Brukerveiledning Avbryt

Oversikt over PDF-oppretting

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Du kan opprette en PDF-fil ved å konvertere andre dokumenter og ressurser til PDF-format. Du kan vanligvis velge mellom flere PDF-opprettingsmetoder, avhengig av hvilken filtype du starter med.

Hva er den beste måten å opprette en PDF-fil på?

Du kan opprette PDF-filer fra dokumenter som er skrevet ut på papir, Microsoft Word-dokumenter, InDesign®-filer eller digitale bilder, bare for å nevne noen eksempler. Ulike typer kilder har ulike verktøy for PDF-konvertering. I mange programmer kan du opprette PDF-filer ved å velge Adobe PDF-skriveren i dialogboksen Skriv ut.

Hvis en fil er åpen i redigeringsprogrammet (for eksempel et regneark som er åpent i Microsoft Excel), kan du konvertere den til PDF uten å åpne Adobe Acrobat. Eller hvis Acrobat allerede er åpent, trenger du ikke å åpne redigeringsprogrammet for å konvertere en fil til PDF.

Alle PDF-er balanserer effektivitet (liten filstørrelse) og kvalitet (for eksempel oppløsning og farge). Når denne balansen er viktig for en oppgave, kan du bruke en metode som gir tilgang til ulike konverteringsalternativer.

Du kan for eksempel dra og slippe filer på Acrobat-ikonet for å opprette PDF-filer. Acrobat bruker da de sist brukte konverteringsinnstillingene, uten å gi deg tilgang til disse innstillingene. Hvis du ønsker større kontroll over prosessen, kan en annen metode være et bedre valg.

PDF-opprettingsmetoder etter filtype

Se følgende liste for å avgjøre hvilke metoder som er tilgjengelige for de forskjellige filtypene.

De fleste filer

Disse metodene kan brukes for dokumenter og bilder i de fleste filformater.

Fil > Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat, ved å velge PDF fra fil.

Adobe PDF-skriver

I dialogboksen Utskrift i de fleste programmer.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe.

Hurtigmeny

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke.

Papirdokumenter

Krever en skanner og en papirkopi av dokumentet.

Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat, ved å velge PDF fra Skanner. Eller fra tidligere skannede papirdokumenter ved å velge PDF fra fil.

Microsoft Office-dokumenter

PDFMaker (bare Windows)

Innenfor redigeringsprogrammet, på Acrobat PDFMaker-verktøylinjen  og  på Adobe PDF-menyen. I Acrobat- eller Adobe PDF-båndet for Microsoft Office 2010 eller nyere programmer.

Lagre som Adobe PDF (Mac OS)

Velg Fil > Skriv ut > PDF > Lagre som Adobe PDF i redigeringsprogrammet.

Adobe PDF-skriver (kun Windows)

I utskriftsdialogboksen i redigeringsprogrammet.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe.

Hurtigmeny (bare Windows)

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke.

E-postmeldinger

PDFMaker (bare Windows)

Ved å klikke på knappene på Acrobat PDFMaker-verktøylinjen i Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Eller ved å velge kommandoer på Adobe PDF-menyen (Outlook) eller Handlinger-menyen (Lotus Notes).

Adobe PDF-skriver (kun Windows)

I utskriftsdialogboksen i e-postprogrammet. Oppretter en PDF-fil (ikke en PDF-portefølje).

Hurtigmeny (Outlook 2010 eller senere)

Ved å høyreklikke en e-postmappe eller et utvalg av meldinger.

Nettsider

Fil > Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat, ved å velge PDF fra webområdet.

PDFMaker (bare Windows)

I Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox, eller når du redigerer i et webredigeringsprogram som støtter PDFMaker, for eksempel Word. Også på Acrobat PDFMaker-verktøylinjen og Adobe PDF-menyen.

Adobe PDF-skriver (Windows 7)

I en webleser eller ved redigering i et webredigeringsprogram, som for eksempel Word, i dialogboksen Utskrift.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe, ved å dra HTML-filen.

Hurtigmeny (HTML-filer)

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke HTML-filen.

Innhold kopiert til utklippstavlen

Fil > Opprett-meny

I Acrobat, ved å velge PDF fra utklippstavlen.

AutoCAD-filer (bare Acrobat Pro for Windows)

Fil > Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat, ved å velge PDF fra fil.

PDFMaker

Acrobat PDFMaker-verktøylinjen eller Adobe PDF-menyen i AutoCAD.

Adobe PDF-skriver

I utskriftsdialogboksen i AutoCAD.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe.

Hurtigmeny

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke.

Adobe Photoshop (PSD)-, Adobe Illustrator (AI)- og Adobe InDesign (INDD)-filer

Fil > Opprett > PDF fra Fil eller Verktøy > Opprett PDF (enkeltfil)

I Acrobat, ved å velge PDF fra fil.

Dra og slipp

Fra skrivebordet eller en mappe til Acrobat-vinduet eller -ikonet.

PostScript- og EPS-filer

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe, ved å dra til Acrobat Distiller-ikonet eller Acrobat Distiller®-vinduet.

Dobbeltklikke

(Bare PostScript®-filer) På skrivebordet eller i en mappe.

Åpne, kommando

På Fil-menyen i Acrobat Distiller.

Opprett meny

I Acrobat, ved å velge PDF fra fil.

Hurtigmeny

På skrivebordet eller i en mappe, ved å høyreklikke.

3D-filer (Acrobat Pro)

Fil > Opprett-meny eller Verktøy > Opprett PDF

I Acrobat Pro, ved å velge PDF fra Fil.

Dra og slipp

På skrivebordet eller fra en mappe.

Adobe PDF

Velg Adobe Presenter > Publiser i Microsoft PowerPoint.

Balansere PDF-filstørrelse og -kvalitet

Du kan velge ulike innstillinger for å være sikker på at du får en PDF-fil med best mulig balanse mellom filstørrelse, oppløsning, overensstemmelse med spesifikke standarder og så videre. Hvilke innstillinger du velger, avhenger av hva PDF-filen skal brukes til. En PDF-fil som skal brukes til kommersiell trykking av høy kvalitet, krever for eksempel andre innstillinger enn en PDF-fil som bare skal vises på skjermen og raskt kunne lastes ned fra Internett.

Når disse innstillingene er angitt, gjelder de både i PDFMaker, Acrobat og Acrobat Distiller. Det finnes imidlertid noen innstillinger som bare gjelder for bestemte kontekster eller filtyper. PDFMaker-alternativer kan for eksempel variere i forskjellige typer Microsoft Office-programmer.

Du kan velge en av de forhåndsinnstilte konverteringsinnstillingene i Acrobat hvis dette er mest praktisk. Du kan også opprette, definere, lagre og bruke om igjen egendefinerte forhåndsinnstillinger som er spesielt tilpasset ditt behov.

For skannede dokumenter kan du velge modus for automatisk gjenkjenning av farge eller flere skanningsforhåndsinnstillinger som er optimalisert for skanning av dokumenter og bilder i farger eller svart-hvitt. Du kan endre forhåndsinnstillingene, eller du kan bruke dine egne egendefinerte skanningsinnstillinger.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din