Feilsøk problemer med skanning med Acrobat på Mac OS

Bruk disse oppgavene til å hjelpe deg med å løse problemer som oppstår når du skanner til Acrobat på Mac OS.

1. Installer den nyeste versjonen av Acrobat.

Den nyeste versjonen av Adobe-programvaren kan være mer kompatibel med operativsystemet og maskinvaredriverne. Før du installerer en oppdatering eller oppgradering, bør du sørge for at systemet oppfyller minimumskravene. Du kan laste ned oppdateringene fra Adobes nettsted på www.adobe.com/downloads/updates.

2. Installer eller installer på nytt den siste versjonen av skannerdriveren.

En utdatert versjon av skannerdriveren eller en skadet driverfil kan forårsake skanneproblemer i Acrobat. Last ned nyeste versjon av driveren for skannermodellen din fra skannerprodusentens nettsted. Installer eller installer på nytt denne versjonen av driveren.

Dersom TWAIN-filen mangler for en skanner vil ikke Acrobat fylle ut navnet på skanneren i skannerlisten. Dersom den TWAIN-fil er skadet kan du imidlertid får en feil.

Merk: På Intel-baserte Macintosh-maskiner støtter Acrobat 8 og 9 kun universale binære TWAIN-drivere. Gjør det følgende for å finne ut om din installerte skannerdriver er en universal binærskriver eller en PowerPC-driver:

  1. I Finder går du til /Library/Image Capture/TWAIN Data Sources.

  2. Velg skannerdriveren.

  3. Velg File > Hent Info.

  4. Se etter informasjonen ved siden av Kind under Generelt i Get info-vinduet. Du ser enten PowerPC eller Universal etter ordet Package.Uten en TWAIN-kode kan ikke Acrobat skanne direkte med skanneren.

3. Test skanneren med Image Capture eller programvaren som fulgte med skanneren.

Kontroller at skanneren fungerer ved å skanne med Image Capture. Image Capture er et standard Mac OS X-program som er installert som standard i mappen Programmer. Du kan også prøve å skanne med programvaren som fulgte med skanneren.

Dersom problemet oppstår også i andre programmer, bør du kontakte skannerprodusenten.

Image Capture bruker Image Capture-protokollen, mens Acrobat på MAC bruker TWAIN-protokollen som standard. Det er scenarioer hvor ting fungerer med Image Capture, men ikke med Acrobat. Ikke sammenlign atferden til Image Capture og Acrobat TWAIN. Acrobat har foreløpig ICA-støtte på MAC 10.7 kun for Acrobat XI. Du kan bytte til Image Capture-protokoll i Acrobat og sammenligne resultatene fra Image Capture-skanning med Image Capture-programmet.

4. Skann med skanneren for å angi en annen fargemodus.

Det kan oppstå problemer med noen skannere ved skanning i visse fargemodus i Acrobat. Du finner instruksjoner for hvordan du endrer fargemodus i skannerens brukerhåndbok.

5.Skann mens du er logget på med rotbrukerkontoen.

Rotbrukeren, eller superbrukeren, er en spesiell brukerkonto i Mac OS X som brukes til spesifikke administrasjons- og overvåkingsoppgaver. Rotbrukerkontoen er ikke aktivert som standard. Logg på, åpne Acrobat og prøv å skanne. 

Logg deg alltid ut av kontoen og deaktiver den når du er ferdig med å bruke den.

6. Skann mens du er logget på en nylig opprettet administratorbrukerkonto.

En skadet fil eller feil tillatelser i din gjeldende brukerkonto kan være årsaken til skanneproblemet. Opprett en brukerkonto, logg på, åpne Acrobat og prøv skanningen igjen.

Du finner instruksjoner i Installere eller kjøre et Adobe-program fra en ny brukerkonto (Mac OS X).

7. Bruk programvaren til å skanne.

Dersom løsningene ovenfor ikke fungerer bruker du Image Capture eller programvaren som fulgte med skanneren og skanner til en TIFF-fil. Bruk deretter Acrobat til å konvertere TIFF-filen til PDF.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din