Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil

Kombiner to eller flere filer til én enkelt PDF-fil på kontoret eller på farten. Dra og slipp sideminiatyrer for å ordne sider i riktig rekkefølge fra datamaskinen eller hvilken som helst nettleser.

Se en kort opplæringsvideo og kom i gang

Kombiner eller slå sammen flere filer én PDF-fil nå. Klikk på Kom i gang for å starte Acrobat:

Opprette sammenslåtte PDF-filer

Bruk verktøyet Kombiner filer for å slå sammen Word-, Excel-, PowerPoint-, lyd- eller videofiler, nettsider eller eksisterende PDF-filer. Acrobat lar deg forhåndsvise og ordne dokumentene og sidene før oppretting av filen. Du kan slette uønskede sider og flytte enkeltsider fra et dokument, til hvor som helst blant sidene som skal kombineres. Acrobat konverterer sidene fra ulike filer, til sekvensielle sider i én enkelt PDF-fil.

 1. Velg Verktøy > Kombiner filer. Grensesnittet for å kombinere filer vises med verktøylinjen øverst.

  Verktøylinjen Kombiner filer

 2. Dra filer eller e-postmeldinger direkte inn i grensesnittet for å kombinere filer. Du kan også velge et alternativ på menyen Legg til filer. Du kan legge til en mappe med filer, en nettside, eventuelle åpne filer, elementer på utklippstavlen, sider fra en skanner, en e-post eller en fil du tidligere kombinerte (Bruk filer på nytt).

  Merk:

  Hvis du legger til en mappe som inneholder andre filer enn PDF-filer, blir ikke disse andre filene lagt til.

 3. Gjør følgende ved behov:

  Endre rekkefølgen på sider

  Dra og slipp filen eller siden på ønsket plassering, i miniatyrbildevisningen. Når du drar, flyttes en blå stolpe mellom sidene eller dokumentene for å indikere gjeldende plassering.

  Vise sider eller skjule dokumentet

  Hold markøren over siden eller filen i miniatyrvisning, og klikk deretter Vis sider-miniatyren . I utvidet visning kan du enkelt flytte enkeltsidene mellom de andre sidene og dokumentene.

  Hvis du vil skjule sidene, holder du markøren over den første siden og klikker deretter Skjul dokument-miniatyren .

  Forhåndsvisningsider

  Hold markøren over siden i miniatyrbildevisning, og klikk deretter Zoom-miniatyren .

  Slett sider

  Hold markøren over siden i miniatyrbildevisning, og klikk deretter Slett-miniatyren .

  Sortere filer

  Klikk kolonnenavnet du vil sortere etter, i listevisningen. Klikk en gang til for å sortere i omvendt rekkefølge. Filrekkefølgen i listen gjenspeiler filrekkefølgen i den kombinerte PDF-filen. Sortering omorganiserer sidene i den kombinerte PDF-filen.

  Flytte filer opp eller ned i filliste

  Klikk filen eller filene du vil flytte, i listevisningen. Klikk deretter knappen Flytt opp eller Flytt ned .

 4. Klikk Alternativer, og velg ett av alternativene for filstørrelse for den konverterte filen.

  Mindre filstørrelse

  Reduserer store bilder til skjermoppløsning og komprimerer dem ved hjelp av JPEG med lav kvalitet. Dette alternativet passer for skjermvisning, e-post og Internett.

  Obs! Hvis noen av kildefilene allerede er PDF-filer, bruker Mindre filstørrelse Reduser filstørrelse-funksjonen på disse filene. Reduser filstørrelse-funksjonen brukes ikke hvis Standard filstørrelse eller Større filstørrelse er valgt.

  Standard filstørrelse

  Opprett PDF-filer som passer for pålitelig visning og utskrift av forretningsdokumenter. PDF-filene i listen beholder sin opprinnelige filstørrelse og kvalitet.  

  Større filstørrelse

  Oppretter PDF-filer som passer til utskrift på bordskrivere. Bruker forhåndsinnstillingen Utskrift i høy kvalitet til konvertering, og PDF-filene i listen beholder den opprinnelige filstørrelsen og kvaliteten.

  Merk:

  Dette alternativet kan føre til en større filstørrelse på den endelige PDF-filen.

 5. Angi konverteringsinnstillinger etter behov i dialogboksen Alternativer, og klikk deretter OK.

 6. Når du er ferdig med å ordne sidene, klikker du Kombiner.

  Det vises en statusdialogboks der du kan se fremdriften for filkonverteringen. Noen kildeprogrammer startes og lukkes automatisk.

Sette inn en PDF-fil i en annen

 1. Åpne PDF-filen som brukes som utgangspunkt for den kombinerte filen.
 2. Velg Verktøy > Ordne sider. Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

 3. Velg Sett inn > Fra fil på den sekundære verktøylinjen.

  Du kan eventuelt høyreklikke på en side og velge Sett inn sider for å få frem alternativene for innsetting.

  Sette inn fra filalternativet i verktøyet Ordne sider

 4. Velg PDF-filen du vil sette inn, og klikk Åpne.

 5. I dialogboksen Sett inn sider angir du hvor dokumentet skal settes inn (før eller etter den første, den siste eller en angitt side). Klikk OK.

 6. Du lar den opprinnelige PDF-filen være uforandret som en separat fil ved å velge Lagre som og skrive inn det nye navnet for den sammenslåtte filen.

Merk:

Du kan også legge en eksisterende fil til en åpnet PDF-fil. Dra filikonet direkte til panelet for sideminiatyrer i navigasjonsruten.

Sette inn et utklippstavleutvalg i en PDF-fil (Windows)

Du kan sette inn én eller flere sider av valgt innhold som er kopiert fra et program til en eksisterende PDF-fil.

 1. Åpne dokumentet som inneholder innholdet du vil legge til. Merk innholdet, og kopier det merkede området (i de fleste programmer gjør du dette ved å velge Rediger > Kopier fil til utklippstavle).

 2. Åpne PDF-filen som brukes som utgangspunkt for den kombinerte filen.
 3. Velg Verktøy > Ordne sider. Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

 4. Velg Sett inn > Fra utklippstavle på den sekundære verktøylinjen.

  Du kan også høyreklikke på en side og velge Sett inn sider for å få frem alternativene for innsetting.

 5. I dialogboksen Sett inn sider angir du hvor det merkede området skal settes inn (før eller etter den første, den siste eller en angitt side). Klikk OK.

 6. Du lar den opprinnelige PDF-filen være uforandret som en separat fil ved å velge Lagre som og skrive inn det nye navnet for den sammenslåtte filen.

Sette inn nettsider eller tomme sider i PDF-filer

Du kan sette inn en nettside i en eksisterende PDF-fil ved å velge Verktøy > Ordne sider > Sett inn > Fra nettside. I dialogboksen som vises skriver du inn nettadressen til siden du vil legge til.

Du kan også legge til en tom side i PDF-dokumentet slik:

 • Velg Verktøy > Ordne sider > Sett inn > Tom side

  I dialogboksen Sett inn side angir du plasseringen der du vil legge til den tomme siden.

 • Du kan også bruke hurtigmenyen til å legge til en tom side mellom to side. Velg Verktøy > Ordne sider for å gå til sideminiatyrvisningen. Høyreklikk på siden der du vil sette inn en tom side, i sideminiatyrvisningen. Velg Sett inn sider > En tom side.

Plassere PDF-filer som koblede filer i andre dokumenter

Du kan sette inn PDF-filer i andre typer filer som støtter OLE (kobling og innebygging av objekter), for eksempel InDesign®- eller Word-filer. Disse filene kalles OLE-beholderdokumenter. Hvis du senere redigerer den opprinnelige PDF-filen, oppdaterer OLE-funksjonene i beholderprogrammet den innebygde filen i beholderdokumentet for å gjenspeile endringene.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg kommandoen for å sette inn objekt eller hyperkobling i OLE-beholderprogrammet.

  • (Windows) I Acrobat velger du Rediger > Kopier fil til uklippstavle og velger deretter kommandoen Lim inn utvalg i beholderprogrammet.