control (which you can reset to default zoom by double-clicking on it)

Snap the edges of a clip to another

Press Alt (on Win) or Opt (on macOS) and drag the clip so that its edge snaps to the edge of another clip.

Snap the edges of a clip to another
Snap the edges of a clip to another

Align all or selected clips to grid

Select clips, right-click and choose Align to Grid from the context menu.

Align clips to grid
Align clips to grid

Adjust the size of clips

Select clips, right click, select Clip Size and choose a size option. The default clip size is Medium.

Adjust the size of the clips
Adjust the size of the clips

Hoverscrub the clips

Move your mouse pointer to the left and right to scrub the clip. Press I and O keys to mark the In point and Out point.

Hoverscrub clips
Hoverscrub clips

Customize the displayed metadata in Freeform view

You can specify the type of metadata displayed on line 1 and 2 of the Freeform view thumbnail. The label color swatch and thumbnail badges can also be toggled on and off.

 1. Click the Project panel hamburger menu, and select Freeform View Options.

 2. In the Freeform View Options dialog box, select the type of metadata you want displayed on lines 1 and 2.

  Specifying the metadata to be displayed
  Specifying the metadata to be displayed

  You can also specify if you want to display the label color and badges (icon that visually indicates the nature of the media).

Align and reset clips to grid

To align clips to grid: Select multiple clips, right-click and select Align to Grid. To align all clips to grid, right-click an empty space in Freeform View and select Aign to Grid.

הערה:

Consider saving your layout as a new layout before you align clips to grid, so that you can revert to your previous layout.

Align clips to grid
Align clips to grid

To reset clips to grid: Select all or multiple clips, right-click and select Reset to Grid. Choose a sorting criteria and Premiere Pro aligns all the selected clips in the order you specified.

Reset clips to grid
Reset clips to grid

Create and manage layouts

After you arrange your clips, you can choose to save them as a layout.

To save your arrangement of clips as a new layout:

 1. Right-click an empty space in the Freeform view and select Save as New Layout.

  Context menu to save your arrangement of clips as a layout
  Context menu to save your arrangement of clips as a layout

 2. Enter a name for the layout and click OK.

  Saving a layout
  Saving a layout

  Your newly saved layout is visible in the context menu. Right-click an empty space in the Freeform view to see the context menu.

  New layout visible in the context menu
  New layout visible in the context menu

 3. You can continue working in Freeform view arranging your clips and bringing in new clips. Continue saving the layout as you work (by selecting Save Layout from the context menu). Or you can save your changes as a new layout (by selecting Save as New Layout from the context menu).

Restore layouts

You can go back to earlier saved layouts. Right-click an empty space in the Freeform view and click Restore Layout from the context menu.

Delete layouts

You can clean up the number of saved layouts in your project.

To delete unnecessary layouts: 

 1. Right-click an empty space in Freeform view and select Manage Saved Layouts.

 2. Select the Delete checkbox for any layout you want to delete and click OK.

  Manage and delete saved layouts
  Manage and delete saved layouts

  הערה:

  Premiere Pro deletes the layout without any additional prompting, and you cannot undo the deletion of a layout.

Customize the position of the Project panel

If you open the Project panel for a specific project and bin in a workspace for the first time, Premiere Pro places it in a default location according to these rules:

 • If there are any existing project panels open in the workspace, the new Project panel is placed in the same workspace frame as those project panels.
 • If there are no project panels open, the new Project panel is placed in the same workspace frame as the Media Browser
 • If there are no Media Browser panels open, the new Project panel is placed in the same workspace frame as the Effects Panel
 • If the Effects Panel is not open, the new project panel is placed in the same workspace frame as the Effects Control Panel.

However, you can customize the placement of the Project panel according to your workflow. To move the Project panel, select it and move it to the location you want. You can also dock the Project panel or leave it floating. For more information on docking and undocking panels, see Dock, group, or float panels.

When you customize the position of the Project panel, Premiere Pro remembers the position of Project panels by project and by bin so those panels will always open in the same location. 

If, for example, you close a project in workspace 1, change the workspace to workspace 2, and reopen the project, the Project panel opens next to the current active project (open bins are remembered and open next to the project).  If the workspace does not change, then Premiere Pro remembers the position of the Project panel.

If you open multiple projects, then the Project panel for each project remains in the position that you set for it for that particular project.

Position of the Project panel when multiple projects are open
Position of the Project panel when multiple projects are open

הערה:

When a project panel is docked alone without any other tabs along with it, then Premiere Pro does not always remember its position. Always include another panel such as the Media Browser along with it to avoid this issue.

Icons in the Project Panel

The following icons are available in Premiere Pro:

List view

Icon view

Indicates

no icon

Indicate a video/image clip

Indicates an audio clip

Indicates a sequence

  

Indicates a motion graphic clip

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט