לחצן Print חסר?

אם אינכם יכולים לראות את לחצני Print ו- Cancel, הצג שלכם מוגדר לרזולוציית מסך נמוכה. הקורא לא מיועד לצגים בעלי רזולוציה נמוכה (המינימום המומלץ הוא 1024‎ x 768). עם זאת, באפשרותכם לעקוף מגבלה זו. בצעו אחת מהפעולות הבאות כדי להדפיס את המסמך שלכם:

 • לחצו על Enter או Return.
 • אם סרגל גלילה מופיעה בצדה הימני של תיבת הדו-שיח, גררו את המחוון למטה כדי לגשת ללחצנים.

הערה:

(Windows) בצגים מסוימים, שורת המשימות של Windows מכסה את הלחצן Print. באפשרותכם להסתיר את שורת המשימות כדי שתופיע רק כאשר אתם עוברים עם העכבר אל החלק התחתון ביותר של המסך. לחצו לחיצה ימנית על שורת המשימות ובחרו Properties. בתיבת הדו-שיח Properties, בחרו Auto-hide the Taskbar ולחצו על OK.

קבעו את מאפייני Taskbar
קבעו את מאפייני Taskbar כך שיסתירו את שורת המשימות כדי שתוכלו לבחור את הלחצן Print

משימות הדפסה נפוצות

הדפסה דו-צדדית

ניתן להדפיס על שני צדי הדף אם המדפסת שלכם תומכת בהדפסה דו-צדדית (הדפסת דופלקס).

הערה: הדפסה דו-צדדית נקראת גם דופלקס, גב לגב, חזית וגב או הדפסה משני צדי הדף.

מנהל המדפסת שולט באפשרויות, ולא Adobe Acrobat או Adobe Reader. בדקו בתיעוד של המדפסת כדי לראות באילו תכונות המדפסת תומכת.


 • בתיבת הדו-שיח Print, הפעילו את Print on both sides of paper ובחרו באיזה צד יתהפך הנייר.

הערה:

ייתכן תרחיש שבו המדפסת תומכת בדופלקס, אך אפשרות זו אינה מופיעה בתיבת הדו-שיח Print. במקרים כאלה באפשרותכם ללחוץ על מאפייני המדפסת כדי לגשת לאפשרות זו ישירות מהעדפות המדפסת.

הדפסה בשחור-לבן

ניתן להדפיס PDF צבעוני בגוונים של אפור (נקרא גם גוני אפור או אפור מורכב).

• בתיבת הדו-שיח Print, הפעילו את האפשרות Print in grayscale.


הפעילו את האפשרות Print in grayscale

הדפסה בגודל שונה

ניתן להגדיל או לכווץ דפים בעת ההדפסה. ניתן לשנות את הגודל באופן אוטומטי כדי להתאים את הנייר או לשנות את הגודל באופן ידני על-ידי ציון אחוזים

• בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Size ולאחר מכן ציינו את אפשרויות הגודל.


לחצו על Size

הדפסת מסמכים גדולים

ניתן להדפיס מסמך בתבנית גדולה, כגון פוסטר או כרזה, על-ידי פיצול העמוד לגיליונות נייר מרובים (נקרא "פריסת אריחים"). האפשרות Poster מחשבת כמה גיליונות נייר נדרשים. ניתן לכוונן את גודל העותק המקורי כדי שיתאים לנייר ולציין את גודל החפיפה בין האריחים. אז ניתן לחבר את האריחים יחד.


 • בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Poster ולאחר מכן ציינו את אפשרויות הפריסה.
לחצו על Poster

הדפסת כמה עמודים בגיליון

ניתן להדפיס יותר מעמוד PDF אחד בגיליון נייר אחד. הדפסת כמה עמודים בגיליון נקראת גם הדפסת n-up (למשל, ‎2-up או ‎6-up). ניתן לקבוע כי העמודים יופיעו בסדר אופקי לרוחב העמוד או בטורים אנכיים.


לחצו על Multiple

הדפסת חוברות

ניתן להדפיס מסמכים מרובי עמודים כגון חוברות. בכל גיליון ייפרסו שני עמודים. כאשר תאספו, תקפלו ותהדקו את הגיליונות המודפסים משני הצדדים, התוצאה תהיה חוברת אחת המאגדת את העמודים בסדר הנכון.


 • בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Booklet ולאחר מכן ציינו את אפשרויות החוברת.

לקבלת הנחיות המפרטות כל שלב, ראו הדפסת חוברות וקובצי PDF.

לחצו על Booklet

הדפסת הערות

ניתן להדפיס הערות במיקום ספציפי (כמו פתקים נדבקים על דף) או בתוך רשימה או סיכום.

באזור Comments and Forms, בצעו אחת מהפעולות הבאות:


 • בחרו אפשרות מהרשימה הנפתחת
 • לחצו על Summarize Comments.
Comments and Forms

הדפסת חלק מהעמוד

PDF מאפשר הדפסה של חלק מהעמוד. השתמשו בכלי Snapshot  ‏(Edit ‏> Take a Snapshot) כדי לבחור רק את האזור שברצונכם להדפיס. האזור יכול להכיל מלל, גרפיקה או את שניהם. ניתן להדפיס את האזור שנבחר בגודל מלא או לשנות את גודלו כך שיתאים לנייר.


 1. בחרו Edit >‏ Take a Snapshot
 2. ציירו מלבן כדי לבחור חלק מהעמוד
 3. בחרו File‏ > Print
 4. בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Selected graphic.
לחצו על Selected graphic

מדוע איני מצליח להדפיס את המסמך?

התחילו בעצות הבאות לפתרון בעיות

לבעיות הדפסה יכולות להיות סיבות שונות. כדי לזהות מה הבעיה, התחילו בעיון בהודעה הטכנית הבאה: פתרון בעיות הדפסת PDF‏ | Acrobat, Reader

ה- PDF מוגן באמצעות סיסמה ואין אפשרות להדפיס

אם תקבלו PDF המוגן באמצעות סיסמה, הזינו את הסיסמה שנקבעה כדי להדפיס את המסמך. על חלק מהמסמכים המאובטחים חלות הגבלות המונעות מכם להדפיס, לערוך או להעתיק תוכן במסמך. אם חלות על המסמך הגבלות הדפסה, פנו למחבר ה- PDF.

(Windows בלבד) Protected Mode מפריע

Protected Mode המוגדר כברירת מחדל, משפר עד מאוד את אבטחת Reader. כדי לקבוע אם Protected Mode מפריע להדפסה, השביתו אותו באופן זמני. לחצו לחיצה ימנית על המסמך ובחרו Document Properties. לחצו על Advanced,  כדי לראות אם המצב המוגן מופעל.

כדי להשבית את המצב המוגן, בחרו Edit‏ > Preferences ולחצו על Security (Enhanced)‎‏ משמאל. בטלו את הבחירה באפשרות Enable Protected Mode At Startup. סגרו את Reader, הפעילו אותו מחדש ונסו שנית להדפיס את המסמך.

הערה:

כדי להבטיח שתקבלו אבטחה מרבית, כאשר תסיימו להדפיס, בחרו שוב את האפשרות Enable Protected Mode At Startup.

הדמיית אוברפרינט של דיו

הדמיית אוברפרינט מעריכה מה יהיה המראה הסופי של שילוב ואוברפרינט של תמונות צבעוניות בעת הדפסת אופסט. ניתן ליצור הדמיה של האפקט שיוצר אוברפרינט במדפסת צבע שולחנית על-ידי בחירת Simulate Overprinting בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup. הדמיית אוברפרינט ממירה צבעי ספוט כדי לעבד צבעים להדפסה. אם אתם מתכוונים להשתמש בקובץ מסוים כפלט סופי, אל תבחרו באפשרות Simulate Overprinting.

הערה:

איכות הצבע משתנה בין מדפסות צבע שונות. לכן, הדרך הטובה יותר לוודא כיצד ייראה המוצר המוגמר היא לקבל הוכחות מספק שירות.

שלושה מעגלים חופפים
שלושה מעגלים חופפים ללא אוברפרינט (משמאל) בהשוואה לשלושה מעגלים חופפים עם אוברפרינט (מימין).

מה יש לעשות אם Adobe Reader מבקש לשמור קובץ בעת הדפסת מסמך?

במקרה ש- Adobe Reader מבקש מכם לשמור קובץ כאשר אתם לוחצים על Print, לחצו על תיבת הדו-שיח Advanced print ובטלו את הבחירה באפשרות Print to File.

הערה:  

 • ודאו שבחרתם מדפסת פיזית להדפסה, ולא Adobe PDFXPS/Send note או מדפסת וירטואלית אחרת.
 • האפשרות Print to File היתה זמינה בתיבת הדו-שיח Print dialog עד לגרסאות Acrobat 10.X.

מה יש לעשות כדי להדפיס הערות שזמינות במסמך PDF?

קיימים כמה סוגי ביאורים (לדוגמה, הערות קופצות) הזמינים במסמך PDF ואינם מודפסים כברירת מחדל, אלא רק אם ברצונכם להדפיס אותם.

מדובר בתכנון מכוון שמטרתו למנוע מביאורים מסוג זה להסתיר את התוכן הזמין מאחוריהם.

עם זאת, ייתכן שבמקרים מסוימים כן תרצו להדפיס אותם. כדי להדפיס את ההערות הקופצות וביאורים מסוגים אחרים:

 1. עברו אל Edit->Preferences.
 2. לחצו על Commenting.
 3. הפעילו את האפשרות Print notes and pop-ups.

Adobe Reader נסגר בעת הדפסה / Adobe Reader אינו מדפיס אחרי לחיצה על הלחצן Print

מקרים אלה עשויים להתרחש בשל פגם בקובץ ההתקנה של Adobe Acrobat כדי לפתור את הבעיה, ודאו שאתם משתמשים בגרסה העדכנית ביותר של היישום Adobe Reader / Acrobat .

אם הבעיה מתרחשת בגרסה העדכנית ביותר:

 1. הסירו את ההתקנה של Acrobat Reader בעזרת כלי העזר Acrobat cleaner.
 2. התקינו מחדש את Adobe Reader.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת