Richtlijnen voor accounts en inzendingen

Deze pagina bevat een overzicht van de Adobe Stock-richtlijnen voor bijdragers. Zorg dat je bekend bent met onze richtlijnen voordat je inhoud indient.

Opmerking:

Account maken en regels voor accounts

Leeftijdsvereiste: Je moet 18 jaar of ouder zijn om inhoud te verzenden naar je Adobe Stock-account.

Adobe ID: Je moet een Adobe ID maken of een bestaande Adobe ID gebruiken voor toegang tot de portal. Het is belangrijk om het juiste land te selecteren omdat het land dat is gekoppeld aan een Adobe ID, niet kan worden gewijzigd.

Je inhoud: Adobe Stock claimt geen eigendomsrechten behalve de licentie die je ons verleent in de bijdragersovereenkomst. Bovendien ga je ermee akkoord dat je geen inbreuk zult maken op de privacy, morele rechten of enig ander recht van anderen.

Belastingen: Je bent verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste betalings- en belastinggegevens in je account. Zie Betaling en belasting voor meer informatie.

 

Verboden activiteiten

Als we verboden activiteiten met betrekking tot inhoudsinzendingen of accountbeheer waarnemen, ontvang je mogelijk een melding. Ook kan je account worden opgeschort of beëindigd. Meerdere waarschuwingen kunnen leiden tot opschorting of beëindiging van je account.

Enkele voorbeelden van verboden activiteiten zijn:

  • Inhoud spammen, bijvoorbeeld identieke of vrijwel identieke bestanden meerdere malen indienen
  • Niet-relevante trefwoorden of titels gebruiken of trefwoorden of titels spammen 
  • Je eigen inhoud kopen om je verkooppositie of je zoekresultaten te verhogen
  • Bestanden van andere kunstenaars of trefwoorden kopiëren
  • Inhoud uit het publieke domein indienen
  • Inhoud indienen die is gemaakt door andere kunstenaars. Dit geldt ook voor inhoud die beschikbaar is als gratis download, waar dan ook.
  • Inbreukmakende, illegale of pornografische inhoud indienen

Zelf je account sluiten

Als je je account wilt sluiten, neem je contact op met ons ondersteuningsteam voor bijdragers.

Eigendom van de inhoud

Auteursrecht: Je moet alle rechten bezitten of beheren voor bestanden die je naar Adobe Stock verzendt. Verzend geen bestanden waarvan je geen eigenaar bent (bijvoorbeeld foto's die je partner heeft gemaakt) of die elementen bevatten die niet van jou zijn, zoals inhoud die je op internet hebt gevonden, inclusief sites met gratis downloads.

Plaatselijke en landelijke wetgeving: Je moet je aan de plaatselijke en landelijke wetgeving houden wanneer je inhoud maakt en inhoud verzendt naar Adobe Stock. We accepteren geen illegale, pornografische of immorele inhoud.

Afstandsverklaringen: Voor sommige inhoud is mogelijk een afstandsverklaring van het portretrecht en/of eigendomsrecht vereist. Zie Vereisten voor afstandsverklaringen van het portretrecht, Vereisten voor afstandsverklaringen van het eigendomsrecht en Bekende beperkingen voor afbeeldingen voor meer informatie.

Persoonlijke informatie: Neem geen persoonlijke of bedrijfslogo's, watermerken, namen of traceringsgegevens in je bestanden op.

Naaktfoto's: Voor inzendingen van artistieke waarde die naakte personen bevatten, moet het model ten minste 18 jaar oud zijn. De afstandsverklaring van het portretrecht moet een identiteitsbewijs met foto van het model bevatten om de leeftijd aan te tonen. Dien nooit seksueel expliciet materiaal in.

We behouden ons om welke reden dan ook het recht voor om bestanden te accepteren, te weigeren of te verwijderen. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account