En folio inneholder én eller flere digitalt publiserte artikler. En folio vises som en utgave i biblioteket i enten Adobe Content Viewer eller et egendefinert visningsprogram for flere utgaver. Hvis du oppretter et egendefinert visningsprogram for én utgave, inneholder folioen innholdet for det visningsprogrammet.

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
<a href="http://goo.gl/qgbfz">Bygge folioer</a> (på engelsk)
Colin Fleming

Oversikt over Folio Builder-panelet

Bruk Folio Builder-panelet for å opprette folioer og legge til artikler. Velg Vindu > Folio Builder for å åpne panelet. Folio Builder-panelet viser folioene du har tilgang til. Folio Builder-panelet har tre visninger: foliovisning, artikkelvisning og layoutvisning. Du kan navigere på følgende måter:

 • Dobbeltklikk på en folio eller klikk på pilen til høyre for folioen for å vise folioens artikler.

 • Dobbeltklikk på en artikkel eller klikk på pilen til høyre for artikkelen for å vise artikkelens layouter.

 • Klikk på pilikonet øverst til venstre i panelet for å gå opp et nivå.

Folio Builder-panelet
Folio Builder-panelet

A. Foliovisning B. Artikkelvisning C. Layoutvisning 

Filtrer viste folioer

Hvis du vil angi hvilke folioer som vises, velger du Alle, Alle lokale, I nettskyen (for å skjule lokale folioer), Privat (for å skjule delte folioer) eller Delt på rullegardinmenyen i Folio-visningen.

Sorter folioer

Velg et alternativ fra rullegardinmenyen Sorter i foliovisning for å bestemme sorteringsrekkefølgen for folioer i Folio Builder-panelet. Velg Omvendt liste for å reverse rekkefølgen for en valgt folio.

Logge deg på Folio Builder-panelet

Det er valgfritt å logge seg på Folio Builder-panelet. Hvis du logger deg på panelet, kan du laste opp folioer til Folio Producer-tjenesten for å teste det. Deretter kan du laste ned folioer til Adobe Content Viewer på en mobil enhet og dele folioer med andre brukere. Du kan opprette og forhåndsvise lokale folioer og opprette et Single Edition-program selv om du ikke logger deg på panelet. Bruk en verifisert Adobe-ID for å logge deg på Folio Builder-panelet.

 1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.

 2. Klikk Logg på i Folio Builder-panelet, og logg deg deretter på med en verifisert Adobe-ID.

 3. Hvis du ikke har en verifisert Adobe-ID, kan du gjør én av følgende:

  • Hvis du har Enterprise- eller Professional-abonnement til DPS, bruker du Account Administration-verktøyet til å opprette en Adobe-ID med en Program-rolle. Bruk den riktige Adobe ID-en for å logge deg på Folio Builder-panelet. Se Account Administration-verktøyet.

  • Hvis du vil bekrefte at en Adobe-ID fungerer med DPS, går du til https://digitalpublishing.acrobat.com/ og klikker Create Account (Opprett konto). Registrer deg med en gyldig e-postadresse. Adobe sender deg en bekreftelsesmelding. Åpne denne meldingen og bekreft den. Deretter bruker du den Adobe-ID-en for å logge deg på Folio Builder-panelet. Se Bruke Adobe ID-er til digital publisering.

Opprette en folio

En folio er en samling artikler. Du kan opprette folioer hvis du har InDesign CS5 eller nyere. DPS vil ikke lenger støtte InDesign CS5 og InDesign CS5.5 fra og med v32-versjonen, som blir lansert i august 2014.

Når du logger deg på og oppretter en folio, opprettes det et arbeidsområde på acrobat.com-webserveren. Innholdet i alle artikler du legger til i folioen, lastes opp til dette arbeidsområdet.

 1. Velg Vindu > Folio Builder for å åpne Folio Builder-panelet.

 2. Hvis du ikke har logget deg på allerede, klikker du Logg på og logger deg på med en gyldig Adobe-ID.

  Hvis du ikke logger deg på Folio Builder-panelet, kan du opprette en offline-folio. Deretter kan du laste opp den frakoblede folioen når du logger på.

 3. Klikk Ny for å opprette en ny folio.

  Du kan også velge Fil > Ny > Folio i InDesign CS6 for å opprette en folio.

 4. Angi disse innstillingene, og klikk OK.

  Klikk på OK
  Opprette en ny folio.

  Folionavn

  Angi folionavnet. Folionavnet er forskjellig fra publikasjonsnavnet som vises i visningsprogrammet. Folionavnet brukes bare internt for navto://-koblinger og for å konfigurere gjengivelser, så velg et enkelt navn og unngå bruk av spesialtegn. Folionavnet kan inneholde maksimalt 60 tegn.

  Versjon av visningsprogram

  Angi versjonen for målvisningsprogrammet. Dette valget er spesielt nyttig hvis enten den nyeste versjonen av Adobe Content Viewer venter på godkjennelse, eller hvis du oppretter folioer for et tidligere visningsprogram som ennå ikke er oppdatert. Når du oppretter en folio, kan du redigere folioegenskapene for å øke versjonnummeret, men du kan ikke gå tilbake til en tidligere versjon. Opprett isteden en ny folio. Du kan ikke angi visningsprogramversjon tidligere enn v20.

  Merk:

  I de fleste DPS-utgaver endres selve fremviseren, men ikke folioformatet angitt for "Versjon av visningsprogram". Fremviserappene v26 og v30 er for eksempel forskjellige, men det er ingen forskjell mellom folioformatet i v26 og v30. Bruk standardinnstillingen fra v26 for "Versjon av visningsprogram" for å få best mulig resultat.

  Målenhet

  Velg målenheten, eller angi en egendefinert størrelse for målenheten, for eksempel 1024 x 768 for en iPad.

  Se Opprette dokumenter for flere enheter.

  Orientering

  Angi om folioen bruker bare stående retning, bare liggende retning eller begge retningene. Alle artikler må ha samme retning som folioen for at du skal kunne forhåndsvise eller publisere folioen. Eksempel: Hvis en folio med to retninger inneholder en artikkel som bare har en stående layout, kan ikke folioen lastes ned i biblioteket i Adobe Content Viewer.

  Standardformat

  Velg et standardformat for folioen. Individuelle artikler kan ha andre artikkelformatinnstillinger.

  Velg Automatisk hvis du vil at InDesign skal bestemme om sidene skal eksporteres som JPEG eller PNG. Velger du PDF, kan brukere knipe for å zoome inn og ut, og det bevarer også vektorer og reduserer filstørrelsen. Angivelse av standardformatet er spesielt viktig for import av flere artikler. Artikler i en import av flere artikler bruker standard bildeformat. Se Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (Forskjeller på bildeformatene JPG, PNG og PDF).

  Standard JPEG-kvalitet

  Angi JPEG-kvaliteten hvis Automatisk eller JPEG er valgt som Standard bildeformat. Jo høyere kvalitet, desto større filer.

  Forhåndsvisning av forside

  Et forhåndsvisningsbilde representerer hver folio som er lagt til i visningsprogrammet i visningsprogrambiblioteket. Angi forsidebildene for stående og liggende format. Opprett forsidebilder i JPG- eller PNG-format med 72 dpi og den samme oppløsningen som målenheten, for eksempel 1024 x 768.

  Opprett lokal folio

  Velg dette alternativet hvis du ikke vil laste opp folioinnholdet til serveren for øyeblikket. Senere kan du velge Last opp til Folio Producer på panelmenyen for å laste opp folioinnhold.

Hvis du vil ha informasjon om feilsøking av Folio Builder, kan du se Troubleshoot Folio Builder (feilsøk Folio Builder) og Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel (feilsøk problemer ved artikkelopplasting i Folio Builder-panelet).

Endre folioegenskaper

Etter at du har opprettet en folio, kan du angi et publikasjonsnavn, endre visningsprogramversjonen og velge forhåndsvisningsbilder for forsider i dialogboksen Folioegenskaper. Noen folioegenskaper, for eksempel orientering, bildeformat og foliostørrelse, kan ikke redigeres i dialogboksen Folioegenskaper. Opprett om nødvendig en ny folio med passende innstillinger.

Når du er klar til å publisere folioen din, bruker du Folio Producer Organizer for å angi folioens publiseringsegenskaper.

 1. I Folio Builder-panelet velger du folioen du vil redigere.

 2. Velg Folioegenskaper fra Folio Builder-panelmenyen.

  Velg folioegenskaper
  Redigere folioegenskaper

 3. Angi disse innstillingene, og klikk deretter OK.

  Publikasjonsnavn

  Publikasjonsnavnet du angir, vises i visningsbiblioteket. Hvis du imidlertid bruker samme verdi for publikasjonsnavnet for alle folioer som vises i programmet – og hvis du bruker samme verdi som er angitt for "Title (Library View)" (Tittel (biblioteksvisning)) i DPS App Builder – blir publikasjonsnavnet utelatt fra iPad-biblioteket som standard. Dette gjelder bare for iPad.

  Publikasjonsnavnet kan inneholde maksimalt 60 tegn.

  Merk:

  Publikasjonsnavnet kan kun bestå av alfanumeriske og numeriske tegn. Ikke bruk spesialtegn som for eksempel apostrofer (‘), ettersom det kan føre til uventede resultater, for eksempel feilmeldingen “[svr.InvalidParameter]”.

  Versjon av visningsprogram

  Hvis du vil angi en annen visningsprogramversjon for folioen, velger du passende versjon. Du kan velge en nyere versjon, men ikke en tidligere versjon. Hvis du vil bruke en tidligere versjon, oppretter du en ny folio.

  Hvis du oppdaterer visningsprogramversjonen for en folio, oppdateres ikke artiklene i denne folioen automatisk. Hvis du vil dra nytte av en ny funksjon som fungerer i en høyere visningsprogramversjon, oppdaterer du også artiklene.

  Merk:

  I de fleste DPS-utgaver endres selve fremviseren, men ikke folioformatet angitt for "Versjon av visningsprogram". Det er for eksempel forskjeller mellom appene v26 og v30, men folioformatet er det samme både i v26 og v30. Bruk standardinnstillingen fra v26 for "Versjon av visningsprogram" for å få best mulig resultat.

  Innbinding på høyre side

  Velg dette alternativet for å vise artikler fra høyre mot venstre i stedet for fra venstre mot høyre i visningsprogrammet. Dette alternativet er spesielt viktig for asiatiske språk.

  Forhåndsvisning av forside

  Et forhåndsvisningsbilde representerer hver folio som er lagt til i visningsprogrammet i visningsprogrambiblioteket. Angi forsidebildene for stående og liggende format. Opprett forsidebilder i JPG- eller PNG-format med 72 dpi og den samme oppløsningen som målenheten, for eksempel 1024 x 768.

 4. Hvis du vil endre flere publiseringsegenskaper for en folio, velger du Folio Producer på Folio Builder-panelmenyen og angir innstillinger i Folio Producer Organizer. Se Folio Producer Organizer

  Folionavn

  Folionavnet vises i Folio Producer-verktøyet og Folio Builder-panelet, men det vises ikke i visningsprogrammet. Hvis du oppretter foliogjengivelser for forskjellige enheter, må du passe på at Folionavn-innstillingene er de samme for alle gjengivelsene.

  Publikasjonsnavn

  Publikasjonsnavnet vises i visningsprogrambiblioteket og i navigasjonsfeltet i visningsprogrammet. Hvis det samme publikasjonsnavnet imidlertid brukes for alle folioene i et program, vises ikke publikasjonsnavnet som standard fra biblioteket.

  Publikasjonsnavnet kan inneholde maksimalt 60 tegn.

  Folionummer

  Folionummeret kan være et nummer eller en beskrivelse, for eksempel “Mai 2013”. Folionummeret kan inneholde maksimalt 60 tegn.

  DPS Folio Producer
  Publikasjonsnavnet og folionummeret vises i visningsprogrammet.

  Publikasjonsdato

  Innstillingen Publikasjonsdato bestemmer rekkefølgen på folioene i biblioteket. De nyeste folioene vises øverst. Innstillingen Publikasjonsdato er spesielt viktig for abonnementsvisningsprogrammer, der kundene har tilgang til folioer innen en bestemt tidsperiode som bestemmes av innstillingen Publikasjonsdato. Velg en Publikasjonsdato-innstilling manuelt for å få best resultater.

  Produkt-ID

  Produkt-ID-en du angav da du publiserte folioen, vises. Du kan ikke redigere dette feltet direkte. Produkt-ID-en er spesielt viktig for salgsfolioer. Den knytter folioen til det programinterne kjøpets produkt-ID i programbutikken. Bruk en ny Produkt-ID (f.eks. "com.pubhouse.myapp.2014januar") for hver folio. Bruk bare samme Produkt-ID for forskjellige folioer hvis de er del av et gjengivelsessett.

  Produkt-ID-en kan inneholde maksimalt 60 tegn.

  Publisert

  Det er merket av i Publisert-kolonnen hvis folioen er publisert.

  Låst

  Velg dette alternativet for å hindre brukere i å laste opp en ny versjon av artikkelen eller endre artikkelens metadata. Alle som har tilgang til folioen, ser et Låst-ikon ved siden av artikkelen i Folio Builder-panelet.

  Forhåndsvisning av forsider

  Angi PNG- eller JPG-filer for bildene som vises i visningsprogrambiblioteket.

  Beskrivelse

  Beskrivelsen vises i visningsprogrambiblioteket og i navigasjonsfeltet i visningsprogrammet.

  Biblioteksfilter

  Skriv inn filternavnet for hver folio i programmet. Bibliotekfilteret kan inneholde maksimalt 60 tegn. Se Create library filters (Opprette biblioteksfiltre).

  Innbinding på høyre side

  Hvis du velger dette alternativet i Foliodetaljer-området, vises artikler fra høyre mot venstre i stedet for fra venstre mot høyre i visningsprogrammet. Dette alternativet er spesielt viktig for asiatiske språk.

  Forsidedato

  Forsidedato er en ekstra metadatakontroll som gir enkelte Enterprise-utgivere mer kontroll over direkte rettigheter.

Opprette offline-folioer

En lokal folio – eller frakoblet folio – lastes ikke opp til acrobat.com-tjenesten på Internett. Det er spesielt praktisk å kunne opprette en offline-folio når du ikke er koblet til Internett, eller hvis acrobat.com er midlertidig ute av drift.

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
<a href="http://goo.gl/RUv2b">Arbeide i frakoblet modus</a> (på engelsk)
Colin Fleming

Du kan ikke konvertere en opplastet folio til en offline-folio.

Ikon som viser lokal folio
Et ikon indikerer at en folio er frakoblet.

 1. Når du skal opprette en offline-folio, velger du ett av følgende alternativer:

  • Klikk på Opprett ny folio i Folio Builder-panelet når du ikke er logget på.

  • Klikk på Opprett ny folio i Folio Builder-panelet, og velg deretter Opprett lokal folio.

 2. Legg til artikler og rediger folioen.

  Du kan forhåndsvise offline-folioer på datamaskinen eller bruke Forhåndsvis på enhet. Se Forhåndsvise folioer og artikler.

  Når du forhåndsviser eller laster opp en offline-folio, oppdateres folioen automatisk for å gjenspeile endringer i InDesign-kildedokumentene. Det er ikke nødvendig å velge Oppdater for å oppdatere en offline-folio.

 3. Når du vil laste opp folioen, logger du deg på Folio Builder-panelet, velger folioen og Last opp til Folio Producer på panelmenyen.

  Du kan bare laste opp en offline-folio hvis kildefilene er tilgjengelig.

  Når du har lastet opp en folio, kan du ikke gjøre folioen lokal.

Dele folioer

Du kan dele folioer hvis du vil at andre skal se gjennom folioen du jobber med, eller gjøre den tilgjengelig for dem. Hvis du for eksempel oppretter en reklame for en utgiver, kan du dele folioen som inneholder reklamen, med utgiveren. Hvis du er en utgiver, kan du dele en folio med ulike designere for å la dem laste opp artikler.

Hver gang du oppdaterer en artikkel i den delte folioen, blir mottakerne varslet om at en oppdatering er tilgjengelig når de åpner biblioteket i Adobe Content Viewer. Hvis du ikke vil at mottakere skal se oppdateringer, opphever du delingen av folioen.

Opplæringsvideo

Opplæringsvideo
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/sharing-folios/">Dele folioer</a> (på engelsk)
Colin Fleming

 1. Velg en folio i Folio Builder-panelet.

 2. Gå til Folio Builder-panelmenyen og velg Del.

 3. Skriv inn e-postadressene til personene du vil dele folioen med, i dialogboksen Del. Skill e-postadressene med komma eller semikolon. Trykk på tabulatortasten for å gå til det neste feltet.

 4. Skriv inn emnet og meldingen, og klikk deretter Del.

Når mottakerne åpner Adobe Content Viewer på en mobilenhet, får de tilgang til å laste ned folioen.

Hvis mottakerne åpner folioen i Folio Builder-panelet, vises det et delingsikon ved siden av folionavnet i Folio Builder. Mottakerne kan åpne folioen og legge til artikler. De kan imidlertid ikke redigere eksisterende artikler.

Oppheve deling av folioer

Hvis du vil oppheve deling av en folio du har delt med andre, velger du folioen i Folio Builder-panelet, og velger Opphev deling på panelmenyen. Velg mottakerne du vil oppheve deling med, og klikk OK. Når du opphever deling, kan ikke folioen lastes ned, og den fjernes fra Folio Builder-panelet for delte mottakere, men det fjerner ikke folioer som er lastet ned til enheter. Hvis du sletter en delt folio, blir den gjort utilgjengelig for nedlasting.

Fjerne en folio delt med deg

Hvis noen har delt en folio med deg, og du ikke lenger vil ha tilgang til den, velger du folioen i Folio Builder-panelet og klikker papirkurvikonet. Hvis du sletter den delte folioen, fjernes informasjonen fra eierens delte mottakerliste.

Kopiere folioer

Du kan kopiere en folio fra kontoen din, eller du kan kopiere en folio som er delt med deg fra en annen konto. Uansett om du kopierer en publisert eller ikke-publisert folio blir det opprettet en ny folio på Folio Producer-serveren (acrobat.com), og ikke i Distribution Service. Du kan deretter redigere og publisere den kopierte folioen.

Hvis du vil se en video om å kopiere folioer, kan du se Copying folios to streamline production (kopiere folioer for effektiv produksjon).

 1. Velg en folio og klikk Kopier på organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet.

 2. Angi navnet på den kopierte folioen, og klikk deretter Kopier.

Når du kopierer en folio, finnes ingen forbindelse mellom folioene. Du må ha tilgang til kildefilene for å kunne redigere artikler ved å endre kildefilene. Hvis folioen var delt med deg fra en annen datamaskin, kan du hente kildefilene og koble til artiklene på nytt for å redigere folioinnholdet.

Hvis kildefilene må vedlikeholdes på den opprinnelige datamaskinen, må eieren endre kildefilene i den overordnede folioen og oppdatere artikkelen. Disse endringene reflekteres i mottakerens delte folio, men ikke i den kopierte folioen. Mottakeren kan deretter enten kopiere folioen på nytt (anbefales ikke hvis den kopierte folioen publiseres som Offentlig) eller bruke Kopier til eller Legg til for å legge den oppdaterte folioen til og fjerne den forrige versjonen av artikkelen. Du anbefales å kopiere den oppdaterte artikkelen hvis den kopierte folioen er publisert, slik at du kan oppdatere folioen i stedet for å upublisere og gjenpublisere den.

Låste folioer kan ikke kopieres.

Slette en folio

Når du sletter en folio, fjerner du arbeidsområdet fra serveren samt sletter alle artiklene i den folioen, men kildedokumentene slettes ikke. Hvis du har publisert en folio til Distribution Service, opphever du publiseringen av folioen ved hjelp av Folio Producer Organizer før du sletter den. Unngå å oppheve publisering av og slette salgsfolioer.

 1. Hvis folioen er publisert, trykker du på knappen for oppheving av publisering i Folio Producer Organizer for å fjerne folioen fra Distribution Service.

 2. Velg en folio i Folio Builder-panelet, og klikk deretter papirkurvknappen.

Hvis en folio ble lastet ned i et visningsprogram før den ble slettet, forblir den i visningsprogrambiblioteket til den fjernes.