Ondersteunde interactiviteitsfuncties

InDesign bevat tal van interactiviteitsfuncties waarmee u documenten kunt exporteren als SWF- en PDF-bestanden. Sommige van deze functies, maar niet alle, worden ondersteund in de workflow voor digitale publicatie.

Ondersteunde interactiviteitsfuncties

Objecten met meerdere statussen

U kunt objecten met meerdere statussen gebruiken om presentaties te maken.

Hyperlinks

U kunt URL-, e-mail- en navto-hyperlinks maken.

Knoppen

Alleen de gebeurtenis Bij release wordt ondersteund. U kunt meerdere knopacties gebruiken. De knopacties worden opeenvolgend afgespeeld, niet tegelijkertijd.

Tot de ondersteunde hyperlinkacties behoren Ga naar eerste pagina, Ga naar laatste pagina, Ga naar URL, Geluid, Video en Ga naar pagina. Tot de ondersteunde presentatieacties behoren Ga naar status, Ga naar vorige status en Ga naar volgende status.

Audio

U kunt geplaatste .mp3-bestanden afspelen. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om audio te streamen of in een lus af te spelen.

Video

Ondersteunde videobestanden (*.mp4 met h.264-codering) worden afgespeeld. Op dit moment is het nog niet mogelijk om video's in een lus af te spelen. Voor het streamen van videobeelden gebruikt u een webinhoud-overlay of een HTML-artikel.

Aanvullende interactieve overlays

U kunt ook webinhoud-overlays, afbeeldingsreeksen, panorama's, schuifbare frames en overlays voor het pannen en zoomen van afbeeldingen maken.

Niet-ondersteunde interactiviteitsfuncties

Animatie

Geanimeerde objecten worden afgevlakt wanneer het artikel wordt gemaakt. Als tussenoplossing kunt u een InDesign-document met animatie in FLA-indeling exporteren en de plug-in CreateJS in Flash Professional gebruiken om een HTML5-bestand te exporteren. U kunt dit HTML5-bestand dan gebruiken als een webinhoud-overlay. Veel uitgevers gebruiken Adobe Edge om animatie te maken.

Bepaalde hyperlinks

Er wordt geen ondersteuning geboden voor hyperlinks voor tekstankers en gedeelde bestemmingen.

Bepaalde knopacties

De knopacties Ga naar doel, Ga naar volgende pagina, Ga naar vorige pagina en Tonen/Verbergen worden niet ondersteund. 'Bij klikken'- en 'Bij rollover'-gebeurtenissen worden evenmin ondersteund.

Overige niet-ondersteunde interactiviteitsfuncties

Er wordt geen ondersteuning geboden voor bladwijzers, kruisverwijzingen en paginaovergangen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account