מה חדש ב-Acrobat DC

Acrobat DC

שירותי Acrobat DC עם Adobe Document Cloud הם הפתרון המלא ל-PDF לעבודה עם המסמכים החשובים ביותר במחשב השולחני, באינטרנט ובמכשירים ניידים. עדכן את היישומים Acrobat למחשבים שולחניים ו-Acrobat למכשירים ניידים , או היכנס אל Acrobat Web כדי לחוות את התכונות והשיפורים החדשים.

יישום Acrobat DC למחשבים שולחניים

מהדורת ספטמבר 2021

ב-Acrobat יש עכשיו תמיכה במכשירי Apple עם מעבדי Apple Silicon M1. מכשירי Apple Silicon מגיעים עם Rosetta 2 – אמולטור המאפשר למחשבי Mac עם מעבדי Arm להפעיל יישומים מבוססי Intel. ניתן עכשיו לבחור ולהפעיל את Acrobat במצב Apple Silicon מקורי או במצב הדמיית Rosetta. כדי להשתמש במצב Apple Silicon המקורי, עבור אל Acrobat ‏> Preferences ‏> General ובחר Enable native OS mode for optimal performance.

הפעלת מצב Apple Silicon מקורי

בתצורה של צגים מרובים ב-macOS‏, מערכת Acrobat מזהה כעת את הצג הנוסף ומספקת אפשרות בתפריט החלון להעביר את Acrobat למסך האחר. עבור אל Window ‏> [monitor name] ‏Move To‏.

העברת Acrobat למסך שני

אם תצא מ-Acrobat מהצג המשני, מערכת Acrobat תזכור את הגדרות הפתיחה האחרונות ותפתח את Acrobat באותו הצג, אם הוא זמין. אם הצג המשני לא יהיה מחובר, המערכת תפתח את Acrobat בצג הראשי.

ב-macOS,‏ ערכת הנושא של המערכת מזוהה באופן אוטומטי על-ידי Acrobat ומוגדרת כערכת הנושא לתצוגה. כדי לשנות את ההגדרה, עבור אל View ‏> Display Theme

ערכת נושא לתצוגה

בנוסף למצב כהה ובהיר, אם ערכת הנושא של macOS מוגדרת בתור Auto, ערכת הנושא של Acrobat משתנה ביחד עם ערכת הנושא של המערכת.

ערכת הנושא של macOS מוגדרת בתור Auto

כעת ניתן לבחור ולחלץ דפים שאינם ברצף מתוך התמונות הממוזערות של הדפים בחלונית הניווט השמאלית של Acrobat.

 1. לחץ לחיצה ימנית על תמונה ממוזערת של דף בחלונית השמאלית ולאחר מכן לחץ על Extract Pages.

  חילוץ דפים שאינם ברצף

 2. בתיבת הדו-שיח Extract Pages, ציין את הדפים שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על OK.

  ציון הדפים המיועדים לחילוץ

כלי המשנה של Organize Pages, כמו הוספת דפים, מחיקת דפים או סיבוב דפים, זמינים עכשיו מהתפריטים File, ‏Edit ו-Quick tools.

הערה:

תכונה זו מופצת בתור ניסוי, וייתכן שאפשרויות התפריט לא יהיו זמינות לכל המשתמשים.

File ‏> Insert Pages
File ‏> Insert Pages

Edit ‏> Delete Pages או Rotate Pages
Edit ‏> Delete Pages או Rotate Pages

התפריט Quick tools – ‏Delete Pages, ‏Rotate Pages
Quick tools

כדי לשנות קובץ משותף, יש לשמור עותק של הקובץ. מערכת Acrobat מספקת עכשיו אפשרות לשמור עותק של הקובץ. לחץ על הלחצן Save A Copy בהודעה שבחלונית הימנית.

שמירת עותק

בעת ניסיון לערוך קובץ PDF משותף, מערכת Acrobat מציגה את תיבת הדו-שיח Save a copy ומבקשת ממך לשמור עותק של הקובץ כדי לשנות אותו.

שמירת עותק לצורך שינוי הקובץ

בדומה לכך, בעת מעבר לתפריט Acrobat ‏> Tools, מערכת Acrobat משביתה את כל הכלים שניתן לשנות באמצעותם PDF משותף ומציגה הודעה בנוגע לצורך לשמור עותק של הקובץ כדי לשנות אותו.

הודעה ב-Tools center בנוגע לקבצים משותפים

מיון הקבצים מבוסס עכשיו על הפעילות של המחברים ולא של הנמענים. בנוסף, התמיכה במיון קבצים לפי הפרמטרים הבאים הוסרה:

 • גודל הקובץ
 • גישה אחרונה לקובץ
 • סוג הקובץ
מיון קבצים ב-Document Cloud

אפשרות הסינון מוסרת גם מהקטע Document Cloud ותיבת הדו-שיח של פתיחת קבצים בהתאמה אישית.

סינון הוסר מ-Document Cloud
הקטע Document Cloud

הסינון הוסר מתיבת הדו-שיח של פתיחת הקבצים בהתאמה אישית ב-Document Cloud.
תיבת דו-שיח של פתיחת קבצים בהתאמה אישית

 • ניתן עכשיו למיין קבצים המאוחסנים ב-Document Cloud לפי שם, שותפו על-ידך או שותפו על-ידי אחרים, תאריך ההוספה או גודל הקובץ. כמו כן, בחלונית הניווט השמאלית בקטע Document Cloud, ניתן עכשיו להציג את כל הקבצים, להציג קבצים שסרקת והעלית ל-Document Cloud, קבצים ששותפו על-ידך או קבצים ששותפו על-ידי אחרים.
קובצי Document Cloud

 • סמל ההערה להבחנת קובצי הסקירה הוסר כעת עבור קבצים המופיעים ברשימה Recent, ‏Starred, ‏Shared by you או Shared by others.
 • הקבצים בקטע Shared by you ממוינים עכשיו לפי Date Modified ולא לפי Last Activity.

הקטע החדש של הכלים המומלצים בתצוגה Home עוזר לך להכיר כלים שמעולם לא השתמשת בהם. לאחר שימוש בכלים, הם עוברים לסוף הרשימה.

הכרת כלים נוספים

יצירת קישור ציבורי או אנונימי לשיתוף קבצים היא כעת תהליך הכולל שני שלבים. עכשיו קל יותר לבחור אם אתה רוצה לשתף קישור לצפייה או לסקירה. בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הסמל Share A Link To This File  .

 2. אם ברצונך לשתף לצורך הצגה, לחץ על Allow Comments ולאחר מכן לחץ על Create link.

  יצירת קישור לשיתוף הקובץ

  ההתקדמות מוצגת בהודעה "Get a Link".

  העלאת קובץ ושיתוף ההתקדמות

  הקישור נוצר ומועתק כברירת מחדל. הקובץ המשותף נפתח במציג Acrobat לאחר יצירת הקישור. בנוסף, ניתן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות בחלונית הימנית:

  • Add People: הוספת משתמשים שאיתם ברצונך לשתף את המסמך
  • Unshare File: ביטול שיתוף הקובץ
  • Save A Copy: שמירת עותק של הקובץ
  שיתוף הקישור שנוצר עם נמענים אחרים

  • לאחר שיתוף הקובץ לצורך הצגה או סקירה, ב-Acrobat מוצג עותק לקריאה בלבד של הקובץ המשותף.
  • הקבצים המשותפים מופיעים בכרטיסיות Shared by Others או Shared by You ב-Acrobat Home, תלוי אם שלחת את הקבצים או קיבלת אותם.

במציג, התפריט הלחיצה הימנית תלוי ההקשר מותאם עכשיו כדי לעזור לך להכיר במהירות את הכלים הנפוצים ביותר ולהשלים משימות מהר יותר. 

הערה:

תכונה זו מופצת בתור ניסוי, וייתכן שאפשרויות התפריט לא יהיו זמינות לכל המשתמשים.

אפשרויות חדשות בתפריטים תלויי הקשר

כעת תוכל לשנות את גודל התצוגה של Acrobat כך שיהיה קל יותר לצפות במסך. ב- Acrobat, עבור אל View > ‏Display Size ולאחר מכן בחר Small, ‏Medium או Large בהתאם לגודל המסך שלך.

הערה:

תכונה זו מופצת בתור ניסוי, וייתכן שאפשרויות התפריט לא יהיו זמינות לכל המשתמשים.

שנה את גודל התצוגה

השם של Adobe Sign השתנה. ייתכן שיופיעו אחד מהשמות הבאים של הכלים כדי לאפשר זיהוי נוח יותר והתאמה למטרה בפועל שאליה הכלי מיועד.

 • Request E-signatures
 • E-sign
 • Request Signatures
הערה:

תכונה זו מופצת בתור ניסוי, וייתכן ששינויי השמות לא יהיו זמינים לכל המשתמשים.

תפריט Sign חדש
הכלי Request E-signatures בחלונית הימנית ו-Acrobat ‏> Tools

הכלי E-sign בחלונית הימנית ו-Acrobat ‏> Tools
הכלי E-sign בחלונית הימנית ו-Acrobat ‏> Tools

אם תמלא טופס או תחתום עליו ולאחר מכן תשמור אותו, מערכת Acrobat תבקש ממך לשמור עותק לקריאה בלבד של הטופס או לבקש חתימות ממשתמשים אחרים.

שמירת עותק לקריאה בלבד או בקשת חתימות

האפשרות Request signatures נבחרת כברירת מחדל אם מערכת Acrobat מזהה שדות לא חתומים בטופס ה-PDF. אחרת, האפשרות Save as a read-only copy נבחרת.

אם מערכת Acrobat מזהה שדות לא חתומים בטופס PDF, היא מבקשת ממך לחתום על הטופס או לבקש חתימות ממשתמשים אחרים.

הערה:

התכונה הזו נמצאת כרגע בשלבי ניסוי, ייתכן שיופיעו אחת או יותר מהחלופות שבהמשך.

בקשות חתימה חדשות
הבקשה בחלק העליון

ב-Acrobat Reader מוצג עכשיו הדו-שיח הבא אם פג התוקף של תקופת הניסיון שלך בחינם וברצונך להשתמש בתכונה Request Signarture.

דו-שיח חדש לשדרוג

לאחר בקשת חתימות עבור מסמך ה-PDF שלך, השדות מוצגים באופן הדרגתי בממשק המשתמש החדש תוך כדי הזנת הפרטים. לדוגמה, לאחר הזנת השמות או כתובות הדוא"ל של הנמענים, מוצגים השדות הרלוונטיים הבאים, כמו Add Cc, ‏Subject, ‏Message ו-More Options.

Add recipients
Request signatures ‏– Add recipients

Add Cc, נושא, פרטי ההודעה
Request signatures ‏– Add Cc, נושא, הודעה, More Options

הערה:

תכונה זו נמצאת כעת בשלבי בדיקה וייתכן שהיא לא תהיה זמינה לכל המשתמשים.

מערכת Acrobat מבקשת ממך להשתמש בכלי Request Signature בכל אחד מהמקרים הבאים:

לאחר פתיחת מסמך PDF ב-Acrobat והעברת הסמן מעל הכלי Request Signature בחלונית הימנית, מוצגת הודעה שמיועדת לעזור לך לשתף את המסמך ולקבל חתימות ממשתמשים אחרים.

הודעה בנושא Request Signature

אם מערכת Acrobat מזהה שדות לא חתומים במסמך שנפתח, היא תציג הודעה שתעזור לך לשתף את המסמך כדי לקבל חתימות מאחרים.

הודעה בנושא Request Signature

כמו כן, מערכת Acrobat מציגה הודעה דומה בפינה הימנית התחתונה של החלונית הימנית.

הודעת Request Signatures בחלונית הימנית

כשאתה שולח טופס PDF בדוא"ל, מערכת Acrobat מזהה את השדות הלא חתומים ובוחרת באפשרות Get e-signatures faster than email.

קבל הודעה בנושא חתימה כשאתה שולח בדוא"ל

לחץ על Next, ולאחר מכן הוסף את כתובות הדוא"ל של החותמים.

הוסף חותמים

אם מערכת Acrobat לא מזהה שדות לא חתומים במסמך ה-PDF, נבחרת האפשרות Send by email.

שליחה באמצעות דוא"ל

לאחר שימוש בכלי Fill & Sign במסמך PDF, כאשר נשמר עותק לקריאה בלבד של מסמך PDF מאושר, מערכת Acrobat מבקשת ממך ליצור קישור ניתן לשיתוף או לשלוח את הקישור בדואר אלקטרוני לנמענים אחרים.

בקשה ליצור קישור ניתן לשיתוף או לשלוח קישור בדוא"ל

בנוסף, בעת סגירת הקובץ, מערכת Acrobat מבקשת ממך לשמור עותק של המסמך במחשב המקומי. כדי לשמור עותק, לחץ על Save Copy, בחר את המיקום ולאחר מכן לחץ על Save.

שמירת עותק

יישום Acrobat Reader למכשירים ניידים

עדכוני יוני 2021, יולי 2021 ואוגוסט 2021

iPhone ו-iPad

היישום Acrobat Reader מאפשר עכשיו ליצור עותק של קבצים משותפים כדי לשנות אותם.

  תכונת מינויי הפרימיום של Acrobat,‏ Compress a PDF, תומכת עכשיו ברמות דחיסה גבוהות, בינוניות ונמוכות. ניתן לבחור את רמת הדחיסה הרצויה כדי להקטין את קובץ ה-PDF לצורך שיתוף נוח.

ניתן עכשיו לגשת בקלות למסמכי ה-PDF שלך ששמורים בחשבון Google Drive דרך התפריט Recents ביישום Acrobat Reader.

 • האפשרות Share a copy נקראת עכשיו Send a copy. ניתן לגשת אל Send a copy בתפריט האפשרויות הנוספות ().
 • מערכת Acrobat מאפשרת עכשיו לשלוח עותק של קובצי PDF שלא שותפו, באמצעות האפשרות Send a copy. ניתן להעתיק קובץ ולשלוח אותו כקובץ מצורף להודעת דוא"ל או דרך הודעה, לשמור אותו בכל מיקום בענן, AirDrop או לפתוח אותו ביישום אחר.

קבל את Acrobat Reader העדכני במכשירי iPhone and iPad.

Android

ניתן עכשיו לגשת לכל קובצי ה-PDF מחשבון Gmail משויך כדי לפתוח קובץ PDF אחד או יותר ב-Acrobat. ניתן לפתוח קובצי PDF מהודעות דוא"ל כדי להציג את הפרטים שלהם, לערוך את הקובץ, לשתף אותו ועוד.

 • היישום Acrobat Reader מאפשר עכשיו להמיר קבצים באופן מקומי בחלק ממכשירי Android המתקדמים.
 • ניתן עכשיו להגדיר את המצב Liquid בתור מצב ברירת המחדל של קובצי ה-PDF שלך. קבצים העומדים בדרישות נפתחים באופן אוטומטי במצב Liquid.

היישום Acrobat Reader מאפשר עכשיו ליצור עותק של קבצים משותפים כדי לשנות אותם.

 • תוקנו בעיות הקריסה המדווחות ביותר בחנות Play תשתית רקע משופרת לצורך זיהוי מופעי חוסר תגובה של היישום (ANR) ודיווח עליהם.
 • תוקנה בעיית קישור ל-OneDrive. 
 • תוקנו בעיות קריסה הקשורות לשילוב מספר רב של קבצים בו-זמנית.
 • תשתית רקע משופרת לצורך תמיכה בנגישות.
 • בתפריט Recent יפסיקו להופיע קבצים שהתבצעה אליהם גישה מחשבון OneDrive שלך. שילוב זה יופעל במהדורה עתידית, לאחר תיקון הבעיות הקשורות בשילוב בין ממשקי Microsoft Graph Recent API עם היישום Acrobat Reader.
 • התמיכה ב-Android 6 נפסקה במהדורת יולי של היישום Acrobat Reader. למשתמשי Android 6 תהיה עדיין גישה לגרסה הישנה (21.7) של היישום בחנות Play.

קבל את Acrobat Reader העדכני במכשיר ה-Android שלך.

השירותים המקוונים של Acrobat

עדכוני יוני 2021, יולי 2021 ואוגוסט 2021

הכרטיסייה Discover היא אוסף של כרטיסים שנועדו לעזור לך למצוא בקלות שירותים, יישומים ותוספות הזמינים במערכת האקולוגית של Acrobat. המערכת האקולוגית מאפשרת לך לבצע פעולות מהירות במסמכים, בזרימות עבודה ובמשימות - במסכים ובמכשירים מרובים - בכל מקום ובכל עת, ובתוך הדפדפנים וחשבונות האחסון המקוונים המועדפים עליך.

לאחר שנכנסת לדף הבית של Acrobat, הכרטיסייה Discover תוצג מתחת להודעת הפתיחה בדף הבית. אוסף כרטיסים מוצג בכרטיסייה. השתמש בלחצן החץ בכרטיס האחרון או הראשון כדי לדפדף באוסף.

כרטיסיית Discover

כדי לנסות שירות, יישום או תוסף מסוים, לחץ על הכרטיס המתאים ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את התהליך. לאחר מכן, הכרטיס יסומן כ-Completed או כ-Already Installed. בביקור הבא שלך, כרטיסים אלה יועברו לסוף האוסף.

לחץ על הכרטיס או על הקישור בכרטיס

כרטיס שהושלם

כשאתה מעביר את הסמן מעל קובץ, Acrobat מציג פעולות שאתה יכול לבצע בקובץ שנבחר כמו למשל Edit, ‏Share, ‏Get Link או Star.

פעולות בתפריט הקיצור

כעת תוכל להציג ולערוך מסמכי Microsoft‏ (Word, Excel ו-PowerPoint) המאוחסנים ב-Document Cloud ישירות מדפדפן האינטרנט שלך. באפשרותך לקבל גישה לכל פעולות העריכה מבלי שתצטרך להפעיל תוכנית MS Office. בעת עריכת מסמך Microsoft, הוא נפתח במצב עריכה בכרטיסייה חדשה של הדפדפן.

ההרחבה של Adobe Acrobat עבור Chrome מאפשרת אינטראקציה ישירה עם Acrobat מתוך Chrome וכך הופכת משימות של מסמכים לקלות ולמהירות יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה הרחבת Adobe Acrobat עבור Google Chrome.

לאחר המרת מסמך Word למסמך PDF בצורה מקוונת בפעם הראשונה, Acrobat יבקש ממך להשתמש בכלים קשורים אחרים בקובץ ה-PDF שהומר כמו Edit PDF, ‏Fill and Sign ו-Delete Pages.

כלים עוקבים

היכנס אל Acrobat Web בכתובת https://documentcloud.adobe.com כדי לחוות את התכונות והשיפורים החדשים.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון