הצגת תמונות, עצמים או דגמים תלד ממדיים

הערה:

כדי להעתיק תמונות או תצלומי בזק ספציפיים של אזורים בעמוד, ראו העתקת תוכן מקובצי PDF.

איני רואה תמונות ב- PDF

  1. לחצו לחיצה ימנית על המסמך ובחרו Page Display Preferences.

  2. בחרו Show Large Images.

הערה:

אם תבטלו את הבחירה באפשרות הנ"ל, Reader יציג קובצי תמונות גדולים כתיבות אפורות כדי להאיץ את התצוגה והגלילה.

הזזה או סיבוב של דגמים תלד ממדיים

סרגל הכלים של התלת-ממד מופיע כאשר לוחצים על דגם תלת ממדי. לחצו על החץ ליד הכלי Rotate כדי להציג את כל כלי הניווט בתלת-ממד הזמינים ב- Reader.

ניתוח עצמים, מידות או מיקום גיאו-מרחבי

Reader מספק אפשרויות ניתוח המאפשרות לך להציג מטה-נתונים של עצמים מסוימים, למדוד אותם או לקיים אינטראקציה עם נתונים גיאו-מרחביים. כדי לגשת לאפשרויות אלה, לחצו על Extended בחלק הימני העליון של החלון.

למידע נוסף, ראו את הנושאים הבאים בעזרה של Acrobat.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון