Oversikt over PDF-oppretting

Konverter Word til PDF på nett

Konverter raskt Word til PDF på nett.

Du kan opprette en PDF-fil ved å konvertere andre dokumenter og ressurser til PDF-format. Du kan vanligvis velge mellom flere PDF-opprettingsmetoder, avhengig av hvilken filtype du starter med.

Hva er den beste måten å opprette en PDF-fil på?

Du kan opprette PDF-filer fra dokumenter som er skrevet ut på papir, Microsoft Word-dokumenter, InDesign®-filer eller digitale bilder, bare for å nevne noen eksempler. Ulike typer kilder har ulike verktøy for PDF-konvertering. I mange programmer kan du opprette PDF-filer ved å velge Adobe PDF-skriveren i dialogboksen Skriv ut.

Hvis en fil er åpen i redigeringsprogrammet (for eksempel et regneark som er åpent i Microsoft Excel), kan du vanligvis konvertere filen til PDF uten å åpne Adobe Acrobat. Eller hvis Acrobat allerede er åpent, trenger du ikke å åpne redigeringsprogrammet for å konvertere en fil til PDF.

Alle PDF-filer er basert på en balanse mellom effektivitet (liten filstørrelse) og kvalitet (for eksempel oppløsning og farge). Når denne balansen er viktig for en oppgave, kan du bruke en metode som gir tilgang til ulike konverteringsalternativer.

Du kan for eksempel dra og slippe filer på Acrobat-ikonet for å opprette PDF-filer. Acrobat bruker da de sist brukte konverteringsinnstillingene, uten å gi deg tilgang til disse innstillingene. Hvis du ønsker større kontroll over prosessen, kan en annen metode være et bedre valg.

PDF-opprettingsmetoder etter filtype

Se følgende liste for å avgjøre hvilke metoder som er tilgjengelige for de forskjellige filtypene.

De fleste filer

Disse metodene kan brukes for dokumenter og bilder i de fleste filformater.

Fil > Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat, ved å velge PDF fra fil.

Adobe PDF-skriver

I dialogboksen Utskrift i de fleste programmer.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe.

Hurtigmeny

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke.

Papirdokumenter

Krever en skanner og en papirkopi av dokumentet.

Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat, ved å velge PDF fra Skanner. Eller fra tidligere skannede papirdokumenter ved å velge PDF fra fil.

Microsoft Office-dokumenter

PDFMaker (bare Windows)

Innenfor redigeringsprogrammet, på Acrobat PDFMaker-verktøylinjen og på Adobe PDF-menyen. I Acrobat- eller Adobe PDF-båndet for Microsoft Office 2010 eller nyere programmer.

Lagre som Adobe PDF (Mac OS)

Velg Fil > Skriv ut > PDF > Adobe PDF i redigeringsprogrammet.

Adobe PDF-skriver (kun Windows)

I utskriftsdialogboksen i redigeringsprogrammet.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe.

Hurtigmeny (bare Windows)

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke.

E-postmeldinger

PDFMaker (bare Windows)

Ved å klikke knapper på Acrobat PDFMaker-verktøylinjen i Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Eller ved å velge kommandoer på Adobe PDF-menyen (Outlook) eller Handlinger-menyen (Lotus Notes).

Adobe PDF-skriver (kun Windows)

I utskriftsdialogboksen i e-postprogrammet. Oppretter en PDF-fil (ikke en PDF-portefølje).

Hurtigmeny (Outlook 2010 eller senere)

Ved å høyreklikke en e-postmappe eller et utvalg av meldinger.

Nettsider

Fil > Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat, ved å velge PDF fra webområdet.

PDFMaker (bare Windows)

I Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox, eller når du redigerer i et webredigeringsprogram som støtter PDFMaker, for eksempel Word. Også på Acrobat PDFMaker-verktøylinjen og Adobe PDF-menyen.

Adobe PDF-skriver (Windows 7)

I en webleser eller ved redigering i et webredigeringsprogram, som for eksempel Word, i dialogboksen Utskrift.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe, ved å dra HTML-filen.

Hurtigmeny (HTML-filer)

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke HTML-filen.

Innhold kopiert til utklippstavlen

Fil > Opprett-meny

I Acrobat, ved å velge PDF fra utklippstavlen.

AutoCAD-filer (bare Acrobat Pro for Windows)

Fil > Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat, ved å velge PDF fra fil.

PDFMaker

Acrobat PDFMaker-verktøylinjen eller Adobe PDF-menyen i AutoCAD.

Adobe PDF-skriver

I utskriftsdialogboksen i AutoCAD.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe.

Hurtigmeny

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke.

Adobe Photoshop (PSD)-, Adobe Illustrator (AI)- og Adobe InDesign (INDD)-filer

Fil > Opprett > PDF fra Fil eller Verktøy > Opprett PDF (enkeltfil)

I Acrobat, ved å velge PDF fra fil.

Dra og slipp

Fra skrivebordet eller en mappe til Acrobat-vinduet eller -ikonet.

PostScript- og EPS-filer

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe, ved å dra til Acrobat Distiller-ikonet eller Acrobat Distiller®-vinduet.

Dobbeltklikke

(Bare PostScript®-filer) På skrivebordet eller i en mappe.

Åpne, kommando

På Fil-menyen i Acrobat Distiller.

Opprett meny

I Acrobat, ved å velge PDF fra fil.

Hurtigmeny

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke.

3D-filer (Acrobat Pro)

Fil > Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat Pro, ved å velge PDF fra Fil.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe.

Adobe PDF

Velg Adobe Presenter > Publiser i Microsoft PowerPoint.

Balansere PDF-filstørrelse og -kvalitet

Du kan velge ulike innstillinger for å være sikker på at du får en PDF-fil med best mulig balanse mellom filstørrelse, oppløsning, overensstemmelse med spesifikke standarder og så videre. Hvilke innstillinger du velger, avhenger av hva PDF-filen skal brukes til. En PDF-fil som skal brukes til kommersiell trykking av høy kvalitet, krever for eksempel andre innstillinger enn en PDF-fil som bare skal vises på skjermen og raskt kunne lastes ned fra Internett.

Når disse innstillingene er angitt, gjelder de både i PDFMaker, Acrobat og Acrobat Distiller. Det finnes imidlertid noen innstillinger som bare gjelder for bestemte kontekster eller filtyper. PDFMaker-alternativer kan for eksempel variere i forskjellige typer Microsoft Office-programmer.

Du kan velge en av de forhåndsinnstilte konverteringsinnstillingene i Acrobat hvis dette er mest praktisk. Du kan også opprette, definere, lagre og bruke om igjen egendefinerte forhåndsinnstillinger som er spesielt tilpasset ditt behov.

For skannede dokumenter kan du velge modus for automatisk gjenkjenning av farge eller flere skanningsforhåndsinnstillinger som er optimalisert for skanning av dokumenter og bilder i farger eller svart-hvitt. Du kan endre forhåndsinnstillingene, eller du kan bruke dine egne egendefinerte skanningsinnstillinger.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din