Oppsummering av nye funksjoner

Den nyeste versjonen av Acrobat DC er tilgjengelig nå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammendrag av nye funksjoner | Nyeste versjon av Acrobat DC.

Nyheter og endringer

Fanebasert grensesnitt for visning av flere PDF-filer

Åpning av flere PDF-filer i samme økt åpner nå PDF-filene som faner i samme programvindu. Du kan veksle mellom fanene øverst. Fanenavnet viser navnet på filen som er åpen i fanen. Knapper for forrige og neste vises til høyre. Disse kan brukes til å navigere i dokumentfanene når antall dokumenter er stort og ikke får plass i dokumentvisningen.

Fanebasert grensesnitt for visning av flere PDF-filer

Acrobat endrer automatisk størrelse på fanene når dokumentene ikke får plass i visningsvinduet. Alle åpnede filer vises nederst på Vindu-menyen. Hvis du vil bytte til et bestemt dokument som er åpnet, kan du klikke fanen for dokumentet eller velge filnavnet på Vindu-menyen.

Velg filnavn på Vindu-menyen

Det fanebaserte grensesnittet er PÅ som standard. Hvis du vil aktivere grensesnittet for ett enkelt dokument, fjerner du merket for innstillingen – Innstillinger > Generelt > Åpne dokumenter som nye faner i samme vindu (krever omstart). Start Acrobat på nytt.

Avmerkingsboksen Åpne dokumenter som nye faner i samme vindu

Visning av verktøy i verktøysenteret etter kategorier

Acrobat viser nå verktøy i verktøysenteret etter kategorier, slik at det er enklere å navigere i og finne verktøy raskere og mer effektivt. Verktøy som er relatert til lignende funksjoner og arbeidsflyter plasseres i samme kategori.

Kategorier for verktøysenter

Note:

Et nytt egendefinert verktøy vises i kategorien Egendefinert, og alle plugin-moduler fra tredjeparter vises i en ny kategori med navnet Tillegg.

Forbedret Hjem-visning – forhåndsvisning, plassering og verktøy for en sist brukt fil

Når du klikker et filnavn i listen over sist brukte filer, vises en rute med detaljer til høyre, som viser en miniatyrforhåndsvisning av filen sammen med ofte brukte verktøy.

Et detaljerpanel

For lokale filer kan du klikke plasseringen for å åpne mappen i utforskeren. Du kan ikke åpne plasseringen hvis det er Adobe Document Cloud eller Dropbox.

Alternativet Fjern fra sist brukte lar deg fjerne filer fra listen over sist brukte filer.

Dropbox-tilkoblingen i visningen Hjem i Acrobat/Reader

Acrobat støtter nå Dropbox-integrasjon i visningen Hjem, og lar deg enkelt utføre standardhandlinger på filene i Acrobat/Reader – åpne, lagre som, opprette PDF-filer, eksportere PDF-filer og legge ved i e-postmeldinger.

Dropbox-integrering i Hjem-visningen

Når du har lag til din personlige Dropbox-konto eller Dropbox for bedrifter-konto, vises en oppføring i den samme ruten til venstre, og en liste over filer/mapper i ruten til høyre. Nå er ale handlingene som er angitt for den bestemte filtypen tilgjengelig for deg her og fra en egendefinert dialogboks for åpning/lagring.

Dropbox-konto i venstre rute

Merknader:

 • Kommandoer for søk, sortering og filtrering er ikke tilgjengelig ennå for Dropbox-filer i visningen Hjem.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med nettkontoer | Dropbox, Sharepoint.  

Nytt grensesnitt for verktøyet Kombiner filer

Verktøyet Kombiner filer har nå et nytt og enklere brukergrensesnitt. Det nye grensesnittet gjør det enkelt for deg å hurtig kombinere filer – legge til filer, ordne/slette sider, forhåndsvise en fil, vise/skjule sider i en fil, og kombinere dem til én fil. Du kan også bruke overlappingsverktøyene for hurtig å slette sider. Det fungerer nå bedre med berøringsbevegelser.

Grensesnitt for Kombiner filer-verktøyet

Når du holder markøren over / klikker miniatyren for en fil, vises handlingene – slette filen, forhåndsvise den eller vise sidene.

Skjule en fil som vises

Hvis du vil skjule en fil som vises, klikker du ikonet på den første sideminiatyren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil.

Vise sist brukte filer i den egendefinerte dialogboksen for åpning

Du kan nå søke etter og velge en av de sist brukte filene i en egendefinert dialogboks for åpning. Dialogboksen har nå et alternativ for sist brukte filer i fillisten og en søkeboks øverst.

Egendefinert dialogboks for åpning

Note:

De sist brukte filene i dialogboksen støttes bare for PDF-filer. Filene vises ved hjelp av listevisningen. Miniatyrvisning og valg av flere filer støttes ikke ennå.

Ny og forbedret opplevelse for notater

Det har nå nytt utseende og virkemåte og en bedre svaropplevelse.

En ny innstilling på Mac-maskiner for å definere statusen for ingen åpne dokumenter

Acrobat viser nå Hjem-skjermbildet selv om ingen dokumenter er åpne. En ny innstillinger er lagt til (Innstillinger > Generelt) for å deaktivere denne virkemåten – Vis Hjem-skjermbildet når alle dokumenter er lukket.Vis Hjem-skjermbildet når alle dokumenter er lukket

Hvis du fjerner merket for innstilling, vises ikke Hjem-skjermbildet når ingen dokumenter er åpne.

Nye hurtigtaster for å lukke Acrobat-vinduet:

 • Når ett enkelt dokument er åpnet, trykker du Cmd+W.
 • Hvis du vil lukke alle Acrobat-vinduene, trykker du Cmd+W+F4+fn.

Klargjøre og sende flere dokumenter til signering

Tidligere var det ikke mulig å legge til skjemafelt ved hjelp av alternativet Klargjør skjema for flere dokumenter med Send til signering-funksjonen. Du måtte åpne hvert enkelt dokument, legge til feltene og deretter legge til dokumentet i fillisten.

Nå er alternativet Klargjør skjema aktivert for flere dokumenter. Når du har lagt til dokumentene i fillisten, og du starter Klargjør skjema, konverteres dokumentene til PDF-filer og kombineres til én enkelt fil. Den kombinerte filen åpnes, slik at du kan legge til de skjemaspesifikke feltene du vil bruke. Når du er ferdig, kan du sende dokumentet til signering.

Klargjøre flere dokumenter for signering

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende PDF-dokumenter til signering.

Deaktivere automatisk avspilling for 3D-objekter

Flere nye endringer er introdusert siden dynamikken i 3D gir mulighet for at det er utsatt for sikkerhetsproblemer:

 • Automatisk avspilling av 3D-innhold er deaktivert som standard.
 • Brukergrensesnittet har en ny avmerkingsboks i Rediger > Innstillinger > 3D og multimedia > Aktiver 3D-innhold.
 • 3D-innhold er integrert i Trust Framework, slik at det er mulig å vise 3D-innhold for klarert innhold selv om 3D er deaktivert.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere 3D-innhold i PDF-filer.

Konvertere formater for Creative-applikasjoner til PDF-filer ved hjelp av Adobe Document Cloud CreatePDF-tjenesten

Du kan nå enkelt konvertere Adobe Photoshop- (PSD), Adobe Illustrator- (AI) og Adobe InDesign-filer (INDD) til PDF-filer i Acrobat ved hjelp av Adobe Document Cloud CreatePDF-tjenesten. Når du velger et av disse filformatene for konvertering, startes en asynkron konvertering og en fremdriftslinje vises. Filen lastes opp til Document Cloud, konverteres til en PDF-fil, og deretter lastes PDF-filen ned og åpnes i Acrobat. I mellomtiden kan du fortsette å arbeide med Acrobat når konverteringen utføres.

Akkurat nå støttes disse filformatene bare for arbeidsflyter for direkte PDF-konvertering, for eksempel Fil > Opprett > PDF fra fil, Verktøy > Opprett PDF (én fil), og dra og slipp. Konverteringen støttes også bare for én fil om gangen. Alle andre scenarioer der PDF-oppretting er en del av en større arbeidsflyt, støttes ikke, for eksempel Kombiner, Opprett en gruppe med flere filer, Handlinger og så videre.

Støtte for AutoCAD 2015 (64-biters)

Acrobat støtter nå AutoCAD 2015-versjonen (64-biters). Acrobat-båndet med funksjoner for PDF-oppretting og gjennomgang er nå tilgjengelig for AutoCAD-versjonen.

Opprette nye listeelementer i PDF-filer

Acrobat viser nå kontroller for punktmerkede og nummererte lister i Format-ruten. Du kan nå opprette nye listeelementer, konvertere eksisterende avsnitt til en liste og motsatt, og konvertere fra én listetype til en annen. I tillegg til standardsettet med listeelementer, registrerer Acrobat nå også flere listetyper i dokumentet, hvis det finnes, og viser dem nederst på rullegardinmenyen, atskilt av en tynn, grå linje.

Acrobat DC-formatpanel med listekontroller

Du kan også bruke tastaturet for å legge til et listeelement. Før et avsnitt kan du for eksempel skrive inn nummerert "a" etterfulgt av sluttparentes ")", og deretter legge til et mellomrom. Det legger til en nummerert liste som starter med "a)".

Note:

Acrobat registrerer avsnitt og lister separat. Det kan hende at både avsnitt og liste vises i samme markeringsramme under redigering, men når du har lagret eller lagret som den endrede filen og åpnet den på nytt, vises imidlertid avsnitt- og listeelementer i separate markeringsrammer.

Støtte for tekst og ikke-tekst-kommentarer under redigering

Flere forbedringer er gjort for kommentarer spredt på tvers av tekstbokser under redigering:

 • Uthevinger og andre tekstbaserte kommentarer, fungerer nå sømløst under redigering av tekst. Kommentarene er bundet til teksten under redigering, som tilpasses, utvides eller trekkes sammen, basert på redigeringen som gjøre i og rundt dem. Hvis teksten med kommentaren slettes, slettes kommentaren også.
 • Kommentartyper som støttes: kobling, erstatting av tekst, utheving, understreking, gjennomstreking, cirkumfleks og skjul innhold.
 • Kommentarer på sidenivå, som notater og maskinskrevet tekst, kan velges, flyttes (ved å dra) og endres.
 • Alle kommentarene som støttes kan slettes under redigering ved hjelp av hurtigmenyen.
 • Hvis en markeringsramme flyttes, skaleres eller endres størrelse på, justeres kommentarene automatisk. Hvis en markeringsramme slettes, slettes kommentaren også.

Forbedringer for redigering av skannede dokumenter

 • Du kan nå redigere dokumenter med vektorisert tekst (tekst uten skrifter) med nøyaktig gjengivelse.
 • Alternativene Tilbakestill til bilde og Konverter til tekst i ruten til høyre, blir nå festet, noe som betyr at Acrobat nå husker alternativet du velger og ikke bruker standard redigeringsmodus for det skannede dokumentet.

Forbedringer for verktøyet Forbedre kamerabilde

Forbedret grenseregistrering for kamerabilder

Nøyaktigheten for grenseregistrering for kamerabilder er ytterliger videreutviklet og forbedret. Se eksemplet på før og etter nedenfor.

Eksempel: Før og etter

Forbedret perspektivkorrigering for kamerabilder

Perspektivkorrigering for kamerabilder er ytterligere forbedret for å redusere den grove kanten rundt tekst- og ikke-tekst-områder. Se noen eksempler på før og etter nedenfor.

Eksempel 1: Før og etter

Eksempel 2: Før og etter

Forbedret lesbarhet og skarphet for tekst for kamerabilder

Oppryddingsmekanismen for kamerabilder er nå forbedret, slik at lesbarheten og skarpheten er bedre for tekst i bildene. Se noen eksempler på før og etter nedenfor.

Før og etter for lesbarhet og skarphet

Eksempel 1: Før og etter

Før og etter for lesbarhet og skarphet

Eksempel 2: Før og etter

Forbedringer for eksport til Word, Excel og PowerPoint

Flere forbedringer er gjort for eksportfunksjonaliteten. Nedenfor er noen få før og etter-eksempler av forbedringene.

Bedre rekonstruksjon av skannede, kantløse tabeller

Før (data mangler fra kantløs tabell) og Etter

Før (data mangler fra kantløs tabell) -> Etter

Riktig rekonstruksjon av uthevet tekst

Før (mangler utheving) og Etter

Før (mangler utheving) -> Etter

Bedre automatisk gjenkjenning av titler

Før og etter

Før -> Etter

Støtte for hevet og senket skrift for tabellinnhold

Før

Før

 

Etter

Etter

Bedre registrering av overskrift

Før og etter

Før -> Etter

Reduksjon i antallet unødvendige kolonner som opprettes

Før og etter

Før -> Etter

Riktig formatering for tall i Excel

Før og etter

Før -> Etter

Slå sammen tabeller som strekker seg over flere sider under én enkelt overskrift

Før

Før (én tabell spredt på tvers av åtte PDF-sider, hver PDF-side konverteres som et separat regneark)

 

Etter

Etter (alle de åtte sidene konvertert som ett enkelt regneark)

Riktig rekonstruksjon av innholdsretning i celler

PDF (slik det ser ut som PDF) Før

PDF (slik det ser ut som PDF) -> Før

 

Etter

Etter

Riktig rekonstruksjon av innholdsinnrykk i celler

PDF (slik det ser ut som PDF) Før

PDF (slik det ser ut som PDF) -> Før

 

Etter

Etter

Flere forbedringer

Tillatt installasjon av Acrobat DC på en datamaskin uten å fjerne eksisterende Acrobat 10.x

Nå kan Adobe Acrobat DC sameksistere med Adobe Acrobat X (10.x) ved installasjon. Acrobat DC installeres i en annen mappe og avinstallerer ikke Adobe Acrobat X.

 • Komponenter som Adobe PDF-skriver, PDFMakers (MS Office, nettlesere osv.) og AcroPDF (PDFViewer i nettlesere), kan ikke sameksistere på grunn av samhandling med programmer fra tredjepart. Derfor er bare de nyeste versjonsspesifikke komponentene tilgjengelige i en sameksistensmiljø.
 • Acrobat-funksjoner som krever tredjepartsreferanser vil gi en melding til brukeren eller kjøre ved hjelp av Acrobat DC-referanser.

En ny innstilling for å aktivere miniatyrforhåndsvisninger for PDF-filer i Windows-utforskeren

I april 2015-versjonen av Acrobat/Reader DC ble PDF-skallkomponenten fjernet fordi miniatyrene av PDF-dokumenter ikke ble vist i utforskeren. For å gjøre det mulig for deg å se miniatyrene igjen ble det lagt til en ny brukerinnstilling for Acrobat/Reader DC (bare 32-biters maskiner) – Innstillinger > Generelt > Aktiver PDF-miniatyrbildevisninger i Windows Utforsker. Alternativet er AV som standard. Innstillingen kan angis for virksomheten.

En ny SDK for OCR

En ny versjon av OCR-biblioteket er integrert med Acrobat DC.

VoiceOver-forbedringer for tabellstøtte

VoiceOver leser nå opp antall rader og kolonner i tabeller. Det leser også opp cellekoordinater.

Mulighet for å velge tekst/bilder på berøringsenheter når håndpekeren er aktivert

Når du arbeider på berøringsenheter med en mus, kan du nå velge tekst/bilder når håndpekeren er aktivert, uten å bytte til markeringspekeren. Hold markøren over teksten i noen få sekunder, og håndpekeren vil endres til en I-stolpemarkør som du kan bruke for å markere tekst.

Støtte for tilgjengelighet i visningen Hjem

Tastaturnavigasjon og høy kontrast støttes nå fullstendig for alle arbeidsflyter i visningen Hjem, herunder Mine datamaskiner, SharePoint- og Dropbox-tilkoblinger og Document Cloud-lager.

Støtte for tilgjengelighet for egendefinerte dialogbokser for åpning/lagring

Tastaturnavigasjon og høy kontrast støttes nå fullstendig for egendefinerte dialogbokser for åpning/lagring

Grensesnittet for Fyll ut og signer er tilgjengelig på flere språk

Brukergrensesnittet for Fyll ut og signer er nå tilgjengelig på følgende andre språk:

 • Kinesisk forenklet
 • Kinesisk tradisjonell
 • Koreansk
 • Tsjekkisk
 • Ungarsk
 • Polsk
 • Russisk
 • Ukrainsk
 • Tyrkisk
 • Slovakisk
 • Slovensk

Nyheter og endringer

Forbedre skanninger

Send til signering

Fyll ut og signer

Send og spor

Kommentar

Forbedringer i brukergrensesnittet

Flere forbedringer

Forbedre skanninger

Forbedret ytelse og kvalitet for OCR for kamerabilder

Kamerabilder registreres vanligvis med 72 dpi. Det er derfor vanskelig å få gode resultater fra å kjøre OCR på slike bilder.

Acrobat oppskalerer nå oppløsningen til kamerabilder under OCR, noe som fører til en betydelig økning av OCR-nøyaktigheten for kamerabilder. Tiden det tar å utføre OCR på slike bilder, er også redusert betydelig.

Send til signering

Legge til og konfigurere flere underskrivere

Når du sender dokumenter til flere underskrivere, kan du nå angi ID-ene for e-postadressene deres under klargjøring av dokumentet. Det forbedrer brukbarheten ved å la deg enkelt knytte ønskede ID-er for e-postadresser til hvert enkelt signaturfelt.

Send til signering-komponent

Legge til e-post-ID i et signaturfelt

Send til signering-komponent

E-post-ID-en fylles ut på siden Send til signering

Filtyper som støttes for signering

I tillegg til PDF kan du nå sende MS Office-filer, forskjellige bilder, HTML-filer og tekstfiler til signering. Liste over filtyper som støttes: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, HTML, HTM, CSV, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG og PNG.

Fyll ut og signer

Tilgjengelige signeringsverktøy for utfyllbare skjemaer

Verktøyet er nå tilgjengelig for utfyllbare skjemaer i Acrobat DC og Acrobat Reader DC. Når du åpner et utfyllbart skjema og deretter velger Fyll ut og signer-verktøyet i panelet til høyre eller i verktøysenteret, vises Signer-verktøyet på den sekundære verktøylinjen.

Fyll ut og signer-komponent

Fyll ut og signer > Signer-verktøy for et utfyllbart skjema

Hvis du er logget på, er signaturene også tilgjengelige når du bruker Document Cloud-kontoen, herunder nettversjonen av Adobe Fill & Sign-appen og Adobe Fill & Sign-appen for mobile enheter for iOS.

Send og spor

Autofullfør e-postadresser

Adobe Send & Track-appen støtter nå autofullføring av e-postadresser i Send til-feltet. Forslagene fra autofullfør fylles ut fra en kombinasjon av følgende:

 • Lokale kontakter: Liste over navn og e-postadresser fra e-postmeldinger som du har sendt med standard e-postklient.
  Merk: Integrering av standard e-postklient fungerer akkurat nå bare for Outlook på Windows.

 • Send og spor-invitasjoner: Liste over e-postadresser fra tilpassede invitasjoner som du har sendt for deling av filer med Adobe Send & Track-appen, herunder nett- og skrivebordsklienter.

Send og spor-komponent

Autofullføre e-postadresser i Send til-feltet

Kommentar

Endre størrelse på Kommentar-ruten

Når et PDF-dokument inneholder merknader eller kommentarer, kan du nå utvide Kommentarer-ruten for bedre lesbarhet for de lange kommentarene.

Hvis du vil endre størrelse på ruten, plasserer du markøren på venstre kant av ruten, og deretter holder og drar du mot venstre eller høyre.

Kommentar-komponent

Justerbar Kommentarer-rute

Note:

Du kan bare utvide ruten for merknader, ikke for andre verktøy i den høyre ruten.

Forbedringer i brukergrensesnittet

Vise verktøyene Notat og Uthev som hurtigverktøy

Acrobat DC viser nå disse to verktøyene som hurtigverktøy som standard.

Verktøyene Notat og Uthev som hurtigverktøy

 

Verktøysenteret beholder plasseringen til verktøy

Verktøyene i verktøysenteret forblir på samme plassering uavhengig av plassering eller tillegg i verktøysnarveien i ruten til høyre.

Beholde den siste tilstanden for ruten til høyre på tvers av Acrobat-oppstarter

Når du starter Acrobat DC, beholdes nå den siste tilstanden (skjult eller åpen) for verktøyene i ruten til høyre.

Støtte for valgte tjenester på flere språk

Adobe Document Cloud-tjenestene, Send til signering og Send og spor, er nå tilgjengelige på følgende språk:

 • Kinesisk forenklet
 • Kinesisk tradisjonell
 • Koreansk
 • Tsjekkisk
 • Ungarsk
 • Polsk
 • Russisk
 • Ukrainsk
 • Tyrkisk
 • Slovakisk (bare Windows)
 • Slovensk (bare Windows)

Flere forbedringer

Tillatt installasjon av Acrobat DC på en datamaskin uten å fjerne eksisterende Acrobat 11.x

Nå kan Adobe Acrobat DC sameksistere med Adobe Acrobat XI (11.0.12 eller nyere) ved installasjon. Acrobat DC installeres i en annen mappe og avinstallerer ikke Adobe Acrobat XI.

Komponenter som Adobe PDF-skriver, PDFMakers (MS Office, nettlesere osv.) og AcroPDF (PDFViewer i nettlesere), kan ikke sameksistere på grunn av samhandling med programmer fra tredjepart. Derfor er bare de nyeste versjonsspesifikke komponentene tilgjengelige i en sameksistensmiljø.

Note:

Dette sameksistensscenarioet støttes ikke for Acrobat-installasjon ved hjelp av Creative Cloud-appen for skrivebordet.

HiDPI-støtte for PDFMaker

PDFMaker støtter nå HiDPI-skjermer og gir et visuelt tiltalende grensesnitt.

Få tilgang til sikkerhetsinnstillingene AATL og EUTL via godkjent proxy-server

Tidligere versjoner av Acrobat synkroniserer ikke sertifikatklareringsliste bak en godkjent proxy. Dette problemet er løst i denne versjonen. Acrobat DC spør nå om legitimasjon for å koble til Internett for å synkronisere klareringslisten.

Støtte for 64-biters TWAIN-drivere på Mac

Acrobat DC støtter nå 64-biters TWAIN-drivere på Mac OS.

Oppgradering av JavaScript-motor

JavaScript-plugin-modulen EScript for Acrobat DC er overført til en nyere versjon av SpiderMonkey (den underliggende JS-motoren fra Mozilla). Den forrige versjonen av SpiderMonkey som ble brukt i EScript, var 1.8.0. VI har nå oppgradert til versjon 24. Viktige funksjoner er:

 • Den tidligere versjonen var basert på ECMAScript 3-standarden. Den nye versjonen er basert på ECMAScript 5.
 • SpiderMonkey versjon 24 støtter ikke E4X, men vi har beholdt E4X-støtte ved å overføre det fra SpiderMonkey versjon 17. Dette har derfor ingen innvirkning for E4X-brukere nå.Vær oppmerksom på at E4X-støtte kan utelates senere.
 • Bakprogrammet for JS-feilsøking for Acrobat er omskrevet ved hjelp av det nye feilsøkings-APIet for SpiderMonkey. Brukergrensesnittet for feilsøkingen er imidlertid slik det var.

Nyheter og endringer

Arbeide fra hvor som helst

Redigere hva som helst

Signere og spore dokumenter

Nye tilleggsfunksjoner

Arbeide fra hvor som helst

 • Opprette, eksportere og signere PDF-filer med den nye Acrobat DC-appen for mobile enheter.
 • Redigere eller legge til tekst i en PDF-fil på iPaden.
 • Ordne, slette eller rotere sider på en iOS- eller Android-enhet.
 • Gjøre kameraet på den mobile enheten til en bærbar skanner.

Redigere hva som helst

 • Umiddelbart redigere skannede papirdokumenter – like naturlig som andre filer.
 • Reparer automatisk bilder av papirdokumenter med beskjæring og perspektivkorrigering.
 • Rette mulige tekstgjenkjenningsfeil i skanninger med side-ved-side-visning.
 • Bruk stavekontroll for å identifisere og rette skrivefeil i PDF-filen.
 • Redigere PDF-filer hurtigere med tilpassing av avsnittsflyt for hele siden og enkle oppdateringer av punktmerkede lister.
 • Eksportere PDF-filer til Word, Excel eller PowerPoint med forbedrede punktmerkede lister og tabeller.

Signere og spore dokumenter

 • Fylle ut, signere og sende skjemaer raskt fra hvor som helst med smart automatisk utfylling.
 • Få signaturer fra andre, spore svar og arkivere signerte dokumenter.
 • Sende, spore og bekrefte levering av viktige dokumenter elektronisk.

Nye tilleggsfunksjoner

 • Opprett PDF-filer direkte fra Microsoft Word 2011 på Mac med koblinger bevart.
 • Spar penger på blekk og toner når du skriver ut fra Windows-PCen.
 • Les PDF-filer høyt med VoiceOver-støtte på Mac OS X-datamaskiner.
 • Les tekst enklere i modus for høy kontrast på en datamaskin med dynamisk justering av bakgrunnen.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din