שיתוף מסמכים

ניתן להשתמש ב- Adobe Reader כדי לשתף מסמכים עם אחרים. ניתן לשתף קבצים באמצעות Adobe SendNow או באמצעות דואר אלקטרוני.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו File >‏ Share Files Using SendNow Online.
 • לחצו על חלון המשימות Tools ובחרו Send Files
 • בחרו File >‏ Send File

פעלו לפי ההנחיות על-גבי המסך כדי לשתף את הקובץ עם אחרים.

למידע מפורט, ראו שיתוף קבצים מ- Acrobat.com באמצעות SendNow Online וכן שיתוף קבצים באמצעות דואר אלקטרוני בעזרה של Acrobat.

אחסון קבצים ב- Acrobat.com

Acrobat.com מאפשר לכם לאחסן ולגשת ל- PDF ולמסמכים אחרים מהתקנים מרובים. 

כדי לאחסן קבצים ב- Acrobat.com, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • לחצו על  בסרגל הכלים
 • לחצו על Tools‏ > Store Files.
 • בתיבות הדו-שיח Save‏ (‏File >‏ Save או File‏ > Save As), בחרו חשבון מתוך הרשימה Save to Online Account.

הוספת הערות על קובצי PDF וסקירת קובצי PDF

ניתן להוסיף הערות על קובצי PDF באמצעות כלי הביאורים וסימוני הציורים. כל כלי הביאורים וסימוני הציורים זמינים.  כאשר מקבלים PDF לסקירה, ניתן להוסיף בו ביאורים באמצעות כלי הביאורים והסימון.

כלי ביאורים

ניתן להשתמש בכלי ביאורים שונים כדי להוסיף את ההערות שלכם בזמן סקירת קובץ PDF. לדוגמה, Add Sticky Note,‏ Highlight Text,‏ Add Text Comment ו- Strikethrough.

החלונית Annotations
החלונית Annotations

A. ‏Add Sticky Note‏ B. ‏Highlight text‏ C. ‏Add Text Comment‏ D. ‏Attach file‏ E. ‏Record audio‏ F. הכלי ותפריט Add Stamp‏ G. ‏Insert text at cursor‏ H. ‏Replace text‏ I. ‏Strikethrough‏ J. ‏Underline‏ K. ‏Add note to text‏ L. ‏Text Correction Markup‏ 

דוגמה: שימוש בכלי Highlight Text

 1. לחצו על Comment ‏> Annotations בפינה הימנית העליונה של סביבת העבודה.

 2. בחרו את הכלי Highlight Text ().

 3. גררו את המצביע כדי לבחור את המלל במסמך שברצונכם לסמן.

 4. כדי להוסיף פתק עבור המלל שסומן, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לחצו פעמיים על המלל שסומן.
  • לחצו לחיצה ימנית על המלל שסומן ובחרו את האפשרות Open Pop-Up Note מהתפריט תלוי ההקשר.
  בחרו את האפשרות Open Pop-Up Note כדי להוסיף הערה עבור המלל שסומן

 5. הקלידו את התוכן של הפתק הנפתח.

כלי סימון ציורים

ניתן להשתמש בכלי סימון ציורים שונים כדי להוסיף את ההערות שלכם בזמן סקירת קובץ PDF. לדוגמה, Add Text Box, Draw Rectangle ו- Draw Free Form.

החלונית Drawing Markups
החלונית Drawing Markups

A. ‏Add text box‏ B. ‏Add text callout‏ C. ‏Draw line‏ D. ‏Draw arrow‏ E. ‏Draw oval‏ F. ‏Draw rectangle‏ G. ‏Draw cloud‏ H. ‏Draw polygon‏ I. ‏Draw connected lines‏ J. ‏Draw free form‏ K. ‏Erase free form‏ 

שימוש בכלי סימון ציורים

 1. לחצו על Comment‏ > Drawing Markups בפינה הימנית העליונה של סביבת העבודה.

 2. בחרו את הכלי הרצוי.

 3. גררו את הסמן כדי לצייר את הצורה במסמך.

 4. כדי להוסיף פתק עבור הצורה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לחצו פעמיים על הצורה שציירתם.
  • לחצו לחיצה ימנית על הצורה ובחרו את האפשרות Open Pop-Up Note מהתפריט תלוי ההקשר.

התאימו אישית את המאפיינים של כלי Annotation and Drawing Markup

ניתן להתאים את המאפיינים של כלי הביאורים וסימון הציורים. לדוגמה, ניתן לשנות את הצבע והאטימות של הכלי Highlight Text.

הערה: השלבים הבאים מסבירים כיצד להתאים אישית את המאפיינים של הכלי Highlight Text. ניתן לבצע את אותם השלבים עבור כלים אחרים ב- Reader.

 1. לחצו לחיצה ימנית על הביאור ובחרו Properties מתוך התפריט תלוי ההקשר.

 2. ציינו את מאפייני הביאור תחת הכרטיסייה Appearance של תיבת הדו-שיח Properties.

  הערה: בחרו את האפשרות Make Properties Default כדי להגדיר את המאפיינים המותאמים אישית כמאפייני ברירת מחדל עבור כלי סימון ציור.

 3. לחצו על OK.‏

מענה להערות או מחיקת תגובות

 • לחצו לחיצה ימנית על הערה ובחרו Reply בתפריט הנפתח.

 • אם תרצו בהמשך להסיר את ההערה, לחצו עליה לחיצה ימנית ובחרו Delete.

לקבלת מידע נוסף, ראו מענה להערות בעזרה של Acrobat.

אישור או דחייה של PDF

אם תתבקשו לאשר PDF, תקבלו הודעה בדואר אלקטרוני עם הנחיות מפורטות. בחלק העליון של ה- PDF, השתמשו באפשרויות בחלונית Stamps ובשורת ההודעות של המסמך כדי לאשר או לדחות את המסמך.

לקבלת מידע נוסף, ראו השתתפות בתהליך אישור בעזרה של Acrobat.

הערה:

רק משתמשי Acrobat עם גרסאות מרובות בתים של Acrobat יכולים להתחיל תהליך אישור. עם זאת, משתמשי Reader עם גרסה בכל שפה יכולים לאשר או לדחות PDF.

מעקב אחר סקירה (ביישום Reader בלבד, לא בדפדפן)

כדי לעקוב אחר סקירת מסמך או להציג את מצב הסקירה, בחרו View >‏ Tracker. ה- Tracker מראה מי הצטרף לסקירה וכמה הערות פרסם כל אחד.

 • הצד השמאלי של ה- Tracker מציג את כל מסמכי PDF שמתבצעות בהם סקירות מנוהלות.

 • בצד ימין מוצגים התאריך והשעה שבהם נשלח ה- PDF וכן רשימת הסוקרים שהוזמנו להשתתף בסקירה. קישורים למסמכי PDF שיתופיים מספקים מידע נוסף, כולל המועד האחרון (אם נקבע) ומספר ההערות שהתקבלו מכל סוקר. מחיקת קישור ב- Tracker אינה מוחקת את קובץ ה- PDF.

 • Latest Updates מסכם את השינויים והסקירות האחרונים.

לקבלת מידע נוסף, ראו מעקב אחר מסמכי PDF שנסקרו בעזרה של Acrobat.

שחזור לאחר כיבוי בלתי צפוי (ביישום Reader בלבד, לא בדפדפן)

התכונה Autosave מונעת אובדן שינויים לאחר שמתרחשת הפרעה בלתי צפויה.

 1. פתחו את הקבצים שעבדתם עליהם לפני שאירע הכיבוי הבלתי צפוי.

 2. כאשר תופיע בקשה, לחצו על Yes כדי לפתוח את הקבצים שנשמרו באופן אוטומטי.

 3. שמרו את הקבצים בשמות זהים לשמות הקבצים שעבדתם עליהם במקור.

אם האפשרות השמירה האוטומטית אינה זמינה, הפעילו אותה מחדש בתיבת הדו-שיח Preferences

 1. לחצו לחיצה ימנית על המסמך ובחרו Page Display Preferences בתפריט הנפתח.

 2. בטור השמאלי, בחרו Documents ולאחר מכן בחרו Automatically Save Document Changes To Temporary File Every XX Minutes.

 3. בתיבה Minutes, ציינו באיזו תדירות ברצונכם לשמור קבצים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת