הצגת תמונות, עצמים או דגמים תלד ממדיים

הערה:

כדי להעתיק תמונות או תצלומי בזק ספציפיים של אזורים בעמוד, ראה העתקת תוכן מקובצי PDF.

איני יכול לראות תמונות במסמך PDF

  1. לחץ לחיצה ימנית על המסמך ובחר באפשרות Page Display Preferences.

  2. בחר Show Large Images.

הערה:

אם תבטל את הבחירה באפשרות למעלה, Reader יציג קובצי תמונה גדולים כתיבות אפורות, כדי לזרז את התצוגה והגלילה.

הזזה או סיבוב של דגמים תלד ממדיים

סרגל הכלים של התלת-ממד מופיע כאשר לוחצים על דגם תלת ממדי. לחץ על החץ שליד הכלי Rotate כדי להציג את כל כלי הניווט של תלת-ממד הזמינים ב-Reader.

ניתוח אובייקטים, מידות, או מיקום גיאו-מרחבי

Reader מספק אפשרויות ניתוח המאפשרות לך להציג מטה-נתונים של עצמים מסוימים, למדוד אותם או לקיים אינטראקציה עם נתונים גיאו-מרחביים. כדי לגשת לאפשרויות אלו, לחץ על Extended בפינה הימנית העליונה של החלון.

למידע נוסף, ראה את הנושאים הבאים בעזרה של Acrobat:

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?