Feil DF024 ved installering av Creative Cloud-produkter

Feil DF024 ved installering av Creative Cloud, Creative Suite, Photoshop Elements eller Premiere Elements

Når du installerer et Creative Cloud eller Creative Suite-program, Photoshop Elements eller Premiere Elements, mottar du en feil som følgende.

  • DF024: Kan ikke bevare originalfil i "/Library/ColorSync/Profiles/Recommended.
  • ERROR: DF024: Kan ikke flytte fil i "C:\Program Files (x86)\..." til "C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\AXE8SharedExpat.dll"
  • ERROR: DF024: Kan ikke flytte fil i "C:\Program Files (x86)\Common Files\..." til "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\..." Feil 32 Prosessen får ikke tilgang til filen fordi den brukes av en annen prosess. Prøv å angi korrekte tillatelser til den spesifiserte filen/mappen eller foreldermappen, slik at administrator har rett til å endre den.(Seq 899)

Denne feilen skjer ofte fordi du ikke har tillatelse til å endre filen eller fordi filen allerede er i bruk av et annet program eller en annen prosess.

Merk:

Denne feilen skjer ofte når tillatelser er feilaktig angitt etter en systemgjenoppretting eller tidsmaskingjenoppretting. Det kan også skje hvis du prøver å migrere eller kopiere Adobe-programmer til en annen datamaskin. For riktig installasjon, installer alltid Adobe-apper; ikke bare kopier dem til en ny maskin.

Løsning 1: Juster filtillatelser

Sjekk Adobe-loggfilene dine for å finne den spesifikke filen som fører til feilen, og sørg deretter for at du har tillatelser til å lese og skrive filer til forelderkatalogen som inneholder filen. Du finner detaljerte instruksjoner her:

Creative Cloud: Verifiser filillatelse i Creative Cloud

Creative Suite (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elements, Premiere Elements: Verifiser filtillatelse i Creative Suite

Løsning 2: Midlertidig deaktivere antivirusprogramvare

Antivirusprogramvaren din kan forhindre at påkrevde filer flyttes fra Midlertidig-katalogen til Programfiler eller Programmer-katalogen. Se antivirusprogramvaredokumentasjonen for instruksjoner om hvordan man midlertidig deaktiverer viruskontrollen.

Løsning 3: Logg på med en ny administratorkonto

Fra tid til annen kan en brukerkonto bli skadet og forhindre installasjonsprogrammet fra å åpne eller opprette nødvendige filer og mapper. Opprett en ny administrator onto, logg på denne nye kontoen og prøv deretter å installere Adobe-programmet på nytt. Du finner detaljerte instruksjoner her:

Mac OS X: Installere eller kjøre Adobe-programmer på en ny brukerkonto | Mac OS X

Windows: Opprette ny lokal administratorkonto | Windows

Hvis du greier å installere Adobe-programmet med den nye lokale administratorkontoen, og du ikke kunne justere filtillatelsene i Løsning 1, vil du kanskje ønske å migrere dokumentene og innstillingene dine til den nye kontoen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?