Verbeterde workflows voor omvormen met ondersteuning voor aanrakingen

Workflows voor omvormen van segmenten en ondersteuning voor aanrakingen

De workflows voor het omvormen van padsegmenten zijn uitgebreid en bieden nu ondersteuning voor het omvormen via aanrakingen op apparaten met aanraakschermen.

In eerdere versies van Illustrator konden gebogen padsegmenten omgevormd worden met het gereedschap Direct selecteren, maar kon de oorspronkelijke hoek van de handgrepen niet worden gewijzigd. Er gelden nu geen beperkingen meer voor het omvormen van segmenten. Het is bovendien nu mogelijk rechte segmenten om te zetten in gebogen paden door gewoon het segment zelf te slepen. Er zijn drie manieren om padsegmenten om te vormen.

Gereedschap Pen

 1. Druk op Alt/Option als u het gereedschap Pen gebruikt.

 2. Wanneer u de aanwijzer boven een padsegment plaatst, verandert de cursor in de cursor voor het omvormen van segmenten.

 3. Als u een segment sleept, wordt het padsegment omgevormd

  Een combinatie van padsegmenten, omgevormd met het gereedschap Pen

  A. Oorspronkelijke vorm B. De cursor Segment omvormen geeft een segment aan dat kan worden omgevormd C. Wanneer de cursor Padsegment omvormen wordt weergegeven, kunt u de vorm van het segment wijzigen door klikken en slepen. D. U kunt net zoveel segmenten omvormen als nodig is E. Uiteindelijke vorm als omvormen is voltooid 

 4. Laat Alt/Option los als u wilt blijven tekenen met het gereedschap Pen.

 5. Als u een halfrond segment wilt maken, houdt u Shift tijdens het omvormen ingedrukt. Als u de wijzigingstoets Shift ingedrukt houdt, kunnen de handgrepen alleen in een loodrechte richting worden verplaatst en blijven de handgrepen even lang.

Het gereedschap Ankerpunt omzetten

 1. Selecteer het gereedschap Ankerpunt omzetten en houd de aanwijzer boven een padsegment.

 2. Wanneer de cursor voor het omvormen van segmenten wordt weergegeven, sleept u het padsegment om het om te vormen.

  Illustratie gewijzigd door omvormen van een lijnsegment met het gereedschap Ankerpunt

  A. Originele illustratie B. Een segment omvormen met het hulpmiddel Ankerpunt C. Gewijzigde vorm 

 3. Als u een kopie van het padsegment wilt maken, drukt u tijdens het uitvoeren van Stap 2 op Alt/Option.

 4. Als u een halfrond segment wilt maken, houdt u Shift tijdens het omvormen ingedrukt. Als u de wijzigingstoets Shift ingedrukt houdt, kunnen de handgrepen alleen in een loodrechte richting worden verplaatst en blijven de handgrepen even lang.

Gereedschap Direct selecteren

Als u het gereedschap Direct selecteren gebruikt op een recht segment, wordt het segment verplaatst. Wanneer u het echter gebruikt op een gebogen segment, kunt u dit segment zonder beperkingen omvormen, net als met het gereedschap Ankerpunt omzetten of Pen

Handgrepen kunnen alleen loodrecht worden verplaatst

Als u Shift ingedrukt houdt terwijl u segmenten omvormt met het gereedschap Pen, Ankerpunt omzetten en Direct selecteren, kunnen de handgrepen alleen in loodrechte richting worden verplaatst. Zo kunt u curven een halfronde vorm geven. Dit zorgt ervoor dat ook de handgrepen even lang zijn.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account