מצב מוגן (Windows)

לשיפור האבטחה, Adobe Reader XI כולל מצב מוגן ותצוגה מוגנת כדי להגן על המחשב שלך. כאשר Protected Mode מופעל, כל הפעולות ש-Adobe Reader דורש כדי להציג את קובץ ה-PDF מתבצעות באופן מוגבל בלבד בתוך סביבה מבודדת שנקראת Sandbox.

מצב מוגן

כברירת מחדל, Adobe Reader XI פועל במצב מוגן כדי לספק שכבת אבטחה נוספת. במצב מוגן, מסמכי PDF זדוניים אינם יכולים להריץ קובצי הפעלה שרירותיים או לכתוב לספריות מערכת או לרישום Windows.

כדי לבדוק את הסטטוס של המצב המוגן, בחר File > ‏Properties > ‏Advanced > ‏Protected Mode.

מצב מוגן מופעל כברירת מחדל. כדי לציין את ההגדרות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר Edit ‏> Preferences.

 2. ברשימה Categories משמאל, בחר Security (Enhanced)‎‏.

 3. באזור Sandbox Protections סמן או בטל את הסימון של האפשרות Enable Protected Mode at startup.

  • הפעל את Create Protected Mode log file כדי לתעד אירועים. שינויים ייכנסו לתוקף בפעם הבאה שתפעיל את היישום
  • לחץ על View Log כדי לפתוח את קובץ היומן

תצוגה מוגנת

לשיפור האבטחה וכדי להימנע מסיכוני אבטחה פוטנציאליים הקשורים לקבצים ממיקומים העלולים להיות לא בטוחים, מרבית התכונות במצב Protected View מושבתות. תוכל לצפות בקובץ ה-PDF, אך לא תוכל לבצע פעולות אחרות.

במצב Protected View, מוצג סרגל צהוב בחלקו העליון של החלון של Reader. לחץ על Enable All Features כדי לצאת מ-Protected View.

שורת מידע על Protected View

כדי לבצע שינויים כאשר Protected View נמצא בשימוש, בצע את השלבים הבאים:

 1. בחר File ‏> Preferences.
 2. ברשימה Categories משמאל, בחרו Security (Enhanced)‎‏.
 3. באזור Sandbox Protections, בחר באפשרות עבור Protected View:
  • ‏Off
  • קבצים ממיקומים העלולים להיות לא בטוחים
  • כל הקבצים

Privileged Locations

תוכל להוסיף קבצים, תיקיות ומארחים ספציפיים למיקומים מועדפים כדי לסמוך באופן סלקטיבי על קובצי PDF ולעקוף את מגבלות האבטחה.

באפשרות Privileged Locations, בצע את השלבים הבאים:

 • כדי לסמוך על כל אתרים שאתה כבר סומך עליהם ב-Internet Explorer, בחר באפשרות Automatically Trust Sites From My Win OS Security Zones.
 • כדי להוסיף רק קובץ PDF אחד או שניים ממיקום, לחץ על Add File.
 • כדי ליצור תיקיה מהימנה עבור קובצי PDF מרובים, לחץ על Add Folder Path או על Add Host.
 • כדי לאפשר לנתונים להיטען מאתר אינטרנט, הזן את השם של כתובת הבסיס של ה-URL. למשל, הזן www.adobe.com אבל לא www.adobe.com/products. כדי לתת אמון בקבצים מחיבורים מאובטחים בלבד, בחר Secure Connections Only (https:).
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון