Animatietween-reeksen instellen

Als u een animatie maakt in Animate, is het vaak handig om eerst tween-reeksen in de tijdlijn in te stellen. Als u objecten eerst verdeelt over lagen en frames, kunt u de tweens vervolgens voltooien door de getweende eigenschapswaarden te wijzigen in de Eigenschapcontrole of de bewegingseditor.

Als u tween-reeksen en frames in de tijdlijn wilt selecteren, gaat u als volgt te werk. Zorg ervoor dat de optie Op bereik gebaseerde selectie is ingeschakeld in de algemene voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren).

 • Als u een hele tween-reeks wilt selecteren, klikt u op de reeks.

 • Als u meerdere tween-reeksen wilt selecteren, met inbegrip van niet-aaneengesloten reeksen, klikt u op elke reeks terwijl u Shift ingedrukt houdt.

 • Als u een enkel frame in een tween-reeks wilt selecteren, houdt u de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt terwijl u op het frame binnen de reeks klikt.

 • Als u meerdere opeenvolgende frames in een reeks wilt selecteren, houdt u de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt en sleept u de muis binnen de reeks.

 • Als u frames binnen meerdere tween-reeksen op verschillende lagen wilt selecteren, houdt u de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt en sleept u de muis over de verschillende lagen.

 • Als u een individueel eigenschapshoofdframe in een tween-reeks wilt selecteren, houdt u de Ctrl+Alt-toetsen (Windows) of de Command+Option-toetsen (Macintosh) ingedrukt en klikt u op het eigenschapshoofdframe. U kunt het vervolgens naar een nieuwe locatie verslepen.

Een volledige lijst met wijzigingstoetsen voor het werken met tween-reeksen op de tijdlijn is beschikbaar op Flashthusiast.com.

Verwijzingen

Tween-reeksen verplaatsen, dupliceren of verwijderen

 • Als u een reeks wilt verplaatsen naar een nieuwe locatie in dezelfde laag, versleept u de reeks.

  Opmerking: als een laag is vergrendeld, kan deze niet worden bewerkt in het werkgebied, maar wel in de tijdlijn. Als u een reeks boven op een andere reeks plaatst, worden de overlappende frames van de tweede reeks ingenomen.

 • Als u een tween-reeks naar een andere laag wilt verplaatsen, sleept u de reeks naar de laag of kopieert u de reeks en plakt u deze in de nieuwe laag.

  U kunt een reeks naar een bestaande normale laag, tween-laag, hulplijnlaag, maskeerlaag of gemaskeerde laag slepen. Als de nieuwe laag een normale lege laag is, wordt deze een tween-laag.

 • Als u een reeks wilt dupliceren, sleept u de reeks naar een nieuwe locatie op de tijdlijn terwijl u Alt (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt of kopieert en plakt u de reeks.

 • Als u een reeks wilt verwijderen, selecteert u de reeks en kiest u Frames verwijderen of Frames wissen in het contextmenu van de reeks.

Aangrenzende tween-reeksen bewerken

 • Als u de grenslijn tussen twee aaneengesloten tween-reeksen wilt verplaatsen, versleept u de lijn.

  Beide tweens worden opnieuw berekend.

 • Als u de aangrenzende eerste en laatste frames van twee aaneengesloten tween-reeksen wilt scheiden, sleept u het eerste frame van de tweede reeks terwijl u Alt (Windows) of Cmd (Macintosh) ingedrukt houdt naar een andere positie.

  Zo kunt u ruimte maken voor extra frames tussen de twee reeksen.

 • Als u een tween-reeks wilt splitsen in twee aparte reeksen, klikt u op één frame in de reeks terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt. Kies vervolgens Beweging splitsen in het contextmenu van de reeks.

  Beide tween-reeksen hebben dezelfde doelinstantie.

  Opmerking: U kunt een beweging niet splitsen als er meer dan één frame is geselecteerd. Wanneer op de tween die is gesplitst een versnelling van toepassing was, hebben de twee kleinere tweens mogelijk niet dezelfde beweging als het origineel.

 • Als u twee aaneengesloten tween-reeksen wilt samenvoegen, selecteert u beide reeksen en kiest u Bewegingen verbinden in het contextmenu van de reeksen.

De lengte van een tween-reeks bewerken

 • Als u de lengte van een animatie wilt wijzigen, versleept u de rechter- of linkerrand van de tween-reeks.

  Als u de rand van een reeks naar de frames in een andere reeks sleept, worden de frames in de tweede reeks vervangen.

 • Als u wilt dat een getweend object langer in het werkgebied aanwezig is dan de tween, versleept u een van de eindframes van de desbetreffende tween-reeks terwijl u Shift ingedrukt houdt. Met Animate voegt u frames toe aan het einde van de reeks zonder die frames te tweenen.

  U kunt ook een frame achter de tween-reeks op dezelfde laag selecteren en op F6 drukken. Animate breidt de tween-reeks uit en voegt een eigenschapshoofdframe voor alle eigenschappen toe aan het geselecteerde frame. Als u op F5 drukt, voegt u met Animate frames toe zonder een eigenschapshoofdframe aan het geselecteerde frame toe te voegen.

  Opmerking: Als u statische frames wilt toevoegen aan het einde van een reeks die direct grenst aan een andere reeks, verplaatst u eerst de aangrenzende reeks om ruimte vrij te maken voor de nieuwe frames.

Een tween-reeks omzetten in een frame-voor-frame animatie

U kunt een klassieke of bewegings-tween-reeks omzetten in een frame-voor-frame animatie. In een frame-voor-frame animatie bevat elk frame aparte hoofdframes (niet eigenschapshoofdframes) die ieder een aparte instantie van het symbool waarop animatie is toegepast bevatten. Frame-voor-frame animatie bevat geen geïnterpoleerde eigenschapswaarden. Zie Frame-voor-frame animatie voor meer informatie.

 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Command ingedrukt houdt (Macintosh) op de tween-reeks die u wilt omzetten en kies Omzetten in frame-voor-frame animatie in het contextmenu.

Frames toevoegen aan of verwijderen uit een tween-reeks

 • Als u frames uit een reeks wilt verwijderen, sleept u terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt om de frames te selecteren en kiest u Frames verwijderen in het contextmenu van de reeks.

 • Als u frames uit een reeks wilt knippen, sleept u terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt om de frames te selecteren en kiest u Frames knippen in het contextmenu van de reeks.

 • Als u frames in een bestaande tween-reeks wilt plakken, sleept u terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt om de frames te selecteren die u wilt vervangen en kiest u Frames plakken in het contextmenu van de reeks.

  Als u een reeks eenvoudig op een andere reeks plakt, wordt de tweede reeks vervangen.

De doelinstantie van een tween vervangen of verwijderen

U kunt als volgt de doelinstantie van een tween-reeks vervangen:

 • Selecteer de reeks en sleep het nieuwe symbool van het deelvenster Bibliotheek naar het werkgebied.

 • Selecteer het nieuwe symbool in het deelvenster Bibliotheek en de doelinstantie van de tween in het werkgebied en kies Wijzigen > Symbool > Symbool wisselen.

 • Selecteer de reeks en plak een symboolinstantie of tekst via het klembord.

Als u de doelinstantie van een tween-reeks wilt verwijderen zonder de tween te verwijderen, selecteert u de reeks en drukt u op Delete.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?