מילוי טפסים

האם הטופס ניתן למילוי?

לא כל הטפסים ניתנים למילוי. לעתים יוצרי טפסים אינם ממירים את קובצי ה-PDF שלהם לטפסים ניתנים למילוי אינטראקטיביים. לחלופין, הם מעצבים במכוון טופס שעליך להדפיס ולמלא ביד. טפסים לא אינטראקטיביים אלה נקראים טפסים שטוחים.

שורה סגולה לאורך החלק העליון?

שורת ההודעות הסגולה מציינת שהטופס ניתן למילוי. בהתאם לאופן יצירת הטופס, הוא עשוי להיות "אינטראקטיבי" או "שטוח".

טופס אינטראקטיבי

טופס אינטראקטיבי מכיל שדות שניתן לבחור או למלא. באפשרותך להפעיל את האפשרות Auto-Complete כדי שתסייע לך במילוי הטפסים במהירות רבה יותר.

טופס שטוח עם הכלי Add Text Comment

טופס שטוח אינו כולל שדות אינטראקטיביים. עם זאת, אם הוא זמין, באפשרותך להשתמש בכלי Add Text Comment (Typewriter)‎ כדי להקליד מעל שדות טופס ריקים. באפשרותך להוסיף טקסט בכל מקום בטופס, ולא רק בתוך תיבות ספציפיות.

טפסים ניתנים למילוי

A. טפסים אינטראקטיביים מסמנים היכן עליך להקליד B. טפסים עם הכלי Add Text Comment מאפשרים לך להוסיף טקסט בכל מקום בטופס 

הערה:

השורה הסגולה מוצגת רק אם יוצר הטופס אפשר אותה.

הכלי Add Text Comment גלוי?

טפסים אשר מציגים את הכלי Add Text Comment מאפשרים לך להוסיף טקסט בכל מקום בטופס. אם אינך רואה את חלונית הכלי Add Text Comment כפי שמוצג להלן, חפש את הכלי תחת Comment‏ > Annotations או Sign‏ > I Need To Sign.

אם הכלי Add Text Comment זמין, באפשרותך להוסיף טקסט בכל מקום בטופס.

הערה:

הכלי Add Text Comment זמין רק אם יוצר הטופס אפשר אותו.

שורה צהובה לאורך החלק העליון?

שורת הודעות צהובה עשויה להופיע כאשר אתה פותח טופס ב-‎Reader. ‏Protected View מגביל את הפעולות שבאפשרותך לבצע ב-PDF כדי להגן על המחשב שלך מפני תוכן שעשוי להיות זדוני. אם אתה סומך על מקור הקובץ, לחץ על Enable All Features. לאחר ההפעלה, באפשרותך לחפש את שורת ההודעות הסגולה או את הכלי Typewriter.

שורת הודעות צהובה מגנה עליך מפני קבצים שעלולים להיות מסוכנים

סרגל סגול או הכלי Typewriter לא מופיע?

אם אינך רואה שורה סגולה לאורך החלק העליון או את הכלי Typewriter, הטופס שלך אינו ניתן למילוי ב-Reader. עליך להדפיס את הטופס ולמלא אותו ביד.

טופס ללא השורה הסגולה לאורך החלק העליון או ללא הכלי Typewriter

טפסים לדוגמה: שטוחים ואינטראקטיביים

פאטי סוקול,מ-Sokol Consulting, יצרה שני טפסים לדוגמה כדי להציג את ההבדלים בין טופס שטוח לטופס אינטראקטיבי. לחץ כאן כדי לראות טופס שטוח. שים לב שלא ניתן להקליד בשדות של טופס שטוח. לחץ כאן כדי לראות טופס אינטראקטיבי. באפשרותך לסמן את השדות ולהקליד בתוכם.

הקפד לקרוא את המידע בתיבת הטקסט העליונה של כל טופס לדוגמה. לאחר מכן העבר את הסמן שלך מעל השדות כדי לראות אילו פעולות זמינות. באפשרותך גם להדפיס ולשמור את הטפסים במחשב שלך.

מילוי טפסים אינטראקטיביים

טופס ניתן למילוי אינטראקטיבי מכיל שדות שניתן לבחור או למלא. באפשרותך להפעיל את האפשרות Auto-Complete כדי שתסייע לך במילוי הטפסים במהירות רבה יותר.

מילוי טופס אינטראקטיבי

בטופס אינטראקטיבי, המצביע משתנה לסמל שונה, בהתאם לשדה. לדוגמה, הכלי Hand  משתנה ל-I-beam  כאשר באפשרותך להקליד טקסט בשדה הטופס.

 1. במידת הצורך, לחץ לחיצה ימנית על המסמך ובחר את הכלי Hand או את הכלי Select   מהתפריט המוקפץ.

 2. כדי שיהיה קל יותר לזהות את שדות הטופס, לחץ על הלחצן Highlight Fields בשורת ההודעות הסגולה של המסמך. שדות טופס מופיעים עם רקע צבעוני (כחול בהיר כברירת מחדל). מתאר צבעוני (אדום כברירת מחדל) מזהה שדות טופס דרושים.

 3. לחץ בתוך שדה מלל כדי להקליד. עבור תיבות סימון או לחצני בחירה, לחץ על האפשרות שברצונך לבחור.
 4. הקש Tab כדי לעבור קדימה או Shift+Tab כדי לעבור אחורה.
 5. כאשר תסיים, לחץ על לחצן השליחה כדי לשלוח את נתוני הטופס. לחצן השליחה יכול להופיע בשורת ההודעות הסגולה בראש הטופס או בטופס עצמו.

לקבלת עצות לפתרון בעיות בהשלמת טפסים, ראה פתרון בעיות של טפסים.

אפשרויות למעבר בין שדות טופס

מקש

תוצאה

Tab או Shift+Tab

מקבל הקלדה ועובר לשדה הבא

חץ למעלה/שמאלה

בוחר לחצן אפשרויות קודם בקבוצה

חץ למטה/ימינה

בוחר את לחצן האפשרויות הבא

Esc

דוחה ומבטל את הבחירה בשדה טופס.

Esc (לחיצה כפולה)

יוצא ממצב Full Screen

Enter או Return (שדה טקסט של שורה יחידה)

מקבל הקלדה ומבטל בחירה בשדה

Enter או Return (שדה טקסט בעל מספר שורות)

יוצר מעבר פסקה באותו שדה טופס

Enter או Return (תיבת סימון)

מפעיל או מבטל תיבת סימון

Enter (לוח מקשים)

מקבל הקלדה ומבטל בחירה בשדה טופס נוכחי

אפשר את אפשרויות ההשלמה האוטומטית (טפסים אינטראקטיביים בלבד)

התכונה Auto-Complete מאחסנת ערכים שאתה מקליד בשדות טופס אינטראקטיבי. לאחר מכן, התכונה Auto-Complete מציעה ואף מזינה באופן אוטומטי תגובות שמתאימות למה שהקלדת בשדות טופס אחרים. ההצעות מופיעות בתפריט המוקפץ אשר ממנו באפשרותך לבחור התאמה.

התכונה Auto-Complete כבויה כברירת מחדל, ולכן עליך להפעיל אותה בהעדפות Forms אם ברצונך להשתמש בה.

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ (Windows) או Reader‏ > Preferences‏ (Mac OS) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Preferences.

 2. בתיבת הדו-שיח Preferences, לחץ על Forms מהרשימה משמאל.

 3. תחת Auto-Complete, בחר Basic או Advanced בתפריט. (תיאור של כל מצב מופיע בתחתית תיבת הדו-שיח).

 4. בחר Remember Numerical Data אם ברצונך לאחסן מספרים שאתה מקליד בטפסים.

הסרת ערכים מזיכרון Auto-Complete

אם Auto-Complete כוללת ערכים לא רצויים, כגון שגיאות איות לא מכוונות, תוכל להסיר אותם.

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ (Windows) או Reader‏ > Preferences‏ (Mac OS) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Preferences.

 2. בתיבת הדו-שיח Preferences, לחץ על Forms מהרשימה משמאל.

 3. תחת Auto-Complete, בחר Edit Entry List, והסר או שנה את המילים הלא רצויות.

מילוי טפסים עם הכלי Add Text Comment

אם יוצר הטופס הפעיל את הכלי Add Text Comment, השתמש בכלי זה כדי למלא טפסים שטוחים. הטקסט שאתה מוסיף עם הכלי Add Text Comment מופיע ב-Comments List‏ (Comment‏ > Comments List).

 1. בשורת ההודעות הסגולה או בסרגל הכלים המרחף, לחץ על Add Text Comment.

  הערה:

  אם האפשרות Add Text Comment אינה זמינה, עליך להדפיס את הטופס כדי למלא אותו.

 2. לחץ על שדה טופס ריק והקלד.

 3. (אופציונלי) התאם אפשרויות בשורת ההודעות הסגולה או בסרגל הכלים המרחף כדי לשנות את גודל הטקסט, המיקום או הגופן.

 4. כאשר תסיים, הדפס עותק של הטופס שהושלם.

  הערה:

  אינך יכול לשלוח באופן אלקטרוני טופס שמולא באמצעות הכלי Add Text Comment. עליך להדפיס את הטופס שהושלם.

שמירת טפסים

לא ניתן לשמור את כל הטפסים. ניתן לשמור טפסים שהושלמו רק אם מחבר הטופס מאפשר זאת. אם מחבר ה-PDF הפעיל שמירה מקומית, לחץ על סמל הדיסק  בסרגל הכלים בחלק השמאלי העליון של החלון או בסרגל הכלים המרחף אם אתה מציג את הטופס באינטרנט. לאחר מכן שנה את שם הקובץ ושמור את הטופס עם המידע שלך.

השורה הסגולה מציגה מידע, אם באפשרותך לשמור נתונים שהוקלדו בטופס זה.

סרגל הכלים המרחף בטופס המוצג באינטרנט.

כאשר אתה פותח טופס ב-Adobe Reader, באפשרותך להציג את זכויות השימוש בשורת ההודעות מעל הטופס. פנה למחבר הטופס כדי לשנות את זכויות השימוש שלך.

 1. בחלק השמאלי העליון של החלון, לחץ על הלחצן Print .

 2. בחר מדפסת מהתפריט בחלק העליון של תיבת הדו-שיח Print.

 3. בתפריט Comments And Forms באזור הימני העליון של תיבת הדו-שיח Print, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • כדי להדפיס את הטופס ואת הערכים שהקלדת, בחר Document.

  • כדי להדפיס את הטופס, את הערכים שהקלדת וכל הערה שמופיעה בטופס, בחר Document And Markups.

ניקוי טפסים

ניקוי טופס בדפדפן

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר את לחצן איפוס הטופס, אם קיים לחצן כזה. אין באפשרותך לבטל פעולה זו.
  • צא מהדפדפן והפעל שוב.
  הערה:

  ייתכן שלחיצה על הלחצן 'טען מחדש' או 'רענן' של הדפדפן, על הלחצן 'חזור' או לחיצה על קישור לדף אחר לא ינקו לגמרי את הטופס.

ניקוי טופס ביישום Reader

 1. בחר File‏ > Revert.

ייבוא או ייצוא נתוני טופס (היישום Reader בלבד, לא דפדפן)

בתהליכי עבודה מסוימים, משתמשים פרטיים שולחים טפסים שמולאו כקובצי נתונים בלבד בתבנית כגון PDF או XML. ב-Reader, ניתן לייבא את הנתונים כדי להציג אותם בהקשר של קובץ ה- PDF השלם:

 1. בחלק הימני העליון של החלון, לחץ על Extended, ולאחר מכן לחץ על Import Data.

באותו אופן, באפשרותך לשמור את המידע בטופס PDF שהושלם כקובץ נתונים בתבנית אחרת:

 1. בחלק הימני העליון של החלון, לחץ על Extended, ולאחר מכן לחץ על Export Data.

כדי לקבל מידע נוסף, ראו ניהול קבצים של נתוני טופס ב- Acrobat Help.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט