Det finnes ulike metoder for å opprette PDF-filer ved hjelp av Acrobat. Generer en PDF-fil hurtig ved å bruke menykommandoer, dra og slippe filer på programikonet for Acrobat eller konvertere data på utklippstavlen.

Convert to PDF online for free

Konverter raskt Word/PPT/JPG til PDF på nett.

Prøv gratis nå


Konverter en fil til PDF ved å bruke Acrobat-menykommandoer

 1. Velg Opprett > PDF fra fil på Fil-menyen i Acrobat.

 2. Velg filen du vil konvertere i dialogboksen Åpne. Du kan bla gjennom alle filtypene eller velge en bestemt type på rullegardinmenyen Filtype.

  Acrobat viser alle Microsoft Word-dokumenter i den valgte mappen
  Acrobat viser alle Microsoft Word-dokumenter i den valgte mappen.

 3. Du kan også klikke Innstillinger for å endre alternativene for konvertering hvis du konverterer en bildefil til PDF. Konverteringsalternativene varierer avhengig av filtype.

  Merk: Innstillinger-knappen er utilgjengelig hvis du velger Alle filer som filtype eller hvis ingen konverteringsinnstillinger er tilgjengelige for den valgte filtypen. (Innstillinger-knappen er for eksempel ikke tilgjengelig for Microsoft Word- og Microsoft Excel-filer.)

 4. Klikk Åpne for å konvertere filen til en PDF-fil.

  Avhengig av hvilken type fil som konverteres, åpnes redigeringsprogrammet automatisk, eller det vises en fremdriftsdialogboks. Hvis filformatet ikke støttes, vises en melding om at filen ikke kan konverteres til PDF.

 5. Når den nye PDF-filen åpnes, velger du Fil > Lagre eller Fil > Lagre som, og deretter velger du et navn og en plassering for PDF-filen.

Merk: Når du skal gi navn til en PDF-fil som skal distribueres elektronisk, må du begrense filnavnet til åtte tegn (uten mellomrom) og ta med filtypen PDF. Dette sikrer at e-postprogrammer eller nettverksservere kutter filnavnet, og du sikrer at PDF-filen åpnes slik den skal.

Dra og slipp for å opprette PDF-filer

Denne metoden passer best for små, enkle filer, for eksempel små bildefiler og rene tekstfiler, når balansen mellom filstørrelse og utskriftskvalitet ikke er viktig. Metoden kan brukes med mange andre typer filer, men du kan ikke justere konverteringsinnstillinger under prosessen.

 1. Velg ikonene for én eller flere filer i Windows Utforsker eller Mac OS Finder.

 2. Dra filikonene til programikonet for Acrobat. Eller (bare Windows) dra filene til det åpne Acrobat-vinduet.

  Hvis det vises en melding om at filen ikke kan åpnes i Acrobat, kan ikke filtypen konverteres til PDF med dra-og-slipp-metoden. Bruk en av de andre konverteringsmetodene for filen.

  Merk: Du kan også konvertere PostScript- og EPS-filer til PDF ved å dra dem til Acrobat-vinduet eller programikonet for Acrobat.

 3. Lagre PDF-filen.

  Merk: (Kun Windows) Du kan også høyreklikke på en fil i Windows Utforsker og velge Konverter til Adobe PDF.

Konvertere innholdet på utklippstavlen til PDF

Du kan opprette PDF-filer fra tekst og bilder som du kopierer fra programmer i Mac OS eller Windows.

 1. Registrere innhold på utklippstavlen:
  • Bruk kopieringskommandoen i programmene.
  • Trykk PrintScreen-tasten (Windows).
  • Bruk Grab-verktøyet (Programmer > Verktøy > Grab), og velg Rediger > Kopier for å plassere innholdet på utklippstavlen. (Mac OS)
  • I en PDF-fil kan du velge objekter ved hjelp av verktøyet Rediger objekt (Verktøy > Trykkarbeid > Rediger objekt), og kopier deretter de merkede objektene.
 2. Velg Fil > Opprett > PDF fra utklippstavle i Acrobat. Du kan også velge Verktøy > Opprett PDF > Utklippstavle > Opprett.

  Merk: Kommandoen PDF fra utklippstavle vises bare når det er kopiert innhold til utklippstavlen. Hvis utklippstavlen er tom, er kommandoen deaktivert.

Opprette en tom PDF-fil

Du kan opprette en tom PDF-fil i stedet for å starte med en fil, et utklippstavlebilde eller en skanning.

Denne prosessen kan være nyttig for å opprette en PDF-fil med én side. Hvis du skal opprette dokumenter som er lengre, er mer komplekse eller har mye formatering, er det bedre å opprette kildedokumentet i et program som har flere oppsett- og formateringsalternativer, for eksempel Adobe InDesign eller Microsoft Word.

 1. Lukk alle åpne dokumenter i Adobe Acrobat. 

 2. Du Velg Verktøy > Opprett PDF > Tom side > Opprett.

  En tom PDF-fil med én side opprettes.

Merk: Hvis du vil legge til en tom side i en eksisterende PDF-fil, åpner du PDF-filen og velger Verktøy > Ordne sider > Sett inn > Tom side.

Opprette flere PDF-filer fra flere filer (Acrobat Pro)

Du kan opprette flere PDF-filer fra flere originalfiler, inkludert filer i forskjellige formater, i én operasjon. Denne metoden er nyttig når du har behov for å konvertere et stort antall filer til PDF.

Merk: Med denne metoden bruker Acrobat de sist brukte konverteringsinnstillingene, uten å gi deg tilgang til disse innstillingene. Hvis du vil justere konverteringsinnstillingene, må du gjøre det før du bruker denne metoden.

 1. Velg Fil > Opprett > Opprett flere PDF-filer.

 2. Velg Legg til filer > Legg til filer eller Legg til mapper, og velg deretter filene eller mappen.

  Dialogboksen Opprett flere PDF-filer
  Klikk på Legg til filer i dialogboksen, og velg deretter filene som du vil konvertere til PDF.
 3. Klikk OK. Dialogboksen Alternativer for utdata vises.

 4. Angi målmappe og innstillinger for filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk deretter OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet