העתקת תוכן מקובצי PDF

העתקת מלל ותמונות מקובצי PDF

ניתן להעתיק בקלות תוכן ב- Reader, אלא אם מחבר ה- PDF החיל הגדרות אבטחה שאינן מאפשרות העתקה.

אם תקבלו PDF המוגן באמצעות סיסמה, השתמשו בסיסמה שנקבעה כדי לפתוח את המסמך. על חלק מהמסמכים המאובטחים חלות הגבלות המונעות מכם להדפיס, לערוך או להעתיק תוכן. אם במסמך יש תכונות מוגבלות, כל הכלים ופריטי התפריטים הקשורים לתכונות אלה יופיעו במעומעם ב- Reader.

אם אינכם מצליחים לפתוח PDF, או אם קיימות הגבלות המונעות מכם להשתמש בתכונות מסוימות, פנו למחבר ה- PDF.

אימות האפשרות להעתיק תוכן

 1. פתחו את מסמך ה-PDF ב-Reader. לחצו לחיצה ימנית על המסמך ובחרו Document Properties.

 2. לחצו על הכרטיסיה Security ועיינו ב- Document Restrictions Summary.

  בדקו אם מותרת העתקת תוכן
  בדקו אם מותרת העתקת תוכן

העתקת תוכן ספציפי מ- PDF

 1. פתחו את מסמך ה- PDF ב-Reader. לחצו לחיצה ימנית על המסמך ובחרו Select Tool בתפריט הנפתח.

  בחירת הכלי Select

 2. גררו לבחירת מלל או לחצו לבחירת תמונה. לחצו לחיצה ימנית על הפריט שנבחר ובחרו Copy.

  העתקת תוכן נבחר

 3. התוכן מועתק ללוח. ביישום אחר, בחרו Edit >‏ Paste כדי להדביק את התוכן שהעתקתם.

העתקת PDF שלם (ביישום Windows Reader בלבד, לא בדפדפן)

 1. פתחו את מסמך ה- PDF ב-Reader. בחרו Edit >‏ Copy File to Clipboard.

  העתקת קובץ ללוח

 2. התוכן מועתק ללוח. ביישום אחר, בחרו Edit >‏ Paste כדי להדביק את התוכן שהעתקתם.

העתקת אזור ב- PDF (ביישום Reader בלבד, לא בדפדפן)

הכלי Snapshot מעתיק אזור כתמונה שניתן להדביק ביישומים אחרים.

 1. בחרו Edit >‏ Take a Snapshot.

 2. גררו מלבן סביב האזור שברצונכם להעתיק ושחררו את לחצן העכבר.

 3. הקישו Esc כדי לצאת ממצב Snapshot.

ביישום אחר, בחרו Edit >‏ Paste כדי להדביק את התמונה שהעתקתם.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון