הדפסת קובצי PDF

לחצן Print חסר?

אם אינכם יכולים לראות את לחצני Print ו- Cancel, הצג שלכם מוגדר לרזולוציית מסך נמוכה. הקורא לא מיועד לצגים בעלי רזולוציה נמוכה (המינימום המומלץ הוא 1024‎ x 768). עם זאת, באפשרותך לעקוף מגבלה זו. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להדפיס את המסמך שלך:

  • לחץ על Enter או Return.
  • אם סרגל גלילה מופיע בצדה הימני של תיבת הדו-שיח, גרור את המחוון למטה כדי לגשת ללחצנים.
הערה:

(Windows) בצגים מסוימים, שורת המשימות של Windows מכסה את הלחצן Print. באפשרותך להסתיר את שורת המשימות כדי שתופיע רק כאשר אתה עובר עם העכבר אל החלק התחתון של המסך. לחץ לחיצה ימנית על שורת המשימות ובחר Properties. בתיבת הדו-שיח Properties, בחר Auto-hide the Taskbar ולחץ על OK.

קבע את מאפייני שורת המשימות
קבע את מאפייני שורת המשימות כך שיסתירו את שורת המשימות כדי שתוכל לבחור את הלחצן Print

משימות הדפסה נפוצות

הדפסה דו-צדדית

ניתן להדפיס על שני צדי הדף אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית (הדפסת דופלקס).  

הערה: הדפסה דו-צדדית נקראת גם דופלקס, גב לגב, חזית וגב או הדפסה משני צדי הדף.

מנהל התקן המדפסת שולט באפשרויות, ולא Adobe Acrobat או Adobe Reader. בדוק בתיעוד של המדפסת כדי לראות באילו תכונות המדפסת תומכת.

  • בתיבת הדו-שיח Print, הפעל את Print on both sides of paper ובחר באיזה צד יתהפך הנייר.
הערה:

ייתכן תרחיש שבו המדפסת תומכת בדופלקס, אך אפשרות זו אינה מופיעה בתיבת הדו-שיח Print. במקרים כאלה, באפשרותך ללחוץ על מאפייני המדפסת כדי לגשת לאפשרות זו ישירות מהעדפות המדפסת.

הדפסה בשחור-לבן

ניתן להדפיס PDF צבעוני בגוונים של אפור (נקרא גם גווני אפור או אפור מורכב).

• בתיבת הדו-שיח Print, הפעל את האפשרות Print in grayscale.

הפעל את האפשרות Print in grayscale

הדפסה בגודל שונה

ניתן להגדיל או לכווץ דפים בעת ההדפסה. ניתן לשנות את הגודל באופן אוטומטי כדי להתאים את הנייר או לשנות את הגודל באופן ידני על-ידי ציון אחוזים

• בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Size ולאחר מכן ציין את אפשרויות הגודל.

לחץ על Size

הדפסת מסמכים גדולים

ניתן להדפיס מסמך בתבנית גדולה, כגון פוסטר או כרזה, על-ידי פיצול העמוד לגיליונות נייר מרובים (נקרא "פריסת אריחים"). האפשרות Poster מחשבת כמה גיליונות נייר נדרשים. ניתן לכוונן את גודל העותק המקורי כדי שיתאים לנייר ולציין את גודל החפיפה בין האריחים. לאחר מכן ניתן לחבר את האריחים יחד.

  • בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Poster ולאחר מכן ציין את אפשרויות הפריסה.
לחץ על Poster

הדפסת מספר עמודים בגיליון

ניתן להדפיס יותר מעמוד PDF אחד בגיליון נייר אחד. הדפסת מספר עמודים בגיליון נקראת גם הדפסת n-up (למשל, ‎2-up או ‎6-up). ניתן לקבוע כי העמודים יופיעו בסדר אופקי לרוחב העמוד או בטורים אנכיים.

לחץ על Multiple

הדפסת חוברות

ניתן להדפיס מסמכים מרובי עמודים כגון חוברות. בכל גיליון ייפרסו שני עמודים. כאשר תאסוף, תקפל ותהדק את הגיליונות המודפסים משני הצדדים, התוצאה תהיה חוברת אחת המאגדת את העמודים בסדר הנכון.

  • בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Booklet ולאחר מכן ציין את אפשרויות החוברת.

לקבלת הנחיות המפרטות כל שלב, ראה הדפסת חוברות וקובצי PDF.

לחץ על Booklet

הדפסת הערות

ניתן להדפיס הערות במיקום ספציפי (כמו פתקים נדבקים על דף) רשימה או כסיכום.

באזור Comments and Forms, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר אפשרות מהרשימה הנפתחת
  • לחץ על Summarize Comments.
Comments and Forms

הדפסת חלק מהעמוד

ניתן להדפיס חלק מעמוד PDF. השתמש בכלי Snapshot  ‏(Edit ‏> Take a Snapshot) כדי לבחור רק את האזור שברצונך להדפיס. האזור יכול להכיל מלל, גרפיקה או את שניהם. ניתן להדפיס את האזור שנבחר בגודל מלא או לשנות את גודלו כך שיתאים לנייר.

  1. בחר Edit >‏ Take a Snapshot
  2. צייר מלבן כדי לבחור חלק מהעמוד
  3. בחר File‏ > Print
  4. בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Selected graphic.
לחץ על Selected graphic

מדוע איני מצליח להדפיס את המסמך?

התחל בעצות הבאות לפתרון בעיות

לבעיות הדפסה יכולות להיות סיבות שונות. כדי לזהות מה הבעיה, התחל בעיון בהודעה הטכנית הבאה: פתרון בעיות הדפסת PDF‏ | Acrobat‏, Reader

ה- PDF מוגן באמצעות סיסמה ואין אפשרות להדפיס

אם תקבל PDF המוגן באמצעות סיסמה, הזן את הסיסמה שנקבעה כדי להדפיס את המסמך. על חלק מהמסמכים המאובטחים חלות הגבלות המונעות ממך להדפיס, לערוך או להעתיק תוכן במסמך. אם חלות על המסמך הגבלות הדפסה, פנה למחבר ה-PDF.

(Windows בלבד) Protected Mode מפריע

Protected Mode המוגדר כברירת מחדל, משפר עד מאוד את אבטחת Reader. כדי לקבוע אם Protected Mode מפריע להדפסה, השבת אותו באופן זמני. לחץ לחיצה ימנית על המסמך ובחר Document Properties. לחץ על Advanced כדי לראות אם המצב המוגן מופעל.

כדי להשבית את המצב המוגן, בחר Edit‏ > Preferences ולחץ על Security (Enhanced)‎‏ משמאל. בטל את הבחירה באפשרות Enable Protected Mode At Startup. סגור את Reader, הפעל אותו מחדש ונסה שנית להדפיס את המסמך.

הערה:

כדי להבטיח שתקבל אבטחה מרבית, כאשר תסיים להדפיס, בחר שוב את האפשרות Enable Protected Mode At Startup.

הדמיית אוברפרינט של דיו

הדמיית אוברפרינט מעריכה מה יהיה המראה הסופי של שילוב ואוברפרינט של תמונות צבעוניות בעת הדפסת אופסט. ניתן ליצור הדמיה של האפקט שיוצר אוברפרינט במדפסת צבע שולחנית על-ידי בחירת Simulate Overprinting בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup. הדמיית אוברפרינט ממירה צבעי ספוט כדי לעבד צבעים להדפסה. אם בכוונתך להשתמש בקובץ מסוים כפלט סופי, אל תבחר באפשרות Simulate Overprinting.

הערה:

איכות הצבע משתנה בין מדפסות צבע שונות. לכן, הדרך הטובה יותר לוודא כיצד ייראה הפלט המוגמר היא לקבל הוכחות מספק שירות.

שלושה מעגלים חופפים
שלושה מעגלים חופפים ללא אוברפרינט (משמאל) בהשוואה לשלושה מעגלים חופפים עם אוברפרינט (מימין).

מה עליי לעשות אם Adobe Reader מבקש לשמור קובץ בעת הדפסת מסמך?

במקרה ש-Adobe Reader מבקש ממך לשמור קובץ כאשר אתה לוחץ על Print, לחץ על תיבת הדו-שיח Advanced print ובטל את הבחירה באפשרות Print to File.

הערה:  

  • ודא שבחרת מדפסת פיזית להדפסה, ולא Adobe PDFXPS/Send note או מדפסת וירטואלית אחרת.
  • האפשרות Print to File הייתה זמינה בתיבת הדו-שיח Print dialog עד לגרסאות Acrobat 10.X.

מה עליי לעשות כדי להדפיס הערות שזמינות במסמך PDF?

קיימים כמה סוגי ביאורים (לדוגמה, הערות קופצות) הזמינים במסמך PDF ואינם מודפסים כברירת מחדל, אלא רק אם ברצונך להדפיס אותם.

מדובר בתכנון מכוון שמטרתו למנוע מביאורים מסוג זה להסתיר את התוכן הזמין מאחוריהם.

עם זאת, ייתכן שבמקרים מסוימים כן תרצה להדפיס אותם. כדי להדפיס את ההערות הקופצות וביאורים מסוגים אחרים:

  1. עבור אל Edit‏ > Preferences‏.
  2. לחץ על Commenting.
  3. הפעל את האפשרות Print notes and pop-ups.

Adobe Reader קורס בעת הדפסה / Adobe Reader אינו מדפיס לאחר לחיצה על הלחצן Print

מקרים אלה עשויים להתרחש בשל פגם בקובץ ההתקנה של Adobe Acrobat. כדי לפתור את הבעיה, ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של היישום Adobe Reader / Acrobat.

אם הבעיה מתרחשת בגרסה העדכנית ביותר:

  1. הסר את ההתקנה של Acrobat Reader בעזרת כלי העזר Acrobat cleaner.
  2. התקן מחדש את Adobe Reader.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט