Handboek Annuleren

Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Kom te weten hoe beheerders rapporten en prestaties kunnen controleren van inhoud die is geüpload naar Adobe Connect-vergaderingen, -webinars, -cursussen enz.

Gegevens over alle inhoud weergeven

 1. Klik in Adobe Connect Central op Inhoud > Inhouddashboard.

  Het Inhouddashboard biedt een grafische weergave van statistische gegevens met betrekking tot uw inhoud. De gegevens weerspiegelen alle inhoud in uw map Mijn inhoud en worden uitgevoerd naar de volgende categorieën:

  Meest bekeken inhoud in de afgelopen 30 dagen

  Het aantal keer dat de inhoud is weergegeven.

  Meest effectieve presentatie in de afgelopen 30 dagen

  De gegevens worden vastgesteld op basis van het percentage dia's dat op alle viewers is weergegeven.

  Laatst bekeken inhoud in de afgelopen 30 dagen

  Hier worden de naam, het type inhoud, het aantal keer en de laatste keer dat deze inhoud is weergegeven, getoond in de vorm van een lijst. De inhoud die het laatst is weergegeven, staat boven aan de lijst.

  Verouderde inhoud

  Hier worden de naam, het type inhoud en de laatste keer dat de inhoud werd weergegeven, getoond in de vorm van een lijst. De inhoud die het laatst is weergegeven, staat onder aan de lijst.

  Klik op een onderdeel om de bijbehorende pagina Informatie over inhoud weer te geven.

 2. Klik op Afdrukbare versie om de gegevens af te drukken.

Rapporten weergeven over afzonderlijke inhoud

Opmerking:

U kunt in Adobe Connect 7 en hoger gegevens over afzonderlijke inhoud opvragen via een nieuwe wizard Rapporten (klik in Adobe Connect Central op Rapporten > Inhoud). In dit gedeelte van de documentatie wordt een oudere gebruikersinterface voor het weergeven van gegevens over afzonderlijke inhoud beschreven. Deze gebruikersinterface is in deze versie opgenomen ten behoeve van de compatibiliteit met oudere versies. De nieuwe wizard Rapporten verschaft betere rapportfuncties.

U kunt rapporten altijd downloaden wanneer dat nodig is om informatie over het gebruik van inhoud te analyseren.

Indien mogelijk kunt u de gegevens die worden getoond in een rapport beperken met behulp van rapportfilters. Wanneer de filters van toepassing zijn op een bepaald rapport, ziet u boven het weergegeven rapport de koppeling Rapportfilters.

Filters die u instelt, gelden voor alle rapporten die u maakt, voor zowel het specifieke rapport als voor elke andere functie in Adobe Connect. Als u bijvoorbeeld een trainingsrapport opstelt nadat u filters hebt ingesteld voor een inhoudsrapport, gelden de filters ook voor het trainingsrapport. Dit geldt voor elk gegevensbereik dat u instelt. Als u een gegevensbereikfilter dat u hebt ingesteld voor een bepaald rapport niet wist, wordt het toegepast op alle rapporten.

Opmerking:

rapportfilters worden alleen voor de actieve sessie opgeslagen. Als u rapportfilters hebt ingesteld, op Opslaan klikt, u afmeldt bij Adobe Connect en u daarna weer aanmeldt, zijn deze eerder ingestelde rapportfilters niet bewaard gebleven. De wizard Rapporten slaat filters echter wel op voor gebruik in andere sessies.

Rapportfilters instellen

 1. Open de informatiepagina (bijvoorbeeld de pagina Informatie over inhoud, Informatie over vergaderingen of Cursusgegevens) voor het bestand waarvoor u rapportfilters wilt instellen.
 2. Klik in de informatiepagina op de koppeling Rapporten boven de titelbalk Informatie over inhoud.

  Boven de titelbalk wordt een reeks rapportkoppelingen weergegeven, met Overzicht gemarkeerd, en het rapport Overzicht voor deze vergadering wordt onder de informatiekoptekst weergegeven.

 3. Klik op het rapporttype waarvoor u filters wilt instellen.

  De gegevens voor het geselecteerde rapporttype worden weergegeven in het venster Adobe Connect Central.

 4. Klik op de koppeling Rapportfilters, rechts van het label Er zijn geen filters ingesteld.
  De optie Rapportfilters instellen voor een studieprogramma.
  De optie Rapportfilters instellen voor een studieprogramma.

 5. Stel één of meerdere van de volgende filters in:
  • Filters voor het datumbereik instellen: schakel de selectievakjes Van en Naar en de vakjes voor begin- en einddatums en -tijden in. Als u bijvoorbeeld een datumbereik selecteert voor het rapport Op dia's, bevat dit rapport alleen de dia's die binnen de desbetreffende periode zijn weergegeven.

  • Filters voor groepen instellen: klik op de koppeling Groepen toevoegen/verwijderen en schakel het selectievakje in voor de groepen die u in uw rapport wilt bijhouden. De gegevens in het rapport zijn alleen van toepassing op de leden van een bepaalde deelnemende groep. U kunt meer dan één groep selecteren en de selectie van elke groep weer opheffen.

  • Teamleden selecteren (alleen managers): klik op Gegevens tonen van de personen aan wie ik rechtstreeks leiding geef of Gegevens tonen van de personen van wie ik de directe of indirecte leidinggevende ben.

  U wist filters die u hebt ingesteld door te klikken op Opnieuw instellen op de pagina Rapportfilters instellen.

 6. Klik op Opslaan onder aan de pagina Rapportfilters instellen.

U keert terug naar de rapportpagina en de filters die u hebt ingesteld, staan nu boven de weergavebalk.

Rapporten downloaden

 1. Open de informatiepagina (bijvoorbeeld de pagina Informatie over inhoud, Informatie over vergaderingen of Cursusgegevens) voor het bestand waarvan u een rapport wilt downloaden.
 2. Klik in de informatiepagina op de koppeling Rapporten boven de titelbalk Informatie over inhoud.
 3. Klik op een rapporttype, zoals Op dia's of Op vragen.

  Overzicht

  Het overzicht bevat de naam van de inhoud, de datum waarop de inhoud voor het laatst is bijgewerkt en het aantal keer dat deze inhoud is weergegeven.

  Op gebruikers

  Dit rapport is beschikbaar voor opnamen van vergaderingen en virtuele lesruimten en geeft een overzicht van de geregistreerde gebruikers die een opname bekijken. Dit rapport is vergelijkbaar met het rapport Vergadering op deelnemers en bevat dezelfde kolommen en een extra kolom Totale weergavetijd. Dit rapport kan ook worden gebruikt voor openbare opnamen. Gastgebruikers worden echter niet in het rapport opgenomen omdat deze in Adobe Connect geen gegevens hoeven op te geven wanneer ze een opname bekijken.

  Op dia's of Op pagina's (PDF)

  Alleen van toepassing op presentaties. Een staafgrafiek toont elke dia in de presentatie op dianummer en het aantal keer dat de dia is weergegeven; onder de grafiek bevindt zich een tabel met dezelfde gegevens, die ook aangeeft wanneer elke dia voor het laatst is weergegeven.

  Op vragen

  Een staafgrafiek toont elke vraag, met een kleurcodering voor juist of onjuist beantwoorde vragen, en het aantal personen dat de vraag heeft beantwoordt. Klik op een vraag in de staafgrafiek om een cirkeldiagram weer te geven met een tabel die de antwoordsleutel en -distributie bevat. De antwoordsleutel toont alle mogelijk antwoorden op de geselecteerde vraag en het corresponderende nummer of de corresponderende letter van de vraag. De antwoorddistributielijst bevat de antwoordkeuzes die voor deze vraag zijn geselecteerd, geeft het juiste antwoord aan en toont het aantal gebruikers dat elk antwoord heeft geselecteerd, evenals het percentage van het totaal dat elk aantal gebruikers vertegenwoordigt. Ten slotte toont de grafiek het totale aantal gebruikers op basis van het aantal gebruikers en het gebruikerspercentage. Onder de grafiek bevindt zich een tabel met een overzicht van alle vragen, waarin elke vraag wordt weergegeven op nummer, naam, het aantal juiste antwoorden, het aantal onjuiste antwoorden, het percentage juiste antwoorden, het percentage onjuiste antwoorden en de score.

  Op antwoorden

  Een tabel toont de hoogst haalbare score, de score om te slagen, de gemiddelde score en de hoogste score voor de quiz. Bovendien ziet u in deze tabel voor iedere vraag ook het nummer van de vraag, de vraag zelf en de distributie van de antwoorden, hiermee wordt bedoeld hoe iedere vraag is beantwoord (en of iedere vraag is beantwoord). Klik op Antwoorden weergeven om een cirkeldiagram weer te geven met een tabel die de antwoordsleutel en -distributie bevat. De antwoordsleutel toont alle mogelijk antwoorden voor de geselecteerde vraag en het corresponderende nummer of de corresponderende letter van de vraag. De antwoorddistributielijst bevat alle antwoordkeuzen die voor deze vraag zijn geselecteerd, geeft het juiste antwoord aan en toont het aantal gebruikers dat elk antwoord heeft geselecteerd, evenals het percentage van het totaal dat elk aantal gebruikers vertegenwoordigt. Ten slotte toont de grafiek het totale aantal gebruikers op basis van het aantal gebruikers en het gebruikerspercentage.

  Met de knop Antwoorddistributie verbergen/Antwoorddistributie tonen kunt u de distributie van antwoorden voor elke vraag in- of uitschakelen.

  Opmerking:

  Elke keer dat de gebruiker de inhoud ophaalt, worden de inhoudscores voor quizzen en enquêtes opnieuw ingesteld. Wanneer een gebruiker dus een quiz enquête afsluit zonder deze te voltooien en hij of zij later terugkeert naar de quiz of enquête, zijn alle eerder gegeven antwoorden niet bewaard gebleven. Als u niet wilt dat de score opnieuw wordt ingesteld en u hebt toegang tot het tabblad Training, kunt u een cursus maken en de desbetreffende inhoud selecteren als de cursusinhoud. Hiermee wordt de inhoud omgezet in een cursus.

 4. Klik op Rapportgegevens downloaden om de rapportgegevens te exporteren naar een CSV-bestand. U kunt het rapport opslaan of openen. Wanneer u Adobe Connect Central uitvoert in een Internet Explorer-browser en u wilt het rapport openen, wordt het rapport onder Windows automatisch geopend in Microsoft Excel. In dit geval dubbelklikt u op elke cel om de gegevens in die cel te kunnen zien.

  U kunt het CSV-bestand ook opslaan op uw bureaublad: selecteer Kladblok in het menu Bureau-accessoires (Start > Bureau-accessoires > Kladblok) en open het bestand in Kladblok. De tekst is nu beter leesbaar.

  Daarnaast kunt u, wanneer de knop Afdrukbare versie wordt weergegeven voor een rapport, op deze knop klikken om het rapport te exporteren naar een browservenster en het rapport vervolgens afdrukken.

Rapportfilters verwijderen

 1. Open de informatiepagina (bijvoorbeeld de pagina Informatie over inhoud, Informatie over vergaderingen of Cursusgegevens) voor het bestand waarvan u het rapportfilter wilt verwijderen.
 2. Klik in de informatiepagina op de koppeling Rapporten boven de titelbalk Informatie over inhoud.
 3. Klik op een rapporttype: Op dia's, Op vragen of Op antwoorden.
 4. Klik op de koppeling Rapportfilters.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit op de pagina Filters instellen:
  • Klik op Opnieuw instellen als u alle filters wilt wissen.

  • Als u een bepaald filter wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje uit en klikt u op Opslaan. Wanneer sprake is van een groep, klikt u op Groepen toevoegen/verwijderen; vervolgens schakelt u het selectievakje voor de groep uit en klikt u op Opslaan.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account