Opprette DPS-apper for iPad (Single Edition)

Fra og med 1. mai 2015 kan ikke lenger tjenesten Digital Publishing Suite, Single Edition kjøpes av Creative Cloud-abonnenter eller som en enkeltstående lisens.

Hvis du har et DPS Enterprise-abonnement, kan du bygge apper med én folio for iPad.

  1. Når du er ferdig med redigeringen av folioen og tilhørende artikler, logger du på Folio Producer ved hjelp av Adobe ID-en din, velger folioen i Folio Producer Organizer og klikker deretter Export (eksporter) for å eksportere en ZIP-fil til en kjent plassering.

  2. Logg på Folio Builder-panelet ved hjelp av en Adobe ID med en DPS App Builder-rolle. Bruk Account Administration-verktøyet til å tildele roller.

  3. Klikk på Create (opprett), velg iPad (ikke iPhone), og klikk deretter på Next (neste).

  4. I App Type (apptype) velger du Built-In Single Edition App (innebygd Single Edition-app).

  5. Oppgi ZIP-filen for folioen som du eksporterte i første trinn.

  6. Følg instruksjonene i DPS App Builder for å bygge appen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet