תכונות נגישות

חלופות מקלדת לפעולות עכבר

Reader ו-Acrobat כוללים קיצורי מקשים זהים. להצגת הרשימה המלאה, ראה קיצורי מקשים בעזרה של Acrobat.

שימוש בקורא מסך או בזכוכית מגדלת

השתמש ב-Accessibility Setup Assistant כדי לקבוע ב-Reader מגדיל מסך או קורא מסך.

  • בחר Edit >‏ Accessibility >‏ Setup Assistant, ובחר באפשרויות הרצויות בכל אחד ממסכי Setup Assistant‏.

שימוש בכלי Read Out Loud שהוא כלי להקראת מלל מסוג Text-to-Speech

Read Out Loud הוא כלי להקראת מלל מסוג Text-to-Speech‏ (TTS) המובנה ב- Adobe Reader. הוא מקריא מלל הכלול בחלון המסמך.  

כדי להשתמש ב-Read Out Loud יש להתקין במערכת את Adobe Reader ומנוע Text-to-Speech. בנוסף, המסמך חייב להיות מסמך נגיש, אחרת ייתכן שלא ניתן יהיה להקריא אותו כלל או שהוא יוקרא בסדר הלא נכון.

כדי להפעיל את Read Out Loud‏:

  1. בתפריט View, בחר Read Out Loud ‏> Activate Read Out Loud.
  2. עבור שוב לתפריט View‏ > Read Out Loud ובחר באפשרות המתאימה להקראה:
    • כדי להקריא את העמוד הנוכחי, בחר באפשרות Read This Page Only‏.
    • כדי להקריא מסמך שלם, בחר באפשרות Read To End of Document‏.

הזרמה מחודשת של מלל ב-PDF

בצע הזרמה מחדש ב-PDF כדי להציג אותו כטור אחד ברוחב חלון המסמך באופן זמני. ביצוע הזרמה מחדש הופך את המסמך לקל יותר לקריאה.

  • כדי ליצור זרימת מלל חדשה, בחר View ‏> Zoom ‏> Reflow.

ברוב המקרים, רק מלל קריא מופיע בתצוגת הזרימה המחודשת. סוגי המלל שאינם נכללים בזרימות מחודשות הם טפסים, הערות, שדות של חתימות דיגיטליות ופריטים גרפיים, כגון מספרי עמודים וכותרות עליונות ותחתונות. עמודים המכילים שילוב של מלל קריא ושדות של טופס או של חתימות דיגיטליות אינם נכללים בזרימות מחודשות. מלל אנכי מוזרם מחדש בכיוון אופקי.

הערה:

לא ניתן לשמור, לערוך או להדפיס מסמך בתצוגת זרימה מחודשת.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?