Opmerkingen bij de release van Illustrator CS6 16.0.1

Systeemvereisten

Raadpleeg http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs voor de nieuwste systeemvereisten

Opgeloste problemen  

De volgende problemen zijn verholpen in deze release:

 • Soms wordt Illustrator onverwacht afgesloten als u uitsluitend alleen-lezen-rechten voor de map Voorkeuren hebt.
 • Bij het opstarten van Illustrator wordt de fout "Het maximum aantal te openen bestanden kan niet worden ingesteld" weergegeven.
 • Soms worden met Opslaan voor web geen afbeeldingen met de opgegeven afmetingen gemaakt.
 • Kopiëren en plakken vanuit andere toepassingen werkt niet zoals verwacht bij gebruik van een klembordbeheertoepassing van een andere leverancier.
 • Alleen Windows 7: Illustrator wordt soms onverwacht afgesloten wanneer u de cursor binnen het deelvenster Navigator verplaatst.
 • Bij het selecteren en verwijderen van Alle ongebruikte stalen wordt het bovenliggende staal/de tintstaal verwijderd dat/die niet in gebruik is.
 • Bij het gebruik van Kotoeri-tekstinvoermethodes kunt u de pijl-links/pijl-rechts niet gebruiken om een selectie naar een andere niet-vastgelegde tekstgroep te verplaatsen.
 • Opslaan als PDF/X-4 slaagt, zelfs als het document ongedefinieerde glyphs bevat.
 • Soms werken contextafhankelijke alternatieven niet consistent. De in CS6 weergegeven ligaturen zijn anders dan in eerdere versies.
 • Als zowel standaardligaturen als contextafhankelijke alternatieven zijn ingeschakeld, wordt mogelijk niet alle tekst weergegeven.
 • Instellingen in het dialoogvenster Opslaan als PDF worden niet geaccepteerd als u het bestand al als PDF hebt opgeslagen met de optie Compressie > Tekst en lijnwerk comprimeren uitgeschakeld.
 • Tekst met slagschaduw/het effect Buitenste gloed heeft problemen met het bewerken in downsaved documenten en kan ertoe leiden dat het programma vastloopt.
 • Transformatieopdrachten werken niet zoals verwacht als u de optie Patronen transformeren gebruikt en vervolgens naar de modus Patroondefinitie gaat.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account