Kom meer te weten over de toegankelijkheid van Adobe Connect in visuele, audio- en mobiliteitscategorieën en hoe Adobe Connect voldoet aan Sectie 508. Kom te weten hoe gebruikers met uiteenlopende behoeften de pods kunnen gebruiken.

Voor mensen met een handicap, zoals een motorische beperking, blindheid of slechtziendheid, zijn toegankelijke documenten of toepassingen vereist. Met toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect kunnen mensen met een handicap de vergaderfunctionaliteit zoveel mogelijk zonder muis gebruiken.

Naast de onderstaande toegankelijkheidsfuncties biedt Adobe Connect sneltoetsen zodat u met een toetsenbord veelvoorkomende taken kunt uitvoeren, door de pods en menu's kunt navigeren en relevantie opties kunt selecteren, en het basisbeheer van een vergaderruimte kunt uitvoeren. Zie sneltoetsen in Adobe Connect voor meer informatie.

Opmerking:

Het is raadzaam de desktoptoepassing te gebruiken voor betere resultaten met schermlezers en andere ondersteunende technologieën.

U kunt het toetsenbord gebruiken om naar de menu's boven aan de vergaderclient (de menu's in de toepassingsbalk) te gaan en de menuopties uit te voeren.

Opmerking:

Als het dialoogvenster voor de audioconferentie in Windows wordt weergegeven, kunnen gastheren de audio van de vergadering starten door op Esc en vervolgens Ctrl+spatiebalk te drukken.

 • Met de Ctrl+spatiebalk/Command+F2 wordt de focus naar de navigatiebalk bovenaan verplaatst.
 • Met Tab/Shift+tab-toetsen kunnen gebruikers tussen de knoppen in de navigatie bovenaan navigeren.

  Met Ctrl+spatiebalk wordt het vergadermenu geactiveerd. In de Chrome-browser op Mac drukt u op Tab nadat u zich bij een vergadering hebt gevoegd. Hiermee wordt het vergadermenu geactiveerd. Druk vervolgens op Ctrl+spatiebalk.

 • Opmerking: Als het dialoogvenster voor de audioconferentie wordt weergegeven, wordt de audio van de vergadering voor gastheren gestart door op Esc en vervolgens op Ctrl+spatiebalk te drukken.

 • Met de pijl-links en pijl-rechts activeert u de naastgelegen menu's op de toepassingsbalk. Gebruik de linkerpijltoets voor het menu aan de rechterkant en de rechterpijltoets voor het menu aan de linkerkant.

 • Met de pijl-omlaag activeert u het huidige menu. Als u een item in het menu wilt selecteren, gebruikt u de pijl-omlaag, pijl-omhoog, pijl-links en pijl-rechts.

 • Met Enter selecteert u de huidige menuopdracht.

 • Escape-toets sluit het huidige menu.

Toegankelijkheid in de pods

U kunt volledig met het toetsenbord navigeren tussen zichtbare pods.

 • Breng de focus naar een pod met de snelkoppeling Ctrl + F6. Druk tweemaal op Tab in Chrome op Mac en gebruik dan Command + F6 om door pods te navigeren.
 • Blijf Ctrl + F6 ingedrukt houden om de beschikbare pods te doorlopen. Een gekleurde rand geeft aan dat de focus op de desbetreffende pod staat.

 • In bepaalde pods is een bepaald veld standaard gemarkeerd. Bijvoorbeeld:

  Chatpod

  Het veld Nieuw bericht krijgt standaard de focus.

De chatpod is gemarkeerd met een gekleurde rand wanneer u navigeert via het toetsenbord
De chatpod is gemarkeerd met een gekleurde rand wanneer u navigeert via het toetsenbord

 • Wanneer een pod focus heeft, kunt u Tab gebruiken om in de pod te navigeren of Ctrl + F8 indrukken om het optiemenu Pod op te roepen.
 • Wanneer u een knop hebt gemarkeerd, drukt u op de spatiebalk om de knop te activeren.
 • Als de focus op een tabblad ligt en u op de pijl naar links drukt, wordt de focus verplaatst naar het vorige tabblad in de lijst met tabbladen. Door op de linkerpijl te drukken wanneer de focus op het eerste tabblad in de tablijst ligt, wordt de focus verplaatst en wordt het laatste tabblad in de lijst geactiveerd.
 • Als de focus op een tabblad ligt en u op de pijl naar rechts drukt, wordt de focus verplaatst naar het volgende tabblad in de lijst met tabbladen. Door op de rechterpijl te drukken wanneer de focus op het laatste tabblad in de tablijst ligt, wordt de focus verplaatst en wordt het eerste tabblad in de lijst geactiveerd.
 • De rij Omhoog werkt op dezelfde manier als de linkerpijl.
 • De rij Omlaag werkt op dezelfde manier als de rechterpijl.
 • Als het verwijderen van het tabblad is toegestaan en u op Verwijderen drukt met de focus op een tabblad, wordt het tabblad en het tabbladvenster verwijderen uit de interface met tabbladen. Als er nog meer tabbladen in de interface met tabbladen staan, verschuift de focus naar het volgende tabblad in de tablijst.

Wanneer de Adobe Connect-client in Windows wordt gestart, krijgt het invoergebied voor berichten van de zichtbare chatpod (indien van toepassing) standaard de focus. Als het dialoogvenster voor audioconferentie wordt weergegeven, krijgt het dialoogvenster de standaardfocus.

De Adobe Connect-client kan de focus verliezen (bijvoorbeeld als u naar een andere toepassing overschakelt) en later weer terugkrijgen. In dat geval wordt in de vergadertoepassing het invoergebied voor berichten van de zichtbare chatpod weergegeven. Wanneer de focus van de client verdwijnt, drukt u op Tab om het Adobe-logo in de linkerbovenhoek te markeren. Druk nu op Tab of Ctrl+F6 om door te gaan.

Wijzig de rol van de deelnemer in de deelnemerspod

 1. Gebruik de sneltoets Ctrl + F6 om op een pod te focussen.

 2. Blijf Ctrl + F6 ingedrukt houden om de beschikbare pods te doorlopen. Een gekleurde rand geeft aan dat de focus op de desbetreffende pod staat.

 3. Nadat de deelnemerspod is geselecteerd, drukt u enkele malen op Tab om het gebied met de deelnemers te markeren.

  Een deel van de deelnemerspod is gemarkeerd met een gekleurde rand bij navigatie via het toetsenbord
  Een deel van de deelnemerspod is gemarkeerd met een gekleurde rand wanneer u navigeert via het toetsenbord

 4. Gebruik de pijltjestoetsen om de relevante sectie uit te vouwen, de gebruiker te markeren en de rol te zien.

 5. Gebruik de pijltjestoetsen om een deelnemer te selecteren.

 6. Wanneer de deelnemer is aangekondigd, drukt u op Ctrl + F8 om door het optiemenu Pod te navigeren. Gebruik de pijltjestoetsen om door de opties in het menu Pod te navigeren.

  Opmerking:

  Druk anders op Ctrl+F8 om het menu Podopties op te roepen. Alle beschikbare opties in het menu in de linkerbovenhoek van de pod zijn ook beschikbaar in het menu Podopties.

 7. Wanneer het submenu met opties voor deelnemers is aangekondigd, drukt u op de pijl-rechts om het submenu te openen en vervolgens op de pijl-omlaag totdat u de aankondiging hoort over de bevoegdheid die u wilt verschaffen. Druk op Enter wanneer u de juiste optie bereikt.

Een opiniepeilingsvraag beantwoorden in de pod Opiniepeiling

 1. Gebruik de sneltoets Ctrl + F6 om op een pod te focussen.

 2. Blijf Ctrl + F6 ingedrukt houden om de beschikbare pods te doorlopen. Een gekleurde rand geeft aan dat de focus op de desbetreffende pod staat.

 3. Nadat de pod Opiniepeiling is geselecteerd, voert u een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het type opiniepeiling dat gemaakt is:

  Meerdere antwoorden

  Druk op Tab om het eerste selectievakje te markeren en gebruik de pijltjestoetsen om naar de andere selectievakjes in Windows te gaan. Gebruik Tab op de Mac. Druk op de spatiebalk om een gemarkeerd selectievakje te selecteren. De selectie wordt automatisch ingediend. Als u een selectie ongedaan wilt maken, markeert u het selectievakje en drukt u op de spatiebalk.

  Multiple choice

  Druk op Tab om het eerste keuzerondje te markeren, gebruik de pijltoetsen om de vereiste optie te markeren en druk op de spatiebalk om de selectie in te dienen. Als u uw inzending wilt wijzigen, markeert u een ander keuzerondje met de pijltoetsen en drukt u op de spatiebalk.

  Kort antwoord

  Druk op Tab om het tekstveld te markeren, typ uw korte antwoord, druk op Tab om de knop Antwoord verzenden te markeren en druk op de spatiebalk om het antwoord in te dienen. Als u uw ingediende antwoord wilt bijwerken, typt u een nieuw antwoord en verzendt u dat. Hiermee wordt uw vorige inzending overschreven.

  Inzending voor een opiniepeilingsvraag met kort antwoord via toetsenbord
  Inzending voor een opiniepeilingsvraag met kort antwoord via toetsenbord

Adobe Connect-beheerders kunnen enkele bepaalde instellingen voor de hele account bijwerken om de toegankelijkheid van gebruikers met de implementatie te verbeteren. Beheerders kunnen de kleurthema's van het aanmeldingsscherm, vergaderruimtes, en van Adobe Connect Central aanpassen om ze beter op de behoeften van de gebruikers af te stemmen.

Ook, kunnen beheerders de kleur van de rand wijzigen waarmee de focus op pods wordt gemarkeerd.

Pas de randkleur van de geselecteerde pods aan om de toegankelijkheid te verbeteren
Pas de randkleur van de geselecteerde pods aan om de toegankelijkheid te verbeteren

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid