Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

Kom te weten hoe u bestanden en mappen maakt en beheert in Adobe Connect-bibliotheken en wijs machtigingen toe.

Beheerders, beperkte beheerders en gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen maphiërarchieën in bibliotheken maken en in deze hiërarchieën navigeren. U kunt de inhoud van de bibliotheken indelen aan de hand van deze hiërarchieën.

Beheerders, beperkte beheerders en gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen ook machtigingen instellen om te bepalen welke taken gebruikers kunnen uitvoeren in de bibliotheken. Een manager kan bijvoorbeeld een map instellen voor al zijn of haar afdelingen en beheerdersbevoegdheden toewijzen aan ieder afdelingshoofd.

Een map maken

Beheerders, beperkte beheerders en gebruikers met beheerbevoegdheden voor een specifieke map kunnen submappen maken voor deze map.

Opmerking: Beheerders kunnen machtigingen voor beperkte beheerders instellen in het gedeelte Beheer > Gebruikers en groepen van Adobe Connect Central. Standaard kunnen beperkte beheerders machtigingen instellen voor de inhoud, maar een beheerder kan ervoor kiezen deze mogelijkheid in te trekken.

 1. Klik op Inhoud, Training, Vergaderingen of Gebeurtenisbeheer boven in het venster Adobe Connect Central.
  Opmerking:

  niemand kan een map maken in de seminarbibliotheek.

 2. Navigeer naar de locatie waar u de nieuwe map wilt toevoegen.
 3. Klik op Nieuwe map op de menubalk boven de lijst met mappen.
 4. Voer de naam van de nieuwe map in op de pagina die nu wordt weergegeven.
 5. (Optioneel) Typ bij Overzicht informatie over de nieuwe map.
 6. Klik op Opslaan om de map te maken.

Een map openen

 1. Klik op Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminarruimten of Gebeurtenisbeheer boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Klik op de naam van de map.

  De mappen en de bestanden in die map worden weergegeven. De naam van de geselecteerde directory verschijnt in de navigatiekoppelingen boven in het browservenster.

Een bestand of map verplaatsen

U kunt een map of bestand in een bibliotheek verplaatsen. Wanneer u een map verplaatst, worden alle items in de map ook naar de nieuwe locatie verplaatst. U kunt mappen en bestanden in de inhouds-, trainings-, vergaderingen- of gebeurtenisbeheerbibliotheken verplaatsen met de knop Verplaatsen. U kunt mappen en bestanden in deze bibliotheken en in de seminarruimtenbibliotheken verplaatsen met de knop Eén niveau omhoog. In de seminarruimtenbibliotheken kunt u geüploade inhoud of opnamen die bij een seminar zijn opgeslagen, verplaatsen.

 1. Klik op Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminars of Gebeurtenisbeheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Ga naar de gewenste map of het gewenste bestand.
 3. Schakel het selectievakje links van het onderdeel dat u wilt verplaatsen in. Als u een seminar wilt verplaatsen, kiest u Geüploade inhoud of Opnamen wanneer u dit type onderdeel dat is opgeslagen bij het seminar wilt verplaatsen.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Eén niveau omhoog om het onderdeel een niveau omhoog in de directory van de bibliotheekmap te verplaatsen.

  • Klik op Verplaatsen (deze optie is niet beschikbaar op het tabblad Seminars). Selecteer een map in de mappenstructuur van de directory of klik op Eén niveau omhoog. Klik op Verplaatsen en op OK om de wijziging toe te passen.

Een niveau omhoog gaan in de maphiërarchie

 1. Klik op de knop Eén niveau omhoog op de navigatiebalk boven de lijst met mappen.

  De mappen en bestanden in de bovenliggende map worden weergegeven. De naam en locatie van de bovenliggende map verschijnt in de lijst met navigatiekoppelingen boven in het browservenster.

Terugkeren naar een map

Boven de functionele koppelingen vindt u een lijst met navigatiekoppelingen die het navigatiespoor wordt genoemd. Dit navigatiespoor geeft uw huidige locatie in de mappenstructuur weer. U kunt naar elke bovenliggende map in het navigatiespoor gaan.

 1. Klik op de naam van een bovenliggende map in het navigatiespoor.

  De mappen en bestanden in de bovenliggende map worden weergegeven. De naam en locatie van de bovenliggende map wordt weergegeven in de navigatiekoppelingen boven in het browservenster.

Een map of bestand verwijderen

Wanneer u mappen of bestanden uit een bibliotheek verwijdert, verwijdert u deze definitief en kunt u ze niet terugzetten. Wees voorzichtig en verwijder alleen de items die u echt niet meer nodig hebt. Als u mappen of bestanden uit de inhoudsbibliotheek verwijdert die zijn gekoppeld aan vergaderingen, gebeurtenissen, seminars of cursussen, is de verwijderde inhoud niet langer beschikbaar voor deze onderdelen. Wanneer u een onderdeel verwijdert, wordt in Adobe Connect Central aangegeven of een koppeling bestaat voor dit onderdeel en kunt u het verwijderen desgewenst annuleren. In seminarruimtenbibliotheken kunt u geüploade inhoud of opnamen verwijderen die bij een seminar zijn opgeslagen.

Opmerking:

als u een map uit de trainingsbibliotheek verwijdert die een cursus bevat die deel uitmaakte van een studieprogramma, wordt de verwijderde cursus nog steeds als een cursusonderdeel weergegeven op de pagina Studieprogrammagegevens. De cursus is echter niet meer beschikbaar.

 1. Klik op Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminars of Gebeurtenisbeheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Ga naar de map of het bestand.
 3. Schakel het selectievakje links van het onderdeel dat u wilt verwijderen in. Als u een seminar wilt verwijderen, kiest u Geüploade inhoud of Opnamen wanneer u dit type onderdeel dat is opgeslagen bij het seminar wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen op de menubalk boven de inhoudslijst.
 5. Klik nogmaals op Verwijderen als u de geselecteerde onderdelen definitief wilt verwijderen of klik op Annuleren als u het verwijderen wilt annuleren.

Bestand- of mapinformatie bewerken

U kunt de titel of naam van een onderdeel van de bibliotheek en andere gegevens bewerken met de knop Informatie bewerken.

Opmerking: Als u een map in de seminarbibliotheek bewerkt, kunt u informatie weergeven over de seminarlicentie voor die map om te zien hoeveel gebruikers en vergaderingen beschikbaar zijn voor een bepaalde seminarmap. Klik op Informatie over licentie op de navigatiebalk naast de koppeling Informatie bewerken. De informatie die wordt weergegeven bevat de titel, een samenvatting, de begin- en einddatum, het aantal gelijktijdige gebruikers en het aantal gelijktijdige vergaderingen.

 

 1. Klik op het tabblad Inhoud, Training, Vergaderingen, Seminars of Gebeurtenisbeheer boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Ga naar de map of het bestand.
 3. Klik op de map of het bestand.

 4. Klik op de koppeling Informatie bewerken op de navigatiebalk onder het navigatiespoor.
 5. Bewerk de titel, naam of andere eigenschappen die u wilt wijzigen.
 6. Klik op Opslaan.

Namen of beschrijvingen van seminarmappen bewerken

 1. Klik op het tabblad Seminars boven aan het Adobe Connect Central-venster.
 2. Navigeer naar de map en klik op de naam ervan.
 3. Klik op de koppeling Informatie bewerken boven de lijst met seminars.
 4. Typ een nieuwe naam voor de map en desgewenst een beschrijving in het invoervak Samenvatting.
 5. Klik op Opslaan.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account