מצב מוגן (Windows)

לשיפור האבטחה, Adobe Reader XI כולל מצב מוגן ותצוגה מוגנת כדי להגן על המחשב שלכם. כאשר Protected Mode מופעל, כל הפעולות ש- Adobe Reader דורש כדי להציג את קובץ ה- PDF מתבצעות באופן מוגבל בלבד בתוך סביבה מבודדת שנקראת "Sandbox".

מצב מוגן

כברירת מחדל, Adobe Reader XI פועל במצב מוגן כדי לספק שכבת אבטחה נוספת. במצב מוגן, מסמכי PDF זדוניים לא יכולים להפעיל קובצי הפעלה שרירותיים או לכתוב בספריות המערכת או במערכת הרישום של Windows.

כדי לבדוק כיצד מוגדר המצב המוגן, בחרו File >‏ Properties >‏ Advanced >‏ Protected Mode.

מצב מוגן מופעל כברירת מחדל. כדי לציין את הקביעות, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו Edit >‏ Preferences.

 2. ברשימה Categories משמאל, בחרו Security (Enhanced)‎‏.

 3. באזור Sandbox Protections, סמנו או בטלו את הסימון של האפשרות Enable Protected Mode at startup.

  • הפעילו את Create Protected Mode log file כדי לתעד אירועים. השינויים ייכנסו לתוקף בפעם הבאה שתפעילו את היישום
  • לחצו על View Log כדי לפתוח את קובץ הרישום

תצוגה מוגנת

לשיפור האבטחה וכדי להימנע מסיכוני אבטחה פוטנציאליים הקשורים לקבצים ממיקומים העלולים להיות לא בטוחים, בתצוגה המוגנת רוב התכונות מבוטלות. ניתן להציג את ה- PDF, אך לא הרבה מעבר לכך.

במצב תצוגה מוגנת, מוצג סרגל צהוב בחלקו העליון של החלון של Reader. לחצו על Enable All Features כדי לצאת מתצוגה מוגנת.  

שורת המידע של התצוגה המוגנת

כדי לשנות את התנאים הקובעים מתי משתמשים בתצוגה מוגנת, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו File >‏ Preferences.
 2. ברשימה Categories משמאל, בחרו Security (Enhanced)‎‏.
 3. באזור Sandbox Protections, בחרו אפשרות עבור Protected View:
  • Off
  • Files from potentially unsafe locations
  • All files

Privileged Locations

ניתן להוסיף קבצים, תיקיות ומארחים ספציפיים למיקומים בעלי הזכויות המיוחדות כדי לתת אמון בקובצי PDF באופן סלקטיבי ולעקוף את מגבלות האבטחה.

תחת Privileged Locations, בצעו את הפעולות הבאות:

 • כדי להגדיר כמהימנים אתרים שכבר הוגדרו כאתרים מהימנים ב-Internet Explorer, בחרו באפשרות Automatically Trust Sites From My Win OS Security Zones‏.
 • כדי להוסיף רק קובץ PDF אחד או שניים מתוך מיקום מסוים, לחצו על Add File.
 • כדי ליצור תיקייה מהימנה מקובצי PDF מרובים, לחצו על Add Folder Path או על Add Host.
 • כדי לאפשר טעינת נתונים מאתר, הזינו את שם כתובת הבסיס. לדוגמה, הזינו את הכתובת www.adobe.com, אך לא את הכתובת www.adobe.com/products. כדי להגדיר כמהימנים קבצים מחיבורים מאובטחים בלבד, בחרו באפשרות Secure Connections Only (https:)‎‏‏‎.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון