Distribusjon av DPS-innhold i Kina

Med Adobe Digital Publishing Suite (DPS) kan utgivere tilby innhold til lesere i Kina når de har signert et "Kina-tillegg" til serviceordren for Digital Publishing Suite. Adobe krever at utgivere som bruker DPS, har en gyldig GAPP-lisens (General Administration of Press and Publication) for publikasjoner som skal leveres til Kina, med mindre utgiveren har bekreftet overfor kvalifiserte myndigheter i Kina at alt innhold de distribuerer, er legalt og ikke krever en GAPP-lisens eller noen som helst annen form for godkjenning fra myndighetene.

Hvis du kjøpte abonnementet på DPS via Adobe Store, kan du kontakte en Adobe-selger for å finne ut mer om Kina-tillegget.

Når Adobe har behandlet Kina-tillegget, vil hovedadministratoren for kundekontoene få tilgang til flere alternativer under Account Administration på DPS-instrumentbordet.

Rollen Bidragsyter i Kina

Når du logger på DPS-instrumentbordet med en administratorkonto, vises rollen Bidragsyter i Kina i tillegg til Administrator, DPS App Builder og Program.

Hvis du velger Aktiver, kan kontobrukere forhåndsvise innhold i Adobe Content Viewer på nettbrett før publisering. Rollen Bidragsyter i Kina er tiltenkt representantkontoer som ikke har tillatelse til å publisere, og som ikke bygger apper, men som oppretter eller ser gjennom folioinnhold som er delt via Folio Producer fra produksjonskontoen til bidragsyterens representantkonto.

Innstillingen Distribusjon i Kina

Når du logger på DPS-instrumentbordet med en administratorkonto, blir valget Distribusjon i Kina tilgjengelig i innstillingene for programkontoen.

Merk av for "Gjør folioinnhold for denne kontoen tilgjengelig i Kina" for å gjøre innholdet på programkontoen tilgjengelig for lesere i Kina.

Merk: Du må ikke aktivere distribusjon i Kina for kontoer som ikke overholder vilkårene i "Kina-tillegget".

Tillegget spesifiserer også tilleggsvilkår i forbindelse med Adobe® Content Viewer for Web. Hvis du vil vite mer om Kina-tillegget, kontakter du Adobe-representanten din.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din