Opprette kildedokumenter i InDesign

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Opprette artikler i InDesign.

Hvis du baserer en artikkel i et digitalt tidsskrift på en eksisterende artikkel, er det vanligvis lettest å opprette et nytt dokument. Hvis du vil endre medieformål for et dokument, kan du endre innstillinger i dialogboksen Dokumentoppsett. Angi en sidestørrelse (for eksempel 1024 x 768 for iPad SD) og retning (stående eller liggende). I folioer med to retninger der kunder kan vise innhold enten horisontalt eller vertikalt, kan du opprette to separate dokumenter for hver artikkel – ett stående og ett liggende. Hvis du bruker InDesign CS6, kan du også opprette alternative layouter i det samme dokumentet.

Ikke bruk motstående sider i kildedokumentet. Bruk bare én side per oppslag.

Retningslinjer for oppretting av InDesign-dokumenter

 • Slå av motstående sider. Ikke bruk sideverktøyet for å endre sidestørrelse med mindre siden har jevn rulling.
 • Når du lager utformingen din, må du huske på at et rullefelt på 6 piksler beskjærer den høyre kanten av artikkellayouten. Vurder å legge til en hjelpelinje eller et objekt på malsiden for å merke dette området.
 • Når du utformer layouter, kan det være lurt å ta hensyn til navigasjonsfeltene som vises når brukerne trykker på bakgrunnen. Det øverste navigasjonsfeltet er på 20 eller 40 piksler (SD eller HD) for systemstatusfeltet pluss 44 eller 88 piksler for det øverste navigasjonsfeltet. Det nederste navigasjonsfeltet er på 44 eller 88 piksler. Enterprise-programmer kan vise et ekstra navigasjonsfelt med egendefinerte navigasjonsikoner. Dette ekstra navigasjonsfeltet er på 56 eller 112 piksler.
 • Store foliofiler kan unngås ved å bruke JPEG- og PNG-filer i riktig størrelse for interaktive objekter som bildesekvenser, panorer-og-zoom-bilder og panoramaer. Du kan bruke et hvilket som helst format for ikke-interaktive bilder og bilder i lysbildefremvisninger, inkludert PSD, TIFF, AI, PDF og JPEG. Når du oppretter en artikkel eller layout, blir de ikke-interaktive objektene på hver side komprimert og konvertert til én enkelt bakgrunnsbildefil i PNG-, JPEG- eller PDF-format. På samme måte komprimeres bilder i lysbildefremvisninger og knappebilder som PNG-filer.
Merk:

Når du oppretter bilder som skal brukes i interaktive overlegg, får du best resultat hvis du bruker alternativet Lagre for web og enheter i Photoshop.

 • Hvis du monterer PDF-filer i InDesign-dokumentet ditt, bør du bruke ikke-sammenslåtte filer i PDF 1.4-format eller senere for å unngå hvite linjer.
 • For å få den beste fargegjengivelsen bør du bruke RGB-fargebilder i stedet for CMYK eller LAB.
 • Du kan bruke en hvilken som helst bildetype for innhold som ikke er interaktivt. Innhold som ikke er interaktivt, skaleres på nytt som et bilde med samme størrelse som foliostørrelsen. Hvis du trenger hjelp med å opprette interaktivt innhold, kan du se Beste praksis for oppretting av overlegg.

Opprette InDesign-kildedokumenter

InDesign har en rekke funksjoner som forenkler DPS-arbeidsflyten. Se koblingene nedenfor hvis du vil vite mer om disse funksjonene.

Hvis du oppretter vekslende layout, kan du opprette artikler basert på disse layoutene med funksjonen Legg til artikkel eller ved å opprette en stibasert sidecar.xml-fil og bruke alternativet Importer ved hjelp av sidecar.xml i dialogboksen for Importer artikkel. Hvis du vil ha mer informasjon om stibaserte sidecar.xml-filer, kan du se Importere artikler ved hjelp av stibaserte sidecar.xml-filer.

Slik oppretter du et kildedokument i InDesign CS6 eller CC:

 1. Velg Fil > Nytt > Dokument i InDesign CS6 eller CC

 2. Velg Digital publisering for Valg.

 3. Angi målenheten, for eksempel iPad, for Sidestørrelse. Endre verdiene for bredde og høyde om nødvendig.

  iPad-modellene med standardoppløsning bruker 1024 x 768 piksler. iPad-modellen med HD-oppløsning bruker 2048 x 1536 piksler. Du oppnår best resultater ved å opprette et dokument i formatet 1024 x 768 og bruke PDF-bildeformatet slik at innholdet ser bra ut på alle iPad-enheter.

  Et område på 6 piksler til høyre på siden er beskåret på den mobile enheten. Det faktiske utformingsområdet er 1018 x 768 (eller 762 x 1024) piksler for iPad-modeller med standardoppløsning.

  Innhold i et Android-visningsprogram skaleres opp eller ned og utstyres med svarte felt etter behov for å passe i visningsområdet, på Android-enheter. Se Opprette dokumenter for flere enheter.

  Hvis du vil tillate jevn rulling, kan du angi en egendefinert sidestørrelse (for eksempel 1024 x 3000). Se Artikler med jevn rulling.

 4. Velg enten Stående eller Liggende for Retning.

  Opprette et dokument for en enhetsleser

  A. Sett Valg til Digital publisering B. Angi sidestørrelse C. Velg Stående eller Liggende orientering 

 5. La Primær tekstramme være valgt hvis du vil at flyten til teksten din skal tilpasses på nytt når du oppretter alternative layouter. Opphev valget av dette alternativet hvis artikkelen din ikke har noen hovedartikkelkobling.

 6. Utform dokumentet ditt.

  Ikke alle interaktivitetsfunksjoner i InDesign støttes i arbeidsflyten for digital publisering. Se Interaktivitetsfunksjoner som støttes for mer informasjon.

 7. Gjør ett av følgende hvis du har en artikkel med to retninger:

  • Opprett et nytt dokument med en annen retning. Hvis du ønsker å importere artikler, må du inkludere _v- og _h-suffiksene i filnavnet når du lagrer filene. Legg for eksempel til et _v-suffiks for det vertikale (stående) dokumentet. Eksempel: artikkel_v.indd.

  • Opprett en alternativ layout.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din